Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
OM OSS

Livscykelanalys för Fronius Tauro – del 3: Viktigt för kunder och installatörer

Innovation

2023-05-17 / Österrike
Livscykelanalyserna hjälper oss att bättre förstå och optimera våra produkter – och inte bara när det handlar om hållbarhet. Kunder och installatörer drar också nytta av våra LCA:er och deras resultat och upptäckter.

Hållbarhet lönar sig

Det är ingen tvekan om att hållbarhet blir allt viktigare hela tiden. Något som en gång var en önskvärd egenskap har nu blivit ett viktigt kriterium i beslutsfattandet för företag och privatkonsumenter. I framtiden förväntas hållbarheten bli en oumbärlig egenskap.

Därför är de påvisbara och repeterbara resultaten av våra LCA:er värdefulla för verksamheter inom inköp och installation. Våra analyser ger vägledning och utgör övertygande argument – både när det gäller inköp och återförsäljning till våra kunder.

Något som är viktigt att veta i sammanhanget är att en produkts hållbarhet inom en snar framtid kommer att återspeglas ännu mer i slutpriset och därför vara märkbar för kunden. Ju hållbarare en produkt är, desto attraktivare pris får den.

Det här är en bra utveckling, för om hållbarhet även har ekonomiska fördelar kommer det att öka allas ansträngningar att uppnå den – för allas och planetens bästa.

Installationsföretag är en del av miljövinsten

Fronius har alltid utvecklat reparerbara produkter med lång livslängd. Vi undersöker också det här som en del av LCA:erna och kan bevisa effekterna med siffror.

Tack vare den höga reparerbarheten och beroende på scenario är koldioxidfotavtrycket hos Fronius Tauro ECO 100 upp till 45 gånger mindre än det värsta tänkbara scenariot: att byta ut hela växelriktaren. Det här innebär att reparationer medför betydande fördelar för miljön – även tack vare engagemanget hos installatörerna som utför alla reparationer och som även har tillgång till digital support i form av Fronius appar.

Alla som levererar Fronius-produkter kan vara säkra på att livslängdstestet, reparerbarheten och funktionsdugligheten är hållbara i alla avseenden.