Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
OM OSS

Strömlagringsinspektion 2024: Fronius återigen bland de bästa

Strömlagring

2024-02-14
Fronius GEN24 Plus och BYD Battery-Box Premium: Även vid 2024 års strömlagringsinspektion kniper duon Fronius GEN24 Plus och BYD Battery-Box Premium en topp 3-placering. Strömlagringsinspektionen genomförs årligen av HTW Berlin och anses som det viktigaste testet i Europa inom området systemeffektivitet hos lagringssystem för solenergi.
Fronius värdesätter denna oberoende jämförelsestudie högt eftersom inte endast växelriktarens omvandlingsverkningsgrad beaktas utan alla relevanta förluster i ett lagringssystem, för att man ska kunna skapa sig en helhetsbild. Det ökar transparensen och ger både installatörer och deras kunder möjlighet att göra en rättvis jämförelse mellan olika system. Sammantaget hör duon Fronius GEN24 Plus och BYD Battery-Box Premium för femte året i rad till de mest effektiva lösningarna.

Hur går strömlagringsinspektionen till?

Oberoende testinstitut testar totaleffektiviteten för lagringssystem och analyserar då samverkan mellan hybridväxelriktare och lagringsbatteri. Utvärderingen görs med hjälp av två olika referensfall.

I det första analyseras SPI (System Performance Index) för en 5 kW-solcellsanläggning med en hushållsårsförbrukning på 5 010 kWh/a, och i det andra referensfallet kombineras en 10 kW-solcellsanläggning med värmepump (2 664 kWh/a) och elbil (1 690 kWh/a) samt en hushållsårsförbrukning på 5 010 kWh/a.

Två referensfall – två toppresultat

  • I referensfallet 5 kW uppnår Fronius Primo GEN24 6.0 Plus tillsammans med BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 ett SPI på 92,6 %.
  • I referensfallet 10 kW kommer Fronius Symo GEN24 10.0 Plus tillsammans med BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 upp i ett SPI på 95,4 %.

» Tillsammans briljerar de båda komponenterna, i synnerhet vad gäller systemeffektivitet samt den höga laddnings- och urladdningseffekten. «

Fallback profile picture
Julian Poßegger, Fronius tekniska support

2024 börjar bra för Fronius växelriktare GEN24 och GEN24 Plus, något som Julian Poßegger från Fronius tekniska support bekräftar med stolthet.

 

J. Poßegger: Faktum är att vi har dubbla anledningar att fira. För det första lämnade den 500 000:e GEN24 bandet i vår produktionsanläggning i Sattledt. För det andra är vi mycket glada över de senaste topplaceringarna för GEN24 Plus vid strömlagringsinspektionen, som genomförs av HTW Berlin.

 

Varför är resultaten av strömlagringsinspektionen så viktiga för Fronius?

 

J. Poßegger: Framför allt är resultaten viktiga för våra kunder. Vid strömlagringsinspektionen testas och utvärderas nämligen samverkan mellan lagringsbatteri och hybridväxelriktare av ett oberoende institut. För befintliga och potentiella Fronius-kunder betyder testresultatet att de gör ett förstklassigt och mycket effektivt val i kombinationen Fronius GEN24 Plus och BYD Battery-Box Premium.

 

Vad innebär det rent konkret?

 

J. Poßegger: Rent tekniskt övertygar båda produkterna över hela linjen, både var och en för sig och i kombination. Fronius Multi Flow Technology möjliggör samtidig laddning av batteriet och försörjning av förbrukare i hushållet från solcellsanläggningen – även vid strömavbrott. Tillsammans briljerar de båda komponenterna, i synnerhet vad gäller systemeffektivitet samt den höga laddnings- och urladdningseffekten – vilken den oberoende strömlagringsinspektionen, som genomförs av HTW Berlin, nu också bekräftar.

 

Många människor föredrar system från en och samma tillverkare. Varför kan kombinationen Fronius GEN24 Plus och BYD Battery-Box Premium rekommenderas även för dessa personer?

 

J. Poßegger: Det är viktigt att förstå vem som söker vilka fördelar. Installatören exempelvis vill ha en kontaktperson för hela solcellsanläggningen i samband med service. Ägaren av anläggningen vill att alla delar i solcellsanläggningen visas i ett verktyg. Vi kan erbjuda både och tack vare det mångåriga samarbetet med BYD och det regelbundna informationsutbytet.

I Europa arbetar vi sedan mycket länge och framgångsrikt med EFT-Systems, BYD:s europeiska servicepartner. Felkoderna – så kallade State Codes – för BYD Battery-Box Premium är integrerade hos oss och kan när som helst läsas av. Tack vare det kan vi snabbt och enkelt ge support i serviceärenden.

För idrifttagningen av BYD-batteriet finns det visserligen en egen app från BYD, men energiflödena inkl. laddningsnivå är också integrerade i vårt övervakningsverktyg Fronius Solar.web.