Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
OM OSS

Varaktigt säker med Fronius

Företag

2023-04-25 / Österrike

Våra höga standarder när det gäller säkerhet och kvalitet skyddar våra kunder och deras data, samtidigt som de ger Fronius en stor konkurrensfördel

Digitalisering och nätverksanslutning av data och processer har blivit viktigt för industrin och företagen och även för privata aktörer. Information om och för användare behöver vara tillgänglig när som helst och var som helst och samtidigt vara maximalt skyddad från säkerhetsrisker. Vi tacklar den här utmaningen genom att följa de strängaste säkerhetsriktlinjerna. Det gör att informationssäkerhet och dataskydd har högsta prioritet hos Fronius, såväl när det gäller interna affärsprocesser och databehandling som när det handlar om våra produkter. Vi tillämpar en rad olika toppmoderna åtgärder i vår databehandling, beroende på skyddsklassningen och den därmed förbundna säkerhetsrisken.

Server i Österrike, molntjänster i Europa

Precis som i vår produktion satsar vi även här på europeiska standarder, och våra data säkerhetskopieras på våra egna Fronius-servrar direkt vid våra säten i Österrike eller i lokala datacentraler i närheten. När det gäller nätverksanslutning och dataöverföring förlitar vi oss på toppmoderna lösningar och använder Microsofts molntjänster, som också behandlar uppgifterna i Europa.  

Fronius tar till utökade säkerhetsåtgärder som ger ett omfattande dataskydd. Ett exempel är att kund- och anläggningsdata från Fronius Solar.web enbart sparas separat. Användardata sparas bara på våra servrar i Österrike, medan anläggningsdata sparas på europeiska servrar. Tack vare den här separeringen av data går det inte att få omedelbar tillgång till all information vid en eventuell IT-attack. Det är en viktig skyddsåtgärd som ger ökad säkerhet.   

Utformat för säkerhet – redan från början 

Säkerheten har högsta prioritet hos oss och vi tar hänsyn till den under utvecklingsprocessen och integrerar den i hela livscykeln hos våra produkter. I enlighet med våra koncept ”utformning för säkerhet” och ”säkerhet som standard” ser vi till att redan från början utforma våra system så att de är så fria som möjligt från säkerhetsbrister och kan stå emot attacker, vilket ger användarna maximal trygghet. För att åstadkomma detta använder vi oss bland annat av kryptering och autentisering och ser även till att isolera enskilda säkerhetsrelevanta områden.

Policyn för programvaruutveckling på Fronius omfattar utbildning i säker kodning och även regelbundna säkerhetsrevisioner och omfattande säkerhetstester (intrångstester) som utförs av välrenommerade och oberoende leverantörer.    

Vi åtar oss att handla ansvarsfullt

För att skydda både våra kunder och vårt företag har vi på Fronius implementerat säkra tillvägagångssätt och scenarier för åtgärder som säkerställer en noggrann granskning av befintliga processer och för införandet av nya programvaruverktyg eller orderbehandlingsavtal – och även för uppfyllandet av de registrerades rättigheter.
Metoder för nivåbaserad åtkomst garanterar att Fronius Solar.web-användare bara kan använda de tillämpningar och bara få åtkomst till de data som de har behörighet att använda. Detta gäller även våra anställda på Fronius: det är bara utbildade och auktoriserade personer som har åtkomst till relevanta system och kan visa data.

Vi arbetar dessutom bara med samarbetspartner – t.ex. lokala utvecklare – som helt och fullt uppfyller våra strikta säkerhetskrav och som på så sätt garanterar att alla data som behandlas är i lika säkra händer hos dem. 

Höga säkerhetsstandarder som certifierats officiellt 

Hur kan vi på bästa sätt skydda våra system från attacker eller hot på internet? Vilka åtgärder krävs för att uppnå detta? Fronius har ett eget expertteam som behandlar dessa och många andra frågor. Målet här är att upprätthålla och löpande förbättra säkerheten hos vår IT-infrastruktur och även hos våra produkter och digitala tjänster. Hanteringssystemet för informationssäkerhet (Information Security Management System – ISMS) lägger grunden för detta och styr våra handlingar på lång sikt. 

Hanteringssystemet för informationssäkerhet på Fronius godkändes enligt den internationella standarden ISO 27001 i slutet av september 2022. Detta innebär att två externa ISMS-revisorer har detaljgranskat de höga informationssäkerhetsstandarderna inom våra IT- och utvecklingsprocesser och verifierat dem officiellt. Den här utmärkelsen bekräftar vårt noggranna fokus på IT och datasäkerhet här på Fronius, och med tanke på de långtgående följderna ger den oss också stora konkurrensfördelar. 

Programvaran till våra produkter och lösningar, och även den allmänna informationsinfrastrukturen på Fronius, utformas och implementeras inte bara med tanke på säkerhet, utan granskas och förbättras också kontinuerligt, vilket ISO 27001-certifieringen också bekräftar. 

Medvetenhet är en viktig faktor

Förberedelser är avgörande, så potentiella lösningar och säkerhetsåtgärder i händelse av en verklig IT-attack på Fronius dokumenteras, varefter de även granskas och certifieras officiellt. Fronius uppfyller inte bara tillämpliga säkerhetsstandarder och -normer utan arbetar också proaktivt med att uppfylla ytterligare standarder som inte är krav i dagsläget men som förväntas bli det längre fram. 

Hur IT-attacker fungerar och hur man känner igen misstänkta länkar eller nätfiskemeddelanden är temat för regelbundet återkommande, obligatoriska utbildningar och kampanjer om medvetenhet om IT-brottslighet och dataskydd för alla anställda på Fronius. På så sätt skapar vi medvetenhet om hur vi bäst skyddar oss från IT-brottslighet, både yrkesmässigt och privat. Säkerheten börjar ju alltid med den enskilda individens beteende.

 

Läs mer om vårt hanteringssystem för informationssäkerhet