Corporate

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Corporate

Financované projekty

Úspešně jsme realizovali níže uvedené projekty a v rámci publicity o nich zveřejňujeme základní informace.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK

Výzva: INOVACE – Inovační projekt Výzva VIII

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0023897

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zprostředkující subjekt: Agentura pro podnikání a inovace  

Společnost FRONIUS Česká republika s.r.o. je výrobcem speciálních elektrotechnických zařízení s vysokou přidanou hodnotou a know-how pro divize svařovací, solární a nabíjecí techniky. Jako technologický leader v těchto oblastech se společnost Fronius zabývá výzkumem, vývojem a realizací inovativních metod pro kontrolu a řízení energie.  V divizi Perfect Welding se zaměřuje na vytvoření dokonalého oblouku pro dosažení konstantně vysoké kvality svařování. Středem zájmu divizí Solar Energy a Perfect Charging je spolehlivé a plošné zásobování elektrickou energií – 24 hodin denně, tzv. vize „24 hodin slunce“.

Cílem realizovaného projektu s názvem „Nová řada AC a DC tlumivek pro novou generaci hybridních střídačů Fronius GEN24 Plus“ je pořízení špičkových technologií nutných k výrobě nových typů AC a DC tlumivek pro unikátní druh nového hybridního střídače GEN24 Plus.

Strategické výrobky nové řady FRONIUS GEN24 Plus se specializují na trhy, kde klíčovou roli hraje spolehlivé zásobování elektrickou energií z obnovitelných zdrojů spolu s její akumulací a inteligentní hospodárnou distribucí a spotřebou. Součástí této strategie je plánované rozšíření stávajícího tržního segmentu, posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti na světovém trhu a otevření nových trhů.

Projekt „Nová řada AC a DC tlumivek pro novou generaci hybridních střídačů Fronius GEN24 Plus“ je spolufinancován Evropskou unií.

Instalace FVE Fronius

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004140

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 99,45kWp, která bude sloužit pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.