Corporate

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Corporate

Ochrana osobních údajů Fronius International GmbH

1. Preambule

1.1 Jsme Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Rakousko, přední technická firma v oblasti technologie svařování, fotovoltaiky a nabíjení baterií a zodpovědná ve smyslu obecného nařízení o ochraně dat (GDPR) (dále jen "Fronius"). Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou určeny všem, kteří navštěvují naše webové stránky a/nebo používají službu Fronius a/nebo využívají nabízené služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na jakoukoli formu využívání našich služeb, ať už jsou bezplatné nebo placené.

1.2 Společnost Fronius vás zejména chce informovat o tom, které údaje Fronius shromažďuje a jak jsou používány. Budete také upozorněni, že osobní a neosobní informace jsou shromažďovány a uchovávány elektronicky na našich webových stránkách a aplikacích. Veškerá data budou uchovávána a zpracovávána v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně dat a bezpečnosti údajů Evropské unie a Rakouské republiky. Pokud Fronius zpracovává osobní údaje, provádí toto pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

1.3 Můžete si kdykoli prohlédnout, stáhnout nebo vytisknout naše aktuální Smluvní podmínky a podmínky internetového obchodu, stejně jako naše aktuální Zásady ochrany osobních údajů FRONIUS na http://www.fronius.com . Zásady ochrany osobních údajů jsou také nedílnou součástí našich Smluvních podmínek a internetového obchodu. Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů je vyžadován k návštěvě naší webové stránky a aplikace a k využívání našich služeb.

2. Datové připojení

2.1 Naše webové stránky a aplikace můžete navštívit kdykoli, a to v závislosti na dostupnosti, aniž byste museli poskytovat informace o sobě. Společnost Fronius ukládá následující údaje bez přímého odkazu na osobu (údaje o připojení):

a) Typ a verze prohlížeče

b) Operační systém

c) URL odkazující na adresu (webové stránky, které jste konkrétně navštívili)

d) Název hostitele přístupového počítače (adresa IP)

e) Čas a datum požadavku serveru

f) Přístroj

2.2 Tyto údaje budou vyhodnoceny a používány společností Fronius za účelem řádného fungování našich webových stránek, poskytování jejich obsahu, zjišťování a postihu zneužívání, jakož i k zlepšení našich služeb (např. pomocí výzkumu, analýzy dat apod.) nebo k vyhodnocení anonymní formou třetí stranou.

2.3 Společnost Fronius také shromažďuje a ukládá údaje uvedené pod číslem 2.1 od registrovaných uživatelů, přičemž použití v souladu s číslem 2.2 se provádí výhradně v anonymní formě. Zpětný přístup k vaší osobě kvůli těmto údajům již není možný třetími stranami, které by mohly být pověřeny.

2.4 Vzhledem k tomu, že webové stránky společnosti Fronius a Fronius Aplikace využívají registrovaní nebo aktivovaní uživatelé, společnost Fronius také shromažďuje neosobní nebo anonymní údaje. Ty jsou uloženy ve formě, která neumožňuje zpětný přístup ke konkrétní osobě. Neosobní údaje mohou být shromažďovány, používány, zveřejňovány a využity společností Fronius za jakýmkoli účelem.

Příklad: Společnost Fronius používá agregované údaje ze všech zařízení v konkrétní oblasti, aby určila trvání a intenzitu slunečního záření v dané oblasti. Region je pojímán tak daleko, že je vyloučen zpětný přístup k osobě nebo jejímu zařízení. Společnost Fronius je oprávněna předávat tyto anonymní údaje třetím osobám.

3. Bezprostřední osobní údaje

3.1 Přímý kontakt s vaší osobou nebo příslušným uživatelem může společnost Fronius provést pouze po registraci. Registrace vyžaduje souhlas se zveřejněním vašich osobních údajů. Naše webové stránky a aplikace shromažďují a ukládají zejména následující osobní údaje:

a) Údaje o uživateli: Jméno, příjmení, firma, ulice, číslo domu, PSČ, město, stát, země, časové pásmo, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, datum narození, číslo zákazníka, uživatelské jméno, heslo

b) Údaje o zařízení: Název zařízení, identifikace zařízení, datum / čas spuštění, firma, ulice, číslo domu, PSČ, město, stát, země, časové pásmo, zeměpisná délka, zeměpisná šířka, nadmořská výška, výkonnost zařízení, výrobce, typ modulu, popis zařízení, obraz zařízení

c) Údaje o provozovateli/zákazníkovi: Oslovení, jméno, příjmení, firma, ulice, číslo domu, PSČ, město, stát, země, časové pásmo, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, číslo zákazníka, IČO, DIČ

d) Datové připojení: Údaje podle čísla 2.1

3.2 Společnost Fronius shromažďuje osobní údaje pro poskytování požadovaných služeb, pro provedení před smluvních opatření, pro provedení smluv a pro zlepšení našich služeb a produktů.

3.3 Po registraci můžete uživatelské jméno zobrazit ostatním členům. Kromě toho můžete sdílet nebo zveřejňovat další informace o svém profilu nebo zařízení a zpřístupnit je ostatním členům. V rámci vašeho profilu máte možnost upravit rozsah zveřejnění vašich dat pomocí vhodných nastavení. Je na vašem vlastním uvážení, která a do jaké míry budou tato data sdílena nebo zveřejněna ostatním uživatelům. Podrobnosti jsou přesněji vysvětleny na webových stránkách příslušné funkce.

3.4 Vzhledem k tomu, že používáme údaje za účelem, který vyžaduje váš souhlas v souladu se zákonnými ustanoveními, požádáme o váš výslovný souhlas. Váš souhlas bude zdokumentován v souladu s předpisy o ochraně údajů. Souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem a/nebo se odvolat proti budoucímu využití vašich údajů pro účely reklam, průzkumu trhu a výzkumu veřejného mínění. Chcete-li odvolat souhlas nebo podat námitku, stačí zaslat jednoduchou zprávu společnosti Fronius. Chcete-li zajistit rychlé vyřízení, použijte níže uvedené kontaktní údaje. Při kontaktování pro vás nevznikají žádné další náklady.

3.5 Pokud se domníváte, že naše zpracování osobních údajů není v souladu s rakouskými nebo evropskými zákony na ochranu osobních údajů, kontaktujte nás prosím.

4. Použití cookies

4.1 Naše webové stránky používají software k analýze používání webových stránek. Analýzou těchto údajů lze získat cenné informace o potřebách uživatelů. Tyto poznatky nám pomáhají dále zlepšovat kvalitu našich služeb.

4.2 V této souvislosti se používají tzv. cookies. Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítači návštěvníka, a umožňují tedy anonymní zpětné rozpoznání návštěvníka. Soubory cookie mohou být obecně odmítnuty nebo odstraněny pomocí příslušného nastavení prohlížeče.

4.3 Používáním této webové stránky souhlasíte s výše uvedeným postupem pro analýzu používání našich webových stránek.

5. Google Analytics: Soukromí a možnost odvolání

5.1 Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu využití vašeho webu. Informace generované pomocí cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle předávány a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách bude vaše adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na webu pro nás jako provozovateli webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.

5.2 Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu. Kromě toho tomu můžete zabránit, aby společnost Google shromáždila data vygenerovaná souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší adresy IP) a zpracováním těchto údajů společností Google pomocí pluginu plug-in prohlížeče dostupného na následujícím odkazu Stažení a instalace: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

5.3 Další informace o Podmínkách používání a soukromí naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo http://www.google.com/intl/cs/analytics/privacyoverview.html.

5.4 Kódy sledování Google na těchto webových stránkách používají funkci _anonymizeIp (), takže adresy IP jsou zpracovávány pouze zkrácené, aby se vyloučila přímá osobní reference.

6. Newsletter

6.1 Pokud jste dali svůj souhlas s objednáváním zpráv v souvislosti s pravidelným přijímáním zajímavých nabídek e-mailem, platí toto ustanovení. Vaše e-mailová adresa nebude sdílena s jinými společnostmi. Souhlas s používáním vaší e-mailové adresy pro propagační účely může být kdykoli odvolán s budoucím účinkem kliknutím na odkaz "odhlásit se" v dolní části newsletteru nebo zasláním zprávy cancellation@fronius.com.

6.2 Pokud se přihlásíte k odběru našeho informačního newsletteru, použijeme požadované nebo odděleně poskytnuté údaje, abychom vám pravidelně zasílali náš e-mailový zpravodaj na základě vašeho souhlasu.

6.3 Jsme oprávněni ověřit pravost a přesnost vaší e-mailové adresy na základě vašich dalších informací.

6.4. Pro zasílání a analýzu newsletterů používáme e-mailový marketingový software mailworx. Mailworx zaznamenává chování při otevírání a kliknutí. Konkrétně jsou sledovány následující informace: čas doručení, doba otevření, doba trvání otevření, adresa IP, použitý e-mailový program, na který odkaz byl kliknuto a čas kliknutí. Ukládání a zpracování těchto údajů probíhá výhradně za účelem odeslání příslušného obsahu příjemcům. Tato data nejsou předávána třetím stranám ani sloučena s jinými údaji. Údaje budou uloženy, dokud se příjemce z newsletteru nezruší.

7. Předávání třetím stranám

7.1 S veškerými osobními údaji bude společností Fronius zacházet s přísnou důvěrností a nebudou zveřejněny třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

7.2 Bez vašeho souhlasu bude společnost Fronius pouze shromažďovat, zpracovávat nebo používat údaje o vašem osobním stavu a použití, pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění smluvního vztahu a pro používání a vyúčtování elektronických informačních a komunikačních služeb.

7.3 Předání společnosti Fronius třetím stranám je také povoleno za předpokladu, že existuje zákonná povinnost tak učinit. To se týká například odevzdání údajů Na základě povinnosti v souvislosti s prevencí, vyšetřováním, odhalováním nebo stíháním trestních činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany a prevence ohrožení veřejné bezpečnosti.

7.4 Společnost Fronius je výjimečně oprávněna předávat osobní údaje do online platebního systému. To se však vztahuje pouze na to, pokud jsou údaje požadovány pro řádné vypořádání platební transakce.

8. Přenos do třetích zemí

8.1 Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s třetími zeměmi, s výhradou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách.

9. Doba uložení/vymazání

9.1 Vaše údaje budou smazány nebo anonymizovány, jakmile vaše osobní údaje již nebudou vyžadovány pro účely, pro které byly shromažďovány nebo používány v souladu s těmito podmínkami. To se nevztahuje na osobní údaje, které musí být navíc uloženy na základě platných právních základů nebo právních ustanovení.

10. Vaše práva

10.1 Máte kdykoli právo na:

a) Informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, které se vás týkají,

b) Opravu vašich osobních údajů v případě nesprávnosti nebo neúplnosti,

c) Omezení vašich osobních údajů, jsou-li splněny příslušné podmínky, zejména pokud existuje značné podezření z protiprávního zpracování nebo v případě námitky,

d) Přenos vašich osobních údajů ve společném, strukturovaném a strojově čitelném formátu,

e) Vymazání vašich osobních údajů v případě existence právních důvodů,

f) Námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud společnost Fronius nemůže prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování a

g) Stížnost na nás, pokud se domníváte, že u nás dochází k nesprávnému zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat odpovídající stížnost našemu příslušnému orgánu dozoru.

10.2 V tomto ohledu nás prosím kontaktujte, nebo pošlete nám svou žádost poštou, e-mailem nebo faxem na kontaktní adresu uvedenou níže. Příslušné zpracování vaší žádosti nebo údajů se provádí bez ovlivnění zákonnosti provedeného zpracování až do obdržení vaší žádosti. V každém případě musí být zpracování vaší žádosti nebo vašich údajů pro Fronius přiměřené.

11. Kontaktní údaje týkající se ochrany a zabezpečení dat

11.1 Zodpovědný:

Fronius International GmbH
Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
Rakousko
E-mail: contact@fronius.com
Tel.: +43/7242/241-0
Fax: +43/7242/241-3013

11.2 Vedení firmy:

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß

 

 

12. Kontaktní údaje v České republice

Fronius Česká republika s.r.o.

Dolnoměcholupská 1535/14

102 00 Praha 10 

Telefon: 00420/272 111 011 

Fax: +420 380 711 284 

sales.czechrepublic@fronius.com 


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?

Všeobecné obchodní podmínky

1. platnost

1.1 Veškeré námi poskytované dodávky a další služby a všechny přijaté platby se budou řídit výhradně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a ve věcech, které tyto podmínky neupravují, zákony České republiky. Pokud se budou jakékoli obchodní podmínky objednávající strany lišit od těchto Všeobecných obchodních podmínek, budou pro nás tyto odlišné podmínky závazné jen tehdy, uznáme-li je výslovně dopisem nebo faxem.

1.2 Objednávající strana po přečtení potvrzuje výhradní platnost našich Všeobecných obchodních podmínek.

2. nabídky

2.1 Naše nabídky jsou nezávazné a podléhají změnám, pokud v nabídce nebude výslovně uvedena doba platnosti. Dokumenty přiložené k našim nabídkám (jako jsou výkresy, ilustrace, vzorky a vzory a data o rozměrech, hmotnosti, výkonu a spotřebě) obsahují, nebo samy tvoří pouze přibližná data a nejsou, pokud nebude stanoveno jinak, považována za speciálně schválené charakteristiky. Ponecháváme si právo provést změny z technických důvodů.

2.2 Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva na všechny cenové odhady, výkresy a další dokumenty. Tyto nesmějí být sděleny žádné třetí straně, ani využity pro účely jakékoli třetí strany.

3. příjem objednávky

Přijetí objednávky či jakéhokoli závazku nebo doplňující dohody uzavřené našimi zaměstnanci, stejně jako doplňky či změny jakéhokoli druhu nebudou pro nás závazné, dokud tyto nebudou písemně potvrzeny dopisem, faxem nebo e-mailem.

4. cenové a platební podmínky

4.1 Ceny budou vždy v souladu s ceníkem platným v den dodávky. Jedná se o ceny ex-works (EXW [V souladu s aktuálne platnými pravidlami Incoterms]), ale nezahrnující balné, pojištění, naložení v továrně ani daň z přidané hodnoty. Obaly nejsou vratné.

4.2 Vyžádají-li si okolnosti, v situaci, kdy riziko nese objednávající strana, jakékoli změny ve vyřizování objednávky, ponese objednávající strana vzniklé vícenáklady.

4.3 Dojde-li k překročení doby splatnosti, budeme mít právo účtovat si úrok z prodlení o deset procentních bodů vyšší, než je příslušná základní sazba vyhlášená Českou národní bankou, plus náklady na vymáhání, přičemž celková tato částka bude činit nejméně 12 % p. a. Toto platí bez ohledu na jakékoli další důsledky prodlení.

4.4 Není přípustné, aby objednávající strana snižovala platby nebo je kompenzovala vůči jejím pohledávkám k nám, proti kterým vzneseme námitku.  

4.5 V případě, kdy objednávající strana vůči nám uplatní své pohledávky, máme právo kdykoli kompenzovat její pohledávky proti našim pohledávkám vůči objednávající straně.

4.6 Za služby poskytované na základě smluv o dílo včetně použitého materiálu (instalace, opravy, údržbu a další takovéto práce) budeme účtovat hodinové sazby a ceny materiálu platné v době dokončení.

5. Realizace, přeprava a neplnění

5.1 Dodací lhůta začíná dnem odeslání potvrzené objednávky, přičemž dodací lhůta pro realizaci služeb (instalace, údržba, oprava) začíná dnem předání zařízení zákazníkem. V žádném případě však nezačne lhůta pro dodání zboží nebo služeb běžet dříve, než 14 dnů od doby, kdy nám objednávající strana předá všechny dokumenty (tj. technické výkresy, plány, povolení, schválení atd.), za jejichž zajištění odpovídá, nebo kdy zaplatí na náš účet dohodnutou zálohu. Termín dodávky zboží nebo služeb se považuje za splněný, když oznámíme objednávající straně před takovýmto termínem, že jsme připraveni uskutečnit dodávku zboží nebo služby. V případech, kdy jsme k dodávce zboží nebo služby zavázáni zvláštní smlouvou, se bude termín považovat za splněný, pokud dodávka zboží nebo služby bude splněna před tímto termínem.

5.2 Lhůty pro dodávky zboží a služeb se prodlužují o dobu trvání jakýchkoli nepředvídatelných překážek, které jsou mimo sféru vlivů, jako jsou stávky, významné personální výpadky, nezákonné stávky, zpožděné dodávky důležitých surovin, komponentů a podobně, dále okolnosti, při nichž nese riziko objednávající strana, v míře, v níž se tyto překážky nebo okolnosti materiálně podílejí na nesplnění termínu. Překážky nebo okolnosti této povahy také mohou anulovat důsledky neplnění, za něž bychom jinak byli odpovědní, po dobu trvání takovýchto překážek. Znamená to, že jakékoliv naše ujednání týkající se smluvních pokut, dohodnuté pro konkrétní obchodní případy, nebude platné. O začátku i ukončení takovýchto překážek se musí podat okamžité oznámení. Pokud by takovéto překážky nastaly, máme právo dotčenou smlouvu zcela nebo částečně ukončit. Pokud bude naše neplnění způsobeno výhradně shora uvedenými okolnostmi, nebude mít objednávající strana právo na žádné odškodnění.

5.3 Budou-li dohodnuté lhůty pro dodávky zboží a služeb, nebo lhůty prodloužené v souladu s odstavcem 5.2 výše překročeny o více, než čtyři týdny, bude mít objednávající strana právo ukončit tuto smlouvu formou výpovědi podané doporučeným dopisem s tím, že nám přidá ještě alespoň 14 dnů navíc. Bude-li naše neplnění způsobeno výhradně okolnostmi podle odstavce 5.2, nebude mít objednávající strana právo na žádné odškodnění. 

5.4 Jestliže objednávající strana utrpí v důsledku zpoždění, za něž budeme odpovědni, ztrátu, bude mít nárok na kompenzaci ve výši 0,5 % za celý týden – až do maximální výše 5% – z hodnoty té části dodávky zboží, která nemohla být v důsledku zpoždění používána včas nebo k požadovanému účelu. U služeb bude kompenzace 5% z konečné ceny. Jakékoli nároky na odškodnění překračující tuto mez budou nepřípustné, stejně jako nároky na odškodnění v důsledku zpoždění ze strany našich dodavatelů, nebude-li prokázán úmysl z naší strany. Takováto dohoda o omezení rozsahu kompenzace škod představuje předvídatelnou a přiměřenou míru kompenzace škod, způsobených naším zpožděním, které v den uzavření smlouvy, řízené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, v souvislosti s níž ke zpoždění došlo, strany očekávaly, jako možný důsledek takovéhoto zpoždění, a které se daly očekávat v souvislosti s danými skutečnostmi a cíli takovéto smlouvy. 

5.5 V případech, kdy se zavážeme zajistit přepravu, bude rozhodnutí o způsobu a trase pře-pravy na nás. Zboží se vždy přepravuje na náklady a riziko objednávající strany. Naše odpo-vědnost za škody bude jen v případě, bude-li prokázán úmysl z naší strany. Pojištění přepravy proti poškození budeme zajišťovat jen na pokyn objednávající strany a na její účet. 

5.6 Máme právo uskutečnit částečné dodávky.

5.7 Plnění dodací lhůty bude podmíněno splněním všech smluvních povinností objednávají-cí stranou.

5.8 Dojde-li ke zpoždění přepravy způsobenému okolnostmi, za něž nese riziko objednávající strana, ponese tato všechny vzniklé vícenáklady. Za skladování v našich prostorách, budeme účtovat v těchto případech minimální měsíční poplatek 0,5 % fakturované částky. V takovémto případě budeme mít též právo dát objednávající straně odklad dodávky zboží a služeb až 14 dnů, a pokud by tento odklad nebyl využit, budeme se moci sami rozhodnout zajistit alternativní přepravu dotyčného zboží objednávající straně v přiměřeně prodloužené době, nebo ukončit smlouvu a nárokovat odškodné pro porušení smlouvy. V tomto druhém případě budeme mít nárok, aniž bychom museli předkládat jakýkoli konkrétní důkaz, požadovat jako pokutu částku ve výši 10 % z ceny dodávky. Tam, kde bude vina objednávající strany za zpoždění přepravy řádně prokázána, budeme moci nárokovat také náhradu jakékoli škody nad tuto částku.

5.9 Zboží objednané bez pokynů k přepravě musí být odebráno do tří měsíců. Pokud tato lhůta uběhne bez využití, bude platit analogicky odstavec 5.8.

5.10 U služeb poskytovaných na základě smluv o dílo, nám objednávající strana poskytne v potřebném čase a zdarma nutné zařízení a energie (např. zdvihací zařízení, elektřinu atd.) k jejich uskutečnění, i když je instalace v ceně (4.1) nebo na ni byla dohodnuta paušální cena. Veškeré přípravné práce, které musí udělat před instalací objednávající strana, např. stavební práce, musejí být dokončeny před příjezdem našich techniků. Kromě toho musí objednávají-cí strana učinit všechna bezpečnostní opatření, nutná k ochraně osob i majetku. Nebudeme přebírat odpovědnost za pomocný personál, zařízení a pomocné materiály, které nám budou dány k dispozici, pokud nebude prokázán úmysl z naší strany.

6. převedení Rizika

6.1 Riziko přejde na objednávající stranu, jakmile bude zboží doručeno, nebo jakmile zboží, na němž provedeme údržbu, opravu nebo jiné práce, opustí objekt naši provozovny. Totéž bude platit pro částečné dodávky nebo pro případy, kdy se zavážeme, že poneseme náklady na přepravu, nebo že provedeme údržbu, opravu, nastavení, montáž, instalaci nebo jiné podobné služby. Bude-li se údržba, opravy nebo jiné práce provádět v objektu objednávající strany, přejde na tuto riziko, jakmile obdrží oznámení, že byla příslušná práce dokončena.

6.2 Dojde-li k jakémukoli zpoždění vypravení nebo doručení zásilky z důvodu, za nějž neneseme odpovědnost, přejde riziko na objednávající stranu, jakmile jí bude oznámeno, že je zásilka připravena k dodání.

7. Výhrada Vlastnického práva

7.1 Vlastnické právo k dodanému zboží si podržíme, dokud nebudou zcela uspokojeny naše nároky na úhradu kupní ceny, a všechny další nároky, které budeme mít – z jakéhokoli zákonného titulu – vůči objednávající straně.

7.2 Objednávající strana bude moci dodané zboží dále prodat – i tehdy, bude-li součástí jiných položek nebo bude zpracováno – pouze v rámci obvyklých podnikatelských operací své firmy. Toto svolení však bude vyloučeno, budou-li výsledné nároky postoupeny na třetí strany nebo budou podléhat zákazu postoupení nebo bude objednávající strana v platební neschopnosti nebo nebudou splněny její smluvní závazky. Žádné jiné dispoziční právo objednávající strana nebude mít. Dojde-li k exekuci, konfiskaci nebo jiné dispozice třetími stranami musí nás o tom objednávající strana okamžitě informovat. Naše zákonné výdaje vzniklé v souvislosti s vymáháním našeho nároku ponese objednávající strana.  

7.3 Objednávající strana na nás převádí k prvnímu dni, kdy její platební povinnost související s dodaným zbožím bude po splatnosti, své nároky a další práva z dalšího prodeje, nájmu či pronájmu dotyčného zboží, i když toto bylo spojené s jinými položkami nebo bylo zpracováno; objednávající strana o tomto udělá zápis do svých účetních knih. Bude-li dodané zboží prodáno nebo předáno do rukou třetí strany, aby je tato strana používala společně s dalšími položkami (bez ohledu na to, zda bylo spojeno s jakýmikoli takovýmito položkami nebo prošlo zpracováním) budou nároky na pohledávky postoupeny pouze do výše nám dlužené kupní ceny. Toto nikterak neovlivňuje naše nároky na další odškodnění. K opětovnému převedení shora uvedených nároků a dalších práv zpět na objednávající stranu dojde dnem plného uhrazení platebních povinností objednávající strany v souvislosti s daným objednaným zbožím.

7.4 Objednávající strana na naši žádost bez zbytečného prodlení po obdržení této žádosti informuje příslušné dlužníky o tomto převedení podle odstavce 7.3, což však nemá vliv na naše právo prokázat takovýmto dlužníkům toto převedení sami.

Objednávající strana má nárok na vymáhání pohledávek a na uplatňování dalších práv pouze tehdy, splnila-li své platební závazky vůči nám a není v platební neschopnosti.

7.5 Pokud by objednávající strana jednala v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami – zejména pokud bude ve zpoždění s platbou nebo s jiným smluvním závazkem, nebo bude v platební neschopnosti – budeme mít právo dle vlastního rozhodnutí buďto odstoupit od smlouvy, aniž bychom poskytovali prodloužení, nebo nechat smlouvu v právní moci a odebrat zboží zpět nebo zakázat jeho použití. Také budeme mít právo prodat odebrané zboží na otevřeném trhu. Po odečtení manipulačního poplatku 10 % z částky takto realizované bude zbytek odečten od naší celkové pohledávky vůči objednávající straně. Do navrácení zboží v případě ukončení smlouvy z naší strany budeme objednávající straně účtovat uživatelský poplatek 5 % původní ceny zboží, pokud nebude skutečné snížení jeho hodnoty ještě vyšší.

8. záruka

8.1 Neposkytujeme žádnou záruku na běžné odchylky ve velikosti, hmotnosti ani jakosti (nebo jak povolují normy ÖNORM, EN nebo DIN), ani žádnou záruku na poskytnuté informace v souvislosti s vhodností zboží, které má být dodáno, k účelům uvažovaným objednávající stra-nou, ani k žádným jiným konkrétním účelům. 

8.2 Ručíme za správnost našich pokynů pro zpracování, návodů k obsluze a používání a rad poskytnutých zákazníkům, za dodržení legislativních a jiných předpisů při použití dodaného zařízení a ověření jeho předpokládaného účelu použití však odpovídá výhradně zákazník. Za informace odchylující se od našich písemných pokynů pro zpracování a našich návodů k obsluze a používání však ručíme pouze tehdy, jestliže jsme je zákazníkovi předem výslovně a písemně faxem nebo e-mailem potvrdili.

8.3 Objednávající strana musí zkontrolovat dodané zboží nebo služby ihned po převzetí. Jakékoli závady nám musejí být písemně oznámeny hned po jejich zjištění dopisem, faxem nebo e-mailem s udáním čísla a data potvrzení objednávky, dodacího listu nebo faktury, a výrobních a komisních čísel. Jestliže objednávající strana opomine provést toto okamžité oznámení, nebude již moci uplatňovat žádné záruční nároky, ani nároky na kompenzaci škod ze samotné závady, ani z jakéhokoli nedorozumění, zda byla dodávka nebo služba bez závad. V oznámení musí být uvedeno, které doručené položky nebo poskytnuté služby jsou závadami dotčeny, detailní popis, z čeho závady sestávají, a za jakých průvodních okolností se závady vyskytly. Každá jednotlivá závada musí být podrobně popsána. Jakékoli náklady, které nám vyvstanou v důsledku neoprávněných ohlášení nebo ohlášení lišících se od podmínek použití, nám budou objednávající stranou refundovány.

8.4 Při provádění oprav a údržby se naše záruka omezuje pouze na provedené práce. Za bezvadnou funkci zařízení, strojů, počítačových programů, jejich komponentů apod., které nebyly součástí naší dodávky, ručíme pouze tehdy, jestliže jsme se u v případě komponentů zajištěných zákazníkem nebo jinou osobou prokazatelně zavázali ke zhotovení celého zaříze-ní (stroje apod.) nebo pokud nesprávná funkce nebyla způsobena nesprávnými nebo neplnými údaji poskytnutými dodavatelem.

8.5 Nebude-li dohodnuto jinak, bude záruční lhůta 24 měsíců. Od začátku 13. měsíce této lhůty však bude naše záruka omezena na bezplatné poskytování součástí potřebných k nápravě závad; od této doby budou jakékoli záruční nároky překračující shora uvedené podmínky nepřijatelné. Toto omezení záruční lhůty se vztahuje i na dodávku položek považovaných za nemovité a na práci na položkách, které jsou nemovité, nebo jsou za ně považovány. Záruční lhůta začne běžet přechodem rizik (6.) Objednávající strana musí vždy prokázat, že závady zjištěné během záruční lhůty již existovaly v době přechodu rizik.

8.6 V případech, kdy poskytujeme záruku – dle našeho uvážení a v přiměřené lhůtě nejméně 4 týdnů – buďto vyměníme vadné zboží nebo jeho vadné součásti za bezvadné zboží či bezvadné součásti, nebo závadu (závady) opravíme nebo poskytneme objednávající straně přiměřenou slevu nebo (bude-li se jednat o drobnou závadu) zrušíme smlouvu. Výměna položky nebo výměna dílů nebo částí položky nebude mít za důsledek prodloužení záruční lhůty. Po-kud však bude zbytek záruční lhůty – včetně části lhůty, kdy je naše záruka omezena na poskytnutí nezbytných materiálů zdarma (8.5) – kratší, než dvanáct měsíců, bude záruční lhůta na vyměněné díly nebo součásti prodloužena na dvanáct měsíců. Položky, díly nebo součásti takto vyměněné se stanou naším vlastnictvím. Nebudeme hradit žádné náklady na opravy závad nebo pokusy o ně prováděné objednávající stranou nebo jakoukoli třetí stranou.

8.7 Předmět dodávky nebo plnění, nebo jejich vadné části nám budou v nutném rozsahu, nebo v rozsahu, který lze od objednávající strany přiměřeně očekávat, na naše přání okamžitě odeslány nebo dopraveny na riziko a náklady objednávající strany. Nesplnění bude mít za důsledek neplatnost veškerých záručních povinností z naší strany.

8.8 Objednávající strana nemá právo pozastavit platby z důvodu záručních nároku, ani jiných protinároků námi neuznaných.

8.9 Záruční nároky objednávající strany budou vyloučeny v případech, kdy nebudou dodrženy návody k obsluze námi dodané objednávající straně nebo objednávající stranou od nás vyžádané nebo kdy nebyla uživateli (plně) sdělena povinnost tyto pokyny dodržovat; jestliže nebyly instalační práce provedeny řádně a v souladu s příslušnými normami, a zejména když nebyly provedeny autorizovanými dodavateli; jestliže byly provedeny jakékoli opravy a údržby předmětu dodávky nebo realizace bez našeho souhlasu; jestliže byl nesprávně provozován nebo používán, nebo provozován přes závadu ochranných prvků nebo přemístěn bez našeho souhlasu ze smluvně dohodnutého místa; nebo používán v rozporu s našimi pokyny nebo pro účely, k nimž není určen; a dále, kde bylo poškození způsobeno cizím předmětem, působením chemikálie, přepětím, chováním třetí strany nebo vyšší mocí. Totéž se vztahuje na přirozené opotřebení.

8.10 Naše záruka je dále vyloučena v případech, kdy jsme byly smluvně najati na provedení oprav, změn či úprav použitých položek nebo k dodání takovýchto položek.

8.11. Nepřebíráme žádnou záruku ani v případě, pokud zákazník použije námi dodané zařízení nebo námi provedené práce spolu s komponenty jiných výrobců nebo neoriginálními díly, pokud jsme toto jejich použití předem výslovně nedoporučili.

8.12. Při dodávce střídačů pro fotovoltaické zařízení zákazník navíc ke svým právům podle bodu 8.6. získává také záruku podle záručních podmínek společnosti Fronius, které si lze stáhnout na adrese https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. škody a odpovědnost za Výrobek

9.1 Neomezenou odpovědnost za škodu jakéhokoli druhu uznáme pouze v rozsahu, v němž objednávající strana prokáže, že jsme způsobili tuto škodu úmyslně. Jestliže objednávající strana prokáže, že jsme způsobili škodu nedbalostí, bude naše povinnost škodu nahradit omezena na škodu, k níž skutečně došlo, a navíc pouze do maximální výše, která nepřekročí celkovou hodnotu objednávky. Takováto dohoda o omezení rozsahu kompenzace škody představuje předvídatelnou a přiměřenou míru kompenzace škod způsobených naším porušením těchto Všeobecných obchodních podmínek, jakékoli smlouvy uzavřené na jejich základě a/ nebo jakýchkoli zákonných povinností, které k datu uzavření smlouvy řízené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami strany ve vztahu k vzniklé škodě očekávaly jako možný důsledek takovéhoto porušení, a které mohly být očekávány v souvislosti s danými skutečnostmi a cíly takovéto smlouvy. Kromě toho platí, že nároky tohoto typu mohou být uplatňovány do šesti měsíců od chvíle, kdy byla dotyčná škoda zjištěna. 

9.2 Budeme-li právně napadeni třetí stranou, v případě, kdy jsme vyrobili a dodali zařízení dle výkresů, konstrukcí, modelů či jiných dokumentů dodaných nám objednávající stranou, nás objednávající strana ochrání před odpovědností a odškodní.

9.3 Při používání instalací, strojů a dalšího námi dodaného zboží je objednávající strana povinna přísně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, technická pravidla, předpisy pro instalace, návody k obsluze a uživatelské příručky, a zejména veškeré předpisy ptané v oblasti elektrotechniky, a dovolit obsluhu zařízení pouze kvalifikovanému personálu.

9.4 Pokud zákazník v námi dodaném zařízení použije komponenty jiných výrobců nebo neoriginální díly, které námi nebyly prokazatelně a výslovně doporučeny, ztrácí nárok na náhradu případné škody.

10. ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí s tím, že společnost Fronius International GmbH, její dceřiné společnosti, a případně také pověřený poskytovatel služeb mohou získávat, zpracovávat a používat jeho osobní údaje (jméno adresa, e-mailová adresa) za účelem předávání informací o produktech a službách (např. poštou, e-mailem, prostřednictvím služby newsletter apod.). Tyto údaje nebudou předávány dalším externím subjektům, s výjimkou zákonem stanovené povinnosti poskytnutí informací. Tento souhlas může být kdykoli písemně zrušen a v každém newsletteru je také uveden link umožňující odhlášení odběru.

11. závěrečná ustanovení

11.1 Řídící právo pro tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo jakoukoli smlouvu jimi řízenou je stanoveno v odstavci 1.1 výše. Dohoda EU o smlouvách v mezinárodním obchodu zbožím se na ně nebude vztahovat.

11.2 Má se za to, že si je kupující vědom, že v souladu s obchodními praktikami v zahraničním obchodu, může platit dohoda o místě ve formě písemného oznámení obsaženého v potvrzujících obchodních dopisech jako je potvrzení objednávky, i když se zákazník neozve, nebo na ně nereaguje. Kupující tímto potvrzuje, že jsou mu tyto obchodní praktiky známy a souhlasí, že je bude řádně dodržovat i v rámci obchodní vztahů se společností Fronius Česká republika s.r.o.

11.3 Jakékoli spory vzniklé z těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo z jakékoli smlouvy jimi řízené nebo v souvislosti s nimi budou řešit české soudy, konkrétně Okresní soud v Českém Krumlově.

12. zvláštní ustanovení týkající se softwaru dodaného spolu se zařízením nebo zvlášť

Pro software dodaný spolu se zařízením nebo zvlášť (dále jen „software“) platí tyto dodací a platební podmínky pouze tehdy, jestliže nejsou v rozporu s dále uvedenými podmínkami nebo s podmínkami dohodnutými s konkrétním zákazníkem.

12.1 Rozsah používání

12.1.1 Všechna práva týkající se duševního vlastnictví, jako autorské právo, práva k ochranným známkám, registrovaným vzorům, patentům, průmyslovým vzorům a know-how a také neochráněné vynálezy, řemeslné dovednosti a obchodní tajemství apod. bez ohledu na to, kdy byly zákazníkovi zpřístupněny, zůstávají vyhrazena naší společnosti, případně osobám, které nám udělily licenci k jejich využívání. Zaplacením dohodnuté ceny získává zákazník oprávnění k používání softwaru, avšak výhradně pro vlastní účely a v rozsahu podle počtu získaných licencí. Uzavřením předmětné smlouvy získává zákazník pouze právo na jejich využití při své provozní činnosti. Rozšiřování zákazníkem je podle zákona o autorském právu vyloučeno. Zákazník ani poskytnutím své součinnosti při vytvoření softwaru nezískává žádná další práva kromě práva užívání podle tohoto článku 12. Zákazník smí software současně používat pouze na jednom přístroji dle svého uvážení. Za používání softwaru bude považováno jakékoli dlouhodobé nebo pouze přechodné, zcela nebo částečně prováděné rozmnožování (kopírování) softwaru jeho ukládáním, nahráváním, přehráváním nebo jeho zobrazováním za účelem použití a také zpracování údajů, které jsou v něm obsaženy, prostřednictvím příslušného technického zařízení. Zákazník není oprávněn pořizovat kopie uživatelské příručky.

12.1.2 Zákazník smí pořizovat kopie softwaru pro archivaci nebo zálohování dat pouze tehdy, jestliže software a jeho doprovodné materiály (provozní příručka, obal apod.) neobsahuje výslovný zákaz této činnosti a v nově pořízených kopiích zůstanou zachovány veškeré informace týkající se autorského práva a vlastnictví. Zpětný překlad programového kódu (dekompilace) je povolen pouze v rámci stanoveném příslušnými zákony.

12.1.3. Je-li software vybaven technickou ochranou proti kopírování, bude zákazníkovi v případě poškození softwaru předána jeho náhradní kopie, avšak až po vrácení datového nosiče.

12.2 Rozšířená práva

Po vytvoření nové softwarové verze může zákazník vyměnit původně předaný balík softwaru za novou verzi a zaplatí námi stanovenou cenu aktualizace. Podmínkou je vrácení celého ba-líku softwaru, který byl zákazníkovi předán. Výměnou softwaru zaniká právo na užívání pů-vodního softwaru. V tomto případě musí zákazník okamžitě zničit všechny kopie, dílčí kopie i zálohovací kopie a také změněné a zpracované podoby softwaru a z nich pořízené kopie, dílčí kopie a zálohovací kopie.

12.3 záruka

12.3.1 Zákazník bere na vědomí, že vývoj softwaru nelze provést tak, aby software naprosto bezchybně fungoval v jakýchkoli podmínkách použití.

12.3.2 Naše společnost ručí za to, že dodaný software bude plnit dohodnuté funkce a bude mít výslovně zaručené parametry. Předpokladem záruky je používání podle smlouvy. Naše odpovědnost se týká pouze případů, kdy se software chová jinak, než je uvedeno v nejnovější verzi jeho popisu nebo dokumentace, a toto odchylné chování může zákazník reprodukovat. Pro přesnější zjištění případných chyb je zákazník povinen poskytnout pomoc při odstraňování závad.

12.3.3 Naše společnost dále ručí za to, že originální software bude řádně zaznamenán na ověřeném datovém nosiči. Toto se netýká předem instalovaného softwaru a softwarových produktů jiných firem.

12.3.4 Závady softwaru musí uživatel dokumentovat a ihned nás o nich písemně informovat. V ostatních ohledech platí ustanovení bodu 8.3 

12.3.5 Záruční doba činí dvanáct měsíců a začíná plynout okamžikem dodání softwarového balíku.

12.3.6 Je-li softwarový balík nepoužitelný nebo závadný (12.3.2), vyměníme ho za jiný balík se stejným označením nebo provedeme přiměřenou výměnu. Jestliže se i vyměněný balík ukáže jako nepoužitelný nebo závadný a nám se nepodaří zajistit jeho použitelnost během přiměřené lhůty (alespoň čtyři týdny), může zákazník požadovat slevu nebo vrácení ceny. Náklady v souvislosti s pokusem zákazníka nebo jiné osoby odstranit závadu naše společnost nehradí.

12.3.7 Naše společnost neposkytuje žádné další záruky nad rámec bodu 12.3.6. Zejména nepřebíráme záruku za to, že dodaný software bude plnit zvláštní požadavky zákazníka nebo uživatele, ani za změněnou a přepracovanou verzi softwaru (bod 12.1.2), pokud závada prokazatelně nesouvisí se změnou nebo přepracováním softwaru. Zákazník sám odpovídá za volbu, instalaci a používání softwaru i za výsledek, kterého tím chtěl dosáhnout.

12.3.8 V případě neoprávněné reklamace v souvislosti se softwarem můžeme vzniklé náklady podle platných sazeb vyúčtovat zákazníkovi.

12.3.9 V případě změny vlastnického práva finálního uživatele veškerá záruka zaniká.

12.4 náhrada škody

12.4.1 Veškeré další nároky zákazníka nebo jiné osoby, zejména nároky na jakoukoli náhradu škody jsou vyloučeny, s výjimkou škody prokazatelně způsobené naším úmyslným nebo ne-dbalým postupem.

12.4.2 V ostatních případech platí ustanovení bodu 9.

13. ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB

13.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.