Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

Big Data SUROVINA BUDOUCNOSTI VE SVAŘOVACÍ TECHNICE

Odborníci se shodují, že tzv. velká data (big data) mají potenciál od základu změnit společnost, politiku a hospodářství podobně jako elektřina nebo internet. Shromažďování a zpracování důležitých procesních informací otevírá enormní optimalizační potenciál a umožňuje využívat zcela nové obchodní modely také ve svařovací technice. Abychom zvládali neustálý příval nových dat a dokázali z nich vytěžit maximum, k tomu potřebujeme ty správné nástroje – a nezbytnou otevřenost při zacházení s digitální technologií budoucnosti.

Digitální transformace je všudypřítomná a mění nejen tradiční obchodní modely, ale také každodenní práci lidí. Online obchody, streamovací služby, platformy sociálních médií, zpravodajské portály nebo sledovací nástroje jsou našimi každodenními průvodci. Internet se vyvinul v globální komunikační síť a způsob, jakým pracujeme, učíme se a komunikujeme, zažívá revoluci. Stále více aktivit se odehrává online – a každá z nich zanechává v síti své stopy. Celosvětový objem dat narůstá do nesmírných rozměrů a přináší nové výzvy pro společnost, hospodářství i politiku. Jak je možné toto množství dat využít? Důležitou roli zde hraje analýza velkých dat. Systematické vyhodnocování velkých objemů dat se provádí pomocí speciálního softwaru. Shromážděné informace je třeba strukturovat a především kvalitativně analyzovat. Relevantní data se vyfiltrují, aby je bylo možné efektivně využít.

NOVÉ OBLASTI OBCHODNÍ ČINNOSTI PRO VÝROBCE SVAŘOVACÍ TECHNIKY

Průběžné shromažďování dat a jejich analýza získávají stále více na významu také v průmyslových výrobních procesech, například ve svařovací technice. Moderní svařovací zdroje shromažďují mimo jiné informace o proudu, napětí, posuvu drátu, rychlosti a době svařování a číslech programových bloků. To napomáhá optimalizaci procesů a prevenci chyb. Uživatelé také mohou své systémy plynule integrovat do propojeného a automatizovaného výrobního prostředí. Velká data nabízejí výrobcům svařovací techniky také zcela nové obchodní modely: Shromažďování a vyhodnocování uživatelských dat umožňuje hluboký vhled do pracovního dne a do výzev uživatele. Na tomto základě lze vytvářet individualizovaná řešení, která dokonale odpovídají potřebám výrobních podniků.

Uživatelská data už proto nejsou nejdůležitějším zdrojem jen pro internetové obry. Strategický význam dat roste stejně tak pro střední podniky, jako jsou například výrobci svařovací techniky. Ti, kdo „naslouchají“ online a chápou stanovisko uživatelů, získávají jednoznačnou konkurenční výhodu a trvale posilují vztahy se zákazníky. A výhody to přináší i samotným uživatelům, například v podobě lepších a efektivnějších svařovacích procesů, díky kterým mohou dlouhodobě šetřit čas a náklady.