Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

JAK ANALÝZA DAT ZLEPŠUJE SVĚT SVAŘOVÁNÍ

V době velkých dat je zpracování a analýza dat na vzestupu také ve svařovací technice: Moderní svařovací systémy shromažďují nejrůznější informace s cílem optimalizovat procesy a předcházet chybám. Společnost Fronius proto vyvinula systém WeldCube pro dokumentaci a analýzu dat.

Se systémem Weld- Cube lze v závislosti na dimenzování serveru propojit asi 50 svařovacích zdrojů. Tento software založený na prohlížeči shromažďuje údaje o proudu, napětí, podavači drátu, rychlosti svařování a mnoho dalších informací. Pomocí systému pro správu dat mohou uživatelé tyto informace využít ke zlepšení svařovacích procesů. Individuálně přizpůsobitelná úvodní stránka (dashboard) s různými statistickými a filtračními funkcemi nabízí jednoduchý přehled. Uživatel tak má data, která jsou pro něho nejdůležitější, stále na očích. Výsledky jsou navíc dostupné nejen v počítači, ale lze je zobrazit i na koncových mobilních zařízeních.

 

SYSTÉM WELDCUBE DOKUMENTUJE AKTUÁLNÍ HODNOTY KAŽDÉHO SVAROVÉHO ŠVU A UMOŽŇUJE JEJICH POROVNÁNÍ S POŽADOVANÝMI HODNOTAMI. Propojení při tom pomáhá automaticky dokumentovat data nejen pro jednotlivá zařízení, ale také na úrovni dílů napříč přístroji. To vyžaduje především transparentnost a zpětnou vysledovatelnost každého vyrobeného dílu. Analýza plynu, drátu, energie a přídavných materiálů podporuje optimalizaci spotřeby. Systém dokumentace a analýzy dat je navíc velkou podporou pro svářecí dozor v závodech s dokumentační povinností. Kontrola svarů se dříve prováděla pouhým okem a celá dokumentace se vedla ručně, proto integrace automatizovaného systému jako WeldCube znamená především úsporu času a nákladů. A v neposlední řadě nabízí podporu při zajišťování kvality, což může být výhodné zejména v případě nastalé škody.

INTERNÍ PROPOJENÍ VE SPOLEČNOSTI FRONIUS

Další výhodou propojených svařovacích systémů je ukládání a přenos programových bloků – definovaných parametrů pro určitý svařovací úkol – do jiných přístrojů. Ruční nastavení 15 svařovacích systémů trvá přibližně dvě hodiny, ale WeldCube zvládne příslušný přenos za méně než pět minut. Pouhými třemi kliknutími lze také velmi snadno vytvořit sestavu dílů. Právě proto na systém správy dat sází také společnost Fronius. Výrobní závod Fronius v Sattledtu (Horní Rakousko) integroval WeldCube například při výrobě podvozků pro svařovací systémy. Interní nasazení kromě toho pomáhá v procesu vývoje programu WeldCube. Nové poznatky o systému tak lze zase obratem přizpůsobit potřebám zákazníků v podobě adaptace softwaru. WeldCube tím podporuje moderní výrobu a napomáhá trvalému zlepšování procesů a snižování nákladů.

„Dokumentace dat splňuje především vysoké kvalitativní nároky, které společnost Fronius klade na svoje produkty. Proto dokážeme včas detekovat chyby, rychle zavést příslušná opatření a optimalizovat naše procesy,“ vysvětluje CHRISTOPH SCHIEFER, vedoucí týmu montáže plechové techniky a zařízení na pěnové těsnění ve společnosti Fronius.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?