Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

KALIBRACE SVAŘOVACÍCH SYSTÉMŮ: KDE ZAČÍNÁ ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Pro dlouhodobé zajištění kvalitativních standardů u svařovacích systémů je nezbytné pravidelně provádět jejich kalibraci. Právě pro svařovací provozy je velmi důležité, aby přístroje po celou dobu své životnosti poskytovaly ekvivalentní a konzistentní výsledky svařování. Jen tak je totiž možné zajistit kvalitu výrobků.

Z KAROSÁŘSKÉ DÍLNY V MEZINÁRODNÍHO ODBORNÍKA

Společnost Gföllner již od roku 1895 vyvíjí a staví univerzální výrobky jak v oblasti výroby kolejových a užitkových vozidel, tak také v oblasti kontejnerové techniky, a to ať už se jedná o rámy podvozků pro nákladní vozy, nebo o kontejnerové systémy pro petrochemii. Tento podnik s mezinárodní působností a sídlem v horním Rakousku již tradičně používá svařovací systémy od společnosti Fronius kvůli jejich výkonu a dlouhé životnosti. Společnost Gföllner je certifikovaná v souladu s řadou svářečských právních norem a splňuje kvalitativní požadavky svých zákazníků. Tím zajišťuje kvalitu výrobků a udržuje si důvěru zákazníků. Proto také nechává všechny své svařovací systémy pravidelně kalibrovat. „Díky tomu je svařování našich výrobků bezpečné a reprodukovatelné. A předcházíme pomalému snižování výkonu strojů,“ vysvětluje Ludwig Eichinger, který pracuje jako svářecí dozor ve společnosti Gföllner. L. Eichinger je v podniku již více než dvě desetiletí a ví, na čem při svařování záleží. Díky kalibračním dokumentům vystaveným od výrobce svařovacích systémů je bod „Validace svařovacích zdrojů“ při každém přezkoušení, ať už zákazníkem nebo externí zkušebnou, vždy rychle splněný.

VÝHODY KALIBROVANÝCH SYSTÉMŮ

Obecně je možné kalibrovat přístroje pro svařování MIG/MAG, obalenou elektrodou a TIG. V kovozpracujících provozovnách, které jsou certifikované podle některé normy, se musí kalibrace svařovacích zdrojů provádět pravidelně. K těmto normám patří například řada ISO 9000 a EN ISO 3834-2, které stanovují zásady pro zajištění kvality svařovaných výrobků. Požadavky na výrobu nosných konstrukcí jsou dány směrnicí EN 1090. Dodržování norem zvyšuje především důvěru zákazníků a je známkou profesionality výrobce. Doklad o provedené kalibraci navíc může znamenat výhodu při reklamacích. Pravidelná údržba přístrojů sice něco stojí, ale výroba bez prokazatelné standardizace je v případě nastalé škody mnohem dražší. Při nehodách může dojít nejen k poškození ocelových staveb, ale také k újmě na zdraví osob. Naší povinností vůči zákazníkům je tedy zajistit kvalitu svarových švů.

POSTUP PŘI KALIBRACI

Při kalibraci svařovacích systémů se měří napětí, velikost proudu a rychlost drátu. Za tím účelem se svařovací zdroj připojí ke kalibrační stanici. Kalibrační software zanalyzuje a porovná hodnoty příslušného svařovacího systému s hodnotou, kterou stanovuje norma. Přitom se zjistí, jak velká je odchylka mezi oběma hodnotami a zda je ve stanovené toleranci. Regulaci přípustných tolerančních hodnot určuje evropská norma (EN) 50504 „Validace zařízení pro obloukové svařování“. Přesnost provedené kalibrace se přitom dělí do dvou tříd: standardní a přesné. Ve standardní třídě jsou tolerance větší. Pokud kalibrační proces neposkytne úspěšný výsledek, musí následovat opatření, jako například dodatečné seřízení nebo oprava přístroje. Dokud není závada odstraněna, neměly by podniky svařovací systém k výrobě používat, mimo jiné kvůli zajištění kvality a záruky na výrobek.

„Zákazník si může být jistý, že jeho výrobek bude svařen dokonale udržovanými a kalibrovanými přístroji.“ LUDWIG EICHINGER, svářecí dozor ve společnosti Gföllner