Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

Komplexní fyzika se snadným ovládáním NOVÝ SVAŘOVACÍ ZDROJ MagicWave

Při výstavbě potrubního rozvodu, v potravinářském nebo automobilovém průmyslu zajišťuje svařování TIG požadovanou kvalitu svarů. Často používaným materiálem je hliník a mnohé svary se svařují ručně. Společnost Fronius proto vyvinula digitální svařovací zdroj MagicWave a pečlivě prozkoumala a optimalizovala proces TIG.

STŘÍDAVÝ PROUD PRO HOSPODÁRNÉ SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU

Ke svařování hliníku je nutný střídavý proud (AC), aby neustále docházelo k přepólování elektrody z plusu na minus. Zoxidovaná vrstva kolem materiálu se totiž taví až při zhruba 2050 °C. Když je elektroda přepólovaná na plus, přesouvají se elektrony ze svařence do elektrody a protrhávají přitom zoxidovanou vrstvu. Následně dojde k přepólování elektrody na minus a elektrony putující do svařence vytvářejí teplo – tak vzniká průvar nezbytný pro svarový šev.

VČASNÉ ZAMEZENÍ VÝKONOVÝM ZTRÁTÁM

Pokud je však hliníkový svařenec již na určitém místě čistý a nevykazuje žádnou zoxidovanou vrstvu, odlomí se v průtoku proudu pozitivní půlvlna a oblouk se odtrhne. Vznikne pauza trvající do příchodu negativní půlvlny, během níž opět proudí teplo do svařence. Vývojová novinka společnosti Fronius zabraňuje ztrátě výkonu způsobené tímto jevem: přístroj pozná, kdy kvůli chybějící zoxidované vrstvě nemůže protékat proud a automaticky připojí negativní půlvlnu. Díky tomu nedochází k ochlazení tavné lázně, průvar je spolehlivější a oblouk zůstává stabilní..

ELEKTRODY V NEJLEPŠÍ FORMĚ

Další funkcí od společnosti Fronius je automatické vytváření kaloty při svařování střídavým proudem. Při něm dochází v závislosti na průměru wolframové elektrody k průchodu určitého proudu elektrodou po určitou dobu, aby se na jejím konci vytvořilo zaoblení, tzv. kalota. Pokud se kalota vytvoří nepřesně, oblouk bude nestabilní a kvalita svaru se sníží. Nejnovější metoda využívá pulzujícího proudu, který rozhýbe tekutý kov, čímž se kalota vytvoří ještě snadněji a pro elektrodu šetrněji.

NEUSTÁLE PERFEKTNÍ VLNA

Při svařování střídavým proudem si uživatel vybírá z různých nastavení půlvln. Proud může například protékat s konstantní hodnotou nejdříve v pozitivní a následně v negativní oblasti, čímž se dosáhne tvrdého obdélníku. Možné jsou také jemné vlny podobné sinusoidě. U většiny hliníkových aplikací je ideální volbou kombinace obou těchto možností – obdélník se zaoblenými rohy. Uživatel si může u zdroje MagicWave zvolit různé tvary křivek i jejich kombinací.

SNAHA O DOKONALOST

Všechny tyto vývojové novinky pomáhají svářeči optimálně ovládat proces TIG. Uživatelsky přívětivý systém nabídek a možnost nastavit různé jazyky mu práci usnadňují ještě více. Díky tomu se může soustředit pouze na to, aby svařil čistý svar vysoké kvality.

MagicWave


První zdroj energie Fronius, který se může připojit k jiným zařízením prostřednictvím technologií Bluetooth, WLAN a NFC.