Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk

Perfect Welding

Komplexní fyzika se snadným ovládáním NOVÝ SVAŘOVACÍ ZDROJ MagicWave

Při výstavbě potrubního rozvodu, v potravinářském nebo automobilovém průmyslu zajišťuje svařování TIG požadovanou kvalitu svarů. Často používaným materiálem je hliník a mnohé svary se svařují ručně. Společnost Fronius proto vyvinula digitální svařovací zdroj MagicWave a pečlivě prozkoumala a optimalizovala proces TIG.

STŘÍDAVÝ PROUD PRO HOSPODÁRNÉ SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU

Ke svařování hliníku je nutný střídavý proud (AC), aby neustále docházelo k přepólování elektrody z plusu na minus. Zoxidovaná vrstva kolem materiálu se totiž taví až při zhruba 2050 °C. Když je elektroda přepólovaná na plus, přesouvají se elektrony ze svařence do elektrody a protrhávají přitom zoxidovanou vrstvu. Následně dojde k přepólování elektrody na minus a elektrony putující do svařence vytvářejí teplo – tak vzniká průvar nezbytný pro svarový šev.

VČASNÉ ZAMEZENÍ VÝKONOVÝM ZTRÁTÁM

Pokud je však hliníkový svařenec již na určitém místě čistý a nevykazuje žádnou zoxidovanou vrstvu, odlomí se v průtoku proudu pozitivní půlvlna a oblouk se odtrhne. Vznikne pauza trvající do příchodu negativní půlvlny, během níž opět proudí teplo do svařence. Vývojová novinka společnosti Fronius zabraňuje ztrátě výkonu způsobené tímto jevem: přístroj pozná, kdy kvůli chybějící zoxidované vrstvě nemůže protékat proud a automaticky připojí negativní půlvlnu. Díky tomu nedochází k ochlazení tavné lázně, průvar je spolehlivější a oblouk zůstává stabilní..

ELEKTRODY V NEJLEPŠÍ FORMĚ

Další funkcí od společnosti Fronius je automatické vytváření kaloty při svařování střídavým proudem. Při něm dochází v závislosti na průměru wolframové elektrody k průchodu určitého proudu elektrodou po určitou dobu, aby se na jejím konci vytvořilo zaoblení, tzv. kalota. Pokud se kalota vytvoří nepřesně, oblouk bude nestabilní a kvalita svaru se sníží. Nejnovější metoda využívá pulzujícího proudu, který rozhýbe tekutý kov, čímž se kalota vytvoří ještě snadněji a pro elektrodu šetrněji.

NEUSTÁLE PERFEKTNÍ VLNA

Při svařování střídavým proudem si uživatel vybírá z různých nastavení půlvln. Proud může například protékat s konstantní hodnotou nejdříve v pozitivní a následně v negativní oblasti, čímž se dosáhne tvrdého obdélníku. Možné jsou také jemné vlny podobné sinusoidě. U většiny hliníkových aplikací je ideální volbou kombinace obou těchto možností – obdélník se zaoblenými rohy. Uživatel si může u zdroje MagicWave zvolit různé tvary křivek i jejich kombinací.

SNAHA O DOKONALOST

Všechny tyto vývojové novinky pomáhají svářeči optimálně ovládat proces TIG. Uživatelsky přívětivý systém nabídek a možnost nastavit různé jazyky mu práci usnadňují ještě více. Díky tomu se může soustředit pouze na to, aby svařil čistý svar vysoké kvality.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?