Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

KRÁLOVSKÁ DISCIPLÍNA STAVBA LODÍ VYTVÁŘENÍ HODNOT DÍKY SPRÁVNÉ TECHNOLOGII SVAŘOVÁNÍ

Trajekty, jachty, nákladní lodě, obrovské výletní lodě: v docích loďařských společností, například Blohm&Voss, najdete všechno, co přepravuje zboží nebo osoby po vodě. Kromě nových lodí se zde nachází také lodě čekající na údržbu či opravu nebo lodě, které do doků připluly kvůli obnovení třídy – technické kontroly pro lodě. Doba pobytu v loděnici trvá průměrně jeden až dva týdny. Často se zde používají svařovací zdroje Fronius TransSteel a TPS/i, se kterými na jedné lodi pracuje až 150 svářečů.

Přibližně 40 000 obchodních lodí přepravuje zhruba 90 procent z celosvětově přepravovaného zboží. Tento podíl má stoupající tendenci a odborníci předpokládají do roku 2020 roční přírůstek dvě až tři procenta. „Německé loděnice mají pro nadcházející roky velké množství zakázek,“ líčí Martin Juhn, vedoucí odboru péče o klíčové zákazníky ve společnosti Fronius Německo. Důležitou roli při tak velkém vytížení hraje dodržování smluvních podmínek, spolehlivost dodávek a kvalita. To se odráží také na požadavcích kladených na používané svařovací systémy. Musí mít snadné ovládání, být dimenzované pro dvou až třísměnný provoz a zároveň být robustní, a to jednak kvůli vlivu počasí, jednak proto, že uživatelé, kteří se často střídají, nezacházejí s přístroji vždy úplně obezřetně.

ČAS JSOU PENÍZE

„Provozní náklady jsou značné – za hodinu v docích se platí vysoké částky,“ informuje M. Juhn. Svářeči jsou pod tlakem, aby rychle svařovali svary vysoké kvality, které budou vyžadovat co nejméně dokončovacích prací a projdou zkouškami kvality v podobě ultrazvukových a rentgenových zkoušek. Jejich úkol navíc ztěžují různé tloušťky plechů. Ty se pohybují od čtyř milimetrů, například u hlavní paluby, až po 50 milimetrů u zvláště namáhaných konstrukcí, jako je základní konstrukce stroje. Mezi výzvy zde patří vnos tepla, který je třeba přizpůsobit tloušťce materiálu, aby se zabránilo napětí, nárůstům tvrdosti a tvorbě trhlin. Série výrobků Fronius TransSteel z tohoto hlediska podporuje uživatele mnoha charakteristikami, jako je například „SteelDynamic“ určená ke zvýšení průvaru a rychlosti svařování.

Vnos tepla je problematický zejména tam, kde záleží na dobrém vzhledu svarů. Svarové švy pak musí případně projít dokončovacími pracemi. Svářeči z nizozemské loděnice SLOB ve městě Papendrecht proto při svařování výztuží trupu a dalších zařízení umístěných na vnitřní straně lodi ohřejí vnější plášť na příslušných místech asi na 400 °C. Výsledkem je perfektní vnější strana lodi bez deformací.

Kromě technického know-how je však důležité také technické vybavení, zejména v situaci, kdy lodní průmysl začínají dobývat alternativní materiály. Proto společnost SLOB začíná čím dál více vyrábět trupy z hliníku, což vyžaduje rozsáhlé zkušenosti. Tento lehký kov má totiž nižší bod tání a vyšší tepelnou vodivost než ocel. Také teplotní roztažnost je vyšší, což může vést ke vzniku napětí a tím také nekontrolovaných deformací. V těchto případech může uživateli poskytnout podporu platforma svařovacích systémů Fronius TPS/i, protože díky pulznímu procesu PMC (Pulse Multi Control) zůstává oblouk extrémně stabilní. Výsledkem jsou mimořádně čisté svarové švy.

Kromě toho se v lodním průmyslu osvědčil proces PCS (Puls Controlled SprayArc), který kombinuje bezrozstřikový pulzní oblouk přímo se sprchovým obloukem a umožňuje tak rychlé zpracování bez deformací. Při kontrole procesu navíc zodpovědní pracovníci loděnice SLOB zjistili, že svarový šev je kvalitní i bez předchozího čištění povrchu. Díky tomu lze vynechat broušení obvyklé při svařování hliníkových lodí a loděnice tak ušetří čas a sníží náklady.

NOVÉ SPOJOVACÍ MATERIÁLY – NOVÉ VÝZVY PŘI SVAŘOVÁNÍ

„Trupy lodí se musí směrem nahoru ztenčovat, ale zároveň nesmí dojít ke zhoršení zvukové izolace,“ vysvětluje Martin Juhn. Aby byla i přesto zaručena dobrá zvuková izolace, používají se sendvičové materiály, jako je například námořní plech Bondal® od společnosti Thyssen. Jedná se o spojovací materiál s plastovou vrstvou mezi dvěma ocelovými plechy, která tlumí vibrace. Při spojování speciálních plechů je zásadním faktorem průvar. Svařovací zdroj Fronius TPS/i je svařuje pomocí charakteristiky vyvinuté speciálně pro tyto účely.

Bez ohledu na to, zda se používá ocel, hliník nebo spojovací materiály, brání vysokému stupni automatizace v lodním průmyslu velikost, hmotnost, individuální tvary a specifické chování materiálů při svařování. O kvalitě svarového švu tedy rozhodují zručnost pracovníka loděnice a vlastnosti svařovacího systému.