Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

RYCHLE A SPOLEHLIVĚ ZAŘÍZENÍ LASERHYBRID TWIN ZLEPŠUJE PŘEMOSTITELNOST SPÁR

Požadavky na svařovací techniku v automobilovém průmyslu jsou obzvláště vysoké: koncoví zákazníci očekávají prvotřídní kvalitu svarů a vysokou jakost povrchu a výrobci očekávají maximální rychlosti svařování a efektivní procesy. Společnost Fronius proto vyvinula inovativní řešení v podobě svařovacího postupu LaserHybrid Twin, které spojuje všechny tyto výhody – dokonce i u těžko zpracovatelných dílů, jako jsou součásti náprav.

Výše, rychleji, dále: téměř v žádném jiném odvětví není technický pokrok tak přímo citelný jako v automobilovém průmyslu. Moderní automobily jsou absolutně technologicky vyspělé výrobky, které se neustále optimalizují z hlediska výkonu, účinnosti a designu. Vysoký tlak na náklady v rámci mezinárodní soutěže zároveň vyžaduje, aby výrobci našli hospodárná výrobní řešení.

SPOJENÍ VÝHOD LASEROVÉHO SVAŘOVÁNÍ A SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉM PLYNU

V rámci svařovací techniky se v automobilových podnicích a u jejich dodavatelů již několik let úspěšně prosazuje svařovací postup LaserHybrid. Kombinace laserového a běžného svařovacího postupu MIG spojuje pozitivní vlastnosti obou postupů: laser nabízí vysokou rychlost, hluboký průvar a nízký vnos tepla, zatímco svařování v ochranném plynu přináší vynikající přemostitelnost spár a jednoduchou přípravu svaru. Díky tomu lze v prvotřídní kvalitě automatizovaně spojovat různé díly rychlostí až osm metrů za minutu – dokonce i bez dodržení těsných tolerancí, které jsou nutné pro čistě laserové svařování. Tím se snižují výrobní náklady a zvyšuje efektivita výroby. Tento svařovací postup je ideální také pro spojování tenkých plechů, což je jedno z nejčastějších použití při výrobě automobilů.

DVA DRÁTY ZAJISTÍ OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY

Za účelem dodatečného zvýšení výkonu během svařování společnost Fronius technologii LaserHybrid ještě vylepšila: v rámci procesu LaserHybrid Twin se kromě laserového paprsku používají dvě nezávislé drátové elektrody s různým průměrem. Ty jsou namontovány ve speciální svařovací hlavě, která disponuje vnitřní speciální koncepcí podavače drátu. Na rozdíl od běžných procesů Twin přivádí oba dráty do svařovací hlavy pouze jeden motor. To má tu výhodu, že svařovací hlava je výrazně lehčí a kompaktnější než u jiných systémů. To zlepšuje přístup k součástem a uživatelé mohou používat menší roboty s vyšší dynamikou.

Svařovací výkon lze flexibilně přizpůsobit pomocí proměnlivého průměru elektrod. Nový svařovací postup nabízí v praxi významné vylepšení procesu: laserový paprsek zajišťuje bezpečný průvar, zatímco tandemové svařování v ochranném plynu spolehlivě přemostí styčné mezery.

Uživatelé profitují z výrazně vyšších rychlostí svařování, optimálních výsledků se stoprocentně reprodukovatelnou kvalitou a rozšířeným spektrem použití. Díky tomu lze třeba zmenšit šířku příruby ve srovnání s běžným tandemovým svařováním MAG. Uživatelé profitují z výhod procesu LaserHybrid Twin zejména u přeplátovaných spojů a ocelových součástí, například ve výrobě náprav.

Plech s tloušťkou 3 mm, materiál S355, přeplátovaný spoj, styčná mezera 1 mm, výkon laseru 6 kW, rychlost svařování 6 metrů/minutu