Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

SUPERHRDINA MEZI SVAŘOVACÍMI PROCESY BEZPEČNÉ SPOJE POMOCÍ SVAŘOVÁNÍ METODOU WOLFRAM-INERTNÍ PLYN

Svařování metodou wolfram-inertní plyn (TIG) se používá vždy, když jsou na vzhled a kvalitu svaru kladeny vysoké požadavky. Společnost Fronius proto v roce 2018 uvedla na trh dvě novinky: proces TIG pro mechanizované použití s vysokými rychlostmi a sérii přístrojů pro ruční práci. Proč je však svařování TIG vůbec takovým tématem?

Svařování TIG je svařovací postup, který umožňuje dosáhnout nejvyšší kvality svaru. Oblouk hoří mezi neodtavující se wolframovou elektrodou a svařencem v plynné atmosféře bez kyslíku. Inertní ochranný plyn zabraňuje chemickým reakcím s tekutou tavnou lázní. Díky tomu vznikají hladké a rovné svarové švy bez pórů.

PRO HYGIENICKÉ POTRAVINY

Tento proces se využívá například při výrobě nádob na potraviny z vysokolegovaných chromniklových ocelí. Na zásobnících nesmí být viditelné náběhové barvy. Ty vznikají oxidací kovového povrchu a znečišťují obsah. V takovém případě musí výrobce povrchy obarvit. To škodí životnímu prostředí a zvyšuje náklady. Mnohem lepší je dosáhnout co nejmenšího poměru náběhových barev – při svařování TIG je lze omezit na minimum.

Z hygienických důvodů je navíc důležité, aby svary byly čisté, hladké a bez rozstřiků. Pouze tak může výrobce zaručit, že nádoba bude odolná vůči korozi a umožní snadné čištění. Svařování v ochranné atmosféře má při spojování ušlechtilé oceli za následek rozstřiky a výrazné převýšení svaru, které musí být nákladně zbroušeno. U svařování TIG tomu tak není.

BEZPEČNÉ I POD VYSOKÝM TLAKEM

Vysoké požadavky na svarové švy jsou kladeny také u nádob z hliníkových slitin. Ty musí být mimo jiné dostatečně těsné, aby nepropustily helium. Helium je lehké a mimořádně rychle se rozptýlí, pokud dochází k úniku z nádrže. Svařování TIG je jedním z mála svařovacích postupů, které nádoby utěsní tak, že helium nepropustí.

U turbín používaných v letectví nebo elektrárnách musí svary navíc projít zkouškou rentgenovým zářením, tzn. že nesmí vykazovat žádné póry ani trhliny. Plynové turbíny musí odolat teplotám až 700 °C, a proto se vyrábí ze slitin na bázi niklu nebo z titanu. Metodou TIG je možné tyto materiály svařit, aby prošly zkouškou rentgenovým zářením. Také při výstavbě potrubních rozvodů v elektrárnách se každý svar rentgenuje. Trubky a především svarové švy musí odolat vysokému tlaku. Svařovací proces TIG zde zaručí vysokou kvalitu nezbytnou pro bezpečnost.