Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

UDRŽITELNÉ SVAŘOVÁNÍ: DŮLEŽITÉ ASPEKTY

Udržitelné jednání i vědomé zacházení se zdroji a energií se v průmyslové výrobě stává čím dál důležitějším – nikoli pouze s ohledem na nové energetické zákony a směrnice o ekodesignu, nýbrž také s ohledem na hospodárnost a ekologickou bilanci podniku. Jako zásadní součást mnoha výrobních procesů se tento trend prosazuje také ve svařovací technice. Jak ale můžeme svařovat obzvláště udržitelně?

PROCESY ŠETŘÍCÍ ZDROJE

Vliv na udržitelnost v rámci svařovacího procesu má celá řada faktorů. Mezi ně patří mimo jiné rychlost svařování, systémové náklady, suroviny, doba zpracování a přídavné materiály či kvalita svaru. Abychom si mohli udělat kompletní obrázek, je dobré se podívat na celý řetězec procesu: energii spotřebovává také těžba surovin pro základní a přídavné materiály i výroba pomocných materiálů. Z tohoto důvodu není důležité jen pořizování zdrojů, nýbrž také výroba jednotlivých součástí svařovacího systému.

UDRŽITELNÉ SVAŘOVÁNÍ V PRAXI

Využití moderní a výkonné svařovací techniky má z hlediska udržitelné výroby stejně velký význam. Čím všestrannější a z hlediska procesů bezpečnější svařovací systém je, tím efektivnější jsou procesy ve výrobě. Uživatelé mají díky odpovídající technice možnost zvýšit rychlost svařování a zároveň se nemusí vzdávat vysoké kvality ani ideálních podmínek. Tímto způsobem lze ušetřit dokonce celé výrobní buňky. Navíc se tím snižuje spotřeba energie a výrobních prostředků, jako jsou přídavné a pomocné materiály.

Jak může svářeč v praxi dosáhnout hospodárných a vysoce kvalitních spojení při co nejmenším vlivu na životní prostředí? Nejdříve musíme rozdělit jednotlivé svařovací postupy: při ručním obloukovém svařování či ručním obloukovém svařování obalenou elektrodou je například nutné zohlednit, že z každé svařované elektrody zbude kus o velikosti zhruba 35 milimetrů – faktor, který udržitelnost ovlivňuje negativním způsobem. Výměna obalené elektrody a čištění svarové housenky navíc stojí svářeče určitý čas. Svařovací zdroj se kromě toho během tohoto postupu nachází v chodu naprázdno, kdy jej nelze používat. V důsledku toho klesá účinnost procesu. Tyto aspekty naopak od začátku odpadají, když svářeč použije proces s odtavující se „nekonečnou elektrodou“, například svařování MAG.

ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY SPECIÁLNÍMI SVAŘOVACÍM POSTUPY

Svařování MAG je průkazně jedním z nejudržitelnějších svařovacích postupů. Jeho použití je mimořádně efektivní, čisté, rychlé, přesné a flexibilní. Dalším svařovacím postupem šetrným k životnímu prostředí je laserové hybridní svařování v ochranné atmosféře. Při něm je potřeba jen malé množství přídavného materiálu a postup navíc nabízí vysokou rychlost. Použití jednoho z těchto dvou svařovacích postupů však automaticky neznamená, že jednáme mimořádně udržitelně. Při každém použití je totiž třeba zvážit, který proces se pro danou činnost nejlépe hodí. Svařování je udržitelné pouze tehdy, když náklady na systémovou techniku kompenzují spotřebu zdrojů, kvalitu a hospodárnost.

UDRŽITELNOST V RÁMCI VZDĚLÁVÁNÍ SVÁŘEČŮ

Vzdělávání svářečů může být pomocí odpovídajících pomůcek také již od začátku udržitelnější. Díky svařovacímu simulátoru Virtual Welding má společnost Fronius ve svém portfoliu řešení, s jehož pomocí mohou začínající svářeči virtuálně trénovat základní dovednosti i vedení hořáku. Uživatel má prostřednictvím virtuální reality (VR) možnost zažít a procvičovat různé svařovací procesy. Vybrat si lze z procesů ručního obloukového svařování, svařování v ochranné atmosféře (MIG/MAG) a svařování metodou wolfram-inertní plyn (TIG). Virtuální školení šetří zdroje a tím i náklady, jelikož nejsou nutné žádné spotřební materiály. Díky tomu se tento druh vzdělávání projevuje na udržitelnosti velice pozitivním způsobem.

Dosažení udržitelné výroby závisí na různých faktorech: správném svařovacím procesu pro daný účel, vyšší rychlosti svařování společně s nižší potřebou dokončovacích prací a mírou výpadků. Všechny tyto faktory jsou zásadní pro udržitelné jednání ve svařovací technice. První krok však začíná výběrem správného svařovacího systému.