Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

VEZMĚTE TO DO KLEŠTÍ HOSPODÁRNÉ SPOJOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH PLECHŮ ODPOROVÝM BODOVÝM SVAŘOVÁNÍM

V automobilovém a dodavatelském průmyslu stejně jako v letectví a kosmonautice platí, že kdo chce spojovat hliníkové plechy, nevyhne se odporovému bodovému svařování. Tento speciální svařovací postup přesvědčuje svou energetickou účinností, nízkou deformací dílů i vysokou produktivitou a nevyžaduje žádný přídavný materiál. Společnost Fronius k tomu nabízí vhodná řešení: od nových kleští DeltaCon určených k běžnému bodovému svařování až po inovativní systém DeltaSpot, jehož obíhající procesní pás způsobil v rámci tohoto svařovacího postupu revoluci.

Bod za bodem perfektní výsledky svařování – tak lze několika slovy popsat systém DeltaSpot od společnosti Fronius Perfect Welding. Postup odporového bodového svařování je určen pro hliník, ocel a jiné materiály a používá se zejména při náročných spojeních plechů. Charakteristický je obíhající procesní pás, který prochází mezi elektrodami a spojovanými plechy. Jeho průběžný pohyb vede k nepřetržitému svařovacímu procesu s konstantně vysokou kvalitou. Výsledkem jsou precizní a reprodukovatelné výsledky svařování.

Procesní pás přenáší svařovací proud a chrání kontaktní plochy elektrod před nečistotami. To výrazně zvyšuje životnost elektrod: podle způsobu použití lze svařit až 20 000 bodů. Každý svařovaný bod je navíc 100% reprodukovatelný a uživatelé profitují z vysoké procesní bezpečnosti. Jelikož nedochází k přímému kontaktu mezi elektrodou a plechem, jsou svařované body bezrozstřikové a není tak nutné nákladné frézování elektrod. Pomocí procesního pásu lze bez přerušení svařit až 7 000 bodů.

V důsledku vysokého elektrického odporu procesního pásu se navíc během svařovacího procesu vede teplo zvenku dovnitř. Zejména při použití s hliníkem je tak až o 50 procent nižší spotřeba energie, díky čemuž má svařovací postup velmi vysokou účinnost. Kromě hliníkových spojů lze pomocí systému DeltaSpot spojovat také titan, hořčík, ušlechtilou ocel, potažené ocelové plechy a vysokopevné oceli. Realizovat lze bez problémů také spojení více plechů. Procesní pás jde snadno vyměnit, aby se pomocí stejných svařovacích kleští dalo zpracovat jiné složení materiálů. Díky tomu je DeltaSpot všestranný systém pro odporové bodové svařování s významnými procesními výhodami při různých způsobech použitích.

MODULÁRNÍ KONSTRUKCE A DOBRÝ PŘÍSTUP

Další možnost, jak realizovat procesy bodového svařování hospodárně, flexibilně a jednoduše, představují nové svařovací kleště DeltaCon od společnosti Fronius. K dispozici budou také s funkcí vyrovnání kleští. Tato funkce pomáhá při jemném nastavování kleští před vlastním svařovacím procesem a zabraňuje tomu, aby se plechy zdeformovaly v důsledku nepřesného nastavení. U verzí Basic a Basic plus se jedná o takzvané systémy se sedmou osou, u nichž se vyrovnání kleští provádí prostřednictvím svařovacího robotu. U modelu Loaded tento úkol přebírá řízení svařování Fronius.

Kleště DeltaCon mají modulární konstrukci a obsahují stejné hlavní součásti jak v geometrii X, tak i C. To umožňuje uživatelům flexibilně řešit řadu svařovacích úkolů. Jejich úzká konstrukce navíc zajišťuje dobrý přístup i ve stísněných prostorech: bočně vyčnívající součásti byly zcela eliminovány a všechny hadice a kabely jsou vedeny uvnitř těla kleští. Transformátor je již integrován do základního těla, má vlastní chladicí modul a je vhodný pro každé použití s hliníkem. Jednotlivé sestavy lze během montáže a servisu snadno instalovat a demontovat díky jejich dobře promyšlenému uspořádání. To snižuje prostoje na minimum a umožňuje vysokou produktivitu. Uživatelé mohou kleště DeltaCon univerzálně připojit k různým typům robotů.

Obíhající procesní pás zařízení DeltaSpot umožňuje, aby byl každý svařovaný bod absolutně precizní a reprodukovatelný.