Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

DOKONALÁ PRECIZNOST NOVÁ VARIANTA SVAŘOVACÍHO PROCESU CMT CYCLE STEP

Společnost Fronius vyvinula novou variantu „studeného“ svařovacího procesu CMT (Cold Metal Transfer) nazvanou Cycle Step. Zvláštností této varianty je, že uživatelé mohou nastavit jak počet jednotlivých kapek na svařovaný bod, tak také dobu pauzy mezi jednotlivými cykly. To umožňuje zajistit nejvyšší míru přesnosti a reprodukovatelnosti a dokonalý vzhled svaru.

Nová procesní varianta Cycle Step vychází ze svařovacího postupu MIG/MAG CMT vyvinutého společností Fronius, který se vyznačuje zejména nízkým vnosem tepla. Při tavení svařovacího drátu digitální regulace procesu podporuje uvolnění kapky tím, že posune drát dopředu. Přechod kapky do tavné lázně vyvolá zkrat, v jehož důsledku řízení zase drát zatáhne zpátky. Oblouk se znovu zapálí a začne nový svařovací cyklus.

S variantou Cycle Step má nyní uživatel možnost řídit tyto cykly do nejmenších detailů. Může definovat přesný počet kapek na jeden svařovaný bod i dobu pauzy mezi jednotlivými cykly. Svářeč tak může vytvářet body v libovolné velikosti a přesně je reprodukovat. Jedná se o zcela novou úroveň kontroly svařovacího procesu.

IDEÁLNÍ PRO VYSOCE KVALITNÍ VIDITELNÉ SVARY

Také vnos tepla je u varianty Cycle Step minimální a lze jej dobře kontrolovat. To umožňuje spojovat dokonce i velmi tenké plechy a pomáhá zejména při polohovém svařování s tolerancemi mezer. Definované svařovací cykly navíc zajišťují opticky bezvadné svary se zřetelnou šupinatostí, bez převýšení nebo rozstřiků. Cycle Step je ideálním řešením pro vysoce kvalitní viditelné svary. Tato procesní varianta umožňuje také svařování nejmenších upevňovacích bodů a je tak alternativou bodových kleští. Lze s ní realizovat dokonce i jemné navařování a uplatní se také v aditivní výrobě.

V automobilovém průmyslu se Cycle Step už úspěšně používá při výrobě karosérií, a to při fixaci přehybů u kapoty a bočních i zadních dveří. Přitom se plechové díly z pozinkované oceli, které byly nejprve slepeny k sobě, spojí jednotlivými upevňovacími body. Tím se ušetří spousta času při výrobě, protože tyto díly lze pak rovnou lakovat, aniž by se lepidlo muselo nejdřív vytvrzovat. Přesně vzato se u tohoto postupu nejedná o svařování, ale o pájení: Body jsou vytvořeny ze slitiny mědi a křemíku, která se nanáší na spojovaná místa metodou Cycle Step. Před lakováním se většinou pokryjí PVC, takže později už nejsou vidět.

HOSPODÁRNĚ, FLEXIBILNĚ A S ÚSPOROU MÍSTA

Požadavky výrobců jsou vysoké: Vytvářené upevňovací body musejí být co nejmenší a extrémně ploché, ale přesto musí plechové díly pevně a stabilně spojit. A protože se u kapoty, výklopné zádi a bočních dveří jedná o viditelné části karoserie, proces musí navíc probíhat maximálně bezrozstřikově. Díky nové procesní variantě Cycle Step zajišťují dokonale vyladěné pájecí body zatížitelné a opticky dokonalé upevnění plechů až do vytvrzení lepidla ve vysoušecí peci. Investiční náklady jsou ve srovnání s dosud používaným postupem jednoznačně nižší a díky menším prostorovým nárokům svařovacího systému mohou uživatelé své výrobní buňky dimenzovat podstatně úsporněji. Tento postup je vhodný pro ocelové i hliníkové plechy, a je tedy použitelný flexibilně.

Dostupný je pro svařovací zdroje Fronius nejnovější generace TPS/i a lze jej použít pro všechny charakteristiky CMT. Stávající svařovací systémy TPS/i je možné touto novou procesní variantou snadno dovybavit aktualizací softwaru.