Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

KOMPETENCE, SPOLEHLIVOST A GLOBÁLNÍ PROPOJENÍ Týmy prodeje a servisu Fronius

V porovnání se soukromými zákazníky probíhá proces nákupu u firemních zákazníků zpravidla formálněji, systematičtěji a především zdlouhavěji. O koupi investičního majetku ve společnosti většinou nerozhoduje pouze jeden člověk, ale skupina osob – takzvané středisko nákupu. V případě svařovací techniky zahrnuje odborníky různého zaměření, například nákupčí, svařovací techniky, servisní techniky a manažery kvality.

Společnost Fronius jako protějšek pro střediska nákupu u zákazníků vytvořila prodejní středisko v podobě prodejních a servisních týmů (VSP). Aktuálně jej tvoří 87 expertních týmů, které působí po celém světě. Naše týmy přizpůsobené struktuře středisek nákupu u zákazníků mají také různé kompetence. Prodejní a servisní tým Fronius se například skládá z jednoho prodejce, jednoho aplikačního a systémového specialisty a jednoho servisního technika. Tyto týmy mají různá odborná zaměření pro různé zákaznické segmenty, např. automobilový průmysl nebo těžkou techniku.

Společnost Fronius nabízí po celém světě individuální služby: Než se zákazníci pro investici rozhodnou, specialista jim poradí ohledně jejich systémů a provede svařovací pokusy, aby bylo nalezeno optimální řešení pro jejich požadavky. Společnost Fronius se svou celosvětovou servisní sítí je spolehlivým partnerem i po uskutečnění nákupu. Po dodání systémů jsou k dispozici aplikační technici, kteří zákazníka podporují při uvedení do provozu i během spouštění výroby. Kromě toho společnost Fronius poskytuje rychlou a profesionální pomoc při údržbě, kalibraci, přezkoušení a opravách. Pro zákazníky to znamená především krátké cesty, rychlou odezvu a podporu ze strany těch správných odborníků. Víme totiž, že prostoje ve výrobě jsou velmi nepříjemné a hlavně velmi drahé.