Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

OVLÁDÁNÍ SVAŘOVACÍCH ZDROJŮ POMOCÍ HLASOVÉHO PŘÍKAZU SPOLEČNOST FRONIUS ZKOUMÁ NOVÉ MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ SVAŘOVACÍCH ZDROJŮ

Obě ruce na svařovacím hořáku a oči na oblouku: Ruční svařování je činnost, která vyžaduje velkou řemeslnou zručnost a plné soustředění. Nastavení svařovacího zdroje tak nelze provádět bez přerušení procesu svařování. To však může ovlivnit kvalitu a efektivitu. Proto společnost Fronius společně s několika partnery zkoumá revoluční přístup: Ovládání svařovacích zdrojů hlasovým příkazem.

Společnost Fronius zahájila výzkumný projekt nazvaný „Welding Interaction in Future Industry“ (WIFI). Partnery jsou Vysoká škola odborná Horní Rakousko (FH OÖ), která projekt vede, a společnost LIFEtool: Tato nezisková společnost z Lince vyvíjí pomůcky, které usnadňují každodenní život osobám se zdravotním postižením a napomáhají jim při komunikaci. Společně vyvinuli rozhraní, jež umožňuje obsluhovat počítače a svařovací zdroje bez použití rukou.

SYNERGICKÉ EFEKTY DÍKY SPOLEČNÉMU VÝZKUMU

Myšlenka, na níž se vše zakládá: Svářeči mohou při svařování používat ruce jen velmi omezeně – stejně jako lidé postižení paraplegií po úrazu nebo cévní mozkové příhodě. Intenzivní výzkum v oblasti asistenčních technologií a alternativních interaktivních metod pro osoby se zdravotním postižením probíhá již řadu let. Tyto poznatky budou v rámci projektu WIFI aplikovány na průmyslové svařování. Hlasové ovládání by mohlo usnadnit přístup k novým oblastem činností, jako jsou počítačové hry nebo elektronický sport. „Očekáváme synergie, které nám přinesou užitek jak ve svařovací technice, tak i při navrhování asistenčních systémů,“ vysvětluje Helmut Friedl, projektový manažer ze společnosti Fronius.

Svářeč potřebuje pro vedení hořáku obě ruce, očima musí sledovat oblouk, a každý pohyb prstů může způsobit nepřesnost svaru. „Nastavení různých parametrů svařování, jako je velikost proudu nebo délka oblouku, není v současnosti bez přerušení svařovacího procesu zcela možné,“ říká Friedl. „Alternativní forma ovládání, například prostřednictvím hlasových příkazů, by svářeči výrazně usnadnila práci.“

OCENĚNÁ SPOLUPRÁCE S VELKÝM POTENCIÁLEM

Také Karl Kaser, vedoucí výzkumu a vývoje ve společnosti LIFEtool, spatřuje ve spolupráci velký potenciál: „Projekt WIFI ukazuje, že průmysl může těžit z našich zkušeností s asistenčními technologiemi. Výroba velkého počtu kusů pro průmysl by zároveň mohla v budoucnu zlevnit řešení a pomůcky pro osoby se zdravotním postižením.“ Společně vyvinuté rozhraní bude možné použít jak ve svařovacích zdrojích Fronius, tak i jako doplněk ústy řízené počítačové myši od společnosti LIFEtool.

Prvních oficiálních úspěchů již tato ambiciózní spolupráce dosáhla: Projekt WIFI byl v roce 2018 oceněn rakouským ministerstvem práce, sociálních věcí, zdraví a ochrany spotřebitele Vědeckou cenou za inkluzi (WINTEC). „Vynikající příklad pozitivních účinků, které může rozšíření vlastních obzorů přinést,“ shrnuje Helmut Friedl.