Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

Tam, kde je důležitá flexibilita, je člověk nadále žádaný. PROF. DR. Thomas Bauernhansl hovoří o aktuální situaci digitáliní tranformace v automobilovém průmyslu

Digitalizace a propojení průmyslové výroby zásadně mění procesy a obchodní modely. Ukázkovým příkladem je automobilový průmysl, který u nových technologií často přebírá roli průkopníka. Ale v jaké fázi digitální transformace se nyní odvětví nachází? Na to v našem rozhovoru odpovídá prof. dr. Thomas Bauernhansl, ředitel Frauenhoferova institutu pro výrobní technologie a automatizaci.

Intenzivně se zabýváte výrobním inženýrstvím a automatizací. Co pro Vás znamená často diskutovaný pojem Průmysl 4.0?

Většinou hovoříme o „digitální transformaci“, abychom zdůraznili, že to, čím procházíme, je určitý proces. V dnešní době máme zcela nové možnosti v oblasti propojení a komunikace, a to zejména díky internetu. Výsledkem jsou kyberfyzikální systémy, které mají jak fyzickou, tak i virtuální součást, které v reálném čase splývají. V této souvislosti rád uvádím jako příklad smartphone: Bez App Store, bez cloudových platforem na pozadí a bez připojení by byl k ničemu. Na druhou stranu by smartphone neměl žádnou hodnotu ani bez senzoriky, bez uživatelského rozhraní s rozpoznáváním řeči a dotykové obrazovky. Pokud však obojí zkombinujete, vytvoříte zcela nový systém, který také umožní nové obchodní modely. Pokud tuto logiku aplikujeme na průmysl, lze získat hrubou představu o tom, co Průmysl 4.0 přinese.

Jak to vypadá obecně s realizací iniciativy Průmysl 4.0 v podnicích?

Po roce 2010 byla většina společností skeptická a pochybovala, zda je Průmysl 4.0 pro ně vůbec relevantní. Poté mnozí začali vytvářet pro veletrhy příklady použití, které byly zaměřeny především na marketing. Nyní stále více vidíme, že firmy uvažují prakticky a efektivně a ptají se, co jim toto téma přinese: Kde mohu snížit náklady, kde mohu zvýšit rychlost? Společnosti stále více integrují možnosti digitalizace do vlastní obchodní Strategie.

Kam byste v této souvislosti zařadil automobilový průmysl?

V automobilovém průmyslu byly staré obchodní modely tak úspěšné, že reakce na nové technologické možnosti přicházely zpočátku velmi pomalu. Během uplynulých dvou let však začali výrobci a rovněž hlavní dodavatelé vyvíjet aktivity, aby konečně vstoupili do digitalizovaného světa. Koncerny investují miliardové částky do nových služeb. Tam jistě uvidíme v příštích pěti letech velké změny.

Jaké změny očekáváte v dalších letech v automobilovém průmyslu?

Ve výrobě se setkávají dva protichůdné trendy. Jedním z nich jsou služby v oblasti městské mobility prostřednictvím elektrifikovaných a v budoucnu i autonomních vozidel. Podle mého názoru to nejprve povede z důvodů nákladů ke standardizaci hardwaru. Pokud vás vyzvedne taxi s vlastním řízením, pravděpodobně vám bude jedno, jakou má barvu. Jako pasažér chcete mít své pohodlí a možná budete chtít také pracovat. Důležitou roli proto bude hrát vybavení interiéru a nabízené služby. Ale fyzická podoba pravděpodobně směřuje ke standardizovanému vozidlu. Na druhou stranu vidíme silný trend k personalizaci. Jelikož, pokud je to vaše vlastní vozidlo, pak chcete, aby bylo navrženo tak, aby vám osobně vyhovovalo. Tyto dva protichůdné trendy pravděpodobně také povedou k velmi odlišným uspořádáním továren.

Budou tyto továrny fungovat z velké části bez lidí, jak nám to prezentují média?

Kdekoli je požadována flexibilita, jako např. v továrnách vyrábějících vysoce personalizované produkty, se roboti a automatizace ocitají na hranici svých možností. Zde bude člověk i nadále hrát důležitou roli. To je důležité, protože za prvé nemůžete plně předvídat kapacitní a kompetenční potřeby továrny. A navíc je nutné velmi pružně reagovat na nové varianty a proměnné počty kusů. To nebudou roboti schopni sami zvládnout.

Naopak vše, co může být provedeno standardizovaným a cenově výhodným způsobem, převezmou stroje. Aktivní vytváření systémů však musí nadále zajišťovat lidé. To je důvod, proč v příštích deseti letech neuvidíme vylidněné továrny, v nichž budou pracovat pouze roboti. Úkoly lidí v továrně se však hodně změní. Člověk bude primárně orchestrátor, tvůrce a optimalizátor systémů. Bude uplatňovat svou kreativitou a využívat své schopnosti pružně se přizpůsobovat novým situacím a rychle se učit. Tyto věci člověk dokáže velmi dobře – lépe než stroje.

Prof. Thomas Bauernhansl

je od září 2011 ředitelem Frauenhoferova institutu pro výrobní technologie a automatizaci a ředitelem Institutu pro průmyslovou výrobu a tovární provoz na Univerzitě Stuttgart.

Tento odborník na Průmysl 4.0 je členem strategické skupiny platformy Průmyslu 4.0 německé spolkové vlády. Prof. Bauernhansl je autorem a vydavatelem mnoha knih, které se týkají mimo jiné variability ve výrobě, řízení výroby a Průmyslu 4.0.