Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

SILNÝ TLAK NA NÁKLADY VELMI RYCHLÉ SVAŘOVACÍ POSTUPY

Ocel není jen jedním z nejstarších obráběných materiálů, ale také jedním z ekonomicky nejvýhodnějších. Je dostupná ve velkém objemu a v rozmanitých variantách, které lze ve většině případů dobře zpracovávat. Díky tomu je důležitým základním materiálem i v automobilovém průmyslu.

Z oceli jsou různé komponenty pro výrobu automobilů, např. tlumič nárazů, nápravnice, příčné rameno a rámy sedadel. Komponenty výfukového systému jsou také často z ušlechtilé oceli. Z metalurgického hlediska nepředstavuje svařování dílů z oceli a ušlechtilé oceli při výrobě vozidel žádný velký úkol. Přesto je výroba těchto dílů výzvou: Automobilový průmysl totiž klade vysoké požadavky na kvalitu a zejména jeho dodavatelé jsou navíc vystaveni silnému tlaku na snižování nákladů. Nejvyšším krédem je proto maximální produktivita. Spojování vyžaduje vysokou rychlost svařování a použitý svařovací proces musí zaručit minimální náklady na dokončovací práce.

Tyto požadavky splňují svařovací procesy Low Spatter Control (LSC) a Pulse Multi Control (PMC) vyvinuté společností Fronius: Při procesu s krátkým obloukem LSC probíhá přechod kapky do tavné lázně při nízkém výkonu. Vnos tepla do dílu je proto malý a nevznikají téměř žádné rozstřiky – tím se šetří čas i náklady na dodatečné práce. Digitální regulace prostřednictvím svařovacího zdroje TPS/i umožňuje vysokou kontrolu oblouku: Stabilizátor průvaru je zárukou, že svar bezpečně drží. Při proměnlivých vzdálenostech svařovacího hořáku od dílu také zajišťuje konstantní svařovací proud a tím i konstantní průvar.

Proces PMC je založen na pulzním oblouku. Vyznačuje se hlavně vysokou stabilitou a vysokým odtavným výkonem. Kromě stabilizátoru průvaru nabízí PMC také stabilizátor délky oblouku: Tento stabilizátor udržuje oblouk konstantně krátký a tím zajišťuje stabilní svařovací proces – i při vysokých rychlostech a proměnlivých mezerách a tloušťkách materiálu. Dodavatelské podniky tak mohou vyrábět automobilové komponenty z oceli s nejvyšší možnou produktivitou.