Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

Efektivní výroba masivních dílů nové vysoce výkonné svařovací systémy zajišťují

O vysokovýkonném svařování hovoříme, když se za minutu spotřebuje více než 15 metrů drátu nebo za hodinu roztaví více než osm kilogramů drátu. To umožňuje svařovací zdroj TPS 600i. Ještě více času uživatelé ušetří se systémem TPS/i TWIN Push.

Používají se k tomu plné a trubičkové dráty. Aby proces probíhal stabilně, je nutné rovnoměrné podávání drátu, které je zajištěno čtyřkladkovým pohonem. U drátů s malou tuhostí nebo u dlouhých hadicových vedení se doporučuje použít systém Push-Pull s několika pohonnými jednotkami. Rozhodující roli hraje také svařovací hořák: Při vysokovýkonném svařování je hořák vystaven většímu žáru, protože tavná lázeň vyzařuje teplo a hustota proudu mezi kontaktní trubicí a drátem je vysoká. Proto se při tomto svařovacím procesu musí používat svařovací hořáky chlazené vodou. Chlazení je při vysokém výkonu nanejvýš důležité také pro vysoké dovolené zatížení.

SILNĚJŠÍ VÝKONOVÝ DÍL UMOŽŇUJE VYSOKÉ DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ

Právě u vysokovýkonného svařování by mělo být dovolené zatížení co nejvyšší. A to je jedna z výhod TPS 600i: Tento zdroj má oproti jiným přístrojům řady TPS/i silnější výkonový díl. Díky tomu systém může soustavně svařovat s velikostí proudu až 500 ampérů. Vysoký výkon také zajišťuje krátké takty a vysokou produktivitu. Tam, kde jiné svařovací zdroje narážejí na hranice svých možností, má TPS 600i ještě rezervy. Tento svařovací zdroj nabízí spolehlivý trvalý provoz dokonce i při vysokých okolních teplotách. Dokáže poskytovat maximální svařovací proud 600 ampérů a umožňuje dosahovat odtavný výkon až 13 kg za hodinu. Pro zvýšení výkonu je možné zkombinovat dva přístroje a použít je jako tandemový systém.

Svařovací systém TPS/i TWIN Push se skládá ze dvou výkonných svařovacích zdrojů TPS/i (1), zařízení TWIN Controller (2), kompaktního podavače drátu (3), chlazení (4), hadicových vedení (5), a svařovacího hořáku TWIN (6). Systém doplňuje čisticí stanice svařovacího hořáku Robacta TSS/i (7) a výměnná stanice svařovacích hořáků TX TWIN (8).

TANDEMOVÉ SVAŘOVÁNÍ PRO VYSOKOU MÍRU ODTAVENÍ

U procesu označovaného jako TWIN jsou do jednoho svařovacího hořáku se společnou plynovou hubicí přiváděny dvě drátové elektrody, které však zůstávají od sebe navzájem elektricky izolované. Tím lze oblouky individuálně regulovat a – i při rozdílném výkonu – dokonale vzájemně sladit. Kromě dvou výkonných svařovacích zdrojů využívá systém TWIN Push také zařízení TWIN Controller, které synchronizuje svařovací proces a funguje jako rozhraní robota.

Nově je svařovací postup TWIN Push k dispozici také pro aktuální platformu přístrojů TPS/i. Díky vysokému výkonu procesoru svařovacího zdroje je synchronizovaný proces výrazně stabilnější a spolehlivější. Dobrá přemostitelnost spár ušetří uživateli mnoho času při přípravě dílů. Také dokončovacích prací je méně, protože přesná regulace svařovacího procesu umožňuje kontrolované uvolnění kapky a nízký vnos tepla do dílu, a tím minimalizuje rozstřiky a deformace. Se systémem TPS/i TWIN Push dosahují uživatelé vyšších odtavných výkonů i rychlosti svařování.

TPS/i navíc nabízí různé procesní varianty: PMC (Pulse Multi Control) TWIN s krátkým, zaostřeným pulzním obloukem zajišťuje lepší průvar a vyšší rychlost svařování. Práci svářeče podporují také nové regulační mechanismy: Stabilizátor délky oblouku a stabilizátor průvaru zvyšují stabilitu procesu a usnadňují parametrizaci. Pokud se kvůli vetším tolerancím dílu změní poloha styčného místa, pomůže automatické vyhledání svaru: Svařovací systém během svařování předá signál pro vyhledání svaru robotu, který v případě potřeby přizpůsobí šířku rozkyvu.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?