Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

Ze železnice

Při modernizaci, údržbě a obnově kolejí je třeba zajistit co nejmenší omezení dopravy. To vyžaduje automatizovaná a spolehlivá zařízení pro pokládání kolejnic, na která se specializuje švýcarský podnik s dlouholetou tradicí, MATISA . Při svařovacích úlohách spoléhá na prémiová řešení od společnosti Fronius.

3. dubna 2007 francouzská železnice překonala díky vlaku TGV vlastní rychlostní rekord: Na trase mezi Paříží a Štrasburkem dosáhl vlak poprvé ultravysoké rychlosti 574,8 kilometrů za hodinu. Právě to byl cíl výroby vlaku TGV a rekonstrukce trati – například u některých oblouků bylo nutné zvýšit úroveň vnějšího kolejnicového pásu oproti tomu vnitřnímu o 13 centimetrů. Při rychlosti téměř 160 metrů za sekundu je nutné překonat vysoké odstředivé síly a bezpečně zamezit odlétávání štěrku u otevřené konstrukce kolejového lože. Odborníci proto „železniční dálnici“ exaktně proměřili, koleje na milimetr přesně upravili, štěrkové lože pod kolejemi zpevnili a každý vyčnívající kámen s nejvyšší pečlivostí odstranili.

KAŽDÝ STROJ JE UNIKÁT

Vysoká rychlost cestování není jediným důvodem rostoucích požadavků na zařízení pro pokládání a údržbu kolejnic. Také stále kratší časové intervaly pro nutnou údržbu přispívají k tomu, že měřicí, stavební a údržbové stroje musejí při vyšší přesnosti a maximální dostupnosti zvládat větší množství práce.

Z tohoto důvodu jsou velmi žádaná zařízení pro pokládání kolejnic od společnosti MATISA. Tato společnost u Ženevského jezera od roku 1945 vyrábí stavební a údržbová zařízení, která se v oboru proslavila svojí spolehlivostí. V některých zemích se slovo „matisování“ stalo synonymem pro podbíjení štěrkového lože. Ale stejně důležité jako spolehlivost zařízení je pro zákazníky z celého světa to, že Švýcaři naslouchají jejich speciálním přáním.

„Každé z našich již 300 zařízení v terénu je unikát,“ říká Rony Chiavone, svářečský dozor a pracovník zodpovědný za nedestruktivní zkoušky svarových švů ve společnosti MATISA. „Důvodem je různý rozchod kolejí a další regionální rozdíly. Ale také zohledňování zdánlivě menších přání zákazníků, např. integrace sanitárního prostoru může kvůli úzké stavbě vlaků a změněnému rozložení hmotnosti vyžadovat hlubší zásahy do konstrukce.“ Ty jsou v ještě větší míře nutné, když se zařízení upravují podle specifických pracovních postupů zákazníka. Proto společnost MATISA nemůže používat standardní komponenty z konstrukce osobních nebo nákladních vlaků. Švýcaři tedy všechny důležité díly včetně otočných podvozků zhotovují ve vlastní režii.

Fallback profile picture

» Každé z našich již 300 zařízení v terénu je unikát. «

Rony Chiavone, svářečský dozor a pracovník zodpovědný za nedestruktivní zkoušky svarových švů ve společnosti MATISA

ROZSÁHLÉ A ROZMANITÉ SVAŘOVACÍ PRÁCE

Stejně dobře zodpovědní pracovníci ve společnosti MATISA vybavili svoji konstrukci a výrobu. Z celkového počtu 500 zaměstnanců je 100 inženýrů, kteří se starají o různé úrovně elektrické a mechanické konstrukce vlaků. Ve výrobě pracuje 400 zaměstnanců, 50 z nich jsou zámečníci a svářeči.

Společnost MATISA je certifikovaná podle normy EN 15085 a pro jízdní podvozky, otočné podvozky a nástavby používá zpravidla plechy a profily z konvenční stavební oceli (S355) o tloušťce 10 až 200 milimetrů. Svařovací práce jsou rozmanité a rozsáhlé. Zabírají přibližně třetinu doby výroby každé podbíječky. Dokonce i u poměrně jednoduchých částí vlaku, např. vagonu pro přepravu výhybek, jsou potřebné stovky metrů svarů.

Tento vagon je totiž 25 metrů dlouhý, vyrobený z různě silných plechů a svařený z pěti pětimetrových předpřipravených rámů. Každý jízdní podvozek musí vyhovovat protokolu geometrických rozměrů s velmi omezenými tolerancemi. Spojování rámů s hloubkou průvaru 25 milimetrů se monitoruje prostřednictvím ultrazvukových a magnetických zkoušek.

SE SVAŘOVACÍMI ZDROJI FRONIUS A TÉMĚŘ JEN RUČNĚ

Tyto i všechny ostatní svary až do dvoumetrové délky svařují odborníci ručně s konvenčním přídavným materiálem (1,2 mm masivní drátová elektroda Böhler EMK 8). Většinou se svařuje se sprchovým obloukem (od tloušťky materiálu 5 mm). U delších podélných svarů podnik používá akumulátorový podélný podvozek typu FDV 22 MF s permanentním magnetem a volitelným rozkyvem hořáku. Stejně jako u svařovacích zdrojů MAG, které MATISA používá pro ruční svařování, i zde se jedná o řešení od společnosti Fronius.

S cílem vyhnout se nuceným polohám při svařování a zajistit požadované tolerance se zmíněných pět částí podvozku vagonu pro přepravu výhybek upne do polohového regulátoru. Pak zaměstnanci zahájí svařování rámů. Aby se přitom podvozek nedeformoval, je nutné dodržovat specifické svařovací sekvence. Podvozek se pravidelně otáčí, aby se předešlo deformacím. Nakonec se svary podrobí vizuální kontrole a nedestruktivní ultrazvukové a magnetické zkoušce, protože se jedná o svařovanou bezpečnostní komponentu.

Fallback profile picture

» Oceňujeme zvláště robustnost a spolehlivost řešení Fronius. «

Christophe Cochard, zodpovědný specialista IWS (International Welding Specialist) ve společnosti MATISA.

ROBUSTNOST , SPOLEHLIVOST – MINIMÁLNÍ NÁKLADY

Společnost MATISA zavedla první svařovací zdroje Fronius již začátkem 90. let a od té doby strojový park postupně obměňuje a rozšiřuje. „Oceňujeme zvláště robustnost a spolehlivost řešení Fronius,“ zdůvodňuje Christophe Cochard, zodpovědný specialista IWS (International Welding Specialist) ve společnosti MATISA. „Kromě toho držíme náklady na skladování náhradních dílů a spotřební materiál na minimu.“ Dnes mají svářeči v podniku k dispozici celkem 50 systémů Fronius několika generací, např. TPS 450, TPS 4000 / 5000, a osm TPS 400i. „V současné době sice všechny možnosti nejnovějších generací plně nevyužíváme, ale pro náš výrobní postup s plechy od pěti milimetrů tloušťky jsme kvalifikovali různé procesy, např. sprchový, krátký a pulzní oblouk. S nimi a s jejich výsledky jsme skutečně bez výhrad spokojeni,“ vysvětluje Rony Chiavone. K tomu přispívá také používaná směs ochranných plynů s pouhými osmi procenty CO₂, která pomáhá předcházet nežádoucím rozstřikům a zajišťuje lepší kvalitu povrchu.

ROZHODUJÍCÍ FAKTORY: KVA LITA A VÝKON

Podnik oceňuje výhody spojené s nejmodernějšími svařovacími systémy. Patří sem ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky, zdokonalená hadicové vedení a ergonomické, lehké ruční svařovací hořáky řady TPS/i. „Pro společnost MATISA je navíc rozhodující, že za těmito přístroji stojí inovativní a výkonný prémiový výrobce, který má rychle reagující, kompetentní síť poprodejního servisu,“ podtrhuje Christophe Cochard. K této síti patří firma Plüss Sàrl, která je jen několik kilometrů vzdálená od společnosti MATISA. Odborníci tohoto certifikovaného distributora společnosti Fronius podporují společnost MATISA již od roku 2017 přístroji, spotřebními materiály, odbornými znalostmi i kalibračními službami. „Výkonná a spolehlivá svařovací technika v kombinaci s bezvadným servisem nám pomáhá optimálně využívat krátkou výrobní lhůtu,“ shrnuje Rony Chiavone. „Společnosti Fronius a Plüss jsou těmi správnými partnery, se kterými jsme dobře vybaveni pro současné i budoucí výzvy.“