Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

Investice do spokojenosti zákazníků Rozsáhlé rozšíření rakouské výroby svařovacích hořáků

Jako důsledek prorůstové strategie společnosti Fronius neustále roste také poptávka po univerzálních svařovacích hořácích. V reakci na to společnost Fronius International GmbH rozšiřuje výrobní plochu pro svařovací hořáky v závodě Pettenbach, kde v současné době pracuje přes 420 zaměstnanců, a to z 4 500 na 10 000 čtverečních metrů. Zvyšování produktivity se přitom daří spojovat se sociální angažovaností.

Každý růst vyžaduje prostor. Přes obecný útlum ekonomického růstu ve svařovacím průmyslu si společnost Fronius International GmbH dokázala meziročně polepšit. Rozsáhlé rozšíření závodu proto bylo nutné pro zajištění výroby potřebného počtu svařovacích hořáků.

 

Výzvy v oblasti řízení procesů

Svařovací hořáky se odedávna vyrábějí v centru Pettenbachu, který se nachází nedaleko Welsu v alpském předhůří a kde je hlavní sídlo společnosti Fronius. S výstavbou nového závodu v průmyslové zóně Pettenbachu došlo nejprve k rozdělení výroby. Zčásti se ještě vyrábělo v pobočce, ale převážně už v novém závodě.

Výroba vyššího počtů kusů ale vyžaduje lepší propojení výrobních procesů. Důvody rozšíření byly totiž převážně strategické: „V minulosti jsme byli plně orientovaní na funkci. Každý úsek, například soustružení, frézování, výroba těl svařovacích hořáků nebo konečná montáž, usiloval o dosažení optimálního počtu kusů,“ vysvětluje Michael Reder, skupinový vedoucí pro prototypy a zajištění procesů v odboru svařovacích hořáků. „Když dokončujeme svařovací hořák a některý díl chybí, protože se na jiném místě procesního řetězce dostali do časového skluzu, výroba se zastaví a následně se zpozdí i dodávka.“

Společnost Fronius se proto rozhodla přejít na výrobu orientovanou na proces, kdy příslušní technici odpovídají za plánování konkrétních výrobků napříč celou výrobou. „To znamená za to, které a kolik jednotlivých kroků je potřeba k výrobě speciálního svařovacího hořáku XY,“ pokračuje M. Reder. „Když potom při konečné montáži chybějí nějaké součástky, protože v některé z předchozích stanic – třeba na úseku soustružení nebo frézování – mají výpadky způsobené lidským faktorem, je možné zajistit okamžitou pomoc: Potřební pracovníci se odvolají z montáže a pošlou na výpomoc na příslušný úsek.“

 

Vše pod jednou střechou

Principiálně by bylo možné zajistit procesně orientovanou výrobu napříč několika závody. Z mnoha organizačních důvodů je však výhodnější mít všechny procesy pod jednou střechou. Od října 2019 se proto budou všechny výrobní kroky pro svařovací hořáky, zahrnující téměř všechny komponenty, provádět na jednom místě – podobném velké výrobní lince.

„Dokonce i výrobní kroky, které se dříve přenechávaly externím poskytovatelům služeb, se vrátily zpět do naší společnosti – například vytvrzování podávacích kladek,“ vysvětluje M. Reder. „Často prodlužované dodací lhůty někdy způsobovaly prodloužení průběžných dob. Proto jsme přesně analyzovali, kteří dodavatelé nás v minulosti brzdili, a jejich úkoly jsme pak vzali do vlastních rukou.“ Taková optimalizace procesů samozřejmě vyžaduje spoustu místa, které je nyní konečně k dispozici.

Rozšířený komplex budov navíc nabízí dostatek prostoru pro testování moderních výrobních technologií: „Není možné jednoduše zrušit pět stávajících procesů a místo nich nasadit jeden jiný. Nová technika potřebuje čas, aby se v celkovém postupu etablovala,“ je si jistý M. Reder. „Zpočátku se proto kombinují oba způsoby a překonané technologie se nahrazují postupně.“

Růst pro vyšší spokojenost zákazníků

Všechny tyto kroky dohromady zajišťují plynulost postupů a zkrácení průběžné doby, protože na problémy všeho druhu dokážeme rychleji reagovat,“ zdůrazňuje M. Reder. „Naším cílem je zamezit v budoucnu váznutí dodávek. Kdyby přesto nějaké zpoždění hrozilo, můžeme nyní včas zasáhnout.“ Vždy jde o to, obsloužit zákazníka co nejrychleji a v nejvyšší kvalitě. Společnost Fronius proto v rámci své široce pojaté prorůstové strategie významně investuje, aby mohla tento základní servis poskytovat.

 

Růst a sociální odpovědnost ruku v ruce

„V souvislosti s výstavbou továrny jsme také chtěli ještě těsněji spolupracovat s organizací Lebenshilfe, kterou už mnoho let podporujeme,“ vysvětluje Walter Rauch z odboru prototypů a zajištění procesů pro svařovací hořáky. Tato organizace usiluje o začlenění mentálně postižených lidí do nejrůznějších oblastí sociálního prostředí. Společnost Fronius usiluje o větší sociální angažovanost, a proto chce intenzivněji zapojit pracovníky organizace Lebenshilfe do svých výrobních procesů. „Tito pracovníci přebírají zejména jednoduché úkoly, například sestavování konektorových spojů apod. Dosud byli dislokováni v pobočce v centru Pettenbachu,“ vysvětluje W. Rauch, který provází firmu v této lokalitě již celá desetiletí.

„Po přestěhování do nově postaveného závodu je nyní mnohem snazší srozumitelně jim vysvětlit jejich podíl na celkovém procesu tvorby hodnot: Nyní vědí, na čem jejich dílčí úsek pracuje, co z jejich komponent později bude a kolik lidí na tom spolupracuje. Navíc jsme jim poskytli podnikové pracovní oděvy, včetně Fronius pracovních plášťů – a na to jsou velmi hrdí! Objektivně jsou to možná maličkosti, tito lidé to však očividně považují za své velké štěstí. Doufáme, že tím významně přispějeme k plnohodnotné inkluzi.“