Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

Kvalita na širém moři Společnost Blohm+Voss sází v loďařství na svařovací techniku od společnosti Fronius

Hamburská loděnice Blohm+Voss se zaměřuje na opravy lodí všeho druhu. Velkou část prací přitom představuje svařování, a to za použití materiálů nejrůznějších tlouštěk, v nepříznivých provozních podmínkách a ve velké časové tísni. Pro spolehlivé plnění nesmírně vysokých kvalitativních požadavků jsou nezbytné efektivní svařovací procesy a robustní, snadno ovladatelné přístroje. Své uplatnění zde nacházejí výkonné Fronius systémy jako TransSteel 5000, ale také různé přístroje konstrukční řady TPS/i.

Hamburský přístav je světoznámým symbolem tohoto hanzovního města a zároveň jeho branou do světa. Sídlí zde také společnost Blohm+Voss, která má v Hamburku i svůj původ: Byla založena roku 1877 a až do současnosti výrazně ovlivňuje vzhled přístaviště jižně od tunelu pod Labem ve čtvrti St. Pauli – od starobylých správních budov přes obrovské jeřáby až po mohutné tovární haly a doky, kde pravidelně kotví největší osobní i nákladní lodě světa.

Společnost Blohm+Voss, kterou v roce 2016 převzal brémský rodinný podnik Lürssen, v současné době zaměstnává více než 600 lidí. Specializuje se na stavbu nových námořních lodí a na opravy, renovace a údržbářské práce – od jachet přes obchodní lodě až po zaoceánské parníky mezinárodních společností zajišťujících okružní plavby. „Každý rok připluje do našich doků 25 až 30 lodí,“ vysvětluje Herbert Lembcke, svářečský inženýr ve společnosti Blohm+Voss.

 

Při kotvení v doku platí: Čas jsou peníze

Největší dok je dlouhý přibližně 350 metrů – dost pro výletní obry, které zde znovu uvádějí do stavu schopného plavby: „V těchto případech na nás časová tíseň obzvlášť doléhá,“ popisuje H. Lembcke. „Ostatně každý den v suchém doku stojí rejdaře obrovské peníze. Jachty lze většinou ukotvit i na delší dobu, ale výletní lodě musejí být často už během několika málo dní zase připravené k plavbě.“ Pracovní kroky v loděnici jsou proto na minutu přesně načasované.

Velkou část prací spojených s opravami lodí tvoří svařování. Svářeči mají pro plnění svých úkolů k dispozici přibližně 700 nejrůznějších svařovacích systémů: „Přitom se jedná hlavně o svařování oceli, ale také hliníku a dalších kovů – a to ve všech materiálových tloušťkách,“ vysvětluje H. Lembcke. „Většina prací se provádí ručně, protože jsou často příliš speciální na to, aby se je vyplatilo automatizovat.“

 

Povinnost důkladně dokládat svařovací procesy

Zdaleka nejčastěji používaným svařovacím procesem ve společnosti Blohm+Voss je svařování s trubičkovým drátem. Uplatní se zde ale také svařování pod tavidlem, elektrodové i TIG svařování. „Nejdůležitějším kritériem je přitom vždy stabilita spoje,“ zdůrazňuje H. Lembcke. „Svarové švy musejí být těsné a pevné – všechno ostatní je na širém moři druhořadé.“ Protože na lodích je na prvním místě bezpečnost posádky a pasažérů, veškeré práce se přísně kontrolují – například vnější povrch svarových švů pod hladinou pomocí vakua nebo ultrazvuku. „Pokud jde o použité přístroje a procesy, máme navíc povinnost vše důkladně dokládat – naše svářečské certifikace i celá loděnice se auditují každé tři roky,“ doplňuje tento svářečský inženýr.

K běžným úkolům patří také práce na nádržích, nosných konstrukcích, vnitřním vybavení, kormidlech a lodních šroubech. To přináší nejrůznější výzvy: „Někdy je třeba spojit velmi silné materiály o tloušťce okolo 100 milimetrů, nebo i víc,“ vysvětluje H. Lembcke. „Často navíc svařujeme ve velmi stísněných prostorách a vysokých teplotách. Naši zaměstnanci tak musejí svařovat ve velmi náročných podmínkách.“ Aby nebyli vystaveni svařovacím plynům, nosí helmu s integrovaným systémem filtrace vzduchu. „Nesmíme zapomínat ani na časový tlak, kterému jsme vystaveni. Proto potřebujeme svařovací systémy, se kterými můžeme pracovat efektivně, bezpečně a bezchybně.“

Fallback profile picture

» Rychlá reakce nám pomáhá omezit výpadky přístrojů na absolutní minimum, což nám ušetří spoustu peněz. Těší mě, že v oblasti svařovací techniky je společnost Fronius naším spolehlivým a kompetentním partnerem. «

Herbert Lembcke, svářečský inženýr ve společnosti Blohm+Voss

Ideální svařovací zdroj

Při pořizování nových přístrojů je významným partnerem společnost Fronius. „Ostatně Fronius má jako prémiový výrobce velmi dobrou pověst, což vyhovuje našim vysokým požadavkům na kvalitu,“ doplňuje H. Lembcke. V současné době společnost Blohm+Voss používá mnoho modelů řady TransSteel 5000 a několik exemplářů řady TPS/i. Svařovací zdroj TransSteel se nasazuje přednostně při montáži a je koncipovaný zejména pro svařování oceli. Je proto vybaven speciálními charakteristikami, které optimalizují vlastnosti při spojování oceli. „Vysoká stabilita procesu a kvalita svaru nás hned přesvědčily,“ vypráví H. Lembcke. „Přenosnou jednotku pro podávání drátu lze pohodlně sejmout a vzít s sebou na těžko přístupná místa. Přístroj je navíc mimořádně stabilní a ideálně vhodný pro použití v drsných podmínkách,“ uvádí tento svářečský inženýr. „To je důležité i proto, že naši zaměstnanci nezacházejí s vybavením příliš citlivě.“

V dílně a při opravách jachet sází Blohm+Voss na přístroje TPS/i. Ty jsou díky svému velkému rozsahu funkcí vhodné pro celou řadu úkolů, například pro svařování hliníku, který je důležitým materiálem vnějšího i vnitřního vybavení. „Vysoký výkon procesoru nám umožňuje velmi přesně kontrolovat svařovací procesy a tím dosahovat ještě lepších výsledků,“ informuje H. Lembcke. Se svařovacím zdrojem TPS/i provádí ve společnosti Blohm+Voss například práce s vysokými požadavky také na vzhled svaru – například viditelné svary na jachtách nebo v interiéru výletních lodí. „Díky tomuto univerzálnímu svařovacímu zdroji není naše flexibilita ničím omezená.“

 

Individuální servis a jeho zásadní význam

„Kromě vysoké kvality výrobků potřebujeme také kompetentní a flexibilní servis,“ pokračuje H. Lembcke. Společnost Blohm+Voss měla při pořizování přístrojů několik speciálních přání: Konektory z hliníku namísto z plastu a speciální opletené hadice, které v náročných podmínkách použití déle vydrží. „Společnost Fronius každé naše přání rychle a bez jakýchkoli komplikací splnila.“ Zkušenosti specialistů na stavbu lodí se zase naopak využijí při vývoji nových Fronius výrobků – výhody tak získávají obě strany. „Pro nás je důležité, že s našimi dodavateli můžeme mluvit a vyměňovat si názory jako rovný s rovným,“ potvrzuje H. Lembcke. „A tohle je bezpochyby ten případ.“

Kromě toho o společnost Blohm+Voss pečuje stálý Fronius technik, který působí výhradně v aglomeraci Hamburk a v případě potřeby je hned na místě: „Tato rychlá reakce nám pomáhá omezit výpadky přístrojů na absolutní minimum, což nám ušetří spoustu peněz,“ vysvětluje H. Lembcke. „Těší mě, že v oblasti svařovací techniky je společnost Fronius naším spolehlivým a kompetentním partnerem.“