world of automation

SVĚT AUTOMATIZACE MECHANIZOVANÉ SVAŘOVACÍ SYSTÉMY PRO NEJVYŠŠÍ POŽADAVKY

inteligentní kompletní řešení od technologické jedničky

  • Systémová řešení na míru zákazníkům
   Jako poskytovatel systémů realizujeme nejhospodárnější celková řešení mechanizovaného obloukového svařování na míru konkrétním zákazníkům – již déle než 40 let.
          
  • Navařování a spojovací svařování
   Bez ohledu na to, zda se jedná o navařování nebo spojovací svařování, pracovní úkoly jsou stejně náročné i individuální a rozmanité.

  • Inteligentní systémy s vedoucí svařovací technologií
   Naši zákazníci profitují z celosvětově uznávané svařovací technologie, která inteligentně a účinně optimalizuje každý náš systém.

  • Významné konkurenční výhody pro naše zákazníky
   Vybaveni dlouholetými zkušenostmi vedoucího vývojáře svařovacích zdrojů začleňujeme náš technologický náskok do mechanizovaných systémů tak rafinovaně, že vede k významným konkurenčním výhodám. Vynikající výsledky svařování, zkrácené svařovací cykly a výrazná minimalizace nákladů pak zaručují maximální hospodárnost.

  • Fronius Welding Automation poskytuje přidanou hodnotu
   Společně se známým profesionálním a globálním servisem společnosti Fronius poskytujeme významnou přidanou hodnotu, která ze společnosti Fronius činí jedinečného partnera pro mechanizované svařování.

Konstruktion Automation
Fáze plánování

V centru pozornosti: individualita, kvalita svařování a výnosnost.

Od moderních svařovacích postupů se dnes vyžadují ekonomicky probíhající procesy a perfektní kvalita svařování. Mnoho zákazníků potřebuje mechanizovaná systémová řešení, která se přesně zaměřují na technické výhody. V popředí se vždy nachází to samé – optimální souhra funkčnosti, účinnosti a hospodárnosti.

Konstruktion Automation
Fáze konstrukce

Zákazníci získávají kompletní výhody.

 • Společnost Fronius již více než 40 let vyvíjí mechanizované svařovací systémy pro zvláštní požadavky při svařování podélných a kulatých svarů, navařování a orbitálním svařování.
 • Naši odborníci jednají inovativně a se zaměřením na řešení pro konkrétní zákazníky.
 • Jako zákazník profitujete z odborných znalostí získaných v rámci nespočetných úspěšných projektů a z celosvětově osvědčeného know-how technologické jedničky.
 • Díky začlenění inteligentních pracovních postupů sestavujeme udržitelný koncept systémů zaměřený na poptávku.
 • Zkušení projektoví manažeři koordinují koncepci, inženýrství, zhotovení, instalaci, uvedení do provozu i školení.
CMT Lichtbogen
Svařovací oblouk CMT

Perfektní svařovací procesy zvyšují konkurenceschopnost.

 • Díky systémům společnosti Fronius ovládnete oblouk lépe než kdokoli jiný.
 • Mimořádně přesné, stabilní a zdroje šetřící svařovací procesy
  zaručují bezvadné svarové spoje a povrchy.
Service Automation
Služba zákazníkům

Kompetentní podpora na celém světě.

 • Našim zákazníkům poskytujeme partnerskou podporu během celého životního cyklu jejich zařízení.
 • Naše celosvětová servisní síť vyřeší vaše žádosti angažovaně a spolehlivě.
 • Díky tomu naši zákazníci dlouhodobě využívají výhod maximální dostupnosti zařízení a vysoké výrobní bezpečnosti.
ISO 9001
ISO 9001

Následující body reprezentují vysoký standard mechanizovaných svařovacích systémů od společnosti Fronius:

Cílené řízení kvality a management životního prostředí.

 • Certifikát ISO 9001 pro intenzivní řízení kvality.
 • Certifikát CE pro profesionální dodržování předpisů.
 • Certifikát ISO 14001 pro zodpovědný a zdroje šetřící management životního prostředí.
 • Naše systémy odpovídají vysokým bezpečnostním standardům směrnice ES o strojních zařízeních.
HMI Screen
Dotyková obrazovka HMI

Kvalitativní a technologické prvenství.

 • Nejvyšší standardy kvality v rámci řídicí techniky a strojírenství umožňují perfektní výsledky svařování – konstantně a sériově.
 • Vysokorychlostní procesory analyzují, kontrolují a optimalizují svařovací proces.
 • Všechny svařovací procesy jsou volitelné a všechny parametry svařování jsou vždy a všude pochopitelné.
HMI Input
HMI – intuitivní uživatelská nabídka

Vynikající použitelnost a profesionální dokumentace.

 • Vícejazyčná, intuitivní a uživatelsky přívětivá řízení usnadňují práci pracovníkům obsluhy.
 • Společnost Fronius přitom spoléhá na grafické uživatelské rozhraní ovládané prostřednictvím dotykové obrazovky.
 • V případě potřeby zvyšují mobilitu pracovníků obsluhy kompaktní dálkové ovladače.
 • Podrobná dokumentace a návody k obsluze do detailu vysvětlují způsob fungování mechanizovaných svařovacích systémů.
Maintenance Automation
Servis/automatizace

Rychlý a kompetentní servis.

V rámci automatizovaných svařovacích systémů je společnost Fronius jedinečným partnerem. Společnost Fronius nabízí kompletní řešení od jednoho výrobce. Od plánování přes realizaci až po rozsáhlý servis po zhotovení systému. Během každé fáze je požadováno optimální know-how.

Svařovací pokusy – vytváříme řešení svařovací techniky.

 • Kompetentní podpora při všech otázkách týkajících se použití v kombinaci se specifickými materiály a svařenci zákazníků.

 • Vývoj na míru připravených řešení svařování pro použití konkrétními zákazníky.

Montáž s kompletací a zkušební svařování.

 • Určité svařovací systémy lze objednat již smontované ve výrobním závodě s provedeným zkušebním svařováním.

Uvedení do provozu.

 • Nový systém je na místě instalován a připraven k provozu.

 • Technici společnosti Fronius předají know-how pracovníkům obsluhy.

 • Zajištění optimální konfigurace systému pro nejlepší výkon.

Arc Research
Výzkum „DNA oblouku“

Rozdíl činí nejlepší výsledky svařování a maximální efektivita procesů. Základem technologického náskoku společnosti Fronius je intenzivní vývoj, nespočet projektů a stabilní vztahy se zákazníky.

Dlouholetý výzkum a vývoj.

 • Společnost Fronius se již desetiletí zabývá vývojem inovativních automatizovaných svařovacích systémů.
 • Jelikož děláme vše pro rozluštění „DNA oblouku“, ovládáme mechanizované obloukové svařování více než kdokoli jiný.
 • Se společností Fronius po svém boku podstatně zvýšíte hospodárnost svých výrobních procesů. Zkušenosti pak tvoří základ maximální efektivity procesů.
Fronius Circular Welding CMT
Svařovací zdroj pro kulaté svary FCW, svařovací proces: CMT

Tisíce úspěšných projektů po celém světě.

 • Odborné znalosti z množství realizovaných automatizovaných projektů představují základ mimořádných služeb v oblasti inženýrství.
Costumer Conversation
Poradenství zákazníkům

Udržitelné vztahy se zákazníky.

 • Našim zákazníkům chceme být dlouhodobým a starostlivým partnerem. Díky tomu se dozvíme mnoho nových informací o výzvách svařovací techniky do budoucnosti. Lepší může být totiž ještě lepší.
 • Jelikož nám mnoho zákazníků dlouhodobě důvěřuje, jsme neustále schopni zlepšovat naše servisní služby a přizpůsobovat je individuálním potřebám.
 • Intenzivní spolupráce zvyšuje porozumění našim zákazníkům, optimalizuje komunikační procesy a šetří zbytečné náklady. Jedná se o trvalou oboustrannou výhru.
Maintenance Automation
Servis/automatizace

Rychlý a kompetentní servis.

V rámci automatizovaných svařovacích systémů je společnost Fronius jedinečným partnerem. Společnost Fronius nabízí kompletní řešení od jednoho výrobce. Od plánování přes realizaci až po rozsáhlý servis po zhotovení systému. Během každé fáze je požadováno optimální know-how.

Svařovací pokusy – vytváříme řešení svařovací techniky.

 • Kompetentní podpora při všech otázkách týkajících se použití v kombinaci se specifickými materiály a svařenci zákazníků.

 • Vývoj na míru připravených řešení svařování pro použití konkrétními zákazníky.

Montáž s kompletací a zkušební svařování.

 • Určité svařovací systémy lze objednat již smontované ve výrobním závodě s provedeným zkušebním svařováním.

Uvedení do provozu.

 • Nový systém je na místě instalován a připraven k provozu.

 • Technici společnosti Fronius předají know-how pracovníkům obsluhy.

 • Zajištění optimální konfigurace systému pro nejlepší výkon.

Experts Training Automation
Školicí seminář

Školení odborníků.

 • Zde dochází ke vzdělávání zaměstnanců zákazníků na úroveň systémových odborníků.

 • Základem školení je provozuschopná konfigurace systému.

Doprovodné aktivity.

 • Rychlé a účinné přizpůsobení nového svařovacího systému stávající výrobě.

 • Zamezení dokončovacím pracím.

 • Optimalizace cyklů.

Parameter Optimization Automation
Optimalizace parametrů

Optimalizace procesů a parametrů.

 • Zvýšení výstupního výkonu svařovacího postupu.

 • Zvýšení kvality svarového švu.

 • Snížení nákladů.

Bezpečnostní přezkoušení.

 • V popředí se nachází ochrana osob.

 • V Rakousku a Německu je stanovena zákonodárci.

 • Přezkoušení podle normy EN 60974-4 (Evropa) a IEC 60974-4 (země mimo Evropu).

Zde začíná zajištění kalibrace a kvality.

 • Kalibrace představuje u svařovacích zdrojů zajištění bezpečnosti.

 • Provedení podrobné kontroly systému.

 • Zohlednění norem týkajících se kvality z řady ISO 9000.

 • Zajištění reprodukovatelnosti a převoditelnosti.

 • Kalibrace je prováděna na místě a zdokumentována v návodu ke svařovacímu postupu.

Phone Support Automation
Telefonní služby

E-mailová a telefonická podpora.

 • Jednoduchý kontakt.

 • Rychlé zodpovězení otázek našimi kvalifikovanými zaměstnanci.

 • Kompetentní pomoc snižuje náklady na servis.

Rychlý a angažovaný opravárenský servis.

 • Minimální prostoje.

 • Rychlá a ochotná podpora ze strany našich odborníků.

 • Profesionální a velice kvalitní opravy pomocí originálních náhradních a spotřebních dílů Fronius.

 • Dle potřeby dálková údržba nebo údržba na místě technikem společnosti Fronius.

Flexibilní a inovativní údržba.

 • Balíčky údržby na míru zákazníkům zaručují produktivitu.

 • Optimální dostupnost zařízení.

 • Kontrola svařovacích zdrojů a prvků vedoucích média.

 • Funkční testy, zkušební svařování.

   
Specific Adaptations Automation
Individuální přizpůsobení

Upgrady / přestavby systému – přizpůsobení během okamžiku.

 • Přestavba kompletního systému.

 • Přestavba částí systémů.

 • Přizpůsobení.

 • Dodatečná instalace doplňků.

Služby přizpůsobené jednotlivým zákazníkům.

 • Studie proveditelnosti.

 • Koncepty systémů.

 • Softwarové inženýrství.

 • Vytvoření individuálních charakteristik.

Pronájem – Rent a System.

 • Bez kapitálových závazků.

 • Bez rizika – zákazník hradí výhradně jen náklady na pronájem.

Vyhledat odpovídajícího partnera

FRONIUS ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.

fnyrf.pmrpuerchoyvp@sebavhf.pbz Další kontaktní možnosti