Svařovací procesy od společnosti Fronius Inovativní a efektivní

správné řešení pro každé svařování

Energeticky efektivní a produktivní svařovací proces, při kterém se nemusí přivádět žádný ochranný plyn. Oba spojované díly se položí přesně na sebe. Dvě elektrody mechanicky stlačují svařence k sobě a fixují je. Silné napětí způsobuje průtok proudu mezi oběma elektrodami, svařence přitom představují odpor. Tím se kov bodově velmi silně zahřívá a zkapalňuje. Mechanickým tlakem elektrod se k sobě oba svařence přitaví a po ochlazení jsou navzájem neoddělitelně spojené. Odporové bodové svařování se mimo jiné používá ke spojování plechů při konstrukci karosérií a výrobě vozidel a obecně při zpracování plechů. S určitými omezeními se dají navzájem spojit i jinak špatně svařitelné materiály.

Hledáte optimální řešení pro vaše svařovací úkoly?

FRONIUS ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.

fnyrf.pmrpuerchoyvp@sebavhf.pbz Další kontaktní možnosti

Přehled svařovacích procesů Fronius

Při svařování pulzním obloukem se základní napětí pravidelně překrývá se zvýšeným pulzním napětím. Tím se s předem určenou frekvencí a dobou impulzu střídá základní proud a pulzní proud. Základní proud nepatrným výkonem udržuje oblouk, natavuje drátovou elektrodu a zkapalňuje svařovací lázeň. Vyšší pulzní proud zkapalňuje konec drátu a vytváří velkou kapku, která se působením magnetických sil uvolňuje. Parametry procesu jsou vybrány v závislosti na průměru drátu a materiálu elektrody tak, aby se při každém proudovém impulzu uvolnila jedna kapka. Pulzní oblouk je vhodný zejména k svařování tenčích plechů.
Energeticky efektivní a produktivní svařovací proces, při kterém se nemusí přivádět žádný ochranný plyn. Oba spojované díly se položí přesně na sebe. Dvě elektrody mechanicky stlačují svařence k sobě a fixují je. Silné napětí způsobuje průtok proudu mezi oběma elektrodami, svařence přitom představují odpor. Tím se kov bodově velmi silně zahřívá a zkapalňuje. Mechanickým tlakem elektrod se k sobě oba svařence přitaví a po ochlazení jsou navzájem neoddělitelně spojené. Odporové bodové svařování se mimo jiné používá ke spojování plechů při konstrukci karosérií a výrobě vozidel a obecně při zpracování plechů. S určitými omezeními se dají navzájem spojit i jinak špatně svařitelné materiály.
Vysoce výkonný svařovací postup, při kterém se taví několik drátových elektrod současně. Zpravidla se přitom používají dvě drátové elektrody, ale možné jsou i tři nebo více. Taví se v samostatných obloucích, zpravidla pod společným ochranným plynovým krytem, a tvoří spolu s materiálem svařence společnou tavnou lázeň.
Hybridní procesy kombinují tradiční svařovací postupy, jako jsou svařování MIG, MAG nebo TIG, s laserovým svařováním. Předem vyslaný laserový paprsek při nich ohřívá povrch svařence na teplotu odpařování a způsobuje hluboký, úzký průvar. Pak následuje oblouk, který vytváří široké ohnisko. Oblastí použití je například svařování velkých spárových rozestupů, které samotný laser nedokáže přemostit. Hybridní procesy umožňují vysokou rychlost svařování při dobré kvalitě svaru a snižují tak vnos tepla a deformaci.
Energeticky efektivní a produktivní svařovací proces, při kterém se nemusí přivádět žádný ochranný plyn. Oba spojované díly se položí přesně na sebe. Dvě elektrody mechanicky stlačují svařence k sobě a fixují je. Silné napětí způsobuje průtok proudu mezi oběma elektrodami, svařence přitom představují odpor. Tím se kov bodově velmi silně zahřívá a zkapalňuje. Mechanickým tlakem elektrod se k sobě oba svařence přitaví a po ochlazení jsou navzájem neoddělitelně spojené. Odporové bodové svařování se mimo jiné používá ke spojování plechů při konstrukci karosérií a výrobě vozidel a obecně při zpracování plechů. S určitými omezeními se dají navzájem spojit i jinak špatně svařitelné materiály.

Plazmový postup je v zásadě podobný postupu TIG, ale má významné výhody a nabízí zajímavou alternativu k laserovému svařování při vysokých požadavcích na kvalitu, především u plechů a jiných dílů do tloušťky plechu 8 mm.