Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

Co je svařování obalenou elektrodou?

Jednoduché, univerzální, efektivní 

Svařování obalenou elektrodou (nazývané také ruční obloukové svařování nebo ruční elektrodové svařování) je často prvním svařovacím procesem, který se svářeči během výuky naučí. Snadno se naučí, ale poskytuje již první náhled na fungování svařovacích zdrojů a vztah kovů k elektrickému napětí.

Svařování obalenou elektrodou nabízí ve srovnání se svařovacími procesy MIG/MAG a TIG řadu výhod. Obalenou elektrodou lze v zásadě svařovat téměř všechny materiály. Tento svařovací postup se používá zejména v rámci ocelových konstrukcí a při stavbách potrubních rozvodů, ale také v zámečnictví a kovozpracujícím průmyslu. Svařování obalenou elektrodou umožňuje všechny druhy svarových švů i svařovacích poloh, ať už při práci nad hlavou nebo při polohovém svařování či při svařování stoupavých svarů nebo svařování shora dolů. Svářeč navíc nepotřebuje ochranné plyny a může bez dalšího vybavení pracovat v otevřeném prostoru, dokonce i za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako jsou vítr nebo déšť.

Svařování obalenou elektrodou: takhle to funguje

Při svařování obalenou elektrodou dojde při kontaktu obalené elektrody se svařencem k zapálení oblouku. Při tom dojde na zlomek vteřiny ke zkratu mezi oběma póly, aby mohl následně proudit proud. Oblouk hoří mezi svařencem a elektrodou. Tím vzniká požadované tavné teplo. Prostřednictvím odtavujícího se jádrového drátu a odtavujícího se obalu poskytuje elektroda také ochrannou strusku a ochrannou atmosféru.

 

Svařování obalenou elektrodou vyžaduje nízké napětí a vysokou velikost proudu. Svařovací zdroj mění přiváděné síťové napětí na výrazně nižší svařovací napětí. Zároveň dodává požadovanou velikost proudu, který navíc umožňuje nastavení a regulaci svařovacího zdroje.

Velikost proudu je při svařování obalenou elektrodou nejdůležitějším parametrem pro kvalitu spojů. Proto musí zůstat co nejstálejší, i když dojde ke změně délky oblouku. Za tímto účelem mají svařovací zdroje určené ke svařování obalenou elektrodou stále klesající charakteristiky.

Konstrukce systému svařování obalenou elektrodou

(1) Síťové připojení

(2) Svařovací zdroj

(3) Svářecí kabel (elektroda)

(4) Zemnicí kabel (svařenec)

(5) Držák elektrody

(6) Uzemňovací svorka

(7) Obalená elektroda

(8) Svařenec

Výhody svařování obalenou elektrodou

 • Jednoduchá manipulace
 • Možnost univerzálního použití bez ohledu na místo: v dílně, venku, pod vodou
 • Nízká hluková zátěž
 • Nízké pořizovací náklady
 • Ochrana svarového švu díky tvorbě strusky
 • Relativní odolnost vůči znečištění, jako jsou rez, opal, oleje, tuky
 • Svařovat lze téměř všechny kovové materiály
 • Vysoká kvalita svarového švu a vysoké mechanické hodnoty

Nevýhody svařování obalenou elektrodou

 • Nízká rychlost svařování
 • Velké množství kouře
 • Výskyt foukání oblouku
 • Větší zdroj chyb v důsledku koncových kráterů a připojovacích míst
 • Průměr elektrody závisí na tloušťce plechu a svařovací poloze
 • Dlouhé přípravné časy a odstávky: vratné sušení standardně obalených elektrod
 • Upínání elektrod, odstraňování zbytků, odstraňování strusky a rozstřiků
 • Nelze mechanizovat

Jak vzniká svařovací oblouk?

Aby mohl vzniknout oblouk, musí se přerušit elektrický obvod mezi elektrodou a svařencem. V případě svařování obalenou elektrodou se tak děje při kontaktním nebo dotykovém zapálení. Oblouk se zapálí dotykem obalené elektrody se svařencem. Aby se vytvořila oblouková plazma, musí se materiál a obal v důsledku vysokého zkratového proudu roztavit nebo odpařit. Zároveň musí být napětí (katody, anody a délky oblouku) dostatečně vysoké, aby mohl oblouk vzniknout. Potřebné proudy a napětí závisí na průměru a obalu elektrody.

Historické milníky svařování obalenou elektrodou

Zaměření na obalenou elektrodu

Úkoly obalu elektrody

 • Ionizace vzdušné dráhy
 • Tvorba ochranné atmosféry
 • Tvorba strusky
 • Stabilizace oblouku
 • Řízení dezoxidace
 • Řízení legovacích a odlegovacích procesů ve svařovací lázni
 • Ovlivňování ochlazovací rychlosti svarového švu
 • Zvýšení odtavného výkonu (výroby)
Zkratka Typ elektrody Vlastnosti a použití
A kyselý obal vysoká stabilita oblouku, vysoce roztavená tavná lázeň, používá se velmi zřídka
C celulózový obal intenzivní oblouk, malé množství strusky, vysoký stupeň natavení v prostoru tavné lázně, obtížné svařování
P rutilový obal sprchový přenos materiálu, snadné svařování, ploché svary, špatná přemostitelnost spár
RR tlustostěnný rutilový obal sprchový přenos materiálu, snadné svařování, ploché svary, špatná přemostitelnost spár
RC rutil-celulózový obal sprchový přenos materiálu, snadné svařování, ploché svary, špatná přemostitelnost spár
RA rutil-kyselý obal sprchový přenos materiálu, snadné svařování, ploché svary, špatná přemostitelnost spár
RB rutil-zásaditý obal sprchový přenos materiálu, snadné svařování, ploché svary, špatná přemostitelnost spár
B zásaditý obal určeno pro vysoce pevné spoje, univerzální polohová svařitelnost, poněkud obtížnější svařování než s elektrodami s rutilovým obalem

Inovativní svařovací zdroje pro svařování obalenou elektrodouPřečtěte si více informací o tomto tématuSen o svařování

Každý chce „žít svůj sen“, ale David Blackburn si ten svůj buduje. Přes den pracuje již 15 let jako strojní zámečník a po večerech a o víkendech jako svářeč. Prostřednictvím své jednočlenné firmy Blackburn Fabrication opravuje ve městě Columbus ve státě Ohio vše, od kolena výfukového potrubí letadel až po oplocení farem. Co při jeho práci nesmí chybět, je svařovací zdroj TransPocket 180.

Přečtěte si celý příběh Davida Blackburna

Ochranné oděvy pro svářeče

Strávit celý den u svařovacího stolu je stresující. UV záření a svařovací výpary jsou jen některé z faktorů, které mohou být nebezpečné, pokud nemáte správnou ochranu. Správné svařovací zařízení má v této oblasti zásadní význam.
Přečtěte si více o bezpečnosti

Chci zaslat nezávaznou poptávku

  Děkujeme za vaši zprávu. Vaši poptávku vyřídíme co nejdříve.

  
  [ALTTEXT]