Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

Co je svařování TIG?

Svařování TIG: čisté svary, stabilní spoje

Svařování metodou wolfram-inertní plyn (svařování TIG) je svařovací proces s ochranným plynem, který patří mezi tavné svařovací postupy. Používá se všude, kde se požaduje vysoká kvalita a bezrozstřikové svarové švy. Svařování TIG je určeno mimo jiné pro nerezové oceli, hliníkové a niklové slitiny i tenké hliníkové a nerezové plechy. Uplatnění nachází ve výrobě potrubních rozvodů a zásobníků, portálových konstrukcích nebo v letectví a kosmonautice.

Svařování TIG: takhle to funguje

Při svařování TIG se potřebný proud přivádí prostřednictvím wolframové elektrody, která je odolná vůči teplotě a neodtavuje se. Z této elektrody vychází oblouk, který ohřívá a roztavuje materiál. Kolem elektrody se nachází hubice pro přívod ochranného plynu, která chrání ohřátý materiál před chemickými reakcemi s okolním vzduchem. Pro tyto účely se používají vzácné plyny argon, helium nebo jejich směsi. Inertní a tedy nereaktivní plyny zabraňují chemickým reakcím s kapalnou tavnou lázní a ohřátým materiálem, což vede k vysoce kvalitním svarovým švům.

Protože wolframová elektroda se neodtavuje, přivádí se při svařování TIG přídavný materiál ručně nebo mechanizovaně prostřednictvím externího podavače drátu.

Wolframová elektroda

Wolframová elektroda je ústředním prvkem svařování TIG. Wolfram má díky 3 380 °C nejvyšší bod tání ze všech čistých kovů v periodické tabulce. Díky tomu se elektroda neodtavuje, když z ní vychází oblouk, který ohřívá a roztavuje materiál. Elektrody se vyrábějí pomocí procesu spékání. Za účelem zlepšení jejich vlastností mohou být legovány oxidovými přísadami. Podle jednotlivých slitin jsou elektrody označeny různými barvami:

Čistý wolfram (WP) (zelená):

/ Hladký kulový povrch elektrody
/ Problémy se zapálením u stejnosměrného proudu
/ Nízká zatížitelnost proudem

Oxidy vzácných zemin (WS2) (tyrkysová):

/ Vhodné pro všechny materiály
/ Velmi dobré zapalovací vlastnosti
/ Delší životnost než elektrody WT nebo WC

Oxid ceričitý (WC 20) (šedá):

/ Vhodné pro všechny materiály
/ Velmi dobré zapalovací vlastnosti

Oxid lanthanitý (WL 20) (modrá):

/ Delší životnost než elektrody wolfram/thorium nebo wolfram / oxid ceričitý
/ Horší zapalovací vlastnosti

Konstrukce
svařovacího systému TIG: 

(1) Síťové připojení

(2) Svařovací zdroj

(3) Hadicové vedení

(4) Zemnicí kabel

(5) Svařovací hořák

(6) Uzemňovací svorka

(7) Svařenec

(8) Přídavný materiál

(9) Ochranný plyn

Výhody svařování TIG

  • Nedochází k tvorbě svařovacích rozstřiků
  • Na pohled mimořádně kvalitní svarové švy
  • Možnost všech svařovacích poloh
  • Velmi vysoká kvalita svarových švů

Nevýhody svařování TIG

  • Vyžaduje vysokou úroveň dovedností
  • Nízké rychlosti svařování
  • Při přípravě svarového švu je nezbytně nutné odstranit rez
  • Není vhodné pro velké tloušťky svařenců

Varianty procesů svařování TIG

Svařování studeným drátem

Přívod studeného drátu zvyšuje produktivitu: zvyšuje se rychlost svařování a přídavný materiál se přivádí do tavné lázně přesně a rovnoměrně. Díky tomu mohou dosáhnout vynikajících výsledků také méně zkušení svářeči.

Svařování horkým drátem

Svařování horkým drátem TIG vychází ze svařování studeným drátem TIG. Při svařování horkým drátem TIG dochází k ohřevu přídavného materiálu. To má různé výhody: zvyšují se odtavné množství a odtavný výkon, stoupá rychlost svařování a snižuje se promísení.

ArcTig

Svařovací postup ArcTig je varianta svařovacího postupu TIG pro mechanizované spojovací svařování. Umožňuje vynikající vzhled svarů, bezpečné provaření kořenových vrstev a velice vysokou kvalitu svařování. Díky vyšší rychlosti svařování a nižším požadavkům na přípravu svaru činí navíc systém ArcTig celý svařovací proces hospodárnějším.

Navařování

Navařování je svařovací postup, při kterém se na díly nanáší vrstva ze speciálních slitin, aby výrazně prodloužila jejich životnost. Tato vrstva se nanáší mechanizovaným navařováním. Systém navařování Fronius SpeedClad provádí proces nanášení této vrstvy až třikrát rychleji a efektivněji.

Orbitální svařování

Základní konstrukce orbitálního svařovacího zařízení zahrnuje pevnou trubku a svařovací hořák/hlavu TIG pohybující se kolem trubky. Pohyblivá orbitální svařovací hlava se nazývá také svařovací kleště. Orbitální svařovací technika je užitečná všude, kde je nutné při kontrolovaných podmínkách dosahovat neustále stejné kvality svarů. Hlavními oblastmi použití této svařovací techniky jsou proto výstavba potrubních rozvodů, výroba potrubí, potravinářský průmysl a chemický průmysl. Pomocí orbitální technologie lze vyrábět nejen spoje mezi jednotlivými trubkami, ale také svařovat trubky do trubkových základových desek.

Které materiály jsou vhodné pro svařování TIG?

Mezi nejpoužívanější materiály při svařování TIG patří nerezové oceli, hliníkové a niklové slitiny i tenké hliníkové a nerezové plechy. Pomocí mechanizovaného podavače drátu lze dosáhnout hospodárných rychlostí svařování pro plechy s tloušťkou menší než 4 mm. U tlustších plechů se hospodárnost snižuje a svařovací postup TIG lze doporučit jen pro svařování kořenové vrstvy. Ke svařování plnicích vrstev se hodí výkonné svařovací postupy jako MIG/MAG nebo svařování pod tavidlem.

Profesionální svařovací systémy pro svařování TIGOchranné oděvy pro svářeče

Strávit celý den u svařovacího stolu je stresující. UV záření a svařovací výpary jsou jen některé z faktorů, které mohou být nebezpečné, pokud nemáte správnou ochranu. Správné svařovací zařízení má v této oblasti zásadní význam.
Přečtěte si více o bezpečnosti

Chci zaslat nezávaznou poptávku

    Děkujeme za vaši zprávu. Vaši poptávku vyřídíme co nejdříve.