Corporate

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Corporate

Všeobecné podmínky účasti na akcích

Přihlášením k akci vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami:

REGISTRACE

Na událost se můžete zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře pro příslušnou událost na webu společnosti Fronius International. Vaše registrace je považována za závaznou a bude použita pro účely fakturace. Registrace jsou zpracovávány pravidelně v pořadí, v jakém byly provedeny. Událost proběhne pouze v případě, že se na ni zaregistruje minimální počet účastníků požadovaný pro příslušnou událost.

Registrace potvrzena

Každé přihlášení se pevně rezervuje s ohledem na volná místa a prostřednictvím e-mailu týden před zahájením semináře. Potvrzení přihlášení obsahuje všechny nezbytné organizační podrobnosti (např. zahájení semináře, místo konání, adresu, plán příjezdu atd.).

Tyto údaje v adresním poli přihlášky jsou základem pro vyhotovení certifikátu a fakturaci.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Informace o účastnickém poplatku najdete na webové stránce společnosti Fronius International GmbH.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ihned po obdržení faktury, beze srážky. 

POTVRZENÍ ÚČASTI

Potvrzení účasti bude zasláno poštou po úspěšném absolvování akce.

ODHLÁŠENÍ

Odhlášení musí proběhnout písemně nebo telefonicky, nejpozději sedm pracovních dnů před zahájením akce. V takovém případě budou zaplacené poplatky vráceny. Při nedodržení uvedené lhůty pro odhlášení bude účtován celý účastnický poplatek. Neúčast na akci nezakládá nárok na snížení/prominutí fakturované částky. 

ZRUŠENÍ AKCÍ

Společnost Fronius International GmbH má právo, zejména v případě nedostatečného počtu přihlášených, akce zrušit. V takovém případě budou již uhrazené poplatky vráceny. Nárok na další náhrady je vyloučen. To platí také v případě zrušení akce krátce před jejím zahájením nebo v případě nekonání akce, a to i když už nebylo možné účastníky/účastnice předem uvědomit.

ZMĚNA LEKTORŮ/PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Pokud nebude celkový formát akce významně narušen, změna lektorů/přednášejících a přesuny v harmonogramu neopravňují účastníky k odstoupení od smlouvy nebo snížení poplatku. 

VYLOUČENÍ Z ÚČASTI

Společnost Fronius International GmbH je oprávněna ve zvláštních případech (např. rušení průběhu akce) vyloučit účastníky z další účasti. V případě vyloučení se finanční nárok společnosti Fronius International GmbH řídí podle bodu „Odhlášení“ těchto „Obecných podmínek účasti na akcích“. 

RUČENÍ

Ručení společnosti Fronius International GmbH, vlastníka prostor pro konání akcí nebo jí pověřených osob za škody, zejména vyplývající z nehod, poškození, ztráty nebo odcizení, je vyloučeno, pokud škoda nevznikla v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého chování ze strany společnosti Fronius International GmbH nebo jejích zástupců.

UKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

Přihlášením vyjadřujete souhlas s tím, že vaše osobní údaje budou společností Fronius International GmbH uloženy a předány lektorům/přednášejícím na akci. Pro společnost Fronius International GmbH je ochrana vašich osobních údajů nejvyšší prioritou. Osobní údaje, které nám poskytnete, budou vždy ukládány, zpracovávány a používány v souladu s platnými rakouskými předpisy na ochranu osobních údajů. Společnost Fronius International GmbH zachovává důvěrnost vašich údajů a nebude je prodávat, pronajímat ani jinak poskytovat třetím osobám.

Společnost Fronius International GmbH si vyhrazuje právo rozumným způsobem změnit tyto podmínky účasti. Aktuálně platné podmínky účasti jsou kdykoli dostupné na webové stránce.

Účastník/účastnice uděluje souhlas s ustanoveními kliknutím na příslušné tlačítko.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?