Nykyistä sivua ei ole olemassa kohdekielellä.

Haluatko vaihtaa kielen ja siirtyä kotisivulle vai pysyä nykyisellä sivulla?

Vaihda kieltä
SOLAR ENERGY
TIETOA MEISTÄ

Froniukselle jälleen menestystä vuoden 2021 energiavarastointitutkimuksessa – Primo GEN24 Plus vakuuttaa parhaalla suorituskykyindeksillä

Yritys

24.6.2021
HTW Berlin -korkeakoulun (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin) vuoden 2021 Storage Inspection -tutkimuksen tulokset ovat selvillä. Edeltävän vuoden tapaan hybridi-invertterimme Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 sijoittui tutkimuksen kahdessa referenssikategoriassa ensimmäiseksi ja toiseksi. Tulos jopa parani vuodesta 2020, sillä Fronius ylsi ainoana hybridi-invertterivalmistajana korkeimpaan tehokkuusluokkaan kummassakin kategoriassa. 

GEN24 Plus -sarja huipputasoa molemmissa suorituskykyluokissa

 

Fronius Primo GEN24 6.0 Plus -hybridi-invertterin ja BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 -akun yhdistelmän suorituskykyindeksi oli 5 kWp:n kategoriassa 92,2 % eli joukkonsa paras. 

Symo GEN24 10.0 Plus ja BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 puolestaan paransivat tulostaan edellisvuodesta entisestään: niiden suorituskykyindeksi oli 94,6 %, mikä varmisti yhdistelmälle kategorian toisen sijan.

 

 GEN24 Plus -sarjallaan Fronius on ainoa parhaan tehokkuusluokan A hybridi-inverttereitä tarjoava valmistaja. 

Mistä energiavarastointitutkimuksessa on kyse? 

Tutkimuksessa riippumattomat tarkastuslaitokset testasivat kotitalouksien energianvarastointijärjestelmien kokonaistehokkuutta ja analysoivat aurinkosähköjärjestelmien ja akustojen yhteistoimintaa. Arvioinnissa oli kaksi erilaista referenssitapausta.

Ensimmäisessä suorituskykyindeksi (SPI, System Performance Index) analysoitiin 5 kWp:n aurinkosähköjärjestelmän kotitaloudessa, jonka vuosikulutus on 5 010 kWh/a. Toinen referenssitapaus oli 10 kWp:n aurinkosähköjärjestelmä kotitaloudessa, jossa on lämpöpumppu (2 664 kWh/a) ja sähköauto (1 690 kWh/a) ja jonka vuosikulutus on 5 010 kWh/a.

Tuotepäällikkö Susanne Lampl ja järjestelmätekniikkaosaston Jürgen Wolfahrt kertovat, miksi invertterimme ovat niin tehokkaita.

Mitä energianvarastointitutkimus sisältää? Mitä parametreja tutkimuksessa tarkastellaan suorituskykyindeksin määrittämiseksi?

SL: Energiavarastointitutkimuksessa riippumattomat tarkastuslaitokset vertaavat erilaisten invertterin ja akun sisältävien kokonaisjärjestelmien tehokkuutta. Kyseessä on ainutlaatuinen ja merkittävä tutkimus, sillä siinä ei kiinnitetä huomiota pelkästään yksittäisiin komponentteihin vaan analysoidaan niiden muodostamaa kokonaisuutta yksityiskohtaisesti. Tutkimuskohteet vastaavat siis asiakkaiden arkitodellisuutta.

JW: Lähtökohtana on optimaalinen ja häviötön järjestelmä, josta vähennetään mitoitus-, muunto-, säätö-, energianhallinta- ja valmiustilahäviöt. Näin saadaan selville järjestelmän suorituskykyindeksi.

Miten Fronius suoriutui muihin valmistajiin verrattuna? Mikä tekee GEN24 Plus -sarjasta ainutlaatuisen?

SL: GEN24 Plus -sarjassa pääsimme ainoana valmistajana molemmissa kategorioissa energiatehokkuusluokkaan A. Sekä kolmivaiheinen Symo GEN24 Plus että yksivaiheinen Primo GEN24 Plus ylsivät huipputuloksiin 94,6 ja 92,2 prosentin suorituskykyindeksillään.

JW: Suorituskykyindeksiin vaikuttaa erityisesti muuntotehokkuus eri energiapoluissa. Sen suhteen Fronius-invertterit ja BYD-akut pärjäsivät kirkkaasti parhaiten. Tulosta selittävät yhtäältä invertteriemme laadukkaat tehopuolijohteet ja toisaalta täydellinen yhteensopivuus akkujen kanssa.

Millaista yhteistyötä BYDin kanssa tehdään? Miten hyvin invertterit ja akut on sovitettu yhteen?

JW: BYDin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä heti kehittämisvaiheessa. Näin voimme mukauttaa laitteet ihanteellisesti toisiinsa ja saavuttaa hyvän järjestelmätehokkuuden. Vain harvat yhdeltä toimittajalta saatavien kokonaisjärjestelmien valmistajat yltävät samaan järjestelmätehokkuuteen.  

SL: Lisäksi molempien komponenttien ohjelmistoja mukautetaan jatkuvasti toisiinsa ja optimoidaan yhdessä koko tuotteen elinkaaren ajan. Tällöin parannukset eivät jää ainoastaan kehittämisvaiheen laitteistopuolen muutoksiin, vaan varastointijärjestelmää voidaan kehittää koko ajan. Näin pystytään lisäämään myös jo käytössä olevien aurinkosähköjärjestelmien tehokkuutta. 

Miten energiavarastointitutkimuksen tuloksia hyödynnetään? Miten tuloksia onnistuttiin parantamaan entisestään? 

SL: Energiavarastointitutkimuksella on meille erittäin suurin merkitys. Se kertoo, missä pääsemme jo huippuarvoihin, mutta myös missä on vielä parantamisen varaa.Kulloisetkin tutkimustulokset huomioidaan sekä invertteriemme että BYD-akkuja sisältävien järjestelmien kehitystyössä.

JW: Paransimme eri energiapolkujen muuntohyötysuhdetta ja lisäksi optimoimme valmiustilahäviöitä. Näin pystyimme parantamaan Symo GEN24 Plus -järjestelmän suorituskykyindeksiä 0,6 prosenttipisteellä edellisvuoden tutkimukseen verrattuna.

Fronius ja BYD – maksimaalisen suorituskyvyn takaava tehokaksikko 

Tämänvuotisessa energiavarastointitutkimuksessa saatiin huipputuloksia ennen kaikkea BYDin erinomaisen yhteensopivuuden ja yhteistyön ansiosta. 

Molemmissa kategorioissa käy selkeästi ilmi, että muihin valmistajiin verrattuna BYD Battery-Box Premium ja GEN24 Plus -invertterit sopivat parhaiten yhteen ja tarjoavat yhdessä parhaan suorituskyvyn

» Mitä energiajärjestelmien kokonaisratkaisuihin tulee, Froniukselle oli tärkeää löytää luotettava kumppani akkutoimittajaksi. Sen saimme BYDistä, jonka kanssa olemme nyt toimineet tiiviissä yhteistyössä vuodesta 2018 lähtien. Yhteistyötä tehdään aina tutkimus- ja kehitysvaiheesta myyntiin ja huoltoon, ja se on erittäin hedelmällistä. «

Martin Hackl, Global Sales & Marketing Director

 

Symo GEN24 Plus – erityisen jykevä piikarbiditehopuolijohteiden ansiosta

Yhä suurempi osuus inverttereistä on äärimmäisen tehokkaita, ja tästä on kiittäminen muun muassa piikarbidipohjaisia tehopuolijohteita.

Niitä käytetään muun muassa Symo GEN24 Plus -inverttereissä, ja ne mahdollistavat hyvän muuntohyötysuhteen myös silloin kun kulutus on pientä, esimerkiksi vain joitakin satoja watteja. 

» Piikarbidimoduulien avulla voidaan valmistaa erittäin energiatehokkaita, jykeviä ja luotettavia inverttereitä. Niillä voidaan moninkertaistaa kytkentätaajuus. Edeltävään sukupolveen verrattuna toiminnallisuus on nyt huomattavasti parempi, vaikka invertterin koko on sama kuin ennen. Jokaisessa laitteessa on nyt hybridi-invertterien tavanomaisten liitäntämahdollisuuksien lisäksi varavirtatoiminto. «

Andreas Luger, Head of R&D Power Electronics SE


We think you are located in a different country

The country currently selected is Finland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?