Perfect Welding

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Welding

Trial License do TPS/i i iWave Odkryjcie Państwo pełny potencjał naszych źródeł energii

Co daje licencja Trial License do TPS/i lub iWave?

Przy poniższych pytaniach zalecamy Państwu skorzystanie z Trial License:
Jakie korzyści produkcyjne odniosę inwestując w Welding Packages jak Pulse Multi Control lub Low Spatter Control?
Czy zastosowanie OPT/i Jobs jest naprawdę praktyczne?
Czy poprzez zastosowanie OPT/i Limit Monitoring mogę podnieść jakość?

Co?

Trial License (licencja próbna) aktywuje na określony czas próbny lub dla określonej liczby godzin wytwarzania łuków spawalniczych wszystkie dostępne opcje oprogramowania i Welding Packages w zależności od źródła energii.

Do czego?

Jako klient przed zakupem zyskują Państwo czas na przetestowanie funkcji i ocenę pełnego potencjału źródła energii oraz dostępnych opcji oprogramowania i Welding Packages.

Gdzie?

Trial License jest dostępna dla TPS/i i źródeł energii iWave. Prosimy pamiętać, że w zależności od urządzenia Trial License aktywuje różne funkcje.

Welding Packages

W zależności od wymagania źródła energii mogą być wyposażone w różne Welding Packages – od pakietu podstawowego po najbardziej zaawansowane rozwiązania. Welding Packages zawierają różne charakterystyki procesowe, które są perfekcyjnie dobrane do wymagań różnych zadań spawalniczych.Standard

Pakiet standardowy obejmuje spawanie łukiem zwarciowym i spawanie natryskowe. Jest łatwy w obsłudze i nadaje się do spawania materiałów niestopowych, nisko- i wysokostopowych w całym zakresie mocy.Pulse

Pakiet Puls firmy Fronius umożliwia spawanie łukiem pulsującym. Zapewnia to powstawanie małej liczby odprysków oraz zmienność zakresu pracy (od spawania blach cienkich do grubych).LSC — Low Spatter Control

LSC to metoda spawania MIG/MAG charakteryzująca się wysoką stabilnością łuku spawalniczego i zmniejszonym powstawaniem odprysków podczas spawania łukiem zwarciowym. Dodatkowo stabilizator wtopienia — mimo ewentualnych zmian wolnego wylotu drutu — umożliwia utrzymanie stałego poziomu wtopienia przy spawaniu łukiem natryskowym. Więcej o LSC


PMC — Pulse Multi Control

PMC to zmodyfikowany łuk pulsujący podczas spawania metodą MIG/MAG. Zastosowane stabilizatory wtopienia oraz długości łuku spawalniczego zapewniają zarówno wyższą jakość spoin, jak i większe prędkości spawania.

Więcej o PMC


CMT — Cold Metal Transfer

Ten bardzo specyficzny rodzaj odrywania kropli minimalizuje ilość wprowadzanego ciepła. Wsteczny ruch drutu elektrodowego zapewnia także powstawanie mniejszej ilości odprysków. Więcej o CMT

Opcje oprogramowania

Dzięki Trial License mają Państwo również dostęp do wszystkich opcji oprogramowania źródeł energii. Tym samym zyskują Państwo między innymi możliwość edytowania zadań lub korzystania ze wszystkich funkcji rejestracji danych.

Trial License obejmuje następujące opcje oprogramowania:

OPT/i Jobs

TPS/i i iWave umożliwiają zapamiętywanie nawet 1000 zadań – a więc wstępnie zdefiniowanych parametrów spawania dla danego zadania spawalniczego. Opcja Opt/i Jobs rozszerza zakres funkcji w SmartManager, aplikacji internetowej: zadania można zwizualizować i edytować na wszystkich urządzeniach końcowych.

OPT/i Documentation

OPT/i Documentation umożliwia zachowanie wartości rzeczywistych (energia, napięcie, prędkość podawania drutu) i danych o zużyciu (gaz, drut, energia) w pamięci źródła energii. Dzięki temu dane można wizualizować korzystając z podglądów online.

OPT/i Limit Monitoring

Ta funkcja służy monitorowaniu wartości granicznych poszczególnych parametrów spawania i tym samym wykrywania wad spoin. Obserwowane są energia, napięcie, podajnik drutu, czas spawania oraz ciepło wprowadzane do spoiny. Dodatkowo w przypadku przekroczenia wartości granicznej można ustalić, czy powinno pojawić się ostrzeżenie lub komunikat o błędzie.

OPT/i GUN Trigger

Ta specjalna funkcja umożliwia Państwu konfigurację dodatkowych ustawień w uchwycie spawalniczym Jobmaster, takich jak tryb pracy, SynchroPuls lub test gazu.

OPT/i CMT Cycle Step

CMT Cycle Step to wariant procesu spawania CMT (Cold Metal Transfer). Cecha charakterystyczna: możliwa jest regulacja zarówno liczby poszczególnych kropli na punkt spawania, jak też czas przerwy między cyklami. Umożliwia to najwyższą precyzję i powtarzalność oraz perfekcyjny wygląd spoiny.

OPT/i Custom NFC - ISO 14443A

Dzięki tej funkcji OPT/i już istniejący system NFC mogą wykorzystać Państwo także do zarządzania użytkownikami w TPS/i. To umożliwia ponowne wykorzystanie już istniejących identyfikatorów użytkowników.

OPT/i Wire Sense

WireSense wykorzystuje drut elektrodowy jako czujnik. Ten poprzez precyzyjne skanowanie elementu przed spawaniem dostarcza do robota odpowiednie sygnały. W ten sposób można stwierdzić na przykład krawędzie i wymiary szczeliny.

OPT/i OPC-UA

OPC UA to standardowy protokół, który jest przekazywany przez interfejs danych źródła energii. Z tą opcją określony zakres danych jest generowany na żywo przy określonej częstotliwości próbkowania lub przy zmianie standardu OPC-UA. Dane obejmują wartości zadane, wartości rzeczywiste, informacje o procesie i systemie. W odpowiedzi do źródła energii przez OPC UA można przenieść określone parametry procesu i identyfikowalności.

OPT/i MQTT

MQTT to standardowy protokół, który jest generowany poprzez interfejs danych źródła energii. Z OPT/i/MQTT dane (wartości zadane, wartości rzeczywiste, informacje o procesie i systemowe) mogą być generowane na żywo przy określonej częstotliwości próbkowania lub przy zmianie i przesyłane do brokera wiadomości.

OPT/i Special Synergic Lines

Ta funkcja oprogramowania aktywuje wszystkie specjalne charakterystyki danej Welding Package. W szczególności chodzi o charakterystyki specjalnych materiałów dodatkowych i połączeń gazów. 

 

OPCJE OPROGRAMOWANIA SPAWANIA METODĄ TIG

iWave Trial License umożliwia Państwu testowanie dwóch dodatkowych opcji oprogramowania spawania metodą TIG.

OPT/I Puls Pro

Wszystkie źródła energii iWave dysponują standardowym zakresem funkcji do spawania prądem pulsującym. Prąd pulsujący i częstotliwość impulsów są regulowane standardowo, częstotliwość impulsów jest ograniczona do 2 kHz. W razie potrzeby opcja Puls Pro aktywuje rozszerzony zakres funkcji. Dodatkowo regulacji podlegają także prąd podstawowy, Duty Cycle i krzywe DC. Z OPT/i Puls Pro górna granica częstotliwości impulsów wzrasta do 10 kHz.

OPT/I CycleTIG

CycleTIG to wariant procesu do spawania DC Minus i opiera się na spawaniu przerywanym. Poprzez różne kombinacje parametrów (np. z Pulse lub Tacking) CycleTIG upraszcza spawanie metodą TIG i umożliwia wyśmienity wygląd spoiny. Szczególna zaleta: z CycleTIG możliwe jest uzyskanie wyjątkowo ukierunkowanego ciepła wprowadzanego do spoiny, co ułatwia m.in. spawanie cienkich blach, naprawy spawalnicze itd.

TPS/i — Licencja próbna50 godzin łuku spawalniczego, aby ocenić potencjał TPS/i

Poprzez aktywację TPS/i Trial License w okresie testowania dysponują Państwo pełnym zakresem funkcji TPS/i.

Dzięki temu zyskują Państwo dostęp do wszystkich opisanych powyżej Welding Packages i opcji oprogramowania.

Jeśli nadal nie wiedzą Państwo, których funkcji Państwo faktycznie potrzebują, otrzymują Państwo 50 godzin łuku spawalniczego na stwierdzenie, które konfiguracja TPS/i najbardziej odpowiada Państwa potrzebom.
 

Aktywacja TPS/i Trial License

Aktywacja odbywa się bezpośrednio w TPS/i i może zostać przeprowadzona w kilku krokach. Przygotowaliśmy dla Państwa krótką instrukcję jednorazowej aktywacji wszystkich Welding Packages i opcji oprogramowania.

Etap 1

W pozycji „Ustawienia” po wybraniu zakładki „Administracja” znaleźć przycisk „Trial License”. Kliknięcie powoduje rozpoczęcie procesu aktywacji.

Etap 2

Wyświetlenie krótkiej informacji o dostępnych pakietach funkcji, które dzięki Trial License można odblokować na 50 godzin pracy łuku spawalniczego.

Etap 3

Do korzystania z pełnego zakresu odblokowanych funkcji zalecane jest użycie aplikacji WeldConnect. Wystarczy zeskanować kod QR i pobrać aplikację.

Etap 4

Ostatnia wskazówka: Trial License można uaktywnić tylko raz dla każdego urządzenia.

Etap 5

Ostatni etap: Potwierdzenie tego komunikatu aktywuje Trial License.

Etap 6

Gotowe! Od teraz masz 50 godzin pracy łuku spawalniczego, aby odkryć pełny zakres możliwości TPS/i.

iWave Trial License10 godzin łuku spawalniczego, aby ocenić potencjał iWave

Wraz z aktywacją iWave Trial License w okresie testowym dysponują Państwo następującym zakresem funkcji:

iWave 190i-230i:
/ OPT/i Jobs
/ OPT/i Documentation
/ OPT/i Limit Monitoring
/ OPT/i Custom NFC
/ OPT/i OPC-UA
/ OPT/i MQTT
/ OPT/i Puls Pro
/ OPT/i CycleTig

iWave 300i-500i: 
/ wszystkie opisanego powyżej Welding Packages
/ wszystkie opisane powyżej opcje oprogramowania
/ wszystkie opisane powyżej opcje oprogramowania do spawania metodą TIG

Jeśli nadal nie wiedzą Państwo, których funkcji Państwo faktycznie potrzebują, otrzymują Państwo 10 godzin łuku spawalniczego na stwierdzenie, która konfiguracja iWave najbardziej odpowiada Państwa potrzebom.

 

Aktywacja iWave Trial License

Aktywacja odbywa się bezpośrednio w iWave i może zostać przeprowadzona w kilku krokach. Przygotowaliśmy dla Państwa krótką instrukcję jednorazowej aktywacji wszystkich Welding Packages i opcji oprogramowania.

Etap 1

W zakładce „Ustawienia“ znajdą Państwo przycisk „Trial License“. Kliknięcie na niego rozpoczyna proces aktywacji.

Etap 2

Krótka wskazówka o dostępnych Welding Packages, które Trial License aktywuje na 10 godzin łuku spawalniczego.

Etap 3

Aby korzystać z pełnego zakresu aktywowanych funkcji, zaleca się korzystanie z aplikacji WeldConnect. Wystarczy zeskanować kod QR i pobrać aplikację.

Etap 4

Ostatnia wskazówka: na jednym urządzeniu Trial License można aktywować tylko jednokrotnie.

Etap 5

Ostatni krok: po potwierdzeniu tego komunikatu Trial License staje się aktywna.

Etap 6

Gotowe! Od teraz dysponują Państwo 10 godzinami łuku spawalniczego na odkrycie pełnego zakresu usług iWave.

Idealne połączenie: WeldCube Premium i Central User Management — wersja testowa

W połączeniu z TPS/i Trial License oferujemy także wersję testową naszego scentralizowanego rozwiązania programowego WeldCube Premium. To narzędzie jest praktycznym rozwiązaniem do dokumentacji danych, wyposażonym w inteligentne funkcje zarządzania, statystyki i analizy. Dodatkowo przez okres testowy można w nieograniczonym zakresie korzystać z Central User Management. W wersji testowej można mieć dostęp do 20 połączonych systemów.

Wersja testowa jest bezpłatna i można jej używać przez 3 miesiące. Pozostałych informacji udziela nasz dział sprzedaży.

Skontaktuj się teraz

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?