Procesy spawania firmy Fronius Innowacyjność i efektywność

odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania w spawalnictwie

Energooszczędny i wydajny proces spawania, w którym nie jest potrzebny gaz ochronny. Obie łączone ze sobą części muszą zostać ułożone dokładnie jedna na drugiej. Dwie elektrody mechanicznie ściskają ze sobą zgrzewane elementy i łączą je ze sobą. Silne napięcie wywołuje przepływ prądu między obiema elektrodami. Zgrzewane elementy stawiają przy tym opór elektryczny. Wskutek tego materiał bardzo silnie nagrzewa się punktowo i dochodzi do jego stopienia, zaś pod wpływem nacisku elektrod oba łączone ze sobą elementy stapiają się i po schłodzeniu pozostają ze sobą nierozerwalnie połączone. Punktowe zgrzewanie oporowe jest stosowane między innymi do łączenia blach w budowie nadwozi i pojazdów, a także ogólnie w produkcji związanej z przerobem blach. Przy pewnych ograniczeniach możliwe jest również łączenie ze sobą materiałów, które poza tym słabo nadają się do spawania.

Poszukujesz optymalnego rozwiązania do robót spawalniczych?

FRONIUS POLSKA SP. Z O.O

fnyrf.cbynaq@sebavhf.pbz Inne możliwości kontaktu

Przegląd procesów spawania firmy Fronius

Łuk spawalniczy w niższym zakresie mocy ze stapianym drutem elektrodowym. Łuk zwarciowy zostaje zajarzony wskutek krótkotrwałego zetknięcia drutu elektrodowego ze spawanym elementem. Powstaje przy tym wysoki, szybko narastający prąd zwarciowy. Wskutek ciepła roztapia się drut elektrodowy, po czym odrywa się kropla. Po przerwaniu obwodu zwarciowego dochodzi do ponownego zajarzenia łuku spawalniczego. Spawanie łukiem zwarciowym jest możliwe niemal w dowolnej pozycji.
Podczas spawania prądem pulsującym napięcie podstawowe jest regularnie zastępowane podwyższonym napięciem impulsowym. Wskutek tego dochodzi do cyklicznej zmiany między prądem podstawowym i prądem pulsacyjnym z określoną częstotliwością i określonym czasem impulsu. Prąd podstawowy utrzymuje łuk spawalniczy o niewielkiej mocy, stapia drut elektrodowy i roztapia jeziorko spawalnicze. Wyższy prąd pulsacyjny roztapia koniec drutu i tworzy dużą kroplę, która zostaje oderwana przez pole magnetyczne. Parametry procesu są dobierane w zależności od średnicy drutu i materiału elektrody w taki sposób, aby przy każdym impulsie prądowym dochodziło do oderwania kropli. Spawanie prądem pulsującym nadaje się zwłaszcza do spawania cieńszych blach.
Energooszczędny i wydajny proces spawania, w którym nie jest potrzebny gaz ochronny. Obie łączone ze sobą części muszą zostać ułożone dokładnie jedna na drugiej. Dwie elektrody mechanicznie ściskają ze sobą zgrzewane elementy i łączą je ze sobą. Silne napięcie wywołuje przepływ prądu między obiema elektrodami. Zgrzewane elementy stawiają przy tym opór elektryczny. Wskutek tego materiał bardzo silnie nagrzewa się punktowo i dochodzi do jego stopienia, zaś pod wpływem nacisku elektrod oba łączone ze sobą elementy stapiają się i po schłodzeniu pozostają ze sobą nierozerwalnie połączone. Punktowe zgrzewanie oporowe jest stosowane między innymi do łączenia blach w budowie nadwozi i pojazdów, a także ogólnie w produkcji związanej z przerobem blach. Przy pewnych ograniczeniach możliwe jest również łączenie ze sobą materiałów, które poza tym słabo nadają się do spawania.
Wysokowydajna metoda spawania, przy której jednocześnie stapia się kilka drutów elektrodowych. Z reguły stosowane są dwa druty elektrodowe, możliwe jest jednak zastosowanie trzech lub więcej drutów, które stapiają się w osobnych łukach spawalniczych we wspólnej osłonie gazowej i wraz z materiałem spawanego elementu tworzą jedno jeziorko spawalnicze.
Procesy hybrydowe stanowią połączenie konwencjonalnych metod spawania, takich jak spawanie MIG, MAG czy TIG, ze spawaniem laserowym. Wyprzedzający promień laserowy podgrzewa przy tym powierzchnię spawanego elementu do temperatury parowania i wywołuje głębokie wtopienie na niewielkiej szerokości Za nim podąża łuk spawalniczy, który powoduje stapianie materiału na dużej szerokości. Obszary zastosowań to na przykład spawanie przy dużych odstępach między elementami, przy których sam laser nie wystarcza. Procesy hybrydowe pozwalają osiągnąć wysokie prędkości spawania przy dobrej jakości spoiny, a jednocześnie redukują ilość oddawanego ciepła i wypaczenie elementów.
Energooszczędny i wydajny proces spawania, w którym nie jest potrzebny gaz ochronny. Obie łączone ze sobą części muszą zostać ułożone dokładnie jedna na drugiej. Dwie elektrody mechanicznie ściskają ze sobą zgrzewane elementy i łączą je ze sobą. Silne napięcie wywołuje przepływ prądu między obiema elektrodami. Zgrzewane elementy stawiają przy tym opór elektryczny. Wskutek tego materiał bardzo silnie nagrzewa się punktowo i dochodzi do jego stopienia, zaś pod wpływem nacisku elektrod oba łączone ze sobą elementy stapiają się i po schłodzeniu pozostają ze sobą nierozerwalnie połączone. Punktowe zgrzewanie oporowe jest stosowane między innymi do łączenia blach w budowie nadwozi i pojazdów, a także ogólnie w produkcji związanej z przerobem blach. Przy pewnych ograniczeniach możliwe jest również łączenie ze sobą materiałów, które poza tym słabo nadają się do spawania.

Metoda spawania plazmowego jest co do zasady podobna do metody spawania TIG, ma jednak pewne dodatkowe zalety i stanowi interesującą alternatywę dla spawania laserowego przy wysokich wymaganiach jakościowych, zwłaszcza w przypadku blach i innych elementów o grubości do 8 mm.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?