Perfect Welding

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Welding

Dokumentacja i analiza Wszystkie dane spawalnicze pod stałą kontrolą

Niezawodna dokumentacja danych spawalniczych

Przejrzystość i bezpieczeństwo, ale równocześnie produktywność i oszczędność czasu: wymagania w produkcji spawalniczej są wysokie. Dlatego rejestracja, dokumentacja i analiza danych spawalniczych coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Bezpośrednia informacja zwrotna pomaga optymalizować procesy, monitorować stany systemu i wykrywać błędy. Rezultat: niezawodna produkcja w wysokiej jakości.

System analizujący WeldCube zapewnia odpowiednie rozwiązanie na każde potrzeby — od małych zakładów aż po wielkie przedsiębiorstwa wyposażone w dużą liczbę systemów spawania połączonych w sieć. Dzięki temu zapewnione jest optymalne wsparcie dokumentacji danych.

Zalety dokumentacji danych

Oszczędność na czasie i kosztach

 • Automatyczna rejestracja: brak konieczności sporządzania ręcznych notatek
 • Analizy za naciśnięciem przycisku
 • Odpowiednio wczesne wykrywanie błędów
 • Centralne zarządzanie zadaniami

Większe bezpieczeństwo w produkcji

 • Identyfikowalność na poziomie elementu i spoiny
 • Ciągłość dokumentacji
 • Minimalizacja ryzyka

Wzrost produktywności

 • Identyfikacja potencjałów optymalizacji
 • Każda spoina pod kontrolą
 • Kontrola stanu systemu

Przeczytaj więcej na temat zarządzania danymiNorma europejska EN 1090 wymaga dokumentacji danych spawalniczych 

Od 2014 roku stalowe lub aluminiowe konstrukcje nośne można użytkować tylko wtedy, gdy spełniają wymagania serii norm EN 1090.

Norma europejska wymaga kompletnej dokumentacji spoin, aby umożliwić ich ciągłe śledzenie.

Przejdź do referencji firmy Dekassian

Dokumentacja na poziomie elementu

Dokumentacja na poziomie elementu umożliwia przypisanie spoin konkretnemu elementowi i systemowi spawania. Pozwala to na ciągłą możliwość śledzenia wytwarzanych elementów.

Przygotowywanie statystyk

Dzięki funkcjom statystycznym można szybko i łatwo przygotowywać oraz wizualizować użyteczne analizy. To pomaga, między innymi, optymalizować procesy produkcyjne.

Nasz przykład prezentuje najwyższą stopę błędów na dzień i analizowanie tego przez system spawania sprzężony z WeldCube Premium. Na podstawie tych danych można bliżej przyjrzeć się etapom produkcji i w razie potrzeby je usprawnić.

WeldCube: różne warianty spełnią każdy wymóg

centralna dokumentacja danych

 • Wszystkie dane są zapisywane w centralnej bazie danych.
 • Dane ze wszystkich połączonych ze sobą systemów spawania są prezentowane zbiorczo.

zdecentralizowana dokumentacja danych

 • Dane są zapisywane bezpośrednio w systemie spawania.
 • System spawania zawsze pod kontrolą: wgląd lub edycja w danym systemie spawania.

Light

W każdym źródle spawalniczym TPS/i w SmartManager jest dostępny WeldCube Light — bez dodatkowych kosztów. Wartości średnie każdej spoiny są rejestrowane bezpośrednio przez system spawania, wizualizowane w przeglądarce dla każdego systemu spawania TPS/i i udostępniane do eksportu w formacie PDF.
Dowiedz się więcej o WeldCube Light

Basic

Dla użytkowników potrzebujących nie tylko wartości średnich, ale również wartości rzeczywistych z częstotliwością próbkowania do 100 ms, monitorowania wartości granicznych lub funkcji edycji wartości zadanych, WeldCube Basic jest idealnym rozwiązaniem. Również tutaj dane są rejestrowane bezpośrednio w systemie spawania i wizualizowane w interfejsie web. Dostępna jest też opcja eksportu do formatu PDF oraz CSV.

Dowiedz się więcej o WeldCube Basic

Premium

WeldCube Premium zapisuje w bazie danych dane spawalnicze systemów firmy Fronius połączonych w sieć. Oprócz TPS/i z WeldCube Premium można używać również innych cyfrowych systemów spawania oraz DeltaSpot. Centralny zapis umożliwia dokumentację, ocenę i analizę danych w sposób nadrzędny i zorientowany na elementy. Analizy tabelaryczne i graficzne są dostępne za naciśnięciem przycisku.
Dowiedz się więcej o WeldCube Premium

Demonstracja online WeldCube Premium

Zbierz pierwsze doświadczenia związane z funkcjami i użytecznością WeldCube Premium.

Możesz zacząć od logowania jako gość.

Login: guest
Hasło: guest

Do wersji demonstracyjnej online

Wyślij bezpośrednio do firmy Fronius niewiążące zapytanie

Let's get connected.

  Dziękujemy za wiadomość. Zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej, jak to możliwe.