Perfect Charging

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Charging

Zapewnij sobie niezależność od sieci zasilającej

Nieważne: awarie sieci zasilającej czy wahania napięcia. Właściwa technologia ładowania akumulatorów pozwala zapomnieć o takich trudnych sytuacjach.

Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius kompensują awarie zasilania w sieci

Nigdy nie można wykluczyć awarii zasilania w dziedzinie produkcji i logistyki, w wielu krajach są one nawet codziennością. Takie sytuacje stawiają przed technologią ładowania akumulatorów szczególne wyzwania: następuje przerwanie procesu ładowania i rozpoczęcie go od początku, gdy zostanie przywrócone zasilanie. Powoduje to wyraźne obniżenie jakości ładowania: akumulatory nadmiernie się rozgrzewają, za co płaci się obniżeniem pojemności i skróceniem żywotności. Efekt: niepotrzebne koszty nabycia nowych urządzeń i obniżenie dyspozycyjności całego systemu urządzenia do transportu poziomego.

Systemy ładowania akumulatorów Selectiva firmy Fronius są wyposażone w funkcję automatycznego wykrywania awarii sieci. Użytkownik może uaktywnić tę funkcję według własnego uznania. Wówczas system ładowania akumulatorów samoczynnie wykrywa przerwanie dopływu prądu. Awarie są zapisywane i można je analizować w oprogramowaniu I-SPoT Viewer. Na wyświetlaczu użytkownik określa, jak ma zachować się system ładowania akumulatorów po przywróceniu dopływu prądu — na przykład przez odpowiednie dostosowanie charakterystyki ładowania. Zapobiega to przeładowywaniu i zwiększa dyspozycyjność oraz wydłuża żywotność akumulatora.Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius kompensują wahania napięcia w sieci

Nigdy nie można wykluczyć awarii zasilania w dziedzinie produkcji i logistyki, w wielu krajach są one nawet codziennością. Takie sytuacje stawiają przed technologią ładowania akumulatorów szczególne wyzwania: następuje przerwanie procesu ładowania i rozpoczęcie go od początku, gdy zostanie przywrócone zasilanie. Powoduje to wyraźne obniżenie jakości ładowania: akumulatory nadmiernie się rozgrzewają, za co płaci się obniżeniem pojemności i skróceniem żywotności. Efekt: niepotrzebne koszty nabycia nowych urządzeń i obniżenie dyspozycyjności całego systemu urządzenia do transportu poziomego.

Systemy ładowania akumulatorów Selectiva firmy Fronius są wyposażone w funkcję automatycznego wykrywania awarii sieci. Użytkownik może uaktywnić tę funkcję według własnego uznania. Wówczas system ładowania akumulatorów samoczynnie wykrywa przerwanie dopływu prądu. Awarie są zapisywane i można je analizować w oprogramowaniu I-SPoT Viewer. Na wyświetlaczu użytkownik określa, jak ma zachować się system ładowania akumulatorów po przywróceniu dopływu prądu — na przykład przez odpowiednie dostosowanie charakterystyki ładowania. Zapobiega to przeładowywaniu i zwiększa dyspozycyjność oraz wydłuża żywotność akumulatora.