Perfect Charging

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Charging

Obniżanie kosztów energii

Dla wielu firm obniżenie kosztów energii elektrycznej ma największe znaczenie: może chodzić o to, aby we wszystkich siedzibach koncernu osiągnąć takie same wskaźniki zużycia energii, czy też utrzymać koszty eksploatacji na stałym poziomie także w przypadku zwiększenia intensywności eksploatacji i wzrostu cen prądu. Przyczyną mogą być też niższe taryfy dla oszczędnych firm.

Redukcja kosztów prądu

Jeżeli zużycie energii przekracza pewien poziom, firmowe stacje transformatorowe mogą dojść do kresu swojej wydajności — skutkiem jest konieczność nabycia drogich rozszerzeń lub nowych transformatorów. Dlatego użytkownicy podczas zakupu nowych urządzeń kierują się coraz częściej wydajnością — od nowoczesnego oświetlenia diodowego aż po urządzenia do transportu poziomego z napędem elektrycznym. Dotyczy to floty zarówno zakupionej, jak i leasingowanej.

Ri Ladeprozess Energieeffizienzvergleich
Obniżenie kosztów prądu przez postrzeganie urządzenia do transportu poziomego, akumulatora i systemu ładowania akumulatorów jako jednego, trzyczęściowego systemu.

Odkrywanie potencjałów oszczędnościowych

Gdy użytkownik postrzega całościowo i optymalizuje trzyczęściowy system, składający się z urządzenia do transportu poziomego, akumulatora i systemu ładowania akumulatorów istotny potencjał oszczędnościowy ujawnia się z pełną mocą. Dobrze dobrana technologia ładowania akumulatorów wnosi istotny wkład w kształtowanie oszczędności systemów urządzeń do transportu poziomego.


Systemy ładowania akumulatorów Selectiva firmy Fronius, dzięki wyposażeniu w nowatorski proces ładowania Ri oferują istotną zaletę: proces ten nie jest sterowany przez stałą charakterystykę, ale dostosowuje się indywidualnie do wieku, temperatury i stanu naładowania akumulatora. Obniża to przeładowywanie, a co za tym idzie, straty energii podczas ładowania.


Przy współczynniku całkowitej sprawności na poziomie 84%, urządzenia firmy Fronius wyraźnie obniżają zużycie prądu i pomagają użytkownikowi w uzyskaniu znacznych oszczędności. Dzięki temu można uniknąć drogich inwestycji w wydajne stacje transformatorowe.

 

Analiza i doradztwo energetyczne

Firma Fronius zapewnia użytkownikom wykonanie bezpłatnej analizy i doradztwo energetyczne. Używając oprogramowania „I-SPoT Calculator” nasi eksperci obliczają łączne koszty eksploatacji („Costs over Lifetime”) i określają, w jaki sposób można zminimalizować zużycie prądu przez zastosowanie procesu ładowania Ri — szczegółowo i indywidualnie dla każdej filii firmy i jej wydziałów. Dzięki temu użytkownik wie dokładnie, jakie działania optymalizacyjne w jakim miejscu i w jakim odstępie czasowym są zasadne.

Optymalne wykorzystanie taryf

Kalenderfunktion
Dzięki funkcji kalendarza, systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius mogą optymalnie wykorzystywać taryfy energetyczne.

Taryfy energetyczne w wielu miejscach zależą od pory dnia — w godzinach szczytu są o wiele wyższe. Dlatego dla firm dużą zaletą jest możliwość kontrolowania czasu pracy odbiorników elektrycznych — takich jak np. systemów ładowania akumulatorów — co pozwala na wykorzystanie tańszych taryf.


Systemy ładowania akumulatorów Selectiva firmy Fronius wyposażone są w funkcję kalendarza, dzięki której można dokładnie określić początek procesu ładowania. Także w przypadku, gdy pracownik już podłączył akumulator, ładowanie rozpocznie się w dokładnie określonym punkcie czasowym. Pozwala to firmom na dokładne czasowo sterowanie zużyciem prądu i skorzystanie z tańszych taryf energetycznych, jak np. taryfy nocnej.


Ponadto urządzenia automatycznie dostosowują się do zmian czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. Dzięki temu użytkownik nie musi samodzielnie zmieniać czasu w urządzeniach i obawiać się, że wskutek jednogodzinnego przesunięcia czasowego przejdzie na droższą taryfę energetyczną.

Zapobieganie szczytom prądowym

Koniec zmiany — wszystkie urządzenia do transportu poziomego zjeżdżają do stacji ładowania i jednocześnie ładują swoje akumulatory. Prowadzi to, szczególnie na początku procesu ładowania, do podwyższonego zapotrzebowania na prąd i może oznaczać pojawienie się drogiego szczytowego poboru prądu. Jeżeli taka sytuacja pojawia się regularnie, zużycie prądu przekroczy roczny ryczałt ustalony z dostawcą energii. Skutkiem są drogie dopłaty powstałe z powodu dodatkowego zużycia i dodatkowych kosztów dostarczenia prądu. Wiele firm w sytuacji pojawienia się szczytowego poboru prądu reaguje odłączeniem od sieci elektrycznej wszystkich stref produkcyjnych i magazynowych. Pojawienie się szczytowego poboru prądu przez systemy ładowania akumulatorów powoduje zakłócenia w sieci elektrycznej całego zakładu.

Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius, dzięki procesowi ładowania Ri, mają na początku znacznie niższe zapotrzebowanie na energię, niż inne urządzenia działające w paśmie 50 Hz lub wysokich częstotliwości, ponieważ dzięki wysokiej skutecznej rezystancji wewnętrznej pobór prądu przez akumulator jest początkowo niewielki.


Dzięki funkcji „Opóźnione czasowo rozpoczęcie ładowania” użytkownik może dowolnie przesuwać punkt czasowy rozpoczęcie ładowania. Pozwala to na rozłożenie w czasie poszczególnych procesów ładowania, a co za tym idzie, poboru prądu w taki sposób, że nie dochodzi do szczytów prądowych. Rozpoczęciem procesu ładowania można też sterować przy użyciu funkcji kalendarza systemu ładowania akumulatorów. Użytkownik może zapisać w urządzeniu dowolny czas rozpoczęcia procesu ładowania — niezależnie od tego, kiedy podłączono dany akumulator.


Użytkownicy dużych flot urządzeń do transportu poziomego mogą dzięki temu rozpoczynać proces ładowania w poszczególnych działach firmy lub stacjach ładowania z przesunięciem czasowym — np. w odstępach 15-minutowych. Zapobiega to powstawaniu szczytowego poboru prądu przez systemy ładowania akumulatorów, co obniża koszty prądu.