Perfect Charging

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Charging

Uproszczenie obsługi akumulatorów

Równomierne wykorzystywanie puli akumulatorów wydłuża żywotność poszczególnych akumulatorów. Zwykle jednak praktyka wygląda inaczej: pracownicy często wybierają niewłaściwy akumulator, co na dłuższą metę powoduje jego uszkodzenie i zmusza do kosztownego zakupu nowego akumulatora. Aby temu przeciwdziałać, firma Fronius oferuje rozwiązania w dziedzinie optymalizacji obsługi akumulatorów.

Woda destylowana odgrywa decydującą rolę dla eksploatacji i żywotności akumulatorów napędowych. Dlatego konieczne jest jej regularne uzupełnianie — ponieważ w przypadku wyschnięcia akumulatora powoduje to często jego uszkodzenia, prowadzące od utraty pojemności aż do jego zniszczenia. W ferworze pracy dnia codziennego wielu użytkowników zapomina jednak o odpowiednio wczesnym uzupełnieniu wody.

Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius pokazują na wyświetlaczu także wskazówki dotyczące konserwacji, które m.in. przypominają użytkownikowi o uzupełnieniu wody we właściwym czasie. Treść przypomnienia i przedział czasowy można konfigurować dowolnie. Wspomaga to użytkownika urządzeń do transportu poziomego w optymalnym utrzymywaniu sprawności jego akumulatorów — zapewniając dłuższą żywotność i wyższą pojemność.

Na życzenie klienta, firma Fronius wyposaża systemy ładowania akumulatorów Selectiva w opcję „Aquamatik”, dzięki której użytkownik może sterować automatycznymi systemami napełniania wodą. Po każdym ładowaniu następuje automatyczne uzupełnienie wody destylowanej w akumulatorach. Zapobiega to uszkodzeniom i utracie pojemności. Użytkownik zyskuje dłuższą żywotność akumulatora i jego wyższą dyspozycyjność.

Równomierne wykorzystywanie puli akumulatorów wydłuża żywotność poszczególnych akumulatorów. Zwykle jednak praktyka wygląda inaczej: pracownicy często wybierają niewłaściwy akumulator — albo przez wygodę, albo dlatego, że stan naładowania jest niewidoczny lub bardzo trudny do rozpoznania. Wskutek tego wiele akumulatorów jest w ciągłym użyciu, co prowadzi do wzrostu temperatury i skraca ich żywotność. Z kolei inne akumulatory przez dni, a nawet tygodnie pozostają nieużywane, co może spowodować rozwarstwienie elektrolitu, który zaatakuje płytki ogniw. Efekt: obniżenie czasu przydatności akumulatora do użytku, a tym samym spore koszty nabycia nowych akumulatorów.

Systemy ładowania akumulatorów typu Selectiva firmy Fronius wyposażone są w różnokolorowe diody, które od razu sygnalizują status procesu ładowania. Licznik minut na wyświetlaczu podaje, ile już czasu upłynęło od naładowania akumulatora.

Systemy informacyjno-zarządzające „Cool Battery Guide Easy” i „Cool Battery Guide Premium” dodatkowo poprawiają stopień wykorzystania puli akumulatorów: sterownik wskazuje użytkownikowi, który akumulator jest naładowany najwcześniej, a co za tym idzie, jest najchłodniejszy. Dzięki temu użytkownik intuicyjnie kieruje się do właściwego akumulatora. Błędne decyzje pracowników odchodzą do przeszłości. Wydłuża to żywotność akumulatorów i obniża koszty eksploatacji.

Przedsiębiorstwa produkcyjne i centra dystrybucyjne często pracują w trybie wielozmianowym. W związku z tym, akumulatory urządzeń do transportu poziomego są w stałym użyciu i nie mają praktycznie okazji na ostygnięcie przed naładowaniem i po naładowaniu. Wskutek tego, dzień po dniu temperatura we wnętrzu akumulatorów wciąż rośnie. Temperatury akumulatorów przekraczające 50°C nie są tu rzadkością. Efekt ten ulega wzmocnieniu, gdy urządzenia do transportu poziomego muszą transportować ciężkie ładunki — tak jak w przemyśle produkcji napoi lub przemyśle papierniczym. Z czasem powoduje to uszkodzenie akumulatorów i wyraźnie skraca ich żywotność.

Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius wyposażone są w funkcję kalendarza, dzięki której można dokładnie określić początek procesu ładowania. Dzięki temu, akumulator otrzymuje wystarczającą ilość czasu na ostygnięcie przed rozpoczęciem ładowania. Proces ładowania Ri stosowany w systemach ładowania akumulatorów serii Selectiva zapewnia także szczególnie łagodne i — w porównaniu z innymi technologiami — wyraźnie chłodniejsze ładowania akumulatora. Niebieska dioda oraz licznik minut na wyświetlaczu urządzenia informują, ile czasu upłynęło od ostygnięcia akumulatora i o jego gotowości do użycia.

Opcjonalnie dostępne są dobrze widoczne pasma diodowe oraz systemy informacyjno-zarządzające „Cool Battery Guide Easy” i „Cool Battery Guide Premium”: wskazują one użytkownikowi, który akumulator jest naładowany najwcześniej, a co za tym idzie, jest najchłodniejszy. Dzięki temu użytkownik intuicyjnie kierowany jest do właściwego akumulatora. Wydłuża to żywotność akumulatorów i obniża koszty eksploatacji.

Duże obciążenia akumulatorów napędowych prowadzą do ich rozgrzania. Stanowi to wyzwanie szczególnie w branżach, w których urządzenia do transportu poziomego muszą transportować ciężkie ładunki — np. w przemyśle papierniczym lub browarnictwie. Często temperatura akumulatora rośnie powyżej 50°C — to za dużo, aby można było bez zastanowienia ładować akumulator zaraz po wymianie. Wysokie temperatury występujące podczas procesu ładowania skracają żywotność akumulatora i powodują powstawanie niepotrzebnych kosztów. Dlatego producenci akumulatorów w większości przypadków podają idealną temperaturę akumulatora, w jakiej powinno następować ładowania.

Dzięki funkcji „Opóźnione rozpoczęcie ładowania” użytkownik w każdym systemie ładowania akumulatorów serii Selectiva może zapisać dowolny punkt czasowy rozpoczęcia ładowania. Dzięki temu akumulator ma wystarczająco dużo czasu na ostygnięcie przed rozpoczęciem ładowania. Użytkownik urządzenia do transportu poziomego może znacząco wydłużyć żywotność swoich akumulatorów napędowych, bez konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych.

Na życzenie, firma Fronius wyposaża swoje systemy ładowania akumulatorów w funkcję „Ładowanie sterowane temperaturą”. W tym celu, pomiędzy ogniwami akumulatora w jego korytku umieszczany jest czujnik temperatury. Innowacyjny proces ładowania Ri od początku ładowania rejestruje temperaturę akumulatora i odpowiednio dostosowuje charakterystykę ładowania. Użytkownik ma także możliwość określenia wartości granicznych temperatury maksymalnej i minimalnej akumulatora. Jeżeli temperatura zbliża się do którejś z tych wartości granicznych, system ładowania akumulatorów wysyła ostrzeżenie. Po przekroczeniu temperatury krytycznej system zatrzymuje proces ładowania, aby nie doszło do uszkodzenia akumulatora. Wydłuża to żywotność akumulatora, dzięki czemu cały system urządzenia do transportu poziomego staje się bardziej ekonomiczny w eksploatacji.

Dzięki oprogramowaniu I-SPoT Viewer użytkownik może analizować wszystkie procesy ładowania i ewentualnie optymalizować je — na przykład przez wydłużenie czasu ładowania. Prowadzi to do uzyskania chłodniejszego i łagodniejszego ładowania i wydłuża żywotność akumulatora.

W weekendy lub dni świąteczne, gdy zakład nie pracuje, akumulatory ołowiowe często nadmiernie stygną i w związku z tym ich temperatura spada poniżej idealnego punktu roboczego akumulatora. Wskutek tego, następnego dnia, moc akumulatora nie wystarcza już na całą zmianę — jest to tzw. „efekt poniedziałku”. Skutki: ładowania dodatkowe lub czasochłonna wymiana akumulatorów, obniżenie dyspozycyjności urządzeń do transportu poziomego i mniejsza wydajność intralogistyki.

W systemach ładowania akumulatorów Selectiva firmy Fronius użytkownik może na weekend ustawić automatyczne ładowanie wyrównawcze. Zapewnia ono pełne naładowanie akumulatorów i zapobiega „efektowi poniedziałku”.

Podczas ładowania akumulatorów ołowiowych, chociażby akumulatorów napędowych urządzeń do transportu poziomego, dochodzi do gazowania wskutek reakcji chemicznych: woda we wnętrzu akumulatora ulega rozkładowi elektrolitycznemu na wodór i tlen. Elektroliza powoduje powstawanie gazu piorunującego, który nie tylko jest wybuchowy, ale też nieprzyjemnie pachnie. Dodatkowo wywołuje to zabrudzenie powierzchni akumulatora. Bardzo negatywnie wpływa to na atmosferę na stanowiskach pracy znajdujących się w bezpośredniej bliskości stacji ładowania.

Innowacyjny proces ładowania Ri stosowany w systemach ładowania akumulatorów firmy Fronius redukuje przeładowywanie do minimum. Dzięki temu powstaje też mniejsza ilość gazu — a co za tym idzie nieprzyjemnego zapachu i zabrudzeń. Efekt: lepszy klimat pracy wokół stacji ładowania akumulatorów.

Wydajność akumulatora ołowiowego zmienia się wraz z upływem czasu: zgodnie z normą, akumulatory mają trwałość ok. 1500 cykli ładowania. W tym czasie ich pojemność nie może spaść poniżej 80% pojemności znamionowej. Czas użyteczności, a więc czas użytkowania w realnych warunkach roboczych jest jednakże wyraźnie krótszy: przeciętnie wynosi on ok. 1200 cykli ładowania. Wcześniej czy później pojawia się wyraźne zużycie i związana z tym zauważalna utrata wydajności.

Użytkownicy muszą kompensować tę utratę wzmożoną liczbą ładowań dodatkowych lub zastosowaniem akumulatorów zamiennych. Skutkiem są dłuższe i częstsze okresy przestoju i obniżenie dyspozycyjności urządzeń do transportu poziomego — a co za tym idzie mniej wydajna i efektywna logistyka. Także dlatego użytkownicy sięgają po droższe akumulatory o możliwie największej pojemności.

Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius dzięki procesowi ładowania Ri ładują akumulatory napędowe wyjątkowo łagodnie i zmniejszają ich zużycie. Osiągnięcie maksymalnego czasu użyteczności akumulatora nie jest rzadkością, a dodatkowo wydłużeniu ulega też okres maksymalnej wydajności. Aby przeciwdziałać utratom pojemności po wielu latach użytkowania, urządzenia firmy Fronius dysponują specjalnymi charakterystykami ładowania. W wielu przypadkach powodują one wzrost wydajności akumulatora, zapewniając dłuższe czasy pracy i wyższą dyspozycyjność urządzeń do transportu poziomego.

W przypadku akumulatorów ołowiowych stale trzeba uważać, aby w akumulatorze pozostała pojemność resztkowa na poziomie 20%. Po spadku poniżej 20% mówi się o głębokim wyładowaniu. Prowadzi to do nadmiernego zasiarczanienia i może uszkodzić akumulator, a nawet doprowadzić do jego zniszczenia. Poza tym, wiele typowych prostowników nie może ani naładować takiego akumulatora na nowo, ani też go zregenerować. W przypadku większości urządzeń nie jest możliwe przełączenie na inną charakterystykę bez podłączenia laptopa lub przy pomocy technika.

W efekcie, taki akumulator staje się dla użytkownika bezużyteczny i powoduje to powstanie wysokich kosztów zakupu nowego lub regeneracji zasiarczanionego akumulatora.

Systemy ładowania akumulatorów Selectiva firmy Fronius standardowo wyposażone są w specjalną charakterystykę, umożliwiającą ponowne naładowanie całkowicie rozładowanych akumulatorów. Użytkownik może ustawić tę charakterystykę bezpośrednio w urządzeniu, naciskając odpowiednie przyciski. Dzięki temu w dużym stopniu możliwe jest zregenerowanie pojemności i wydajności akumulatora. Wydłuża to żywotność akumulatorów i obniża koszty zakupu nowych, ponieważ wymiana akumulatorów nie jest konieczna tak często.

Uniwersalny system ładowania akumulatorów do zastosowania w warsztacie lub w charakterze urządzenia zamiennego

Optymalne urządzenie serwisowe.

Nieważne, czy jest stosowany uniwersalnie do konserwacji i utrzymywania sprawności technicznej systemów urządzeń do transportu poziomego, czy w charakterze urządzenia zamiennego: w przypadku licznych rodzajów zastosowań korzystne jest posiadanie jednego systemu ładowania akumulatorów, który może elastycznie ładować wszystkie typy akumulatorów napędowych — niezależnie od ich rozmiaru, napięcia, pojemności lub wtyczki do ładowania. Ale tu producenci nie idą na rękę użytkownikom: często systemy ładowania akumulatorów są zaprojektowane do określonych typów akumulatorów i dlatego nie można ich stosować uniwersalnie.

Firma Fronius systemem ładowania akumulatorów Selectiva 8090 oferuje prawdziwie wszechstronne rozwiązanie: może on elastycznie ładować akumulatory o mocy od 12 do 80 V i przystosowany jest do akumulatorów o pojemnościach od 225 do maks. 1500 Ah. Dzięki temu użytkownik dysponuje uniwersalnym systemem ładowania akumulatorów do wszystkich typów urządzeń do transportu poziomego z napędem elektrycznym. Niewielkie wymiary i mała masa, umożliwiają łatwy i wygodny transport, a szeroka paleta akcesoriów pozwala na indywidualne dostosowanie do wymogów użytkownika.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dotyczących zarządzania akumulatorami