Perfect Charging

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Charging

Szczególne warunki otoczenia

W określonych warunkach otoczenia wybór właściwej technologii ładowania akumulatorów ma jeszcze większe znaczenie. Takie czynniki jak zapylenie, zabrudzenie, wilgoć lub szczególnie wysokie albo niskie temperatury otoczenia odgrywają dużą rolę, ale swój wpływ mają także czynniki zakładowe, jak przykładowo wyjątkowo długie czasy pracy lub surowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa/higieny. Tak specjalne wymogi spełniają tylko wysokiej klasy systemy ładowania akumulatorów, które niezawodnie i ekonomicznie można użytkować także w trudnych warunkach. 

Szczególne warunki otoczenia

Pył, brud i wilgoć, zła lub niestała jakość sieci elektrycznej, długie okresy użytkowania i mała liczba przerw lub ich całkowity brak: jest wiele czynników, które skutecznie mogą utrudnić życie systemowi ładowania akumulatorów. Tu oddzielamy ziarno od plew: tylko systemy wysokiej klasy, zaprojektowane do zastosowania także w bardzo trudnych warunkach, pracują w takim otoczeniu niezawodnie i dlatego są ekonomiczne na dłuższą metę. Zastosowanie niewłaściwej technologii ładowania akumulatorów powoduje powstanie wysokich nakładów na konserwację i niepotrzebnych kosztów nabycia nowych urządzeń.

 

Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius mają wśród ekspertów opinię takich, które nawet w najtrudniejszych warunkach pracują długo i niezawodnie. Przyczyną tego jest wysoka jakość wykonania, indywidualny osprzęt i przemyślane właściwości urządzeń: nowa generacja systemów ładowania akumulatorów ma na przykład zupełnie nową koncepcję wentylacji. W koncepcji tej strumień powietrza chłodzący układy elektroniczne jest prowadzony kanałem powietrznym przez wnętrze systemu ładowania akumulatorów. Oprócz tego, każda płytka drukowana urządzenia firmy Fronius jest pokryta lakierem ochronnym — dzięki temu układy elektroniczne są zabezpieczone przed pyłem, brudem i utlenianiem. Opcjonalny filtr przeciwpyłowy daje dodatkową ochronę w szczególnie zapylonych otoczeniach.lepsze niż wymaga norma

Nasze specjalne procedury testowe gwarantują, że każdy produkt firmy Fronius spełnia najwyższe wymogi jakościowe, nie ma wad i będzie niezawodnie pracować także w trudnych warunkach. Dowiedz się więcej

Technologia ładowania akumulatorów dostosowana do użytku w wysokich temperaturach

Wysokie temperatury otoczenia są szczególnie obciążające dla akumulatorów napędowych: im bardziej się rozgrzewają, tym bardziej skraca się okres ich używalności. Poważny problem pojawia się, gdy akumulatory docierają do stacji ładowania w stanie silnego rozgrzania. Wysokie temperatury występujące podczas procesu ładowania szkodzą akumulatorowi, skracają jego żywotność i powodują powstawanie niepotrzebnych kosztów.


Dzięki funkcji „Opóźnione rozpoczęcie ładowania” użytkownik w prawie każdym systemie ładowania akumulatorów serii Selectiva może zapisać dowolny punkt czasowy rozpoczęcia ładowania. Wówczas akumulator ma czas na ostygnięcie przed rozpoczęciem procesu ładowania. Użytkownik urządzenia do transportu poziomego może znacząco wydłużyć żywotność swoich akumulatorów napędowych, bez konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych.


Na życzenie, firma Fronius wyposaża swoje systemy ładowania akumulatorów w funkcję „Ładowanie sterowane temperaturą”. W tym celu, pomiędzy ogniwami akumulatora w jego korytku umieszczany jest czujnik temperatury. Innowacyjny proces ładowania Ri od początku ładowania rejestruje temperaturę akumulatora i odpowiednio dostosowuje charakterystykę ładowania. Użytkownik ma także możliwość określenia wartości granicznych temperatury maksymalnej i minimalnej akumulatora. Jeżeli temperatura zbliża się do którejś z tych wartości granicznych, system ładowania akumulatorów wysyła ostrzeżenie. Po przekroczeniu temperatury krytycznej system zatrzymuje proces ładowania, aby nie doszło do uszkodzenia akumulatora. Wydłuża to żywotność akumulatora, dzięki czemu cały system urządzenia do transportu poziomego staje się bardziej rentowny w eksploatacji.


Dzięki oprogramowaniu I-SPoT Viewer użytkownik może analizować wszystkie procesy ładowania i ewentualnie optymalizować je — na przykład przez wydłużenie czasu ładowania. Prowadzi to do osiągnięcia chłodniejszego i łagodniejszego ładowania i wydłuża żywotność akumulatora.Technologia ładowania akumulatorów dostosowana do użytku w niskich temperaturach

Nieważne, czy chodzi o zastosowanie w magazynach chłodniczych i mroźniczych, czy w zadaszonych magazynach na otwartej przestrzeni: urządzenia do transportu poziomego są często wystawione na działanie niskich temperatur otoczenia — a co za tym idzie, także ich akumulatory napędowe. Stawia to użytkownika przed szczególnymi wyzwaniami: zimno nie tylko obniża wydajność akumulatora, ale ma też istotny wpływ na proces ładowania. Jeżeli temperatura we wnętrzu akumulatora jest zbyt niska, spada jakość ładowania, a wskutek tego, także dyspozycyjność systemu urządzenia do transportu poziomego.


Na życzenie klienta, firma Fronius wyposaża swoje urządzenia w funkcję „Ładowanie sterowane temperaturą”. Wówczas system ładowania akumulatorów rejestruje temperaturę we wnętrzu akumulatora i odpowiednio dostosowuje napięcie końcowe ładowania. Jeżeli temperatura jest zbyt niska, można także opóźnić ładowanie, aż nastąpi wystarczające rozgrzanie akumulatora. Wynikiem jest stale optymalne ładowanie, dzięki któremu użytkownik może całkowicie wykorzystać pojemność akumulatora.


Alternatywnie, użytkownik może też łatwo i elastycznie dostosować charakterystykę ładowania — w zależności od temperatury otoczenia. Poprawia to jakość procesu ładowania i zapewnia wydajność akumulatora.niezawodną i wydajną — także przy silnych mrozach.

Firma logistyczna Frigologo wyspecjalizowała się w magazynowaniu produktów żywnościowych w kontrolowanej temperaturze. Bezzakłóceniowy przepływ towarów w firmie Frigologo zapewnia ponad 100 akumulatorowych urządzeń do transportu poziomego. Temperatury nawet -24°C stawiają flotę wózków widłowych przed dużymi wyzwaniami. Aby zagwarantować bezpieczne, niezawodne i wydajne ładowanie akumulatorów w tak ekstremalnych warunkach, firma Frigologo używa innowacyjnej technologii firmy Fronius.

Przejdź do referencji

Systemy ładowania akumulatorów do użytku w obszarach zachowania szczególnej czystości

Nieważne, czy w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym czy w porcie lotniczym: urządzenia do transportu poziomego z napędem elektrycznym często używane są w otoczeniach, w których panują najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny. Wymaga to zastosowania specjalnej technologii ładowania akumulatorów: gaz piorunujący wydzielający się w procesie ładowania akumulatorów ołowiowych może szybko stworzyć problemy w obszarach zachowania szczególnej czystości — chociażby przez kontakt z delikatnymi lub reaktywnymi materiałami. Skutkiem mogą być zagrożenia dla pracowników i towarów lub naruszenie norm i przepisów zachowania czystości.


Dlatego użytkownicy w obszarach zachowania szczególnej czystości często korzystają z zamkniętych akumulatorów żelowych. Mają one tę zaletę, że praktycznie nie wydzielają gazu piorunującego, co minimalizuje ryzyko wybuchu. Jednak koszty nabycia takich akumulatorów są bardzo wysokie.


Systemy ładowania akumulatorów firmy Fronius wyposażone są w specjalną charakterystykę ładowania akumulatorów żelowych, która redukuje do minimum szkodliwe przeładowywanie akumulatora. Niższa temperatura podczas ładowania wydłuża żywotność akumulatora — a to z kolei wyraźnie obniża wysokie koszty nabycia akumulatorów żelowych.


Firma Fronius jest kompetentnym partnerem w przypadku zgodnego z normami wyposażania ładowni i stacji ładowania akumulatorów. Specjalnie przeszkoleni pracownicy służą pomocą użytkownikowi już w fazie planowania i zwracają uwagę na to, aby instalacje były zgodne z wszelkimi przepisami ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej. Ponadto firma Fronius oferuje szeroką paletę produktów umożliwiających dostosowanie ładowni i stacji ładowania do indywidualnych okoliczności.