Perfect Charging

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Charging

I-SPoT Calculator

Zaawansowane narzędzie obliczeniowe dla intralogistyki

Kalkulator kosztów wynikających z inwestycji I-SPoT oblicza możliwy potencjał oszczędności dla elektrycznych urządzeń do transportu poziomego w zakresie kosztów energii elektrycznej, emisji CO2, akumulatorów i kosztów konserwacji.
 
Możliwe jest rejestrowanie i wyświetlanie floty urządzeń do transportu poziomego z różnych lokalizacji firmy, jak również poszczególnych działów danej lokalizacji.
 
Narzędzie kalkulacyjne jest optymalną podstawą do podejmowania decyzji dotyczących optymalizacji działań związanych z eksploatacją floty w przedsiębiorstwie. 

Obliczanie potencjalnych oszczędności związanych z procesami ładowania akumulatorów

I-SPoT Calculator w łatwy i przejrzysty sposób przedstawia możliwe oszczędności w każdym roku eksploatacji oraz łączne koszty eksploatacji (całkowity koszt posiadania) w okresie pięciu lat. Pozwala to na dokładnego zaplanowanie odpowiednich środków optymalizujących. Wyniki analizy można wykorzystać również jako potwierdzenie przeprowadzonych działań zwiększających efektywność energetyczną.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Poland. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?