Náš pracovný svet Financie, Ľudské zdroje   A PRÁVNE ODDELENIE

Globálny prístup k administratíve

Práca vykonávaná v našich administratívnych oddeleniach je rovnako zaujímavá a pestrá ako sú prelomové riešenia a produkty vznikajúce v našich obchodných jednotkách.
Zamestnanci v tejto oblasti riadia naše financie a ľudské zdroje a zaisťujú, aby naša práca prebiehala v súlade s legislatívou.
Naša celosvetová pôsobnosť zahŕňa 34 zahraničných dcérskych společností a obchodné zastúpenie vo viac ako 60 krajinách robia z finančných, personálnych a právnych oddelení jedny z najdôležitejších vo firme.

Ako čo najlepšie poňať finančné záležitosti v tak globálnej organizácii ako je Fronius? Ako správne koncipovať zmluvy s našimi partnermi? Ako z globálneho hľadiska čo najlepšie motivovať a rozvíjať našich zamestnancov?
Naše administratívne oddelenia poznajú odpovede

PRIHLÁSIŤ SA TERAZ 

Naše pracovné miesta