Company
Najčastejšie hľadané výrazy

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Company

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Fronius Slovensko s.r.o.

1. Preambula

1.1 Sme Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Rakúsko, popredná technologická spoločnosť v oblastiach zváracej techniky, fotovoltiky a batériovej nabíjacej techniky a sme zodpovední v zmysle Základného nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO) (ďalej iba „Fronius“). Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov cieli na všetky osoby, ktoré navštevujú naše webové stránky a/alebo využívajú aplikáciu Fronius a/alebo tam ponúkané služby. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na každý spôsob používania našich služieb, bez ohľadu na to, či sú bezplatné alebo spoplatnené.

1.2 Fronius Vás chce v nasledovnom texte predovšetkým informovať, aké údaje zbiera a ako ich používa. Budete informovaní o tom, že sú na našich webových stránkach ako aj v našich aplikáciách zbierané a elektronicky ukladané Vaše osobné ako aj neosobné údaje. Všetky údaje ukladáme a spracovávame pri dodržaní príslušných zákonných predpisov Európskej únie ohľadom ochrany a bezpečnosti údajov ako aj predpisov Rakúskej republiky. Pokiaľ spracováva Fronius osobné údaje, deje sa tak za účelmi uvedenými v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

1.3 Naše aktuálne Podmienky používania a internetového obchodu ako aj naše aktuálne FRONIUS Vyhlásenie o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť, stiahnuť alebo vytlačiť na stránke http://www.fronius.com. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov predstavuje aj integrálnu súčasť našich Podmienok používania a internetového obchodu. Váš súhlas s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov pre návštevu našich webových stránok a aplikácií ako aj pre používanie našich služieb.

2. Údaje o pripojení

2.1 Naše webové stránky a aplikácie môžete podľa dostupnosti navštíviť kedykoľvek bez toho, aby ste museli uvádzať bezprostredné údaje o Vašej osobe. Fronius ukladá nasledovné údaje bez bezprostredného vzťahovania sa na osoby (údaje o pripojení):

a) Typ a verzia prehliadača

b) Prevádzkový systém

c) Referenčná URL (konkrétna vami navštívená internetová adresa)

d) Názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa)

e) Čas a dátum dotazu na server

f) Zariadenie

2.2 Tieto údaje sú vyhodnotené a použité spoločnosťou Fronius alebo v anonymizovanej podobe treťou osobou za účelom správneho fungovania našej webovej stránky, sprístupnenia jej obsahov, rozpoznania zneužívania a sledovania ako aj zlepšenia našej ponuky (napr. výskumom, analýzou údajov a pod.).

2.3 Fronius zbiera a ukladá údaje uvedené pod kapitolou 2.1 aj od registrovaných používateľov, pričom používanie podľa kapitoly 2.2 prebieha výhradne v anonymizovanej podobe. Spätná identifikácia vašej osoby na základe týchto údajov tiež poverenou treťou osobou nie je možná.

2.4 Z dôvodu použitia webových stránok Fronius ako aj aplikácií Fronius registrovanými alebo oprávnenými používateľmi zbiera Fronius aj neosobné resp. anonymizované údaje. Tieto sú ukladané v podobe, ktorá neumožňuje spätnú identifikáciu určitej osoby. Neosobné údaje smie Fronius zbierať, používať, odovzdávať ďalej a sprístupniť na akýkoľvek účet.

Príklad: Fronius používa agregované údaje zo všetkých zariadení v určitom regióne na určenie trvania a intenzity slnečného žiarenia v tomto regióne. Región je zachytený v takom rozsahu, že je vylúčené spätné zistenie jednej osoby resp. jej zariadenia. Fronius má právo takto anonymizované údaje odovzdať aj tretím osobám.

3. Bezprostredné osobné údaje

3.1 Bezprostrednú referenciu na Vašu osobu alebo k príslušnému používateľovi môže Fronius vytvoriť iba potom, ako sa zaregistrujete. Registrácia si vyžaduje súhlas s vydaním Vašich osobných údajov. Naše webové stránky a aplikácie v tejto súvislosti zachytávajú a ukladajú predovšetkým nasledovné osobné údaje:

a) Údaje používateľa: oslovenie, meno, priezvisko, firma, ulica, číslo domu, poštové smerové číslo, mesto, krajina, časová zóna, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, číslo zákazníka, meno používateľa, heslo

b) Údaje o zariadení: názov zariadenia, označenie zariadenia, dátum/čas uvedenia do prevádzky, firma, ulica, číslo domu, poštové smerové číslo, mesto, krajina, časová zóna, stupeň zemepisnej dĺžky/šírky, výška, výkon zariadenia, výrobca, typ modulu, opis zariadenia, obrázok zariadenia

c) Údaje prevádzkovateľa/zákazníka: Oslovenie, meno, priezvisko, firma, ulica, číslo domu, poštové smerové číslo, mesto, krajina, časová zóna, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, číslo zákazníka, IČ PDH

d) Údaje o pripojení: Údaje podľa číslice 2.1

3.1 Fronius zbiera osobné údaje na poskytnutie želaných služieb, na vykonanie predzmluvných opatrení, na realizáciu zmlúv ako aj na zlepšenie našich služieb a výrobkov.

3.3 Po registrácii môžete Vaše meno používateľa sprístupniť pre ostatných členov. Navyše môžete povoliť resp. uverejniť ďalšie údaje Vášho profilu alebo zariadenia a sprístupniť ich iným používateľom. V rámci Vášho profilu máte možnosť rozsah, v ktorom boli uverejnené vaše údaje, prispôsobiť príslušnými nastaveniami. Je na Vašom voľnom zvážení sa rozhodnúť, ktoré údaje a v akom rozsahu sprístupníte ostatným používateľom resp. zverejníte. Podrobnosti sú presnejšie vysvetlené na webových stránkach pri príslušnej funkcii.

3.4 Pokiaľ používame údaje na účel, ktorý si podľa zákonných ustanovení vyžaduje Váš súhlas, vyžiadame si od Vás Váš výslovný súhlas. Váš súhlas bude pritom zdokumentovaný v súlade s predpismi o ochrane údajov. Už raz udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcna a/alebo nesúhlasiť s budúcimi použitiami Vašich údajov na účely reklamy, prieskumu trhu a názorov. Na zrušenie súhlasu alebo na námietku stačí jednoduchá správa spoločnosti Fronius. Aby bolo zaručené rýchle vybavenie, použite dole uvedené kontaktné údaje. Nevznikajú Vám žiadne dodatočné náklady za nadviazanie kontaktu.

3.5 Keď ste názoru, že naše spracovávanie osobných údajov nie je zlučiteľné s rakúskym alebo európskym právom na ochranu osobných údajov, žiadame Vás o príslušné skontaktovanie a informovanie.

4. Používanie súborov Cookie

4.1 Na našej webovej stránke sa používa softvér na analýzu používania webovej stránky. Vyhodnotením týchto údajov môžu byť získané cenné vedomosti o potrebách používateľov. Tieto vedomosti prispievajú k ďalšiemu vylepšeniu kvality našich ponúk.

4.2 V tejto súvislosti sa používajú aj takzvané súbory Cookie. Súbory Cookie sú textové súbory, ktoré sa uložia na počítač návštevníka webovej stránky a tak umožnia opätovné rozpoznanie návštevníka na anonymnej báze. Súbory Cookie môžu byť vo všeobecnosti odmietnuté alebo vymazané príslušnými nastaveniami prehliadača.

4.3 Používaním webovej stránky súhlasíte s hore uvedeným postupom na analýzu používania našich webových stránok.

5. Google Analytics: Ochrana údajov a možnosť nesúhlasu

5.1 Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené na Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie vytvorené súbormi Cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sú spravidla prenášané na server spoločnosti Google v USA a tam sú ukladané. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke bude vaša IP adresa skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom ekonomickom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je celá IP adresa prenesená na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie, aby vyhodnotila Vaše používanie tejto webovej stránky, aby pre nás ako prevádzkovateľa webovej stránky vyhotovovala hlásenia o aktivitách na webovej stránke a aby poskytovala ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa prenesená Vašim prehliadačom v rámci Google Analytics sa nezlučuje s ostatnými údajmi spoločnosti Google.

5.2 Uloženiu súborov Cookie môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača; upozorňujeme Vás však, že v takomto prípade nemusí byť možné využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Navyše môžete zabrániť odovzdávaniu údajov vyvolávaných súbormi vzťahujúcich sa na Vaše používanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosti Google ako aj spracovávaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštalovaním doplnku webového prehliadača dostupnom na nasledovnom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

5.3 Bližšie informácie o Podmienkach používania a ochrany údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/sk.html resp. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

5.4 Sledovacie kódy Google tejto webovej stránky navyše používajú funkciu _anonymizeIp(), tým sú IP adresy spracovávané iba skrátené, aby sa vylúčil priamy odkaz na osobu.

6. Newsletter

6.1 Ak ste dali svoj súhlas objednaniu správ v súvislosti s pravidelným dostávaním zaujímavých ponúk e-mailom, platia pravidlá tohto ustanovenia. Vaša e-mailová adresa nebude odovzdaná iným spoločnostiam. Súhlas na používanie Vašej e-mailovej adresy na reklamné účely môže byť kedykoľvek zrušený s účinnosťou do budúcna kliknutím na odkaz „Odhlásiť“ na konci Newslettera alebo správou na cancellation@fronius.com.

6.2 Keď sa prihlásite na odber nášho Newslettera, používame na to potrebné alebo vami samostatne dodané údaje, aby sme Vám mohli pravidelne zasielať e-mailom náš Newsletter v súlade s vašim súhlasom.

Na zasielanie a analýzu našich newsletterov používame e-mailový marketingový softvér mailworx. Mailworx zaznamenáva správanie pri otváraní a kliknutí. Konkrétne sa sledujú nasledujúce informácie: čas doručenia, čas otvorenia, trvanie otvorenia, IP adresa otvorenia, použitý e-mailový program (poštový klient), na ktorého odkaz ste klikli a čas kliknutia. Ukladanie a spracovanie týchto údajov slúži výhradne na to, aby bolo možné posielať príjemcom prispôsobený a relevantný obsah. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám ani zlúčené s inými údajmi. Údaje budú uložené dovtedy, kým sa príjemca neodhlási z odoberania newslettra.

6.3 Sme oprávnení skontrolovať vašu e-mailovú adresu na základe vašich ďalších údajov ohľadom autenticity a správnosti.

7. Odovzdanie tretím osobám

7.1 So všetkými osobnými údajmi Fronius narába prísne dôverne a bez Vášho výslovného súhlasu ich nesmie odovzdať tretím osobám.

7.2 Bez Vášho súhlasu bude Fronius zbierať, spracovávať alebo používať Vaše osobné a používateľské údaje, i iba keď to bude potrebné na vykonávanie zmluvného pomeru a používanie a vyúčtovanie elektronických informačných a komunikačných služieb.

7.3 Odovzdanie spoločnosťou Fronius tretím osobám je navyše prípustné, pokiaľ k nemu existuje právny záväzok. Platí to predovšetkým pre povinnosti vydania v súvislosti s prevenciou, vyšetrovaním, objasňovaním alebo sledovaním trestných činov alebo výkonu trestu vrátane ochrany pred a zabráneniu nebezpečenstvám pre verejnú bezpečnosť.

7.4 Spoločnosť Fronius má výnimku na poskytnutie osobných údajov online platobnému systému. Platí to však iba v rozsahu potrebnom na náležité vykonanie platobného procesu.

8. Odovzdanie tretím štátom

8.1 Vaše osobné údaje sa s výhradou prípadov výslovne popísaných v týchto ustanoveniach neodovzdávajú tretím štátom.

9. Trvanie uloženia/vymazanie

9.1 Vaše údaje budú vymazané alebo anonymizované, len čo už nebudú potrebné na účely, pre ktoré sú v rámci týchto ustanovení zbierané alebo používané. Výnimkou sú osobné údaje, ktoré sú z dôvodu platných právnych predpisov alebo zákonných ustanovení uložené dlhšie.

10. Vaše práva

10.1 Máte kedykoľvek právo na:

a) informáciu o nami spracovávaných osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú,

b) opravu Vašich osobných údajov v prípade nesprávnosti alebo neúplnosti,

c) obmedzenie Vašich osobných údajov pri existencii príslušných predpokladov, ako predovšetkým pri závažnom podozrení na protiprávne spracovávanie alebo pri námietke,

d) prenos Vašich osobných údajov v bežnom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte,

e) vymazanie Vašich osobných údajov pre prípad predloženia na to existujúcich právnych dôvodov,

f) vyjadrenie nesúhlasu so spracovávaním príslušných osobných údajov z dôvodov Vašej špeciálnej situácie, okrem prípadu, keď vie Fronius preukázať nutné bezpečnostné dôvody na spracovávanie

g) sťažnosť na nás, ak sa domnievate, že vykonávame neoprávnené spracovania Vašich osobných údajov. Navyše máte právo podať príslušnú sťažnosť na za nás zodpovedný dozorný orgán.

10.2 Obráťte sa v takomto prípade, prosím, na nás alebo nám pošlite Vašu žiadosť poštou, mailom alebo faxom na dole uvedenú kontaktnú adresu. Príslušné spracovanie Vašej žiadosti resp. Vašich údajov prebieha bez dotknutia správnosti spracovávania vykonávaného do prijatia Vašej žiadosti. Spracovanie Vašej žiadosti resp. Vašich údajov musí byť tiež únosné pre Fronius.

11. Kontaktné údaje vo veci ochrany osobných údajov a bezpečnosti

11.1 Zodpovedná osoba:

Fronius International GmbH
Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
Rakúsko
E-mail: contact@fronius.com
Tel.: +43/7242/241-0
Fax: +43/7242/241-3013

11.2 Vedenie spoločnosti:

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß

11.3 Globálny Kontakt:

Pre každú žiadosť týkajúcu sa odseku 10, ako je uvedené vyššie, kontaktujte nás na našej emailovej adrese dataprotection@fronius.com.

11.4 Regionálny Kontakt:

Fronius Slovensko, s.r.o.
Belgická ulica 9976/1A
917 01 Trnava
Tel.: +421/(0)33/5907511
Fax: +421/(0)33/5907599
Email: Sales.Trnava@fronius.com

11.5 Vedenie spoločnosti Fronius Slovensko, s.r.o.:

Mgr. Monika Krivosudská


We think you are located in a different country

The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?

Základné podmienky dodania tovaru

1. POUŽITEĽNOSŤ

1.1 Všetky nami vykonávané dodávky a ďalšie služby (to znamená firmou FRONIUS Slovensko s.r.o. podpísanou nižšie) a všetky platby nám uskutočnené, musia byť upravené výhradne týmito Dodacími a platobnými podmienkami. V prípade, že chýbajú príslušné ustanovenia, sa uplatňuje právo Slovenskej republiky. Ak sú obchodné podmienky Objednávateľa v rozpore s týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami, sú tieto rozdielne podmienky pre nás záväzné iba vtedy, ak sme ich jednoznačne uznali formou listu alebo faxu.

1.2 Pri dodaní tovaru a/alebo služby objednávateľ uznáva výhradnú použiteľnosť našich Dodacích a platobných podmienok.

2. PONUKY

2.1 Naše ponuky sú nezáväzné a môžu byť zmenené, ak ponuka nezahŕňa výslovnú zmienku o trvaní záväzku. Dokumenty týkajúce sa našej ponuky - ako sú výkresy, ilustrácie, ukážky a vzory, ako aj údaje o rozmeroch, hmotnosti, výkone a o spotrebe - obsahujú, alebo samy o sebe predstavujú len približné údaje a nie sú považované za špeciálne schválené charakteristiky, ak nie je ustanovené inak. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny z technických dôvodov.

2.2 Vyhradzujeme si vlastnícke a autorské práva na všetky odhady nákladov, výkresy a iné dokumenty, tieto nesmú byť sprístupnené žiadnej tretej strane ani použité na účely akejkoľvek tretej strany.

3. PRISTÚPENIE NA SMERNICE, DODATOČNÉ DOHODY

Pristúpenie na smernice a záväzky alebo dodatočné dohody zo strany našich zamestnancov, ako aj dodatky a zmeny akéhokoľvek druhu, nie sú pre nás záväzné, kým sme nevydali písomné potvrdenie listom, faxom alebo e-mailom.

4. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VYROVNANIE

4.1 Ceny sú vždy katalógové ceny platné v deň dodania. Jedná sa o ceny „zo závodu“ (EXW [ V súlade s akutálne platnými pravidlami Incoterms]), nezahŕňajú balenie, poistenie, nakládku v závode a daň z pridanej hodnoty; balenie nebude vzaté späť.

4.2 Ak si okolnosti vyžadujú akékoľvek zmeny vo vybavovaní objednávky, pričom riziko nesie Objednávateľ, potom tento znáša všetky dodatočné z tohto vyplývajúce náklady.

4.3 Ak je prekročená doba splatnosti, sme oprávnení účtovať úrok z omeškania vo výške desať percentných bodov nad základnú úrokovú sadzbu vyhlásenú Národnou bankou Slovenska (NBS), plus inkasné náklady, čo činí celkovo prinajmenšom 12 % ročne z celkovej pohľadávky. Tým sú ošetrené akékoľvek ďalšie následky omeškania platby.

4.4 Je neprípustné, aby Objednávateľ pozastavil platby alebo ich zúčtoval s pohľadávkami voči nám, ktoré nie sú z našej strany uznané.

4.5 V prípade, že Objednávateľ má pohľadávky voči nám, sme oprávnení kedykoľvek tieto zúčtovať s našimi vlastnými pohľadávkami voči Objednávateľovi.

4.6 Za služby vykonané na základe zmluvy na dodávku diela a materiálov (inštalácia, opravy, údržba a iné podobné práce) budeme účtovať hodinovú sadzbu a ceny materiálov platné v čase dokončenia, plus naše platné príplatky za nadčasy, za prácu v noci, v nedeľu a vo sviatok; cestovné a čakacie doby sa počítajú ako pracovný čas. Cestovné náklady, diéty a nocľažné budú fakturované samostatne.

5. PLNENIE, DODANIE A ONESKORENIE

5.1 Dodacia lehota začína plynúť zaslaním potvrdenia objednávky, zatiaľ čo lehota pre výkon inštalácie, údržby alebo opravy začína plynúť, keď je zariadenie odovzdané. V žiadnom prípade však nemôže dodacia lehota alebo lehota plnenia začať plynúť tak, že uplynie skôr ako 14 dní po tom, čo nám Objednávateľ poskytne dokumenty (napr. technické výkresy, plány atď.), povolenia alebo oprávnenia, za obstaranie ktorých je zodpovedný alebo po tom, čo Objednávateľ vykonal dohodnutú platbu vopred. Dodanie alebo plnenie k určitému termínu sa považuje za splnené, ak sme upovedomili Objednávateľa pred týmto termínom o našej pripravenosti dodať alebo vykonať predmet plnenia; v prípadoch, keď nás osobitná dohoda zaväzuje k odoslaniu alebo dodaniu, dodanie alebo plnenie k určitému termínu sa považuje za splnené, ak predmet dodania alebo plnenia opustil náš závod pred týmto termínom.

5.2 Dodacie lehoty alebo lehoty plnenia sa predlžujú na dobu trvania akýchkoľvek nepredvídaných prekážok vyskytujúcich sa mimo našej sféry vplyvu, ako sú prerušenia, významné personálne výpadky, nezákonné štrajky, oneskorenia v dodávkach základných surovín alebo komponentov alebo podobne, ako aj za okolností, že riziko nesie Objednávateľ a že tieto prekážky a/alebo okolnosti sú podstatnou príčinou pre nedodržanie lehoty dodania. Prekážky a/alebo okolnosti tohto druhu tiež rušia následky oneskorenia, za ktoré by sme inak niesli zodpovednosť po dobu trvania týchto prekážok; všetky zmluvné pokuty, ktoré boli dohodnuté pre špecifické prípady, úplne prestávajú platiť. Je potrebné okamžité oznámenie na začiatku a na konci výskytu týchto prekážok. Sme oprávnení úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy, ak by sa mali vyskytnúť takéto prekážky. Ak naše oneskorenie bolo spôsobené výlučne za vyššie uvedených okolností, nemá Objednávateľ právo na náhradu škody. 

5.3 Ak dohodnuté lehoty dodania alebo plnenia alebo lehoty, ktoré boli rozšírené v súlade s 5.2, ako je uvedené vyššie, sú prekročené o viac ako štyri týždne, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy po tom, čo nám poskytol minimálne 14 dní času navyše prostredníctvom oznámenia, ktoré nám doručil v doporučenom liste. Ak naše oneskorenie bolo spôsobené výhradne za okolností vyššie uvedených v 5.2, nemá Objednávateľ právo na náhradu škody.

5.4 Ak Objednávateľovi vznikajú straty z omeškania, za ktoré sme zodpovední, potom má nárok na náhradu škody vo výške 0,5% za celý týždeň - maximálne do výšky 5% - z hodnoty tej časti dodávky, ktorú v dôsledku oneskorenia nemožno použiť načas alebo na svoj zamýšľaný účel. Za ďalšie služby bude odškodnenie predstavovať 5% úhrady za službu. Akékoľvek žiadosti o náhradu škody nad rámec vyššie uvedeného sú neprípustné, rovnako ako nároky na náhradu škody v dôsledku oneskorenia zo strany našich dodávateľov, ak nie je preukázaný úmysel z našej strany. Takáto dohoda o obmedzení rozsahu náhrady škody predstavuje predvídateľnú a primeranú sadzbu náhrad za škody spôsobené naším meškaním, ktorá bola ku dňu vzniku zmluvy upravované týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami, na základe ktorých omeškanie nastalo a ktorú zmluvné strany navrhli ako možný následok takéhoto omeškania a ktorú možno očakávať v súvislosti s danými skutočnosťami a cieľmi takejto zmluvy.

5.5 V prípadoch, keď sme sa zaviazali, že tovar dopravíme, rozhodujeme o spôsobe a trase dopravy. Tovar je vždy dopravený na riziko a náklady Objednávateľa. My sme zodpovední za škodu len v prípade, že sa preukáže úmysel z našej strany. Dopravné poistenie / poistenie proti poškodeniu uzatvárame len na žiadosť a účet Objednávateľa.

5.6 Sme oprávnení vykonať čiastkové dodávky.

5.7 Dodržanie dodacej lehoty z našej strany je podmienené tým, že objednávateľ splnil svoje zmluvné povinnosti týkajúce sa všetkých nevybavených, stále neuzatvorených obchodných transakcií. 

5.8 Ak sa dodávka omešká za okolností, kedy riziko nesie Objednávateľ, potom tento znáša všetky dodatočné náklady z tohto vyplývajúce, ako sú náklady zo skladovania v našom závode, ale vo forme minimálneho mesačného poplatku vo výške 0,5% z fakturovanej sumy. V takom prípade budeme tiež oprávnení poskytnúť Objednávateľovi tolerančnú lehotu najviac 14 dní a ak by toto obdobie malo skončiť bezvýsledne, potom budeme oprávnení, podľa vlastného uváženia buď prijať náhradné opatrenia týkajúce sa tovaru (tovarov), ktorý má byť doručený, a vykonať dodávku tovaru Objednávateľovi v rámci primerane dlhej lehoty alebo odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody za porušenie zmluvy. V tomto druhom prípade máme právo, bez predloženia konkrétnych dôkazov požadovať 10% z hodnoty plánovanej dodávky ako zmluvnú pokutu. Ak je to primerane odôvodnené, môžeme tiež požadovať náhradu škody nad túto sumu. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15% z hodnoty objednaného tovaru v prípade, že po prevzatí tovaru tento bezdôvodne vráti a žiada vystaviť dobropis na vrátený tovar . V prípade, že faktúra za dodaný tovar už bola zaplatená zo strany objednávateľa, je zmluvná pokuta započítateľnou položkou s vystaveným dobropisom.

5.9 Tovar objednaný s tým, že bude odovzdaný na požiadanie, alebo má byť vyrobený bez akýchkoľvek inštrukcií týkajúcich sa jeho dodávky, musí byť expedovaný do troch mesiacov. Ak sa tak v tejto lehote nestane, uplatňuje sa postup podľa 5.8.

5.10 Za služby vykonané na základe zmluvy na dodávku diela a materiálov (4.7), má nám Objednávateľ poskytnúť potrebné vybavenie a pomocné materiály (napr. navijaky, koľajnice, elektrickú energiu atď.) načas a bez poplatku, aj keď je inštalácia zahrnutá v cene (4.1) alebo ak bola pre toto dohodnutá paušálna cena. Všetky práce, ktoré potrebuje Objednávateľ vykonať ako prípravu na inštaláciu, napr. stavebné práce, musia byť dokončené pred príchodom našich inštalačných technikov. Okrem toho musí objednávateľ podniknúť všetky bezpečnostné opatrenia, potrebné na ochranu osôb a majetku. Nepreberáme zodpovednosť za pomocný personál, vybavenie a pomocné materiály, ktoré sú nám poskytnuté k dispozícii, pokiaľ sa nepreukáže úmyselné konanie z našej strany.

6. PRECHOD RIZÍK

6.1 Riziko prechádza na Objednávateľa, ako náhle má byť tovar dodaný, alebo tovar, na ktorom sme vykonali údržbu, opravu alebo iné práce, opustil náš závod. To isté sa vzťahuje aj na čiastkové dodávky alebo na prípady, keď sme sa zaviazali, že budeme znášať prepravné náklady alebo vykonáme dodávku, nastavenie, montáž, inštaláciu alebo iné podobné služby. Ak sa údržba, oprava alebo iné práce vykonávali v sídle Objednávateľa, potom riziko prechádza na neho v momente, keď sa mu oznámi, že práca, o ktorú sa jednalo, bola dokončená. 6.2 Ak sa vyskytne nejaké omeškanie v odoslaní alebo doručení zásielky z dôvodov, za ktoré nie sme zodpovední, riziko prechádza na Objednávateľa v momente, keď sa mu oznámi, že zásielka je pripravená na odoslanie.

 

7. VÝHRADA VLASTNÍCTVA, ODSTÚPENIE

7.1 Vlastnícke práva na dodaný tovar(y) zostávajú u nás, pokým nebudú úplne vyrovnané naše pohľadávky vyplývajúce z kúpnej ceny a všetky iné pohľadávky, ktoré máme – z akýchkoľvek právnych dôvodov – voči Objednávateľovi.

7.2 Objednávateľovi je iba umožnené znovu predať dodaný tovar - aj keď bol pripojený k iným položkám alebo bol spracovaný - v rámci bežnej obchodnej činnosti spoločnosti. Avšak, toto oprávnenie je vylúčené, pokiaľ sú vyplývajúce pohľadávky postúpené tretej strane alebo podliehajú zákazu postúpenia alebo v prípade, že Objednávateľ je v konkurze alebo v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností. Žiadny iný spôsob disponovania nie je objednávateľovi dovolený. V prípade exekúcie, zabavenia alebo iného použitia treťou stranou je Objednávateľ povinný okamžite nás upovedomiť. Naše právne výdavky, vzniknuté v súvislosti s presadením našich vlastníckych práv, nesie Objednávateľ.

7.3 V prvý deň po uplynutí lehoty splatnosti, keď sa objednávateľ oneskorí s vyrovnaním jeho platobných záväzkov za príslušný dodaný tovar, nám postúpi svoje pohľadávky alebo iné práva z ďalšieho predaja, prenájmu alebo leasingu tohto tovaru, aj keď bol tento neskoršie spojený s inými položkami alebo bol sprwacovaný; Objednávateľ vykoná zápis o takomto konaní v jeho knihách. Ak je dodaný tovar predaný alebo umiestnený do rúk tretej strany na použitie spolu s inými položkami (bez ohľadu na to, či bol spojený s inými položkami alebo sa podrobil spracovaniu), potom budú nevyrovnané pohľadávky postúpené v hodnote kúpnej ceny, ktorú nám Objednávateľ dlží. Tým sú ošetrené akékoľvek ďalšie žiadosti o náhradu škody. Opätovné prevedenie vyššie uvedených pohľadávok a iných práv späť na Objednávateľa prebehne ku dňu úplného vyrovnania platobných záväzkov za príslušný dodaný tovar.

7.4 Na našu žiadosť musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu po prijatí takejto žiadosti upovedomiť príslušných dlžníkov o postúpení pohľadávky podľa 7.3, to však neovplyvní naše právo na preukázanie postúpenia týmto dlžníkom.

7.5 Ak by mal Objednávateľ konať v rozpore s podmienkami zmluvy - najmä tým, že je v omeškaní s platbou alebo s inou zmluvnou povinnosťou, a/alebo tým, že je v platobnej neschopnosti - sme oprávnení na základe nášho vlastného uváženia, buď zrušiť zmluvu bez udelenia tolerančnej lehoty alebo ponechať platnosť zmluvy nedotknutú, avšak vziať späť dodaný tovar alebo zakázať jeho používanie. Sme tiež oprávnení predať odobratý tovar na voľnom trhu. Po odpočítaní manipulačného poplatku vo výške 10% z výnosov takto uskutočnených, bude zvyšok odpísaný z celkovej hodnoty našich neuspokojených pohľadávok voči Objednávateľovi. Až do vrátenia výrobku v prípade nášho odstúpenia od zmluvy, budeme účtovať Objednávateľovi poplatok za používanie vo výške 5% z pôvodnej hodnoty predmetu, iba ak by skutočné zníženie jeho hodnoty nebolo ešte väčšie.

8. ZÁRUKA

8.1 Neposkytujeme žiadnu záruku pre bežné odchýlky veľkosti, hmotnosti alebo kvality (alebo tolerované normami ÖNORM, EN alebo DIN) a tiež žiadnu záruku za uvedené informácie týkajúce sa vhodnosti tovaru(-ov), ktorý má byť dodaný pre zámer zamýšľaný zo strany Objednávateľa, alebo pre akýkoľvek iný účel.

8.2 Ručíme za správnosť našich pokynov pre spracovanie, návodov k obsluhe a používaniu a rád poskytnutých zákazníkom, za dodržanie legislatívnych a iných predpisov pri použití dodaného zariadenia a overení jeho predpokladaného účelu použitia však odpovedá výhradne zákazník. Za informácie ktoré nie sú v súlade s našimi písomnými pokynmi pre spracovanie a našimi návodmi na obsluhu a používanie však ručíme len vtedy, ak sme ich zákazníkovi dopredu výslovne a písomne faxom alebo e-mailom potvrdili.

8.3 Dodané tovary alebo služby musia byť skontrolované Objednávateľom ihneď po dodaní. Prípadné nedostatky nám musia byť oznámené ihneď, ako boli objavené, písomným oznámením zaslaným listom, faxom alebo e-mailom s uvedením čísla a dátumu vyhotovenia záznamu o potvrdení objednávky, dodacieho listu alebo faktúry a sériového čísla a čísla objednávok. Ak Objednávateľ nevykoná toto okamžité oznámenie, nemôže si už uplatňovať žiadne záručné nároky alebo nároky na náhradu škody z titulu chýb alebo nevyjasnenia, či dodávka alebo služba bola bez závad. Toto oznámenie musí popisovať, ktorý dodaný tovar alebo poskytované služby sú chybné, v čom chyby detailne spočívajú, a za akých sprievodných okolností k týmto chybám došlo. Každá jednotlivá porucha musí byť presne opísaná. Prípadné náklady, ktoré nám vzniknú v dôsledku neoprávneného oznámenia alebo oznámení, ktoré sú inak v rozpore s podmienkami používania, nám musia byť nahradené zo strany Objednávateľa.

8.4 Pri prevádzaní opráv a údržby sa naša záruka obmedzuje len na prevedené práce. Za bezchybnú funkciu zariadení, strojov, počítačových programov, ich komponentov apod., ktoré neboli súčasťou nášho dodania, ručíme len vtedy, ak sme sa v prípade komponentov zaistených zákazníkom alebo inou osobou, preukázateľne zaviazali k zhotoveniu celého zariadenia (stroja apod.) alebo pokiaľ nesprávna funkcia nebola spôsobená nesprávnymi alebo neúplnými údajmi poskytnutými dodávateľom. 

8.5 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je záručná doba 24 mesiacov. Avšak od začiatku 13. mesiaca tohto obdobia je naša záruka obmedzená na poskytnutie bez poplatkov častí, potrebných k náprave nedostatkov, od tohto času sú akékoľvek záručné nároky nad rámec vyššie uvedeného neprípustné. Toto obmedzenie záručnej lehoty platí aj pre dodávky častí, považovaných za nehnuteľné a na prácu na častiach, ktoré sú alebo sa považujú za nehnuteľné. Záručná lehota začína plynúť po prechode rizík (6.). Objednávateľ musí vždy preukázať, že chyby, ktoré sa objavia počas záručnej doby, boli prítomné už v čase prechodu rizík.

8.6 V prípadoch, keď udeľujeme záruku, podľa vlastného uváženia a v primeranej lehote v trvaní najmenej 4 týždne buď vymeníme samotný chybný tovar alebo jeho chybné súčasti za bezchybný tovar alebo bezchybné súčasti alebo odstránime chybu(-y) alebo poskytneme Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny, alebo (ak nie je daná chyba len nepatrná) možnosť od zmluvy odstúpiť. Záručná doba sa nepredlžuje výmenou časti alebo dielov alebo komponentov, ktoré patria k danej časti. Ak však zvyšok záručnej doby - vrátane tej časti obdobia, počas ktorého je naša záruka obmedzená na bezplatné poskytnutie potrebných materiálov (8.5) - trvá menej ako dvanásť mesiacov, potom bude záručná lehota na vymenené časti, diely alebo komponenty predĺžená na dvanásť mesiacov. Časti, diely alebo komponenty takto vymenené sa stávajú naším majetkom. Nenahrádzame náklady na skutočné napravenie alebo pokus o nápravu chyby zo strany Objednávateľa alebo akoukoľvek treťou stranou.

8.7 Nakoľko je to nevyhnutné a môže to byť odôvodnene očakávané zo strany Obstarávateľa, musia byť predmet dodania alebo plnenia alebo jeho chybná časť(-ti) odoslané alebo prepravené k nám ihneď na našu žiadosť, na riziko a náklady objednávateľa, v opačnom prípade zanikajú všetky záručné povinnosti z našej strany.

8.8 Objednávateľ nie je oprávnený zadržiavať platby z titulu reklamačných nárokov alebo iných protipohľadávok, ktoré nie sú nami uznané.

8.9 Reklamačné nároky zo strany Objednávateľa sú vylúčené v prípadoch, keď pre zariadenie neboli dodržané nami poskytnuté užívateľské a prevádzkové príručky alebo vyžiadané od nás zo strany Objednávateľa, alebo ak sa používateľ (úplne) nezaväzuje dodržiavať tieto pokyny, v prípade, že inštalácia nebola vykonaná riadne a v súlade s príslušnými predpismi a najmä ak nebola vykonaná oprávneným dodávateľom, v prípade akýchkoľvek opravných prác alebo iných prác vykonaných na predmete dodávky alebo výkon bez nášho súhlasu, ak bolo zariadenie nesprávne prevádzkované alebo používané alebo prevádzkované napriek tomu, že jeho ochranné vlastnosti boli chybné alebo premiestnené zo zmluvného územia bez nášho súhlasu alebo použité v rozpore s našimi pokynmi alebo na účely, pre ktoré nie je určené a navyše, ak chyby sú spôsobené poškodením pomocou cudzieho predmetu, chemickými vplyvmi, prepätím, správaním tretích osôb alebo zásahu vyššej moci, to isté platí, pokiaľ ide o prirodzené fyzické opotrebovanie.

8.10 Naša záruka je tiež vylúčená v prípadoch, keď sme boli zmluvne zaviazaní vykonávať opravy na zákazky, meniť alebo upravovať použité predmety, alebo dodávať takýto tovar.

8.11. Nepreberáme žiadnu záruku ani v prípade, pokiaľ zákazník použije nami dodané zariadenie alebo nami prevedené práce spolu s komponentmi iných výrobcov alebo neoriginálnymi dielmi, pokiaľ sme toto ich použitie dopredu výslovne neodporučili.

8.12. Pri dodaní striedačov pre fotovoltaické zariadenia zákazník navyše k svojim právam podľa bodu 8.6. získava tiež záruku podľa záručných podmienok spoločnosti Fronius, ktoré sa dajú stiahnuť na adrese https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA POŠKODENIA A VÝROBOK

9.1 Prijmeme neobmedzenú zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu v prípade, že Objednávateľ preukáže, že sme túto škodu úmyselne my sami zapríčinili. Ak Objednávateľ preukáže, že sme spôsobili škodu z nedbanlivosti, bude naša povinnosť nahradiť škodu obmedzená na škody skutočne vzniknuté a navyše na celkovú maximálnu sumu nepresahujúcu celkovú hodnotu objednávky. Takáto dohoda o obmedzení rozsahu náhrady škody predstavuje predvídateľnú a primeranú mieru kompenzácie za škody, spôsobené naším porušením týchto Všeobecných dodacích a platobných podmienok, akejkoľvek zmluvy uzavretej na ich základe a/ alebo akýchkoľvek súvisiacich zákonných povinností, ktoré sú ku dňu vzniku zmluvy upravované týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami, vo vzťahu ku ktorým škoda vznikla, táto miera kompenzácie by mala byť očakávaná od zmluvných strán vzhľadom na náležitosti a ciele takejto zmluvy. Okrem toho môžu byť nároky tohto typu právne vymáhané, ak sú uplatňované v rámci šiestich mesiacov od toho, čo bola daná škoda zistená. 9.2 V prípade, že sme zatiahnutí do právneho procesu treťou osobou, ak sme vyrobili a dodali produkt v súlade s výkresmi, návrhmi, modelmi alebo inými dokumentmi poskytnutými Objednávateľom, Objednávateľ nás odškodní a zabezpečí pre tento prípad našu právnu nedotknuteľnosť.

9.3 Pri použití zariadení, strojov a ďalších, nami dodaných predmetov, je Objednávateľ povinný starostlivo dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, technické predpisy, predpisy pre inštaláciu, návod na obsluhu a užívateľské príručky a najmä všetky predpisy vzťahujúce sa na oblasť elektrotechniky, a je povinný povoliť obsluhu zariadenia len oprávnenému kvalifikovanému personálu.

9.4 Pokiaľ zákazník v nami dodanom zariadení použije komponenty iných výrobcov alebo neoriginálne diely, ktoré nami neboli preukázateľne a výslovne odporučené, stráca nárok na náhradu prípadnej škody.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Fronius International GmbH, jej dcérske spoločnosti a prípadne tiež poverený poskytovateľ služieb môžu získavať, spracovávať a používať jeho osobné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa) za účelom predávania informácií o produktoch a službách (napr. poštou, e-mailom, prostredníctvom služby newsletter apod.). Tieto údaje nebudú predávané ďalším externým subjektom, s výnimkou zákonom stanovenej povinnosti poskytnutia informácií. Tento súhlas môže byť kedykoľvek písomne zrušený a v každom newsletteru je tiež uvedený odkaz, umožňujúci odhlásenie odberu.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Právne spory vyplývajúce zo zmluvy sa riadia zákonmi SR a súdy mesta TRNAVA majú nevýlučnú právomoc. Na druhej strane Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňuje.

11.2 Kupujúci sa považuje za vedomého toho, že na základe obchodných zvyklostí v medzinárodnom obchode bude dohoda, týkajúca sa právomoci, vo forme tlačeného oznámenia, obsiahnutého v obchodných potvrdzovacích listoch, ako napr. potvrdenie objednávky, platná aj v prípade, že zákazník mlčal alebo na ňu nereagoval. Kupujúci týmto potvrdzuje, že on/ona si je vedomý/á týchto obchodných zvyklostí a súhlasí s tým, že bude sledovať pravidelne aj zvyklosti v rámci obchodnej sekcie spoločnosti Fronius International GmbH. 

11.3 Všetky spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti s týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami a/alebo akákoľvek zmluva nimi upravená majú byť rozhodované slovenskými súdmi.

12. ZVLÁŠTNE USTANOVENIE TÝKAJÚCE SA SOFTWARU DODANÉHO SPOLU SO ZARIADENÍM ALEBO ZVLÁŠŤ

Pre software dodaný spolu so zariadením alebo zvlášť (ďalej len „software“) platia tieto dodacie a platobné podmienky len vtedy, keď nie sú v rozpore s nižšie uvedenými podmienkami alebo s podmienkami dohodnutými s konkrétnym zákazníkom. 

12.1 ROZSAH POUŽÍVANIA

12.1.1 Všetky práva týkajúce sa duševného vlastníctva, ako je autorské právo, práva k ochranným známkam, registrovaným vzorom, patentom, priemyslovým vzorom a know-how a tiež neochránené vynálezy, remeselné zručnosti a obchodné tajomstvo apod. bez ohľadu na to, kedy boli zákazníkovi sprístupnené, zostávajú vyhradené našej spoločnosti, prípadne osobám, ktoré nám udelili licenciu k ich využívaniu. Zaplatením dohodnutej ceny získava zákazník oprávnenie k používaniu softwaru avšak výhradne pre vlastné účely a v rozsahu podľa počtu získaných licencií. Uzatvorením predmetnej zmluvy získava zákazník len právo na ich využitie pri svojej bežnej činnosti. Šírenie zákazníkom je podľa zákona o autorskom práve vylúčené. Zákazník ani poskytnutím svojej súčinnosti pri vytvorení softwaru nezískava žiadne ďalšie práva okrem práva užívania podľa tohto článku 12. Zákazník smie software súčasne používať len na jednom prístroje podľa svojho uváženia. Za používanie softwaru bude považované akékoľvek dlhodobé alebo len prechodné, úplné alebo len čiastočné rozmnožovanie (kopírovanie) softwaru jeho ukladaním, nahrávaním, prehrávaním alebo jeho zobrazovaním za účelom použitia a tiež spracovanie údajov, ktoré sú v ňom obsiahnuté, prostredníctvom príslušného technického zariadenia. Zákazník nemá oprávnenie robiť si kópie užívateľskej príručky.

12.1.2 Zákazník si smie robiť kópie softwaru pre archiváciu alebo zálohovanie dát len vtedy, ak software a jeho sprievodné materiály (príručka pre prevádzku, obal apod.) neobsahujú výslovný zákaz tejto činnosti a v získaných kópiách zostanú zachované všetky informácie týkajúce sa autorského práva a vlastníctva. Spätný preklad programového kódu (dekompilácia), je povolený len v rámci stanovenom príslušnými zákonmi. 

12.1.3. Pokiaľ je software vybavený technickou ochranou proti kopírovaniu, bude zákazníkovi v prípade poškodenia softwaru predaná náhradná kópia, avšak po vrátení dátového nosiča.

12.2 ROZŠÍRENÉ PRÁVA

Po vytvorení novej softwarovej verzie môže zákazník vymeniť pôvodne predaný balík softwaru za novú verziu a zaplatí nami stanovenú cenu aktualizácie. Podmienkou je vrátenie celého balíku softwaru, ktorý bol zákazníkovi poskytnutý. Výmenou softwaru zaniká právo na používanie pôvodného softwaru. V tomto prípade musí zákazník okamžite zničiť všetky kópie, čiastočné kópie i zálohovacie kópie a tiež spracované podoby softwaru a z nich vyrobené kópie, čiastočné kópie a zálohovacie kópie. 

12.3 ZÁRUKA

12.3.1 Zákazník berie na vedomie, že vývoj softwaru sa nedá uskutočniť tak, aby software úplne bezchybne fungoval v akýchkoľvek podmienkach používania. 

12.3.2 Naša spoločnosť ručí za to, že dodaný software bude plniť dohodnuté funkcie a bude mať výslovne zaručené parametre. Predpokladom záruky je používanie podľa zmluvy. Naša zodpovednosť sa týka len prípadov, kedy sa software chová inak, než je uvedené v najnovšej verzii jeho popisu alebo dokumentácie a toto odlišné chovanie môže zákazník popísať. Pre presnejšie zistenie prípadných chýb je zákazník povinný poskytnúť pomoc pri odstraňovaní chýb. 

12.3.3 Naša spoločnosť ďalej ručí za to, že originálny software bude riadne zaznamenaný na overenom dátovom nosiči. Toto sa netýka dopredu inštalovaného softwaru a softwarových produktov iných firiem.

12.3.4 Závady softwaru musí užívateľ dokumentovať a ihneď nás o nich písomne informovať. V ostatných ohľadoch platí ustanovenie bodu 8.3. 

12.3.5 Záručná doba je dvanásť mesiacov a začína plynúť okamžikom dodania softwarového balíku. 

12.3.6 Pokiaľ je softwarový balík nepoužiteľný alebo vadný (12.3.2), vymeníme ho za iný balík s rovnakým označením alebo uskutočníme primeranú výmenu. Ak sa aj vymenený balík preukáže ako nepoužiteľný alebo vadný, ale nám sa nepodarí zaistiť jeho použiteľnosť v priebehu primeranej lehoty (minimálne štyri týždne), môže zákazník požadovať zľavu alebo vrátenie ceny. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s pokusom zákazníka prípadne inej osoby odstrániť závadu, naša spoločnosť nehradí. 

12.3.6 Pokiaľ je softwarový balík nepoužiteľný alebo vadný (12.3.2), vymeníme ho za iný balík s rovnakým označením alebo uskutočníme primeranú výmenu. Ak sa aj vymenený balík preukáže ako nepoužiteľný alebo vadný, ale nám sa nepodarí zaistiť jeho použiteľnosť v priebehu primeranej lehoty (minimálne štyri týždne), môže zákazník požadovať zľavu alebo vrátenie ceny. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s pokusom zákazníka prípadne inej osoby odstrániť závadu, naša spoločnosť nehradí.

12.3.7 Naša spoločnosť neposkytuje žiadne ďalšie záruky nad rámec bodu 12.3.6. Hlavne nepreberáme záruku za to, že dodaný software bude plniť zvláštne požiadavky zákazníka alebo užívateľa, ani za zmenenú alebo prepracovanú verziu softwaru (bod 12.1.2), pokiaľ vada preukázateľne nesúvisí so zmenou alebo prepracovaním softwaru. Zákazník sám zodpovedá za voľbu, inštaláciu a používanie softwaru, aj za výsledok, ktorý chcel týmto dosiahnuť. 

12.3.8 V prípade neoprávnenej reklamácie v súvislosti so softwarom môžeme vzniknuté náklady podľa platných sadzieb preúčtovať zákazníkovi. 

12.3.9 V prípade zmeny vlastníckeho práva finálneho užívateľa, všetky záruky zanikajú.

 

12.4 NÁHRADA ŠKODY

12.4.1 Akékoľvek ďalšie nároky zákazníka alebo inej osoby, hlavne nároky na náhradu škody sú vylúčené, s výnimkou škody preukázateľne spôsobenej našim úmyselným alebo nedbalým postupom.

12.4.2 V ostatných prípadoch platí ustanovenie bodu 9.