Práca pre spoločnosť Fronius

Fronius ako zamestnávateľ ponúka záujemcom o zamestnanie rad príležitostí. Sme rastúca medzinárodná spoločnosť, ktorá tak ako doma v Rakúsku aj v našich dcérskych spoločnostiach po celom svete hľadá zamestnancov  na rôzne pozície: vo výskume a vývoji, výrobe  až po predaj.

Inovácia je súčasťou našej firemnej kultúry a hnacím motorom našich úspechov. Naším cieľom je aj naďalej vyvíjať  revolučné technológie a výnimočné produkty v oblasti zvárania, fotovoltiky a technológie nabíjania batérií. K tomu potrebujeme zamestnancov, ktorí zdieľajú naše nadšenie a pomôžu poskytnúť našim zákazníkom  maximálny prínos.

pripojiť sa k spoločnosti Fronius

naše pracovné miesta
Napriek medzinárodnému úspechu a trvalému rastu sme stále rodinná firma, ktorá si cení príspevok každého jednotlivého človeka a nikdy nestráca zo zreteľa ľudský aspekt. Preukazovať rešpekt k sebe navzájom a byť zdvorilý je pre nás samozrejmosťou. Ako zamestnávateľ chceme vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa naši zamestnanci budú cítiť ako doma.
Fronius ponúka nielen pracovné miesto, ale aj príležitosť rozvíjať sa ako jednotlivec v rámci spoločnosti. Od začiatku Vás povzbudíme a podporíme pri rozvoji Vašej kariéry a umožníme Vám kariérny rast. Ako rodinný podnik cítime, že je našou povinnosťou podporovať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.
Ako technologický a inovačný líder potrebujeme nadšených zamestnancov s výbornými technickými a osobnými zručnosťami, ktorí sú vždy otvorení novým myšlienkam a chcú sa rozvíjať a vzdelávať. Ako zamestnávateľ  veríme, že tak ako začiatočné intenzívne  zaškolenie je rovnako dôležitý aj následný komplexný vzdelávací a rozvojový program zamestnancov.
Ako zamestnávateľ má spoločnosť Fronius veľa čo ponúknuť svojim zamestnancom: špičkovú infraštruktúru, otvorenú a priateľskú firemnú kultúru, zamestnaneckú politiku, prístup k zamestnaneckým zľavám. Podporujeme spoločenské aktivity a sezónne udalosti, ktoré si užívame spoločne.
Na začiatku sa naši nováčikovia zoznámia s odborom, v ktorom budú pracovať. Spolu s mentorom, získajú aj z osobného hľadiska dôležitý prehľad o fungovaní a organizačnej štruktúre svojho nového zamestnávateľa. Naši zamestnanci sú od začiatku súčasťou nášho tímu, sú osobne privítaní vedením spoločnosti, čo je v súlade s princípom rodinnej firmy. 

Tour spoločnosti Fronius