Company
Najčastejšie hľadané výrazy

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Company

Kariéra v spoločnosti Fronius Nesnívame o budúcnosti. Vytvárame ju.

Kde vaša energia znamená viac

 

Fronius Slovensko : Lokálne korene – globálna sieť 

Spoločnosť Fronius sa vyvinula z malej rodinnej firmy na medzinárodnú organizáciu. Naša globálna pracovná sila pozostáva z 5600 profesionálov v 36 dcérskych spoločnostiach a obchodných zástupcov vo viac ako 60 krajinách po celom svete. Naše globálne pôsobenie znamená, že máme široké medzinárodné pracovné prostredie, ktoré ponúka príležitosti zamestnať sa v zahraničí.

Fronius s.r.o., pôsobí na Slovensku od roku 1997, kedy bola založená organizačná zložka českej firmy Fronius -Svářecí technika spol s r.o. so sídlom v Trnave

V roku 2001 nastáva zmena názvu firmy – Fronius Česká republika s.r.o. Tak isto v tomto roku bola založená pobočka v Banskej Bystrici.

V roku 2006 vznikla samostatná 100% dcérska spoločnosť Fronius Slovensko s.r.o.

Fronius Slovensko zamestnáva v súčasnosti 22 zamestnancov. Od roku 2014 je konateľkou Mgr. Monika Krivosudská.

Okrem dvoch pobočiek v Trnave a Banskej Bystrici Fronius Slovensko dopĺňajú dvaja certifkovaní dealeri.

Frima Azvaro s.r.o. pôsobí v Skalici, firma Technozvar v Prešove.Okrem predaja Fronius Slovensko poskytuje kvalifikovaný servis zváracích zdrojov Fronius a našim zákazníkom je tiež k dispozícii technická podpora v našom technologickom centre- od predvedenia zváracieho systému, zváracích skúšok až po podporu uvedenia systému do prevádzky.

Energia

Fronius ovláda energiu, aby vytváral geniálnu budúcnosť. Sme hrdí hlavne na našu inovatívnu kultúru a neustále investujeme do vývoja najmodernejších technológií. Vytváranie perfektných zvarových spojov, získavanie efektívnej solárnej energie a nabíjanie batérií sú stredobodom všetkého, čo robíme.

Udržateľnosť

Práca na udržateľných riešeniach je to, čo nás spája a čo nás poháňa vpred. Ručíme za to, že výrobky, ktoré vyvíjame dnes, bude možné opravovať aj v budúcnosti. Výraznou mierou prispievame k revolúcii v oblasti zelenej energie a máme všetky dôvody byť hrdí na svoje výrobky, vývoj a služby.

Naša kultúra

Chceme, aby energia našich zamestnancov u nás znamenala viac. Preto sa neustále snažíme udržiavať pozitívnu firemnú kultúru. To je to, čo nás ženie vpred.

Rozmýšľame perspektívne

Naše tímy vždy rozmýšľajú v širších súvislostiach, usilovne menia vízie na priekopnícke výrobky a riešenia. Pracujeme so všeobecne známymi vecami po celom svete, aby sme prinášali výrobky budúcnosti.

Spájame

Naši zamestnanci nechávajú za seba hovoriť svoje skutky. Každý, kto posunúť veci dopredu, má šancu. Staviame na odbornosti našich technických tímov, ale uznávame, že aj napriek tomu sa chyby stávajú, a to je vynikajúci spôsob, ako sa učiť. Noví zamestnanci sa veľmi rýchlo cítia v spoločnosti Fronius ako doma, pretože sú do rodiny Fronius prijímaní s otvorenou náručou.

Dosahujeme

Naše výrobky vždy oslovia zákazníkov na celom svete. Dosahovať takýchto úspechov sa nám darí vďaka vynikajúcej spolupráci všetkých našich oddelení. Ako rodinný podnik stále myslíme na ďalšie generácie a šetrne zaobchádzame so zdrojmi, aby sme i v budúcnosti mohli konať a žiť udržateľne.

Našim zamestnancom poskytujeme užitočné možnosti a sociálne výhody – príspevky pri narodení dieťaťa , príspevok za sobáš pre zamestnancov, rôzne spoločenské podujatia a team buildingy. Kvalita toho, čo ponúkame, je pre nás dôležitá.
Jedným z najdôležitejších aspektov, vplývajúcich na úspešnosť a chod celej spoločnosti, sú kvalitní a spokojní zamestnanci. Naša spoločnosť nechce na trhu práce získavať len odborníkov, ale ich aj vhodným spôsobom motivovať a viesť k spokojnosti, pretože práve tá ovplyvňuje výkonnosť a efektívnosť zamestnancov, ktorí opätovne zvyšujú dobré meno spoločnosti.

Teambuildingami sa snažíve podporovať  kolektív. Pocit spokojnosti na pracovisku vedie k dobrej nálade vo firme. Ak sa dokážu zamestnanci uvoľniť aj počas ťažkého časového a pracovného vypätia, žiadny problém pre nich nebude dostatočne veľký a všetko hravo zvládnu.
Spoľahnutie sa jeden na druhého dodáva ľudom pocit spokojnosti a chuť do práce. Zamestnanci by sa mali o seba zaujímať aj mimo pracovných hodín, čím sa utužujú priateľstvá.

Sme rodinná firma. Našim zamestnancom umožňujeme v práci veľkú mieru slobody. Našou snahou je, aby sa u nás noví kolegovia rýchlo zorientovali a boli na svoju pracovní úlohu dobre pripravení. Prvý deň absolvujú zamestnanci nevyhnutné úvodné školenia, zoznámia  sa so štruktúrou Fronius, firemnými pravidlami a pod.  Dozvedia sa od nás praktické informácie napríklad o spôsobe evidencie pracovnej dochádzky, o stravovaní, využívaní odpočinkových zón cez prestávky ,  atď. Každý nový zamestnanec má už od začiatku prideleného skúseného kolegu – „mentora“, ktorý mu je k dispozícii v priebehu prvých mesiacov a uľahčuje mu zoznámiť sa s ostatnými, spoznať firemné procesy a zvyklosti a celkovo sa adaptovať na nové firemné a pracovné prostredie. 
dôležité, aby zdravé jedlo nielen chutilo dobre, ale aby aj potvrdzovalo náš záväzok  udržateľnosti.

Byť vedúcim zamestnancom vyžaduje plné nasadenie, hlavne pri práci na medzinárodnej úrovni. Spoločnosť Fronius preto venuje vedúcim zamestnancom dostatok času, dáva im priestor na vlastné nápady a podporuje ich radosť z tvorivej  práce. Naša filozofia otvorených a dostupných informácií našim vedúcim pracovníkom uľahčuje ich každodennú prácu. V rámci vzdelávacieho programu Fronius sa vedúci zamestnanci učia, ako neustále zdokonalovať sami seba. Ako rodinná firma sa správame jeden k druhému s rešpektom a s priateľským prístupom.
Inovácie a pravidelné školenia spolu úzko súvisia, jedno bez druhého nie je možné. Každý, kto  chce formovať budúcnosť, musí byť zvedavý a skúmať fungovanie procesov. Našim zamestnancom poskytujeme širokú podporu v ich ďalšom profesnom a osobnom rozvoji – napr. formou odborného školenia, účasti na konferenciách alebo s využitím e-learningu. Vďaka vzdelávaciemu programu Fronius môžu naši zamestnanci využiť zaujímavú a rozsiahlu ponuku vzdelávacích kurzov rozvíjajúcich odborné alebo sociálne zručnosti.

Uvedomujeme si, že je dôležité venovať výberu nových zamestnancov dostatok času. Či už ide o vedúce pozície alebo odbornú prax, o výrobu alebo obchod, noví kolegovia musia zapadnúť do nášho týmu. Inými slovami, chémia je rovnako dôležitá ako odborné znalosti. A koho teda hľadáme? Proaktívnych ľudí, ktorí dokážu premýšľať za hranice možného a chcú, aby ich energia pomáhala vytvárať lepší svet. 

Ako rodinná firma kladieme veľký dôraz na našu firemnú kultúru. Preto okrem bežných pohovorov a štandardných výberových metód využíváme skúšobné lehoty. Obe strany sa tak  spoznajú v reálnych pracovných podmienkach – dobrý spôsob ako rýchlo zistiť, či bol náš výber správny.


Rady pre uchádzačov sú zvyčajne veľmi všeobecné a neposkytujú celkom jasnú predstavu – napríklad: mať dobré vyjadrovacie schopnosti, upravený vzhľad, orientácia v  odbore. My v spoločnosti Fronius uplatňujeme trochu iný prístup: "Kde vaša energia znamená viac"  nie je iba hlavným heslom v našich pracovných ponukách, ale dôležitý všeobecný princíp, ktorým sa riadime.


Našim uchádzačom doporučujeme: Buďte autentickí. Ukážte nám, že viete kreatívne myslieť. Popremýšľajte o tom, na akých príkladoch môžete najlepšie prezentovať efektívne uplatňovanie svojej energie – či už v súkromnom živote alebo v práci. 
Marian Reipricht, aplikačný technik Fronius Slovensko

"Do spoločnosti Fronius som pred 4 rokmi nastúpil na pozíciu aplikačného technika ako zvárač s 15 ročnou praxou. Až vo Froniuse, ktorý je technologický líder  na trhu,  som začal profesionálne rásť, viac sa zaujímať o štruktúru zvarov a materiálov. Dovtedy som pracoval s rôznymi typmi manuálnych zváracích zdrojov. Počas školenia v rakúskom Welse som mal možnosť pocítiť zázemie materskej firmy. Fascinuje ma úsilie, ktoré vkladajú  kolegovia z oddelenia výskumu a vyývoja, aby vytvorili dokonalý elektrický oblúk.  Keďže technológie sa neustále vyvíjajú, je pre mňa výzvou najmä robotické zváranie."
Marian Repricht, Fronius Slovakia

Naše obchodné jednotky Zváracia technológia: kde Vaša energia pomáha spájať kovy

Či už v autách alebo vo výletných lodiach, v malých lokálnych dielňach alebo v globálnych priemyselných závodoch: tam, kde je nutné bezchybne spojiť kovy, bola naša Obchodná jednotka Perfect Welding globálnym lídrom po celé roky. Udávame globálne trendy pre oblúkové a odporové bodové zváranie a sme svetovou jednotkou v robotickom zváraní. Už 60 rokov sme vždy o krok vpred a neustále posúvame možnosti toho, čo je možné. Naši odborníci poskytujú podporu zákazníkom na celom svete prostredníctvom škály komplexných služieb, ktoré pokrývajú všetky oblasti od analýzy zváracích zdrojov až po odborné školenia. Ak hľadáte obohacujúcu kariéru, pri ktorej bude Vaša energia dobre odmenená, prišli ste na správne miesto.