Náš pracovný svet Riadenie siete dodávateľov 

Udržateľné logistické riešenia

Naša logistika nezohľadňuje len úsporu času a nákladov, ale tiež šetrné využívanie prírodných zdrojov. Zamestnanci spoločnosti Fronius spolupracujú s dodávateľmi z celého sveta, ktorí musia spĺňať nevyhnutné požadavky: žiadne sporné metódy ťažby surovín, nízke emisie CO2, rešpektovanie princípov férových pracovných podmienok . Preto sú naši partneri na špičkovej úrovni nielen po hodspodárskej stránke, ale sú zároveň i priekopníkmi v sociálnych a enviromentálnych záležitostiach.

Naše tímy sa tiež usilujú o dosiahnutie správnej rovnováhy medzi vlastnou výrobou a nákupom tovaru. Okrem toho je súčasťou každodennej práce našich logistov vyhľadávanie možností digitalizácie a inovácie procesov, čím sa Fronius stáva v oblasti riadenia dodávateľského reťazca vzorom pre rad iných firiem.

PRIHLÁSIŤ SA TERAZ 

Naše pracovné miesta