Impressum / vyhlásenie

Webovú stránku www.fronius.com vám poskytuje spoloènos Fronius International GmbH.

Základné zameranie média:

Webový portál slúži na ohodnotenie nami predávaných tovarov a služieb, ako aj prezentáciu našej spoloènosti.

Vlastník média a vydavate:

Fronius International GmbH

Predmet podnikania vlastníka média:

Výroba a predaj výrobkov z divízií Perfect Charging, Perfect Welding and Solar Energy.

Sídlo vlastníka média:

Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach

Obchodné vedenie:

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß

Kontakt:

E-mail: contact@fronius.com
Tel.: +43 7242 241-0

Dodacia adresa/logistické stredisko:

Fronius Straße 5
A-4642 Sattledt

Èíslo zápisu v obchodnom registri a registrový súd:

Èíslo zápisu v obchodnom registri: 149888z
Registrový súd: Zemský súd Steyr
DIÈ: ATU52614407

Informácie o online riešení sporov:

Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne online riešenie sporov (platforma OS), ktorú nájdete na stránke http://ec.europa.eu/odr.