Company
Najčastejšie hľadané výrazy

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Company

Tri business units Jedna vášeň

Naše tri Business units

Ako celosvetový technologický líder koncentruje spoločnosť Fronius svoje kompetencie do troch Business Units: Perfect Charging, Perfect Welding a Solar Energy. Tieto tri Business Units spájajú jednu vášeň: Zas a znova vytvárať inovácie, ktoré posúvajú hranice možného. Či už vo zváracej technike, vo fotovoltike, alebo v technike nabíjania akumulátorov – každá z našich Business Units znamená priekopnícke trendy, ktoré používateľov na celom svete presvedčujú efektivitou a najvyššou kvalitou. Dôkazom toho sú aj početné národné a medzinárodné ceny, ktorými sú naše produkty a riešenia pravidelne oceňované.


business unit perfect welding

Už od roku 1950 vyvíja spoločnosť Fronius v rámci Business Unit Perfect Welding zváracie technológie a systémové riešenia pre zváranie elektrickým oblúkom a odporové bodové zváranie. Pritom výrazne ženieme dopredu pokrok v oblasti zváracej techniky a dnes sme celosvetovým technologickým lídrom v segmente trhu zváracej techniky s elektrickým oblúkom. S našimi inovačnými vývojmi umožňujeme použitia, ktoré predtým boli nemysliteľné – napríklad tepelné spájanie ocele s hliníkom. Paleta produktov Business Unit Perfect Welding zahŕňa ručné a automatizované zváracie systémy a kompletné systémy, ako aj príslušné služby.

Ešte k Perfect Welding


business unit Solar Energy

Solar Energy je najmladšou z troch Business Unit spoločnosti Fronius a od roku 1992 sa zaoberá inovačnými riešeniami pre fotovoltiku. Ako priekopník solárnej energie s víziou „24 hodín slnko“ sme výrazne prispeli k zvratu v oblasti energie. Naším cieľom je budúcnosť, v ktorej je celosvetová spotreba energie na 100 % pokrytá obnoviteľnými zdrojmi. Aby sa táto vízia mohla stať realitou, ponúka Business Unit Solar Energy širokú paletu produktov týkajúcu sa vytvárania, akumulovania, distribúcie a spotreby solárnej energie. K tomu patria striedače, akumulátory, merače a zariadenia na monitorovanie energie, ale aj kompletné systémové riešenia, ako aj rozsiahla ponuka služieb. Ešte k Solar Energy


business unit Perfect Charging

Perfect Charging je najstaršou z troch Business Unit Fronius: Od nášho založenia v roku 1945 pracujeme v oblasti techniky nabíjania akumulátorov, a zaoberáme sa pritom vývojom nabíjačiek pre štartovacie a hnacie akumulátory. Inovačná paleta produktov a služieb BU Perfect Charging presvedčí svojím výkonom, efektivitou, hospodárnosťou a stálosťou. Či pri prevádzke elektrických dopravných vozíkov, v intralogistike, alebo pre spoľahlivé zásobovanie energiou štartovacích akumulátorov pri motorových vozidlách vo výrobe, predvádzacom priestore a dielni: Technológia Fronius sa pri veľkom počte používateľov na celom svete stará o maximálnu dostupnosť svojich vozidiel, pre značne znížené prevádzkové náklady a pre dlhšiu životnosť akumulátorov.

Ešte k Perfect Charging

We think you are located in a different country

The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?