Perfect Welding

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Perfect Welding

CHRÁNĚNÉ A SVAŘENÉ! AKTUALIZACE SYSTÉMŮ PRO NAVAŘOVÁNÍ

Navařování je efektivní a hospodárný svařovací postup určený k opravám dílů navařováním přídavného materiálu nebo k jejich ochraně proti otěru a korozi. Zvláštní význam má navařování v plynárenském a ropném průmyslu, kde se rozvody umístěné mimo pevninu – složené z trubek, ventilových bloků a dalších komponent – táhnou stovky kilometrů a je nutné je chránit před vlivem různých materiálů a přírodními vlivy.

INTELIGENTNÍ A PRAKTICKÉ

Systémy pro navařování Fronius se vyznačují svou flexibilitou, vysokým výkonem a hospodárností. Rozhodující roli při výběru vhodného svařovacího systému hrají tvar, velikost a hmotnost dílu určeného k nanášení. Společnost Fronius proto vyvinula portfolio systémů pro navařování, které splňují požadavky na kvalitu i hospodárnost. Systém Compact Cladding Cell je například hospodárný kompaktní systém. Je vhodný pro nanášení na menší díly s průměrem do jednoho metru a hmotností do 2 500 kilogramů. Jako protiklad byl vyvinut systém pro větší a komplexní díly Endless Torch Rotation (ETR). Srdcem systému ETR je nekonečně rotující svařovací hlava, která dokáže svařovat také díly s více otvory a různými úhly otvorů. Hořák a podavač drátu rotují společně kolem osy otvoru. Plně automatické centrování dílů zkracuje výrobní časy.

NOVÉ OVLÁDÁNÍ PRO ROZMANITĚJŠÍ VYUŽITÍ

Další vývojový stupeň systému ETR představuje zařízení ETR Ultimate. Tento svařovací systém nasazuje aktuálnímu systému ETR doslova korunu: uživatelé jej mohou kromě klasického navařování využívat také ke spojování dílů se složitými geometriemi i pro svařování obtížně svařitelných svarů.

Umožňuje to zcela nově navržené systémové řízení vybavené 21palcovým dotykovým displejem: svařovací technik vidí trojrozměrný model svařovaného dílu. Za tímto účelem musí pouze naimportovat konstrukční data softwaru CAD. Před zahájením svařovacího procesu definuje uživatel prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní svařovací sekvenci. Následně systémový software převede zadané parametry do programovacího jazyka CNC G-Code a svařovací proces může začít. Inovativní systémové řízení ovládá všechny osy současně a pohybuje svařovací hlavou přímo k cílovému bodu.

ČTYŘIKRÁT VYŠŠÍ RYCHLOSTI

Systém pro navařování trubek Pipe Cladding představuje speciální řešení pro vnitřní pokovování trubek. Typickým příkladem je stoupací potrubí v ropném a plynárenském průmyslu. Společnost Fronius výrazně vylepšila výkon svého systému Pipe Cladding, čímž téměř zčtyřnásobila rychlost svařování. Za účelem dosažení těchto vysokých rychlostí svařování došlo k optimalizaci podavače drátu a svařovacího hořáku, čímž se významně zvýšil odtavný výkon. Kromě mimořádného zkrácení doby zpracování spotřebuje nový systém pro navařování méně plynu a šetří spotřební díly hořáku. Chlazení hořáku, podavače drátu a kamery je velice účinné a zaručuje spolehlivé použití při vysokých teplotách uvnitř trubek. Výsledkem je vysoce výkonný systém pro navařování, který udává nové standardy rychlosti svařování, kvality a hospodárnosti.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?