Perfect Welding

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Perfect Welding

HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY PŘI VÝVOJI VÝROBKŮ MEZI PŘÁNÍM ZÁKAZNÍKA A INOVACÍ

Ještě nikdy se hospodářství tak silně nezaměřovalo na jednotlivce a jeho potřeby jako v době digitalizace. Také v obchodní jednotce Fronius Perfect Welding se s nástupem nového strategického nasměrování vše točí okolo zákazníka a jeho výzev. Vedoucí vývoje HARALD LANGEDER v rozhovoru odpovídá na otázky ohledně vlivu a účinku blízkosti k zákazníkům na vývoj výrobků.

V současné době se všechny podniky chtějí orientovat na zákazníka a hlavně být mu nablízku – Fronius Perfect Welding také. Jaký vliv bude mít v budoucnu téma blízkosti k zákazníkům na vývoj výrobků?

V minulosti byly středem zájmu při vývoji výrobků nápady, které z větší části vznikaly interně u nás. To se zásadně změní. Naším cílem je, abychom v budoucnu vyvíjeli více nabídek našich svařovacích zdrojů a systémů s přidanou hodnotou. Tím chceme zlepšit plnění potřeb našich zákazníků. A to zase předpokládá, že ještě před zahájením vývojového projektu dokonale pochopíme jejich procesy.

 

Co přesně to znamená?

Stanovili jsme nové cílové segmenty, v rámci kterých chceme být zákazníkům ještě blíž. Blízkost k zákazníkům v rámci další spolupráce znamená také to, že s nimi rozvíjíme inovační partnerství. V digitálně propojeném průmyslovém prostředí spatřujeme v těchto partnerstvích velký potenciál růstu.

 

Jaké konkrétní adaptace výrobků plánujete?

Základem inovačních partnerství bude otevřená výměna informací a dat. Proto budeme naše výrobky vyvíjet zejména směrem k propojitelnosti, abychom mohli provádět datovou výměnu s našimi zákazníky na všech úrovních.

 

A jak společnost Fronius zjistí, co zákazník potřebuje?

Základem toho, abychom zákazníkům porozuměli, jsou platná data a informace. Prostřednictvím propojených systémů a osobního dialogu se nám musí podařit taková výměna informací se zákazníky, abychom zjistili, co budou v budoucnu potřebovat. Díky současným technologickým možnostem jsme už dnes vytvořili předpoklady pro realizaci ještě individuálnějších přizpůsobení po celém světě.

 

Jaké změny s sebou přinese zaměření na blízkost k zákazníkům mimo vývoj přístrojů?

Individualizace naší nabídky se zcela jistě z velké části promítne i do vývoje softwaru. Vzhledem k tomu je software důležitým strategickým tématem výzkumu a vývoje. Co také pozorujeme, je vývoj směrem k nové orientaci služeb v průmyslovém prostředí. A my už zcela důsledně uvažujeme tímto směrem. Naznačený vývoj určitě nenahradí význam samotného hardwaru, ale hardware už nebude jediným základem obchodní činnosti. Dokonce bude přibývat individuálních zákaznických obchodních modelů. V důsledku to pro nás znamená, že se budeme vyvíjet v průmyslový podnik poskytující služby. Pokud jde o výměnu informací a dialog se zákazníky a partnery, už dlouhou dobu investujeme do digitálních systémových komponent orientovaných na zákazníky. To vše musí pro obě strany fungovat jednoduše, plynule a nepřetržitě, 24 hodin 7 dní v týdnu.

 

Shromažďováním dat získá společnost Fronius mnoho informací o svých zákaznících. Nestanou se tak zákazníci silně závislými na svých dodavatelích?

Tyto obavy jsou zcela pochopitelné. Pokud se však podíváme na rozhraní a řídicí protokoly, jsou do velké míry standardizované. Stejně se jako dodavatelé často musíme přizpůsobit systémům zákazníků. Mezi námi a našimi zákazníky musí fungovat férová výměna hodnot. Tím vzniká dobrovolná vazba založená na vzájemné důvěře. Vidíme to jako klíč k úspěchu ve stále propojenějším světě.

 

Když se bude společnost Fronius stále více zaměřovat na výzvy zákazníků, nezůstanou pak skutečné inovace stranou?

Je to opravdu o hledání rovnováhy. Společnost Fronius se rozhodla, že středem jejího zájmu budou výhody pro zákazníky. Naše strategie Customer Intimacy však zahrnuje ještě jeden přístup, a to otevřenost nejen vůči zákazníkům, ale také vůči tomu, co se odehrává v jejich prostředí. To však zvládneme jen s mimořádnou blízkostí k zákazníkům, která zase předpokládá rozsáhlé propojení na osobní i digitální úrovni. Získané znalosti nám pak i v budoucnu umožní vyvozovat správné závěry pro inovace a nové obchodní modely. A právě tím chceme naše zákazníky a partnery nadále překvapovat.

„Blízkost k zákazníkům je založena na dialogu, jak na osobní úrovni, tak také přes digitální rozhraní.“ HARALD LANGEDER, výzkum a vývoj, obchodní jednotka Perfect Welding
THALHEIM V RAKOUSKU JE SÍDLEM SPOLEČNOSTI FRONIUS PRO VÝZKUM A VÝVOJ. Na 50 000 m² základní plochy se vyvíjí výrobky pro všechny tři obchodní jednotky (Solar Energy, Perfect Charging a Perfect Welding). Inovace zde vytváří přibližně 600 zaměstnanců, z nichž více než polovina pro obchodní jednotku Perfect Welding. V moderních zkušebních laboratořích se provádějí testy odolnosti výrobků, např. nárazové a pádové zkoušky, zkoušky životnosti a EMC testy (pro elektromagnetickou kompatibilitu). Společnost Fronius sází na udržitelnost: Elektrickou energii pro proud a teplo v Thalheimu vyrábí fotovoltaika a geotermální pole.