Perfect Welding

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Perfect Welding

BOD ZA BODEM VE STEJNÉ KVALITĚ ODPOROVÉ BODOVÉ SVAŘOVÁNÍ

Již na konci 19. století došlo k prvnímu použití měděných elektrod k odporovému bodovému svařování. Průmyslové využití tohoto procesu spojování na sebe pak nenechalo dlouho čekat. Od 30. let 20. století se stále častěji používal v automobilové výrobě a od té doby se stal nepostradatelným.

Odporové bodové svařování je jednoduché a energeticky účinné, nevyžaduje použití ochranného plynu ani přídavného materiálu a je celosvětově považováno za jeden z nejhospodárnějších procesů spojování. Princip spočívá v proudu, který je prostřednictvím elektrody s vysokou elektrickou vodivostí a nízkým tepelným odporem veden k dílu. Výsledná síla následně působí na svařenec: spojované plechy se na kontaktním místě bodově ohřívají, dokud se nedosáhne požadovaného průměru svarové čočky – tím dojde ke spojení svařenců.

KDE SE ODPOROVÉ BODOVÉ SVAŘOVÁNÍ POUŽÍVÁ?

Odporové bodové svařování se v 80 procent případů uplatní při běžném použití oceli. V důsledku silného trendu zvýhodňovat lehké konstrukce – méně materiálu vede k nižší spotřebě energie a emisím CO2 – požadavky na metody spojování neustále rostou. V automobilovém průmyslu, který tvoří zhruba 85 procent světového trhu s bodovým svařováním, se proto stále častěji používá hliník. Svařování hliníku představuje velkou výzvu. Jeho svařovací vlastnosti se totiž výrazně liší od oceli. Zatímco ocel se taví při 1500 °C, zoxidovaná vrstva, která obklopuje hliník, zkapalní přibližně až při 2000 °C. Samotný hliník se přitom taví už při 650 °C. Odporové bodové svařování se kromě toho používá také v železničním sektoru, letectví a kosmonautice. Společnost Fronius má v portfoliu různé systémy odporového bodového svařování: DeltaSpot s obíhajícím procesním pásem a DeltaCon jako běžný systém bodového svařování.

PŘEHLED VÝHOD

Pokud jsou při zpracování požadována speciální kritéria pro povrch, menší rozstřiky a hospodárné svarové švy, jsou systémy odporového bodového svařování od společnosti Fronius tím pravým řešením. Systém bodového svařování DeltaSpot s obíhajícím procesním pásem je jedinečný proces, který zaručuje stále stejnou kvalitu každého bodu. To je velmi významné zejména v automobilovém průmyslu, protože jeden automobil má obvykle 4000 až 5500 svařovaných bodů. Pomocí systému DeltaSpot lze bez časové ztráty spojit 4000 až 7000 bodů, a to se stále stejnou kvalitou povrchu. Procesní pás navíc chrání elektrodu před nalegováním, opotřebením a znečištěním. Uživatel tak ušetří spoustu času i nákladů na dokončovací práce. Běžné kleště naopak inklinují k posouvání elektrod a následnému snížení kvality. Vysoká tuhost svařovacích kleští DeltaCon naopak znemožňuje posunutí elektrod o více než 0,85 mm. Vzhledem k této vysoké tuhosti a sofistikovanému řízení svařování Fronius lze zvýšit životnost elektrod, aniž by utrpěla kvalita.

Rozhodujícím argumentem hovořícím ve prospěch odporového bodového svařování je vysoká produktivita při nízkých nákladech. Tento svařovací postup je oprávněně považován za jedničku na trhu s technologiemi spojování tenkých plechů. Hnací silou v této oblasti je jednoznačně automobilový průmysl. Kromě známých odvětví společnost Fronius našla také nové možnosti uplatnění, které mohou využívat výhod osvědčeného procesu spojování – například výroba výtahů nebo systémů pro distribuci energie. Díky tomu se oblasti použití odporového bodového svařování budou i nadále rozšiřovat.

Fallback profile picture

» „Co je na systémech bodového svařování od společnosti Fronius zvláštního? Zákazník obdrží kompletní systém od kleští až po řízení od jednoho dodavatele. Rozumíme procesu, mechanice i elektronice. To usnadňuje zákazníkovi práci, protože místo hledání různých dodavatelů kleští a řízení od nás dostane kompletní balíček.“ «

Gerald Schmitt, produktového manažera pro odporové bodové svařování

DeltaCon

Kleště pro běžné bodové svařování byly speciálně upraveny pro použití v oblasti svařování hliníku. V porovnání s ocelí totiž hliník vykazuje nižší odpor, ale jeho spojování vyžaduje větší velikost proudu. Vzhledem k vysokému stupni automatizace je tento systém vhodný pro každou výrobní linku.

DeltaSpot

Systém bodového svařování s obíhajícím procesním pásem je celosvětově jedinečným řešením, které se dokonale hodí pro spojování oceli s hliníkem, tenkých plechů i více plechů najednou. Tento systém je ideální zejména pro svařence s velkým počtem bodů, protože pomocí zařízení DeltaSpot lze spojit až 7000 bodů bez přerušení. To má pozitivní vliv zejména na dobu taktu.

We think you are located in a different country

The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?