Perfect Welding

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Perfect Welding

Výzva – zváranie tenkých plechov v strojárstve

8.5.2024
„It works“ je krédo spoločnosti Credo der Knoll Maschinenbau GmbH v meste Bad Saulgau v srdci Švábska. V spoločnosti, ktorú v roku 1970 založil Walter Knoll ako podnik s jedným zamestnancom, vyrába dnes viac ako 1100 pracovníkov moderné priemyselné zariadenia – v Nemecku, Poľsku, Číne a v USA. Zvára sa tu spoľahlivou zváračkou TPS 320i od spoločnosti Fronius, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám z hľadiska manipulácie, zváracích postupov či funkcií.

Spoločnosť Knoll má vedúce postavenie v oblasti technológií, kvality a povedomia o značke. Ekonomicky nezávislý švábsky rodinný podnik vytvára pridanú hodnotu pre všetky prevádzky, v ktorých sa obrábajú kovy: v automobilovom priemysle, v energetike a medicínskej technike, v strojárstve a výrobe zariadení, ako aj v leteckom priemysle.

Veľká hĺbka výroby

Sofistikované riešenia z Bad Saulgau optimalizujú výkon mnohých obrábacích strojov. Vyrábajú sa tu systémy na čistenie chladiacich mazív, dopravníky triesok a kovového odpadu a čerpadlá, ktoré šetria zdroje. Do výrobného programu patria tiež centrálne systémy, samostatné zariadenia spojené do jedného systému. Potrebné sú na plne automatickú prepravu triesok a chladiacich mazív do centrálnych zariadení na úpravu. Automatizované riešenia montážnych liniek a intralogistiky tvoria ďalší pilier spoločnosti Knoll. Príkladmi sú montážne dopravníky, transportné systémy bez vodiča alebo kobotické riešenia.

Joachim Riebsamen, vedúci výroby oddelenia hrubej montáže: „Ako poskytovateľ riešení ponúkame všetky požadované výkony z jednej ruky – od plánovania projektu, cez výrobu, až po uvedenie do prevádzky a servis. Veríme, že dobré vzťahy so zákazníkmi sú založené na transparentnosti a dôvere. Preto sa nespoliehame len na webovú stránku, brožúry a obchodné rokovania. Na našom obrábacom pracovisku sa potenciálni zákazníci môžu sami v reálnej výrobe presvedčiť o výhodách našich výrobkov.“

Vzhľadom na veľkú hĺbku výroby v spoločnosti Knoll zostáva väčšina pridanej hodnoty v podniku. V rovnakej miere hospodárnosti a trvalej udržateľnosti spoločnosť výrazne znižuje nároky na logistiku a všetky súvisiace emisie CO2.

Výzva v oblasti zvárania tenkých plechov

Nie všetko sa v Bad Saulgau vyrába sériovo. Mnohé konštrukčné diely sa v takzvanej hrubej montáži zvárajú ručne. Používajú sa pri tom plechy s rôznou hrúbkou – až do veľkosti 25 mm. Pre zariadenia na čistenie chladiacich mazív a dopravníky používajú odborníci v Knoll predovšetkým oceľ S355, ktorá sa spája s ochranným plynom M21 (82 % Ar/18 % CO2) a prídavným materiálom SG3 (G4Si1). Ako základ pre nastavenie parametrov slúži interná WPS (Welding Procedure Specification).

„Jednou z najväčších technických výziev v oblasti zvárania je spracovanie tenkých plechov,“ vysvetľuje Holger Kleck, majster na úseku zváracej techniky. „Naše konštrukčné diely majú väčšinou hrúbku materiálu 1 – 6 mm a relatívne rýchlo sa deformujú. Preto musíme zvárať s malým vnášaním tepla a s nízkou mierou deformácií. Často vyrábame pohľadové diely, ktoré vyžadujú nielen metalurgicky perfektné, ale aj opticky pekné zvary. Vtedy chceme bezpodmienečne vylúčiť nehospodárne dodatočné obrábanie. Preto sa požaduje maximálne bezrozstrekové zváranie s nízkym nárastom zvarového spoja. Na všetky tieto požiadavky má pre nás najlepšiu odpoveď zváracie zariadenie od spoločnosti Fronius TPS 320i.“

Na spájanie tenkých plechov používajú experti v spoločnosti Knoll pulzné zváranie. Vyznačuje sa nízkou tvorbou rozstrekov a nízkou deformáciou materiálu. Inteligentná funkcia pulzného synergického zvárania MIG/MAG Pulse Synergic zváračky TPS 320i umožňuje odborníkom v spoločnosti Knoll používať proces pulzného elektrického oblúka s riadeným prechodom materiálu. Vo fáze základného prúdu sa pri tom prívod energie znižuje natoľko, aby elektrický oblúk ešte stabilne horel a predhrieval povrch zvarenca. Fáza pulzného prúdu zaisťuje presne dávkovaný prúdový impulz pre cielené uvoľňovanie kvapiek. Obidve fázy umožňujú presné zváranie s nízkou tvorbou rozstrekov v celom rozsahu výkonu. Nežiaduce skraty so súčasnou explóziou kvapiek a nekontrolovanými rozstrekmi pri zváraní sú prakticky vylúčené. Aj zapaľovanie SFI (Spatter-free Ignition) pomáha zabraňovať neželaným rozstrekom.

„Pri pulznom zváraní s TPS 320i ostáva elektrický oblúk aj pri nízkej intenzite prúdu veľmi stabilný,“ dopĺňa Kleck. „Ak potrebujeme šupinatý zvar, máme k dispozícii funkciu SynchroPuls, pričom zvárací výkon sa cyklicky mení medzi dvomi pracovnými bodmi. Celkove sa nám vďaka dlhodobej spolupráci so spoločnosťou Fronius podarilo výrazne optimalizovať naše zváracie procesy. Aj v budúcnosti sa budeme spoliehať na túto rakúsku spoločnosť. Zváracie zariadenia sú moderné a ich údržba je jednoduchá. Ak potrebujeme pomoc, nemusíme dlho čakať.“

TPS 320i – zváračka, ktorá hovorí jasnou rečou

Viac ako 70 pracovísk ručného zvárania v spoločnosti Knoll je vybavených touto modernou zváračkou. Vyznačuje sa jednoduchou obsluhou s personalizovaným 7 palcovým dotykovým displejom, stabilizátormi závaru a dĺžky elektrického oblúka, ako aj rozšíriteľnosťou o špecifické softvérové balíky, takzvané Welding Package. Príkladom sú napr. LSC (Low Spatter Control), PMC (Pulse Multi Control) alebo CMT (Cold Metal Transfer). Zvárači sa môžu prihlásiť pomocou svojej vlastnej NFC karty a vstupovať do svojich osobných oprávnení a nastavení.

Navigácia v menu je dostupná vo viac ako 30 jazykoch. Vzhľadom na to, že z dôvodu rastúceho nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v Nemecku spoločnosť Knoll zamestnáva stále viac zváračov z rôznych krajín, sú „zváračky s rodným jazykom“ mimoriadne užitočné. Displej zváračky je nielen viacjazyčný, ale hovorí dokonca aj nekódovaným textom. Detailné opisy a grafické animácie vedú zváračov krok za krokom, napríklad pri kompenzácii odporu.

Na manuálne vykonávané zváracie úlohy sa vynikajúco hodí variant TPS 320i s integrovaným podávačom drôtu. Obzvlášť jednoduché navliekanie drôtu len niekoľkými pohybmi ruky je veľkou výhodou a uľahčuje zváračom každodenný život.

Prehľad o všetkých parametroch

Zváračka sa ovláda centrálnym otočno-stláčacím regulátorom v kombinácii s dotykovým displejom. Zvlášť praktická je možnosť rýchlej zmeny (Quick Change) charakteristík, procesov a funkcií. Po ťuknutí na príslušné zobrazenie v stavovom riadku sa dá okamžite získať prístup k dostupným parametrom.

Na centrálnom displeji TPS 320i majú odborníci pred očami všetky relevantné riadiace veličiny a dokážu si ich postupne upravovať. Inovatívne animácie pomáhajú kvalifikovaným zváračom pri zadávaní parametrov. Na grafickom znázornení možno vidieť, ako sa rozmery synchrónne menia s korekciami dĺžky elektrického oblúka podľa toho, či je zadaná plusová alebo mínusová korekcia. Umožňuje to takzvaná funkcia Synergic, ktorá automaticky rozpozná, aký vplyv majú nastavenia a korekcie na iné používané parametre.

Easy Job a aplikácia WeldConnect

Zariadenie bezchybne reaguje aj vtedy, ak obsluha prebieha v zváračských rukaviciach. Stále sa opakujúce kombinácie parametrov pre určité úlohy sa dajú personalizovane ukladať jediným stlačením tlačidla ako Easy Joby. Pri zváraní oceľového plechu s hrúbkou 3 mm sa napríklad používa Job 1. Pri zváraní chróm-niklového plechu s hrúbkou 5 mm, Job 2. Pri použití zváracieho horáka JobMaster sa tieto joby dajú vyvolať priamo na zváracom horáku. Na nastavenie predvolených hodnôt zvárania je nápomocná praktická aplikácia Fronius WeldConnect pre Android a iPhone. Po naskenovaní základného materiálu, prídavného materiálu a ochranného plynu pomocou QR kódu a po zadaní druhu zvaru, hrúbky materiálu, zváracieho procesu a zváracej polohy do mobilného telefónu môže zvárač pomocou NFC (Near-field Communication) prenášať vypočítané hodnoty do TPS 320i alebo do mobilného telefónu iného pracovníka, ktorý ich následne prenesie do svojej zváračky.

Robotické aplikácie robia zváranie atraktívnym – aj v spoločnosti Knoll

Zváranie nemá práve ten najlepší imidž. Mnoho ľudí si túto profesiu spája s hlukom, škodlivým dymom zo zvárania a jednotvárnosťou. Toto povolanie je pri tom mimoriadne náročné, a to hlavne vtedy, keď do hry vstupujú roboty. Vtedy sa okrem zváračských znalostí v oblasti elektrotechniky a metalurgie požadujú aj znalosti v oblasti programovania. Zvárači, ktorí vedia, ako sa robot programuje, sú vždy žiadaní a dobre platení.

Mnoho spoločností, medzi nimi aj Knoll, vypracovávajú v súčasnosti svoje programy zvárania offline, t. j. mimo robotického zváracieho systému na PC alebo na laptope. Tak sa minimalizujú nielen časy prestojov, veľká výhoda spočíva aj v simuláciách zvárania na digitálnom dvojčati: Softvér rozpoznáva limity osí a vypočítava štartovacie body, koncové polohy, dráhy rozbehu a samostatne nastavuje programovacie body. Vizualizujú sa rušivé kontúry a včas sa korigujú nastavenia zváracieho horáka – ešte pred zvarením prvého spoja.

Medzičasom sa aj v spoločnosti Knoll začal používať kobotický systém. Jeho obsluha je jednoduchá, klasické znalosti programovania sa nevyžadujú. Pri vytváraní dráhy zvárania je potrebné pohybovať zváracím horákom bod po bode pozdĺž línie spájania a jeden po druhom ich ukladať. Softvér automaticky vypočíta dráhu a postup zvárania a údaje sú natrvalo k dispozícii pre ďalšie joby. Zariadenie v spoločnosti Knoll disponuje technológiou CMT. Známy „studený“ zvárací proces MIG/MAG spoločnosti Fronius sa vďaka svojmu extrémne stabilnému elektrickému oblúku, v spojení so zníženým vnášaním tepla a nízkou tvorbou rozstrekov, používa v súčasnosti po celom svete: vo výrobe zariadení, strojov, automobilov, výstavbe elektrární, v leteckom a potravinárskom priemysle a v zdravotníckej technike. Predovšetkým pri zváraní tenkých plechov má bezkonkurenčné výhody.

„Obsluha kobotov je intuitívna a má určitý faktor zábavy. To sa prejavuje hlavne pri mladých zváračoch. Páči sa im zvárať s kobotom, pretože je to jednoduché asi ako obsluha smartfónu. Každý, kto je zvyknutý používať takéto zariadenie, sa dokáže v priebehu pár hodín naučiť používať kobota. Ak je uzavretý v kryte a vybavený systémom na odsávanie dymu zo zvárania, zvárači sú chránení pred nezdravým dymom zo zvárania,“ hovorí Kleck ako zástanca kobotov.

Orientácia na kvalitu – ale so srdcom

V typicky švábskom štýle záleží obom konateľom Matthiasovi a Jürgenovi Knollovcom nielen na spoločenskom rozvoji mesta Bad Saulgau, ktoré štedro sponzorsky podporujú, ale aj na precíznosti – a to aj pri zváraní. Na to potrebujú kvalifikovaných pracovníkov, ktorí rešpektujú štandardy spoločnosti. S týmto vedomím chápe spoločnosť Knoll svoj úspech predovšetkým ako výsledok úsilia mnohých schopných pracovníkov, ktorí pre ňu pracujú. Zisk slúži na rozvoj závodu a reinvestuje sa do spoločnosti. V spoločnosti Knoll sa uvažuje predvídavo na generácie dopredu, nepozerá sa len na štvrťročné čísla. Z toho profituje región aj zamestnanci.

Zdravie a bezpečnosť sú prvoradé

Zdraví zamestnanci nie sú samozrejmosťou – rovnako ako tí zanietení. Keďže jedno súvisí s druhým, spoločnosť Knoll sa zameriava na ergonomické pracoviská a čo najlepšie možné osobné ochranné pracovné prostriedky. Všetky zváracie stoly sú výškovo nastaviteľné, dlhodobým štandardom sú zváracie kukly so stmievaním a s prívodom čerstvého vzduchu. Okrem toho sa vzduch v priestore obnovuje štyrikrát za hodinu.

„Ergonómia na pracovisku je dôležitá téma,“ vysvetľuje Riebsamen. „Nielen zo zdravotného, ale aj z ekonomického hľadiska. Nekomplikovaná, individuálna obsluha, krátke trasy medzi konštrukčným dielom a zváračkou – to všetko pôsobí motivujúco, šetrí vzácny čas a zvyšuje produktivitu zváračov.“

Samozrejme aj bezpečnosť a kvalita konštrukčného dielu hrajú rozhodujúcu úlohu. Experti v spoločnosti Knoll používajú preto rôzne metódy kontroly, ako je penetračná skúška farebnej indikácie (PT – Penetration Testing) na kontrolu každého jedného konštrukčného dielu. Ide o rýchlu a efektívnu metódu, vďaka ktorej sú viditeľné povrchové trhliny a defekty, ako sú póry. Vhodná je aj pre komplexné geometrie, dá sa realizovať na zvarencoch všetkých veľkostí. Prostredníctvom PT sa dajú identifikovať aj malé chyby, ktoré nie sú voľným okom viditeľné a zvárač ich môže odstrániť.

Počas penetračnej skúšky sa na povrch kontrolovaného zvarenca nanáša fluoreskujúca farba. Tá vniká do prítomných trhlín, pórov a defektov. Následne sa osvetlí špeciálnym osvetľujúcim prostriedkom alebo nastrieka vývojkou. Vďaka fluoreskujúcej farbe sú prípadné chyby pre kontrolórov okamžite viditeľné.

Podľa svojho kréda „it works“ dodáva spoločnosť Knoll Maschinenbau GmbH svojim zákazníkom bezchybne fungujúce, spoľahlivé zariadenia a systémy.

All Parameters at a Glance

The welding machine is operated with a central rotary push-button combined with a touchscreen. The quick change function that allows users to switch between properties, processes and functions is particularly practical. If you touch the respective prompt on the status bar of the display, you can immediately access the available parameters.

On the central display of the TPS 320i, the specialists can see all the relevant control variables and adjust them one by one. Innovative animations support the welding specialists when entering parameters. For example, there is a graphical representation of how a-dimensions change as arc length corrections are made, depending on whether a positive or negative correction is entered. The “synergic function,” which automatically detects how settings and corrections affect other relevant parameters, is responsible for this. 

Easy Jobs and WeldConnect App

Even if the operation is carried out with welding gloves, the machine responds perfectly. Recurring parameter combinations for specific tasks can be saved as personalized easy jobs at the touch of a button. For example, when welding a 3 mm thick steel plate, job 1 is used. If you are welding a 5 mm thick chrome-nickel plate, use job 2. If a JobMaster welding torch is used, these jobs are available directly on the welding torch. The practical Fronius WeldConnect app for Android and iPhone is helpful for setting the welding specifications. As soon as the base material, filler metal and shielding gas have been scanned using a QR code and the weld seam profile, material thickness, welding process and welding position have been entered on the mobile phone, the welding specialist can use NFC (near-field communication) to transfer the calculated values to the TPS 320i or to a mobile phone belonging to another employee, who in turn transfers them to his/her welding machine.

Robot Applications Make Welding Attractive at Knoll 

Welding does not necessarily have the best image. The profession is often associated with noise, harmful welding fumes and monotony. At the same time, the job is quite demanding, at least when robots come into play. Then, in addition to welding knowledge from electrical engineering to metallurgy, programming skills are also required. There is huge demand for welding technicians who know how to program robots, and they are well paid. 

Many companies, including Knoll, now create their welding programs offline, i.e. separately from the robotic welding system on a PC or laptop. This not only minimizes downtimes, it also offers the big advantage of welding simulation on the digital twin. In this process the software identifies axis limits, calculates starting points, limit positions and journeys, and sets teaching points independently. Obstacles are visualized and welding torch positions corrected on time, before the first weld is made.

Knoll now also uses a cobot system. It is easy to use and does not require traditional programming skills. If you want to create a weld path, you move the welding torch point by point along the joint line and save the points one after the other. The weld path and sequence are automatically calculated by the software, recorded, and are permanently available for later jobs. The system at Knoll uses CMT technology. Due to its extremely stable arc, combined with reduced heat input and low spattering, today the renowned “cold” MIG/MAG welding process from Fronius is used worldwide in plant, machine, power plant and automotive construction, in the aircraft and food industries, and in medical technology. It plays to its unrivaled strengths, especially when it comes to thin sheet welding.

“Operating cobots is intuitive and has a certain fun factor. This is especially true for young welders. They think cobot welding is cool; among other things because it is as easy as using a smartphone. Anyone who is familiar with using a smartphone can operate a cobot within a few hours. If this is enclosed and equipped with a fume extractor, the welding specialists are also protected against unhealthy welding fumes,” says Kleck, sticking up for cobots. 

Quality-oriented but with a Heart

It is typically Swabian that, alongside the social development of the town of Bad Saulgau, which they generously support with sponsorship, precision is close to the hearts of the two managing directors Matthias and Jürgen Knoll, including during welding. This means that they need specialists who uphold the company standard. Being aware of this, Knoll believes that the company’s success is above all the sum of the performance of many skilled employees who give their all for the company. Profits are used for site development and are reinvested in the company. At Knoll, they think ahead in terms of generations, not just quarterly figures. The region and the employees benefit from this.

Health and Safety Are a Top Priority

Healthy employees are not a given, and neither are committed ones. Since one depends on the other, Knoll uses ergonomic workstations and the best possible personal protective equipment. All welding tables are height-adjustable, and automatically darkening welding helmets plus fresh air supply have long been standard. In addition to this, the room air is renewed four times per hour. 

“Workplace ergonomics is an important topic,” Riebsamen explains. “Not only in terms of health, but also from a profitability perspective. Simple, individualized operation, short distances between the component and the welding machine: all this has a motivating effect, saves valuable time and increases the productivity of welders.”

Of course, component safety and quality also play a crucial role. The experts at Knoll therefore apply various testing methods, such as dye penetration testing (PT), to check each individual component. This is a fast, effective method that shows up surface cracks and other defects such as pores. It is also suitable for complex geometries and can be carried out on workpieces of all sizes. Even small errors that are not visible to the naked eye can be detected with PT and then corrected by the welding specialist.

During the dye penetration testing, a fluorescent dye is applied to the surface of the workpiece to be tested. This penetrates into existing cracks, pores and defects. It is then illuminated with a special lamp or sprayed with a developer. Any defects are immediately visible to the examiners because they are surrounded by the fluorescent dye.

In line with its motto “it works,” Knoll Maschinenbau GmbH supplies its customers with reliable individual plants and systems that are easy to operate.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?

Základné podmienky dodania tovaru

1. POUŽITEĽNOSŤ

1.1 Všetky nami vykonávané dodávky a ďalšie služby (to znamená firmou FRONIUS Slovensko s.r.o. podpísanou nižšie) a všetky platby nám uskutočnené, musia byť upravené výhradne týmito Dodacími a platobnými podmienkami. V prípade, že chýbajú príslušné ustanovenia, sa uplatňuje právo Slovenskej republiky. Ak sú obchodné podmienky Objednávateľa v rozpore s týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami, sú tieto rozdielne podmienky pre nás záväzné iba vtedy, ak sme ich jednoznačne uznali formou listu alebo faxu.

1.2 Pri dodaní tovaru a/alebo služby objednávateľ uznáva výhradnú použiteľnosť našich Dodacích a platobných podmienok.

2. PONUKY

2.1 Naše ponuky sú nezáväzné a môžu byť zmenené, ak ponuka nezahŕňa výslovnú zmienku o trvaní záväzku. Dokumenty týkajúce sa našej ponuky - ako sú výkresy, ilustrácie, ukážky a vzory, ako aj údaje o rozmeroch, hmotnosti, výkone a o spotrebe - obsahujú, alebo samy o sebe predstavujú len približné údaje a nie sú považované za špeciálne schválené charakteristiky, ak nie je ustanovené inak. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny z technických dôvodov.

2.2 Vyhradzujeme si vlastnícke a autorské práva na všetky odhady nákladov, výkresy a iné dokumenty, tieto nesmú byť sprístupnené žiadnej tretej strane ani použité na účely akejkoľvek tretej strany.

3. PRISTÚPENIE NA SMERNICE, DODATOČNÉ DOHODY

Pristúpenie na smernice a záväzky alebo dodatočné dohody zo strany našich zamestnancov, ako aj dodatky a zmeny akéhokoľvek druhu, nie sú pre nás záväzné, kým sme nevydali písomné potvrdenie listom, faxom alebo e-mailom.

4. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VYROVNANIE

4.1 Ceny sú vždy katalógové ceny platné v deň dodania. Jedná sa o ceny „zo závodu“ (EXW [ V súlade s akutálne platnými pravidlami Incoterms]), nezahŕňajú balenie, poistenie, nakládku v závode a daň z pridanej hodnoty; balenie nebude vzaté späť.

4.2 Ak si okolnosti vyžadujú akékoľvek zmeny vo vybavovaní objednávky, pričom riziko nesie Objednávateľ, potom tento znáša všetky dodatočné z tohto vyplývajúce náklady.

4.3 Ak je prekročená doba splatnosti, sme oprávnení účtovať úrok z omeškania vo výške desať percentných bodov nad základnú úrokovú sadzbu vyhlásenú Národnou bankou Slovenska (NBS), plus inkasné náklady, čo činí celkovo prinajmenšom 12 % ročne z celkovej pohľadávky. Tým sú ošetrené akékoľvek ďalšie následky omeškania platby.

4.4 Je neprípustné, aby Objednávateľ pozastavil platby alebo ich zúčtoval s pohľadávkami voči nám, ktoré nie sú z našej strany uznané.

4.5 V prípade, že Objednávateľ má pohľadávky voči nám, sme oprávnení kedykoľvek tieto zúčtovať s našimi vlastnými pohľadávkami voči Objednávateľovi.

4.6 Za služby vykonané na základe zmluvy na dodávku diela a materiálov (inštalácia, opravy, údržba a iné podobné práce) budeme účtovať hodinovú sadzbu a ceny materiálov platné v čase dokončenia, plus naše platné príplatky za nadčasy, za prácu v noci, v nedeľu a vo sviatok; cestovné a čakacie doby sa počítajú ako pracovný čas. Cestovné náklady, diéty a nocľažné budú fakturované samostatne.

5. PLNENIE, DODANIE A ONESKORENIE

5.1 Dodacia lehota začína plynúť zaslaním potvrdenia objednávky, zatiaľ čo lehota pre výkon inštalácie, údržby alebo opravy začína plynúť, keď je zariadenie odovzdané. V žiadnom prípade však nemôže dodacia lehota alebo lehota plnenia začať plynúť tak, že uplynie skôr ako 14 dní po tom, čo nám Objednávateľ poskytne dokumenty (napr. technické výkresy, plány atď.), povolenia alebo oprávnenia, za obstaranie ktorých je zodpovedný alebo po tom, čo Objednávateľ vykonal dohodnutú platbu vopred. Dodanie alebo plnenie k určitému termínu sa považuje za splnené, ak sme upovedomili Objednávateľa pred týmto termínom o našej pripravenosti dodať alebo vykonať predmet plnenia; v prípadoch, keď nás osobitná dohoda zaväzuje k odoslaniu alebo dodaniu, dodanie alebo plnenie k určitému termínu sa považuje za splnené, ak predmet dodania alebo plnenia opustil náš závod pred týmto termínom.

5.2 Dodacie lehoty alebo lehoty plnenia sa predlžujú na dobu trvania akýchkoľvek nepredvídaných prekážok vyskytujúcich sa mimo našej sféry vplyvu, ako sú prerušenia, významné personálne výpadky, nezákonné štrajky, oneskorenia v dodávkach základných surovín alebo komponentov alebo podobne, ako aj za okolností, že riziko nesie Objednávateľ a že tieto prekážky a/alebo okolnosti sú podstatnou príčinou pre nedodržanie lehoty dodania. Prekážky a/alebo okolnosti tohto druhu tiež rušia následky oneskorenia, za ktoré by sme inak niesli zodpovednosť po dobu trvania týchto prekážok; všetky zmluvné pokuty, ktoré boli dohodnuté pre špecifické prípady, úplne prestávajú platiť. Je potrebné okamžité oznámenie na začiatku a na konci výskytu týchto prekážok. Sme oprávnení úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy, ak by sa mali vyskytnúť takéto prekážky. Ak naše oneskorenie bolo spôsobené výlučne za vyššie uvedených okolností, nemá Objednávateľ právo na náhradu škody. 

5.3 Ak dohodnuté lehoty dodania alebo plnenia alebo lehoty, ktoré boli rozšírené v súlade s 5.2, ako je uvedené vyššie, sú prekročené o viac ako štyri týždne, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy po tom, čo nám poskytol minimálne 14 dní času navyše prostredníctvom oznámenia, ktoré nám doručil v doporučenom liste. Ak naše oneskorenie bolo spôsobené výhradne za okolností vyššie uvedených v 5.2, nemá Objednávateľ právo na náhradu škody.

5.4 Ak Objednávateľovi vznikajú straty z omeškania, za ktoré sme zodpovední, potom má nárok na náhradu škody vo výške 0,5% za celý týždeň - maximálne do výšky 5% - z hodnoty tej časti dodávky, ktorú v dôsledku oneskorenia nemožno použiť načas alebo na svoj zamýšľaný účel. Za ďalšie služby bude odškodnenie predstavovať 5% úhrady za službu. Akékoľvek žiadosti o náhradu škody nad rámec vyššie uvedeného sú neprípustné, rovnako ako nároky na náhradu škody v dôsledku oneskorenia zo strany našich dodávateľov, ak nie je preukázaný úmysel z našej strany. Takáto dohoda o obmedzení rozsahu náhrady škody predstavuje predvídateľnú a primeranú sadzbu náhrad za škody spôsobené naším meškaním, ktorá bola ku dňu vzniku zmluvy upravované týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami, na základe ktorých omeškanie nastalo a ktorú zmluvné strany navrhli ako možný následok takéhoto omeškania a ktorú možno očakávať v súvislosti s danými skutočnosťami a cieľmi takejto zmluvy.

5.5 V prípadoch, keď sme sa zaviazali, že tovar dopravíme, rozhodujeme o spôsobe a trase dopravy. Tovar je vždy dopravený na riziko a náklady Objednávateľa. My sme zodpovední za škodu len v prípade, že sa preukáže úmysel z našej strany. Dopravné poistenie / poistenie proti poškodeniu uzatvárame len na žiadosť a účet Objednávateľa.

5.6 Sme oprávnení vykonať čiastkové dodávky.

5.7 Dodržanie dodacej lehoty z našej strany je podmienené tým, že objednávateľ splnil svoje zmluvné povinnosti týkajúce sa všetkých nevybavených, stále neuzatvorených obchodných transakcií. 

5.8 Ak sa dodávka omešká za okolností, kedy riziko nesie Objednávateľ, potom tento znáša všetky dodatočné náklady z tohto vyplývajúce, ako sú náklady zo skladovania v našom závode, ale vo forme minimálneho mesačného poplatku vo výške 0,5% z fakturovanej sumy. V takom prípade budeme tiež oprávnení poskytnúť Objednávateľovi tolerančnú lehotu najviac 14 dní a ak by toto obdobie malo skončiť bezvýsledne, potom budeme oprávnení, podľa vlastného uváženia buď prijať náhradné opatrenia týkajúce sa tovaru (tovarov), ktorý má byť doručený, a vykonať dodávku tovaru Objednávateľovi v rámci primerane dlhej lehoty alebo odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody za porušenie zmluvy. V tomto druhom prípade máme právo, bez predloženia konkrétnych dôkazov požadovať 10% z hodnoty plánovanej dodávky ako zmluvnú pokutu. Ak je to primerane odôvodnené, môžeme tiež požadovať náhradu škody nad túto sumu. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15% z hodnoty objednaného tovaru v prípade, že po prevzatí tovaru tento bezdôvodne vráti a žiada vystaviť dobropis na vrátený tovar . V prípade, že faktúra za dodaný tovar už bola zaplatená zo strany objednávateľa, je zmluvná pokuta započítateľnou položkou s vystaveným dobropisom.

5.9 Tovar objednaný s tým, že bude odovzdaný na požiadanie, alebo má byť vyrobený bez akýchkoľvek inštrukcií týkajúcich sa jeho dodávky, musí byť expedovaný do troch mesiacov. Ak sa tak v tejto lehote nestane, uplatňuje sa postup podľa 5.8.

5.10 Za služby vykonané na základe zmluvy na dodávku diela a materiálov (4.7), má nám Objednávateľ poskytnúť potrebné vybavenie a pomocné materiály (napr. navijaky, koľajnice, elektrickú energiu atď.) načas a bez poplatku, aj keď je inštalácia zahrnutá v cene (4.1) alebo ak bola pre toto dohodnutá paušálna cena. Všetky práce, ktoré potrebuje Objednávateľ vykonať ako prípravu na inštaláciu, napr. stavebné práce, musia byť dokončené pred príchodom našich inštalačných technikov. Okrem toho musí objednávateľ podniknúť všetky bezpečnostné opatrenia, potrebné na ochranu osôb a majetku. Nepreberáme zodpovednosť za pomocný personál, vybavenie a pomocné materiály, ktoré sú nám poskytnuté k dispozícii, pokiaľ sa nepreukáže úmyselné konanie z našej strany.

6. PRECHOD RIZÍK

6.1 Riziko prechádza na Objednávateľa, ako náhle má byť tovar dodaný, alebo tovar, na ktorom sme vykonali údržbu, opravu alebo iné práce, opustil náš závod. To isté sa vzťahuje aj na čiastkové dodávky alebo na prípady, keď sme sa zaviazali, že budeme znášať prepravné náklady alebo vykonáme dodávku, nastavenie, montáž, inštaláciu alebo iné podobné služby. Ak sa údržba, oprava alebo iné práce vykonávali v sídle Objednávateľa, potom riziko prechádza na neho v momente, keď sa mu oznámi, že práca, o ktorú sa jednalo, bola dokončená. 6.2 Ak sa vyskytne nejaké omeškanie v odoslaní alebo doručení zásielky z dôvodov, za ktoré nie sme zodpovední, riziko prechádza na Objednávateľa v momente, keď sa mu oznámi, že zásielka je pripravená na odoslanie.

 

7. VÝHRADA VLASTNÍCTVA, ODSTÚPENIE

7.1 Vlastnícke práva na dodaný tovar(y) zostávajú u nás, pokým nebudú úplne vyrovnané naše pohľadávky vyplývajúce z kúpnej ceny a všetky iné pohľadávky, ktoré máme – z akýchkoľvek právnych dôvodov – voči Objednávateľovi.

7.2 Objednávateľovi je iba umožnené znovu predať dodaný tovar - aj keď bol pripojený k iným položkám alebo bol spracovaný - v rámci bežnej obchodnej činnosti spoločnosti. Avšak, toto oprávnenie je vylúčené, pokiaľ sú vyplývajúce pohľadávky postúpené tretej strane alebo podliehajú zákazu postúpenia alebo v prípade, že Objednávateľ je v konkurze alebo v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností. Žiadny iný spôsob disponovania nie je objednávateľovi dovolený. V prípade exekúcie, zabavenia alebo iného použitia treťou stranou je Objednávateľ povinný okamžite nás upovedomiť. Naše právne výdavky, vzniknuté v súvislosti s presadením našich vlastníckych práv, nesie Objednávateľ.

7.3 V prvý deň po uplynutí lehoty splatnosti, keď sa objednávateľ oneskorí s vyrovnaním jeho platobných záväzkov za príslušný dodaný tovar, nám postúpi svoje pohľadávky alebo iné práva z ďalšieho predaja, prenájmu alebo leasingu tohto tovaru, aj keď bol tento neskoršie spojený s inými položkami alebo bol sprwacovaný; Objednávateľ vykoná zápis o takomto konaní v jeho knihách. Ak je dodaný tovar predaný alebo umiestnený do rúk tretej strany na použitie spolu s inými položkami (bez ohľadu na to, či bol spojený s inými položkami alebo sa podrobil spracovaniu), potom budú nevyrovnané pohľadávky postúpené v hodnote kúpnej ceny, ktorú nám Objednávateľ dlží. Tým sú ošetrené akékoľvek ďalšie žiadosti o náhradu škody. Opätovné prevedenie vyššie uvedených pohľadávok a iných práv späť na Objednávateľa prebehne ku dňu úplného vyrovnania platobných záväzkov za príslušný dodaný tovar.

7.4 Na našu žiadosť musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu po prijatí takejto žiadosti upovedomiť príslušných dlžníkov o postúpení pohľadávky podľa 7.3, to však neovplyvní naše právo na preukázanie postúpenia týmto dlžníkom.

7.5 Ak by mal Objednávateľ konať v rozpore s podmienkami zmluvy - najmä tým, že je v omeškaní s platbou alebo s inou zmluvnou povinnosťou, a/alebo tým, že je v platobnej neschopnosti - sme oprávnení na základe nášho vlastného uváženia, buď zrušiť zmluvu bez udelenia tolerančnej lehoty alebo ponechať platnosť zmluvy nedotknutú, avšak vziať späť dodaný tovar alebo zakázať jeho používanie. Sme tiež oprávnení predať odobratý tovar na voľnom trhu. Po odpočítaní manipulačného poplatku vo výške 10% z výnosov takto uskutočnených, bude zvyšok odpísaný z celkovej hodnoty našich neuspokojených pohľadávok voči Objednávateľovi. Až do vrátenia výrobku v prípade nášho odstúpenia od zmluvy, budeme účtovať Objednávateľovi poplatok za používanie vo výške 5% z pôvodnej hodnoty predmetu, iba ak by skutočné zníženie jeho hodnoty nebolo ešte väčšie.

8. ZÁRUKA

8.1 Neposkytujeme žiadnu záruku pre bežné odchýlky veľkosti, hmotnosti alebo kvality (alebo tolerované normami ÖNORM, EN alebo DIN) a tiež žiadnu záruku za uvedené informácie týkajúce sa vhodnosti tovaru(-ov), ktorý má byť dodaný pre zámer zamýšľaný zo strany Objednávateľa, alebo pre akýkoľvek iný účel.

8.2 Ručíme za správnosť našich pokynov pre spracovanie, návodov k obsluhe a používaniu a rád poskytnutých zákazníkom, za dodržanie legislatívnych a iných predpisov pri použití dodaného zariadenia a overení jeho predpokladaného účelu použitia však odpovedá výhradne zákazník. Za informácie ktoré nie sú v súlade s našimi písomnými pokynmi pre spracovanie a našimi návodmi na obsluhu a používanie však ručíme len vtedy, ak sme ich zákazníkovi dopredu výslovne a písomne faxom alebo e-mailom potvrdili.

8.3 Dodané tovary alebo služby musia byť skontrolované Objednávateľom ihneď po dodaní. Prípadné nedostatky nám musia byť oznámené ihneď, ako boli objavené, písomným oznámením zaslaným listom, faxom alebo e-mailom s uvedením čísla a dátumu vyhotovenia záznamu o potvrdení objednávky, dodacieho listu alebo faktúry a sériového čísla a čísla objednávok. Ak Objednávateľ nevykoná toto okamžité oznámenie, nemôže si už uplatňovať žiadne záručné nároky alebo nároky na náhradu škody z titulu chýb alebo nevyjasnenia, či dodávka alebo služba bola bez závad. Toto oznámenie musí popisovať, ktorý dodaný tovar alebo poskytované služby sú chybné, v čom chyby detailne spočívajú, a za akých sprievodných okolností k týmto chybám došlo. Každá jednotlivá porucha musí byť presne opísaná. Prípadné náklady, ktoré nám vzniknú v dôsledku neoprávneného oznámenia alebo oznámení, ktoré sú inak v rozpore s podmienkami používania, nám musia byť nahradené zo strany Objednávateľa.

8.4 Pri prevádzaní opráv a údržby sa naša záruka obmedzuje len na prevedené práce. Za bezchybnú funkciu zariadení, strojov, počítačových programov, ich komponentov apod., ktoré neboli súčasťou nášho dodania, ručíme len vtedy, ak sme sa v prípade komponentov zaistených zákazníkom alebo inou osobou, preukázateľne zaviazali k zhotoveniu celého zariadenia (stroja apod.) alebo pokiaľ nesprávna funkcia nebola spôsobená nesprávnymi alebo neúplnými údajmi poskytnutými dodávateľom. 

8.5 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je záručná doba 24 mesiacov. Avšak od začiatku 13. mesiaca tohto obdobia je naša záruka obmedzená na poskytnutie bez poplatkov častí, potrebných k náprave nedostatkov, od tohto času sú akékoľvek záručné nároky nad rámec vyššie uvedeného neprípustné. Toto obmedzenie záručnej lehoty platí aj pre dodávky častí, považovaných za nehnuteľné a na prácu na častiach, ktoré sú alebo sa považujú za nehnuteľné. Záručná lehota začína plynúť po prechode rizík (6.). Objednávateľ musí vždy preukázať, že chyby, ktoré sa objavia počas záručnej doby, boli prítomné už v čase prechodu rizík.

8.6 V prípadoch, keď udeľujeme záruku, podľa vlastného uváženia a v primeranej lehote v trvaní najmenej 4 týždne buď vymeníme samotný chybný tovar alebo jeho chybné súčasti za bezchybný tovar alebo bezchybné súčasti alebo odstránime chybu(-y) alebo poskytneme Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny, alebo (ak nie je daná chyba len nepatrná) možnosť od zmluvy odstúpiť. Záručná doba sa nepredlžuje výmenou časti alebo dielov alebo komponentov, ktoré patria k danej časti. Ak však zvyšok záručnej doby - vrátane tej časti obdobia, počas ktorého je naša záruka obmedzená na bezplatné poskytnutie potrebných materiálov (8.5) - trvá menej ako dvanásť mesiacov, potom bude záručná lehota na vymenené časti, diely alebo komponenty predĺžená na dvanásť mesiacov. Časti, diely alebo komponenty takto vymenené sa stávajú naším majetkom. Nenahrádzame náklady na skutočné napravenie alebo pokus o nápravu chyby zo strany Objednávateľa alebo akoukoľvek treťou stranou.

8.7 Nakoľko je to nevyhnutné a môže to byť odôvodnene očakávané zo strany Obstarávateľa, musia byť predmet dodania alebo plnenia alebo jeho chybná časť(-ti) odoslané alebo prepravené k nám ihneď na našu žiadosť, na riziko a náklady objednávateľa, v opačnom prípade zanikajú všetky záručné povinnosti z našej strany.

8.8 Objednávateľ nie je oprávnený zadržiavať platby z titulu reklamačných nárokov alebo iných protipohľadávok, ktoré nie sú nami uznané.

8.9 Reklamačné nároky zo strany Objednávateľa sú vylúčené v prípadoch, keď pre zariadenie neboli dodržané nami poskytnuté užívateľské a prevádzkové príručky alebo vyžiadané od nás zo strany Objednávateľa, alebo ak sa používateľ (úplne) nezaväzuje dodržiavať tieto pokyny, v prípade, že inštalácia nebola vykonaná riadne a v súlade s príslušnými predpismi a najmä ak nebola vykonaná oprávneným dodávateľom, v prípade akýchkoľvek opravných prác alebo iných prác vykonaných na predmete dodávky alebo výkon bez nášho súhlasu, ak bolo zariadenie nesprávne prevádzkované alebo používané alebo prevádzkované napriek tomu, že jeho ochranné vlastnosti boli chybné alebo premiestnené zo zmluvného územia bez nášho súhlasu alebo použité v rozpore s našimi pokynmi alebo na účely, pre ktoré nie je určené a navyše, ak chyby sú spôsobené poškodením pomocou cudzieho predmetu, chemickými vplyvmi, prepätím, správaním tretích osôb alebo zásahu vyššej moci, to isté platí, pokiaľ ide o prirodzené fyzické opotrebovanie.

8.10 Naša záruka je tiež vylúčená v prípadoch, keď sme boli zmluvne zaviazaní vykonávať opravy na zákazky, meniť alebo upravovať použité predmety, alebo dodávať takýto tovar.

8.11. Nepreberáme žiadnu záruku ani v prípade, pokiaľ zákazník použije nami dodané zariadenie alebo nami prevedené práce spolu s komponentmi iných výrobcov alebo neoriginálnymi dielmi, pokiaľ sme toto ich použitie dopredu výslovne neodporučili.

8.12. Pri dodaní striedačov pre fotovoltaické zariadenia zákazník navyše k svojim právam podľa bodu 8.6. získava tiež záruku podľa záručných podmienok spoločnosti Fronius, ktoré sa dajú stiahnuť na adrese https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA POŠKODENIA A VÝROBOK

9.1 Prijmeme neobmedzenú zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu v prípade, že Objednávateľ preukáže, že sme túto škodu úmyselne my sami zapríčinili. Ak Objednávateľ preukáže, že sme spôsobili škodu z nedbanlivosti, bude naša povinnosť nahradiť škodu obmedzená na škody skutočne vzniknuté a navyše na celkovú maximálnu sumu nepresahujúcu celkovú hodnotu objednávky. Takáto dohoda o obmedzení rozsahu náhrady škody predstavuje predvídateľnú a primeranú mieru kompenzácie za škody, spôsobené naším porušením týchto Všeobecných dodacích a platobných podmienok, akejkoľvek zmluvy uzavretej na ich základe a/ alebo akýchkoľvek súvisiacich zákonných povinností, ktoré sú ku dňu vzniku zmluvy upravované týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami, vo vzťahu ku ktorým škoda vznikla, táto miera kompenzácie by mala byť očakávaná od zmluvných strán vzhľadom na náležitosti a ciele takejto zmluvy. Okrem toho môžu byť nároky tohto typu právne vymáhané, ak sú uplatňované v rámci šiestich mesiacov od toho, čo bola daná škoda zistená. 9.2 V prípade, že sme zatiahnutí do právneho procesu treťou osobou, ak sme vyrobili a dodali produkt v súlade s výkresmi, návrhmi, modelmi alebo inými dokumentmi poskytnutými Objednávateľom, Objednávateľ nás odškodní a zabezpečí pre tento prípad našu právnu nedotknuteľnosť.

9.3 Pri použití zariadení, strojov a ďalších, nami dodaných predmetov, je Objednávateľ povinný starostlivo dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, technické predpisy, predpisy pre inštaláciu, návod na obsluhu a užívateľské príručky a najmä všetky predpisy vzťahujúce sa na oblasť elektrotechniky, a je povinný povoliť obsluhu zariadenia len oprávnenému kvalifikovanému personálu.

9.4 Pokiaľ zákazník v nami dodanom zariadení použije komponenty iných výrobcov alebo neoriginálne diely, ktoré nami neboli preukázateľne a výslovne odporučené, stráca nárok na náhradu prípadnej škody.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Fronius International GmbH, jej dcérske spoločnosti a prípadne tiež poverený poskytovateľ služieb môžu získavať, spracovávať a používať jeho osobné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa) za účelom predávania informácií o produktoch a službách (napr. poštou, e-mailom, prostredníctvom služby newsletter apod.). Tieto údaje nebudú predávané ďalším externým subjektom, s výnimkou zákonom stanovenej povinnosti poskytnutia informácií. Tento súhlas môže byť kedykoľvek písomne zrušený a v každom newsletteru je tiež uvedený odkaz, umožňujúci odhlásenie odberu.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Právne spory vyplývajúce zo zmluvy sa riadia zákonmi SR a súdy mesta TRNAVA majú nevýlučnú právomoc. Na druhej strane Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňuje.

11.2 Kupujúci sa považuje za vedomého toho, že na základe obchodných zvyklostí v medzinárodnom obchode bude dohoda, týkajúca sa právomoci, vo forme tlačeného oznámenia, obsiahnutého v obchodných potvrdzovacích listoch, ako napr. potvrdenie objednávky, platná aj v prípade, že zákazník mlčal alebo na ňu nereagoval. Kupujúci týmto potvrdzuje, že on/ona si je vedomý/á týchto obchodných zvyklostí a súhlasí s tým, že bude sledovať pravidelne aj zvyklosti v rámci obchodnej sekcie spoločnosti Fronius International GmbH. 

11.3 Všetky spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti s týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami a/alebo akákoľvek zmluva nimi upravená majú byť rozhodované slovenskými súdmi.

12. ZVLÁŠTNE USTANOVENIE TÝKAJÚCE SA SOFTWARU DODANÉHO SPOLU SO ZARIADENÍM ALEBO ZVLÁŠŤ

Pre software dodaný spolu so zariadením alebo zvlášť (ďalej len „software“) platia tieto dodacie a platobné podmienky len vtedy, keď nie sú v rozpore s nižšie uvedenými podmienkami alebo s podmienkami dohodnutými s konkrétnym zákazníkom. 

12.1 ROZSAH POUŽÍVANIA

12.1.1 Všetky práva týkajúce sa duševného vlastníctva, ako je autorské právo, práva k ochranným známkam, registrovaným vzorom, patentom, priemyslovým vzorom a know-how a tiež neochránené vynálezy, remeselné zručnosti a obchodné tajomstvo apod. bez ohľadu na to, kedy boli zákazníkovi sprístupnené, zostávajú vyhradené našej spoločnosti, prípadne osobám, ktoré nám udelili licenciu k ich využívaniu. Zaplatením dohodnutej ceny získava zákazník oprávnenie k používaniu softwaru avšak výhradne pre vlastné účely a v rozsahu podľa počtu získaných licencií. Uzatvorením predmetnej zmluvy získava zákazník len právo na ich využitie pri svojej bežnej činnosti. Šírenie zákazníkom je podľa zákona o autorskom práve vylúčené. Zákazník ani poskytnutím svojej súčinnosti pri vytvorení softwaru nezískava žiadne ďalšie práva okrem práva užívania podľa tohto článku 12. Zákazník smie software súčasne používať len na jednom prístroje podľa svojho uváženia. Za používanie softwaru bude považované akékoľvek dlhodobé alebo len prechodné, úplné alebo len čiastočné rozmnožovanie (kopírovanie) softwaru jeho ukladaním, nahrávaním, prehrávaním alebo jeho zobrazovaním za účelom použitia a tiež spracovanie údajov, ktoré sú v ňom obsiahnuté, prostredníctvom príslušného technického zariadenia. Zákazník nemá oprávnenie robiť si kópie užívateľskej príručky.

12.1.2 Zákazník si smie robiť kópie softwaru pre archiváciu alebo zálohovanie dát len vtedy, ak software a jeho sprievodné materiály (príručka pre prevádzku, obal apod.) neobsahujú výslovný zákaz tejto činnosti a v získaných kópiách zostanú zachované všetky informácie týkajúce sa autorského práva a vlastníctva. Spätný preklad programového kódu (dekompilácia), je povolený len v rámci stanovenom príslušnými zákonmi. 

12.1.3. Pokiaľ je software vybavený technickou ochranou proti kopírovaniu, bude zákazníkovi v prípade poškodenia softwaru predaná náhradná kópia, avšak po vrátení dátového nosiča.

12.2 ROZŠÍRENÉ PRÁVA

Po vytvorení novej softwarovej verzie môže zákazník vymeniť pôvodne predaný balík softwaru za novú verziu a zaplatí nami stanovenú cenu aktualizácie. Podmienkou je vrátenie celého balíku softwaru, ktorý bol zákazníkovi poskytnutý. Výmenou softwaru zaniká právo na používanie pôvodného softwaru. V tomto prípade musí zákazník okamžite zničiť všetky kópie, čiastočné kópie i zálohovacie kópie a tiež spracované podoby softwaru a z nich vyrobené kópie, čiastočné kópie a zálohovacie kópie. 

12.3 ZÁRUKA

12.3.1 Zákazník berie na vedomie, že vývoj softwaru sa nedá uskutočniť tak, aby software úplne bezchybne fungoval v akýchkoľvek podmienkach používania. 

12.3.2 Naša spoločnosť ručí za to, že dodaný software bude plniť dohodnuté funkcie a bude mať výslovne zaručené parametre. Predpokladom záruky je používanie podľa zmluvy. Naša zodpovednosť sa týka len prípadov, kedy sa software chová inak, než je uvedené v najnovšej verzii jeho popisu alebo dokumentácie a toto odlišné chovanie môže zákazník popísať. Pre presnejšie zistenie prípadných chýb je zákazník povinný poskytnúť pomoc pri odstraňovaní chýb. 

12.3.3 Naša spoločnosť ďalej ručí za to, že originálny software bude riadne zaznamenaný na overenom dátovom nosiči. Toto sa netýka dopredu inštalovaného softwaru a softwarových produktov iných firiem.

12.3.4 Závady softwaru musí užívateľ dokumentovať a ihneď nás o nich písomne informovať. V ostatných ohľadoch platí ustanovenie bodu 8.3. 

12.3.5 Záručná doba je dvanásť mesiacov a začína plynúť okamžikom dodania softwarového balíku. 

12.3.6 Pokiaľ je softwarový balík nepoužiteľný alebo vadný (12.3.2), vymeníme ho za iný balík s rovnakým označením alebo uskutočníme primeranú výmenu. Ak sa aj vymenený balík preukáže ako nepoužiteľný alebo vadný, ale nám sa nepodarí zaistiť jeho použiteľnosť v priebehu primeranej lehoty (minimálne štyri týždne), môže zákazník požadovať zľavu alebo vrátenie ceny. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s pokusom zákazníka prípadne inej osoby odstrániť závadu, naša spoločnosť nehradí. 

12.3.6 Pokiaľ je softwarový balík nepoužiteľný alebo vadný (12.3.2), vymeníme ho za iný balík s rovnakým označením alebo uskutočníme primeranú výmenu. Ak sa aj vymenený balík preukáže ako nepoužiteľný alebo vadný, ale nám sa nepodarí zaistiť jeho použiteľnosť v priebehu primeranej lehoty (minimálne štyri týždne), môže zákazník požadovať zľavu alebo vrátenie ceny. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s pokusom zákazníka prípadne inej osoby odstrániť závadu, naša spoločnosť nehradí.

12.3.7 Naša spoločnosť neposkytuje žiadne ďalšie záruky nad rámec bodu 12.3.6. Hlavne nepreberáme záruku za to, že dodaný software bude plniť zvláštne požiadavky zákazníka alebo užívateľa, ani za zmenenú alebo prepracovanú verziu softwaru (bod 12.1.2), pokiaľ vada preukázateľne nesúvisí so zmenou alebo prepracovaním softwaru. Zákazník sám zodpovedá za voľbu, inštaláciu a používanie softwaru, aj za výsledok, ktorý chcel týmto dosiahnuť. 

12.3.8 V prípade neoprávnenej reklamácie v súvislosti so softwarom môžeme vzniknuté náklady podľa platných sadzieb preúčtovať zákazníkovi. 

12.3.9 V prípade zmeny vlastníckeho práva finálneho užívateľa, všetky záruky zanikajú.

 

12.4 NÁHRADA ŠKODY

12.4.1 Akékoľvek ďalšie nároky zákazníka alebo inej osoby, hlavne nároky na náhradu škody sú vylúčené, s výnimkou škody preukázateľne spôsobenej našim úmyselným alebo nedbalým postupom.

12.4.2 V ostatných prípadoch platí ustanovenie bodu 9.