Perfect Welding

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Perfect Welding

Vyklápače v náročných podmienkach na stavenisku

Príbehy používateľov

22.3.2023
Kamenné bloky s hmotnosťou niekoľkých ton, horúci asfalt alebo nekonečné náklady štrku deň čo deň: nadstavby úžitkových vozidiel spoločnosti Moser AG Kipper- und Fahrzeugbau so sídlom vo švajčiarskom Steffisburgu musia pri používaní v náročných podmienkach na stavenisku odolávať obrovskej záťaži. Pri zváraní oceľových a hliníkových plechov pre vyklápacie a nakladacie systémy sa spoločnosť Moser už 24 rokov spolieha na zváracie systémy od spoločnosti Fronius. Výrazné zvýšenie efektívnosti vo výrobe sa dosiahlo použitím zváracieho systému Fronius TPS 500i v kombinácii so zváracími charakteristikami PMC. To výrazne urýchlilo zváracie procesy – najmä zváranie v nútených polohách.
Výrobné haly spoločnosti Moser AG Kipper- und Fahrzeugbau v Steffisburgu, v kantóne Bern vo Švajčiarsku.

Znížená čistá hmotnosť: „Vždy o jeden náklad vpred“

Spoločnosť Moser AG vyrába nadstavby pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou od 18 do 40 ton, pričom 40-tonové nákladné vozidlá môžu prepravovať náklad s úžitkovou hmotnosťou viac ako 25 ton. „V našom odvetví je alfou a omegou čo najvyšší objem prepravy na jednu jazdu. Aby naši zákazníci mohli pri predpísanej celkovej hmotnosti prepraviť čo najviac materiálu, navrhujeme naše vyklápacie a nakladacie systémy tak, aby boli čo najľahšie – bez kompromisov z hľadiska pevnosti, odolnosti alebo jednoduchosti používania,“ zdôrazňuje Stefan Rolli, podnikový riaditeľ spoločnosti Moser AG.

V závislosti od veľkosti a počtu náprav príslušného vozidla vážia nadstavby nákladných vozidiel vyrábané v Steffisburgu zvyčajne od 3 do 4,5 tony. „Výhoda úžitkovej hmotnosti, ktorú naši zákazníci získavajú pri používaní našich ľahších nadstavieb v porovnaní s konkurenciou, sa často pohybuje v rozmedzí od 500 do 700 kg na jednu jazdu. To znamená výrazne efektívnejšie využitie vozidiel – čo je v súlade s naším mottom „Vždy o jeden náklad vpred,“ hovorí Stefan Rolli.  

Blízkosť k zákazníkovi je výhodou pri výrobe na mieru

Nadstavby, ktoré spoločnosť Moser AG vyrába na mieru robe na mierupodľa individuálnych požiadaviek zákazníkov, sú vhodné pre všetky bežné typy nákladných vozidiel. Spoločnosť z kantónu Bern je obzvlášť hrdá na to, že všetky vyklápacie a nakladacie systémy – počnúc dodanými plechmi a profilmi – sa vyrábajú v jej prevádzke v Steffisburgu:

„V súčasnosti sme jedinou spoločnosťou vo Švajčiarsku, ktorá vyrába nadstavby úžitkových vozidiel pre stavebný sektor s takou vysokou úrovňou hĺbky výroby. Vďaka kontrole všetkých dôležitých výrobných procesov a blízkosti k našim zákazníkom môžeme veľmi rýchlo a flexibilne reagovať na ich špeciálne požiadavky,“ vysvetľuje Stefan Rolli, podnikový riaditeľ spoločnosti Moser.

Závod v Steffisburgu opustí ročne viac ako 200 nákladných vozidiel. Čas výroby jedného vyklápača je pritom v priemere 6 až 8 týždňov.

Prehľad výrobných procesov

Základné výrobné procesy v spoločnosti Moser AG možno vo všeobecnosti rozdeliť do nasledujúcich krokov: Po dopravení sa nákladné vozidlo komplexne zmeria. Po navrhnutí nadstavby pre vozidlo pomocou počítačom podporovaných návrhov (CAD) a po prípravných prácach nasleduje rezanie plechov na CNC plazmovom rezacom stroji, ohraňovanie na CNC ohraňovacom lise a ďalšie mechanické spracovanie v CNC obrábacom centre.

V zámočníckych dielňach spoločnosti Moser AG sa konštrukčné diely zvárajú, teda zhotovujú nahrubo opracované vyklápače. Potom sa nadstavby nákladných vozidiel pieskujú a lakujú. Po nainštalovaní hydrauliky nasleduje predmontáž a konečná montáž. Skôr ako nákladné vozidlo s novou nadstavbou opustí priestory spoločnosti Moser AG v Steffisburgu a vydá sa na cestu za svojím novým uplatnením, prejde dôkladnou výstupnou kontrolou.

Zvarové spoje vo všetkých konštrukčných dieloch

„Zvarové spoje sa nachádzajú prakticky vo všetkých našich konštrukčných dieloch. Pri každodennom používaní na stavenisku musia odolávať nárazom, vibráciám a krútivým pohybom – napríklad keď na korbu vyklápača dopadajú niekoľko ton vážiace kamenné bloky z lyžice kolesového nakladača. Keďže chybné zvary majú vážne dôsledky, naše požiadavky na profesionalitu našich zváračov a na kvalitu zariadení, ktoré používajú, sú mimoriadne vysoké,“ zdôrazňuje Stephan Zingg, konštruktér spoločnosti Moser AG. Osobitná pozornosť sa venuje bezchybným zvarom v nosných konštrukčných dieloch, ako je spodná konštrukcia korby alebo pomocný rám.

Oceľ a hliník do hrúbky 70 mm

V spoločnosti Moser sa pri výrobe nadstavieb nákladných vozidiel zvára bežná konštrukčná oceľ S355, ocele pevnostnej triedy od S690 do S700 a Hardox 450 rôznej hrúbky od 3 mm do 70 mm. Najčastejšie sa pritom používa plech Hardox 450 s hrúbkou 4 mm.

Hliníkové plechy spracovávané v Steffisburgu majú spravidla hrúbku 2 mm a hliníkové slzičkové plechy hrúbku 3/4,5 mm alebo 3/6,5 mm. Relatívne ľahké hliníkové zliatiny sa v neposlednom rade používajú aj na bočné steny vyklápača. Prietlačne sa lisujú použitím formy vyvinutej spoločnosťou Moser AG a systém hliníkových profilov Moser MAP umožňuje modulárnu konštrukciu bočných stien. Hliníkové plechy sa ďalej používajú na výrobu blatníkov, krytov a stúpadiel.

Dôraz na ručné zváranie MAG – časté nútené polohy

Prevažná väčšina zvarov sa v spoločnosti Moser AG zvára ručne procesom MAG. Okrem značnej rýchlosti zvárania ponúka zváranie MAG aj vysoké výkony odtavovania, pričom sa do zváraných dielov vyklápača vnáša relatívne málo energie na jednotku dĺžky.

Pri výrobe sériových dielov alebo pri opakujúcich sa procesoch – ako napríklad pri zváraní pomocných rámov korieb vyklápačov – sa v Steffisburgu používa portálový systém so zváracím robotom. Portálový systém umožňuje otočiť celý vyklápač do príslušnej zváracej polohy.  

„Vlastnosti zvarového spoja udáva WPS. Pri zváraní kútových zvarov v zásade vychádzame z rozmeru A (t. j. hrúbky najtenšieho prvku plechu) vynásobeného koeficientom 0,7,“ vysvetľuje Stefan Rolli.

Aby zvary vydržali vysoké záťaže pri každodennom používaní na staveniskách, mnohé sa zvárajú s koreňovou vrstvou a až 2 krycími vrstvami. Okrem kútových zvarov sa veľmi často používajú aj tupé zvary – s medzerou alebo bez nej. Úlohou, ktorej zvárači v spoločnosti Moser AG pravidelne čelia, je tiež zváranie v nútených polohách: od „klasických“ zvarov zváraných v zvislej polohe zdola nahor na rúrach a plechoch, až po zváranie v polohe nad hlavou.

4 generácie zariadení Fronius

Moser AG používa zváracie systémy od spoločnosti Fronius už 24 rokov. Dnes sa v Steffisburgu denne používa približne 35 zariadení 4 rôznych generácií Fronius: Fronius VarioSynergic 4000, VarioStar 457, TransSynergic 5000 a od roku 2018 Fronius TPS 500i.

Fronius TPS 500i: Efektivita vďaka presne nastaviteľným zváracím charakteristikám

„Najmä v súčasnej situácii je pre nás rýchlosť a flexibilita výroby rozhodujúca. Vďaka používaniu systému Fronius TPS 500i s jeho zváracími charakteristikami sme výrazne zvýšili rýchlosť zvárania vo všetkých kľúčových oblastiach. Zároveň sa tým značne znížila potreba dodatočného opracovania zvarových spojov. TPS 500i tak celkovo výrazne zefektívňuje nielen zváracie procesy, ale aj nadväzné pracovné kroky, čo má následne pozitívny vplyv na celú našu výrobu,“ hovorí Stefan Rolli, podnikový riaditeľ spoločnosti Moser.

Zvárači v spoločnosti Moser AG na svojich zariadeniach TPS-500i často používajú zvárací balík Fronius Welding Package PMC vo variantoch PMC Universal, PMC Dynamic a PMC Mix. Skratka PMC znamená Pulse Multi Control a predstavuje ďalší vývoj pulzného elektrického oblúka.

„Charakteristiky PMC sa vo všeobecnosti vyznačujú stabilným, dynamickým pulzným oblúkom s malým množstvom rozstrekov. Značne vysoká rýchlosť zvárania zariadenia TPSi je možná predovšetkým vďaka vysokému výkonu jeho procesora a zodpovedajúcim rýchlostiam merania a regulácie,“ vysvetľuje Fritz Loosli, aplikačný technik a pracovník zákazníckeho servisu spoločnosti Fronius, zodpovedný za spoločnosť Moser AG. Charakteristiky PMC ponúkajú 2 stabilizátory a 2 korekčné parametre: stabilizátor dĺžky elektrického oblúka a stabilizátor závaru, ako aj reguláciu dĺžky elektrického oblúka a korekciu pulzu.

Až o 40 percent rýchlejší pri zvaroch zváraných zdola nahor

Zvárači v spoločnosti Moser AG používajú charakteristiku PMC Mix okrem iného aj preto, že umožňuje zváranie zdola nahor bez použitia rozkyvu (zváranie „stromčekom“). Celkovo je možné v procese PMC Mix dosiahnuť až o 40 % vyššiu rýchlosť zvárania pri zváraní zdola nahor. Technickým základom tejto charakteristiky je zmena procesu medzi pulzným a krátkym elektrickým oblúkom – teda cyklické striedanie horúcej a studenej podpornej fázy procesu. Vďaka tomu sa znižuje množstvo tepla vnášaného do materiálu.

Ďalšia charakteristika, ktorú často používajú zvárači v spoločnosti Moser AG, je Steel-Root. Prínos tejto charakteristiky sa prejavuje v premostení medzery v rozpätí 2 až 3 milimetrov pri zváraní jednotlivých dielov vyklápača. Charakteristika Steel-Root sa vyznačuje mäkkým, stabilným elektrickým oblúkom. Uvoľňovaním relatívne veľkých kvapiek vzniká viskózny tavný kúpeľ, pomocou ktorého sa dajú ľahko zvárať aj väčšie medzery.

Zváracia charakteristika PMC Dynamic sa v spoločnosti Moser používa na zváranie horizontálnych kútových zvarov. Poskytuje pomerne agresívny elektrický oblúk s vysokým tlakom a koncentrovaným zacielením. Jej výhoda: vysoké rýchlosti zvárania v kombinácii s nízkym vnášaním energie umožňujú dosiahnuť výsledky zvárania s nízkou mierou deformácií a šetriť cenné zdroje, akými sú plyn, prídavný materiál a pracovný čas.  

Okrem toho spoločnosť Moser pri mnohých zváracích procesoch aj naďalej používa osvedčené štandardné elektrické oblúky. Hliníkové diely sa spravidla zvárajú klasickým pulzným oblúkom.

Jednoduché používanie zváracieho systému a ovládanie priamo na zváracom horáku

Okrem zváracích charakteristík prispieva k jednoduchšiemu, rýchlejšiemu a efektívnejšiemu zváraniu aj vysoká úroveň jednoduchosti používania TPS 500i. Veľký textový displej na TPSi je prispôsobený aktuálnym podmienkam pri zváraní. Ovláda sa jednoducho a intuitívne v jazyku príslušnej krajiny, a to aj v rukaviciach.

Pre zváračov spoločnosti Moser AG je z hľadiska jednoduchosti používania dôležité, že môžu nastavovať parametre priamo na zváracom horáku: „Vyklápače sú konštrukčné diely, ktoré sa nedajú len tak rýchlo a jednoducho premiestňovať sem a tam, a preto sa zamestnanci musia pohybovať okolo nich. Aby sme našim zváračom umožnili maximálnu voľnosť pohybu, všetky naše zváracie systémy sú vybavené 10 metrov dlhými hadicovými vedeniami,“ vysvetľuje Stefan Rolli.

So zariadeniami TPS-500i tak zvárači používajú ľahké zváracie horáky PullMig vo verzii Jobmaster. Vodou chladené zváracie horáky sú vybavené malým elektromotorom umiestneným v rukoväti zváracieho horáka, ktorý zabezpečuje plynulý posuv drôtu cez 10 metrov dlhé hadicové vedenie.

Menej chodenia sem a tam – väčšia efektivita

V nastavení „EasyJob“ verzie Jobmaster majú používatelia možnosť „uložiť“ si až 5 zváracích úloh priamo vo zváracom horáku PullMig a rýchlo tak prepínať medzi jednotlivými úlohami. Tým, že si môžu vyvolať všetky dôležité zváracie úlohy pre svoju každodennú prácu priamo na zváracom horáku, ušetria si chodenie sem a tam medzi zváracím systémom a konštrukčným dielom. Vďaka tomu je každodenná práca zváračov nielen pohodlnejšia, ale aj výrazne efektívnejšia.

„Na zváracie systémy od spoločnosti Fronius sa spoliehame už 24 rokov, pretože Fronius vnímame ako partnera, ktorý je zárukou kvality, spoľahlivosti, dobrého poradenstva a inovatívnych produktov. Neustály technický vývoj, ako napríklad systém TPS 500i s jeho zváracími charakteristikami, významne prispieva k našej výkonnosti, najmä čo sa týka rýchlosti a flexibility našej výroby. Zváracie systémy od spoločnosti Fronius nám pomáhajú poskytovať našim švajčiarskym zákazníkom v odvetví stavebníctva kvalitu, ktorú od nás právom vyžadujú,“ zdôrazňuje Stefan Rolli, podnikový riaditeľ spoločnosti Moser.    

Focus on MAG manual welding – frequent out-of-position welding

The vast majority of welds at Moser AG are welded manually using the GMAW process. In addition to considerable welding speeds, this process delivers high deposition rates, while relatively little energy per unit length is input into the dumper parts to be welded. 

For series production parts or repetitive processes, such as welding the subframes of the dumper bodies, a gantry system with a welding robot is used in Steffisburg. The gantry system makes it possible to turn the entire dumper so it is in the appropriate welding position.

 “The characteristics of the weld are provided by the WPS. For the thicknesses of the fillet welds, we generally adhere to the A dimension, i.e., the thickness of the thinnest sheet element multiplied by 0.7,” explains Stefan Rolli.

To withstand the high loads in day-to-day use on construction sites, many welds are welded with a root pass and up to two final runs. In addition to fillet welds, butt welds – with and without an air gap – are also very frequently used. One task that the welders at Moser AG are regularly confronted with is out-of-position welding: from “classic” vertical-up seams on the pipe and sheet metal to overhead welds.

Four generations of Fronius devices

Moser AG has been using Fronius welding systems for 24 years. Today, around 35 devices from four different Fronius generations are used daily in Steffisburg: the Fronius VarioSynergic 4000, the VarioStar 457, the TransSynergic 5000, plus the Fronius TPS 500i since 2018.

Fronius TPS 500i: efficiency through precisely adjustable welding characteristics

“Speed and flexibility in manufacturing are crucial for us, especially in the current situation. By using the Fronius TPS 500i and its welding characteristics, we have significantly increased welding speeds in all key areas. At the same time, there has been a noticeable reduction in the amount of rework required on the welds. Overall, the TPS 500i not only makes the welding processes considerably more efficient, but also the downstream work steps, which subsequently has a positive effect on our entire manufacturing process,” says Moser operations manager Stefan Rolli. 

The welding specialists at Moser AG frequently use the PMC Fronius Welding Package in the PMC Universal, PMC Dynamic, and PMC Mix variants on their TPS-500i devices. PMC stands for Pulse Multi Control and is a further development of the pulsed arc. 

“In general, the PMC characteristics feature a stable, dynamic, and low-spatter pulsed arc. The excellent welding speeds of the TPSi are made possible predominantly by their high processor performance and the corresponding measuring and control speeds,” explains Fritz Loosli, the application engineer and customer adviser at Fronius responsible for Moser AG. The PMC characteristics provide two stabilizer and two correction parameters: an arc length stabilizer and a penetration stabilizer, as well as arc length control and pulse correction.

Up to 40 percent faster welding of vertical-up seams

The welding specialists at Moser AG use the PMC Mix characteristic, among others, because it permits the welding of vertical-up seams without the usual oscillating motion. Overall, up to 40 percent faster welding speeds are possible with the PMC Mix process for vertical-up seams. The technical basis for this characteristic is the process change between a pulsed and dip transfer arc, i.e., the cyclical change between a hot and a cold supporting process phase. The heat input into the material is reduced by this process.

Steel Root is another characteristic that is often used by the welding specialists at Moser AG. This characteristic excels at bridging gaps of 2 to 3 millimeters in size when welding dumper parts. A soft and stable arc is a typical feature of the Steel Root characteristic. The detachment of relatively large droplets creates a viscous weld pool, which can be used to weld larger gaps with ease.

The PMC Dynamic welding characteristic is used at Moser for horizontal fillet welds. It delivers a relatively aggressive arc with high pressure and concentrated focus. Your advantage: High welding speeds with low energy input enable low-distortion welding results and save valuable resources such as gas, filler metal and working hours.

Aside from this, Moser still uses tried-and-tested standard arcs for many welding processes. As a rule, aluminum parts are welded with a conventional pulsed arc.

User-friendliness on the welding system and directly on the welding torch

In addition to its welding characteristics, the TPS 500i’s high degree of user-friendliness also helps to make welding processes simpler, faster, and more efficient. The large clear text display on the TPSi is adapted to the welding environment. It is easy and intuitive to use in the respective local language, even when wearing gloves.

In connection with the user-friendliness of their equipment, it is essential for the welding specialists at Moser AG to be able to make adjustments directly on the welding torch: “Dump trucks are components that can’t exactly be moved back and forth quickly and easily, so our employees move around the components. To give our welders maximum freedom of movement, all our welding systems are equipped with 10 meter-long hosepacks,” explains Stefan Rolli. 

The welders use lightweight PullMig welding torches in the JobMaster version with their TPS-500i devices. The water-cooled welding torches are equipped with a small electric motor in the torch handle, which ensures smooth wirefeeding through the 10 meter-long hosepack. 

Fewer trips – greater efficiency

With the “EasyJob” JobMaster setting, users have the option of saving up to five welding jobs directly on the welding torch and rapidly switching between individual jobs. Being able to call up all the important welding jobs for their day-to-day work directly on the welding torch means they save themselves numerous trips between the welding system and the component. This makes day-to-day work not only more convenient, but also significantly more efficient.

“We have been using Fronius welding systems for 24 years because we see Fronius as a partner who stands for quality, reliability, sound advice, and innovative products. The ongoing technical developments, such as the TPS 500i most recently with its welding characteristics, contribute significantly to our performance, especially in terms of the speed and flexibility of our manufacturing process. The welding systems from Fronius help us to provide our customers in the Swiss construction site sector with the quality they rightfully demand from us,” concludes Moser operations manager Stefan Rolli.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?

Základné podmienky dodania tovaru

1. POUŽITEĽNOSŤ

1.1 Všetky nami vykonávané dodávky a ďalšie služby (to znamená firmou FRONIUS Slovensko s.r.o. podpísanou nižšie) a všetky platby nám uskutočnené, musia byť upravené výhradne týmito Dodacími a platobnými podmienkami. V prípade, že chýbajú príslušné ustanovenia, sa uplatňuje právo Slovenskej republiky. Ak sú obchodné podmienky Objednávateľa v rozpore s týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami, sú tieto rozdielne podmienky pre nás záväzné iba vtedy, ak sme ich jednoznačne uznali formou listu alebo faxu.

1.2 Pri dodaní tovaru a/alebo služby objednávateľ uznáva výhradnú použiteľnosť našich Dodacích a platobných podmienok.

2. PONUKY

2.1 Naše ponuky sú nezáväzné a môžu byť zmenené, ak ponuka nezahŕňa výslovnú zmienku o trvaní záväzku. Dokumenty týkajúce sa našej ponuky - ako sú výkresy, ilustrácie, ukážky a vzory, ako aj údaje o rozmeroch, hmotnosti, výkone a o spotrebe - obsahujú, alebo samy o sebe predstavujú len približné údaje a nie sú považované za špeciálne schválené charakteristiky, ak nie je ustanovené inak. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny z technických dôvodov.

2.2 Vyhradzujeme si vlastnícke a autorské práva na všetky odhady nákladov, výkresy a iné dokumenty, tieto nesmú byť sprístupnené žiadnej tretej strane ani použité na účely akejkoľvek tretej strany.

3. PRISTÚPENIE NA SMERNICE, DODATOČNÉ DOHODY

Pristúpenie na smernice a záväzky alebo dodatočné dohody zo strany našich zamestnancov, ako aj dodatky a zmeny akéhokoľvek druhu, nie sú pre nás záväzné, kým sme nevydali písomné potvrdenie listom, faxom alebo e-mailom.

4. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VYROVNANIE

4.1 Ceny sú vždy katalógové ceny platné v deň dodania. Jedná sa o ceny „zo závodu“ (EXW [ V súlade s akutálne platnými pravidlami Incoterms]), nezahŕňajú balenie, poistenie, nakládku v závode a daň z pridanej hodnoty; balenie nebude vzaté späť.

4.2 Ak si okolnosti vyžadujú akékoľvek zmeny vo vybavovaní objednávky, pričom riziko nesie Objednávateľ, potom tento znáša všetky dodatočné z tohto vyplývajúce náklady.

4.3 Ak je prekročená doba splatnosti, sme oprávnení účtovať úrok z omeškania vo výške desať percentných bodov nad základnú úrokovú sadzbu vyhlásenú Národnou bankou Slovenska (NBS), plus inkasné náklady, čo činí celkovo prinajmenšom 12 % ročne z celkovej pohľadávky. Tým sú ošetrené akékoľvek ďalšie následky omeškania platby.

4.4 Je neprípustné, aby Objednávateľ pozastavil platby alebo ich zúčtoval s pohľadávkami voči nám, ktoré nie sú z našej strany uznané.

4.5 V prípade, že Objednávateľ má pohľadávky voči nám, sme oprávnení kedykoľvek tieto zúčtovať s našimi vlastnými pohľadávkami voči Objednávateľovi.

4.6 Za služby vykonané na základe zmluvy na dodávku diela a materiálov (inštalácia, opravy, údržba a iné podobné práce) budeme účtovať hodinovú sadzbu a ceny materiálov platné v čase dokončenia, plus naše platné príplatky za nadčasy, za prácu v noci, v nedeľu a vo sviatok; cestovné a čakacie doby sa počítajú ako pracovný čas. Cestovné náklady, diéty a nocľažné budú fakturované samostatne.

5. PLNENIE, DODANIE A ONESKORENIE

5.1 Dodacia lehota začína plynúť zaslaním potvrdenia objednávky, zatiaľ čo lehota pre výkon inštalácie, údržby alebo opravy začína plynúť, keď je zariadenie odovzdané. V žiadnom prípade však nemôže dodacia lehota alebo lehota plnenia začať plynúť tak, že uplynie skôr ako 14 dní po tom, čo nám Objednávateľ poskytne dokumenty (napr. technické výkresy, plány atď.), povolenia alebo oprávnenia, za obstaranie ktorých je zodpovedný alebo po tom, čo Objednávateľ vykonal dohodnutú platbu vopred. Dodanie alebo plnenie k určitému termínu sa považuje za splnené, ak sme upovedomili Objednávateľa pred týmto termínom o našej pripravenosti dodať alebo vykonať predmet plnenia; v prípadoch, keď nás osobitná dohoda zaväzuje k odoslaniu alebo dodaniu, dodanie alebo plnenie k určitému termínu sa považuje za splnené, ak predmet dodania alebo plnenia opustil náš závod pred týmto termínom.

5.2 Dodacie lehoty alebo lehoty plnenia sa predlžujú na dobu trvania akýchkoľvek nepredvídaných prekážok vyskytujúcich sa mimo našej sféry vplyvu, ako sú prerušenia, významné personálne výpadky, nezákonné štrajky, oneskorenia v dodávkach základných surovín alebo komponentov alebo podobne, ako aj za okolností, že riziko nesie Objednávateľ a že tieto prekážky a/alebo okolnosti sú podstatnou príčinou pre nedodržanie lehoty dodania. Prekážky a/alebo okolnosti tohto druhu tiež rušia následky oneskorenia, za ktoré by sme inak niesli zodpovednosť po dobu trvania týchto prekážok; všetky zmluvné pokuty, ktoré boli dohodnuté pre špecifické prípady, úplne prestávajú platiť. Je potrebné okamžité oznámenie na začiatku a na konci výskytu týchto prekážok. Sme oprávnení úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy, ak by sa mali vyskytnúť takéto prekážky. Ak naše oneskorenie bolo spôsobené výlučne za vyššie uvedených okolností, nemá Objednávateľ právo na náhradu škody. 

5.3 Ak dohodnuté lehoty dodania alebo plnenia alebo lehoty, ktoré boli rozšírené v súlade s 5.2, ako je uvedené vyššie, sú prekročené o viac ako štyri týždne, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy po tom, čo nám poskytol minimálne 14 dní času navyše prostredníctvom oznámenia, ktoré nám doručil v doporučenom liste. Ak naše oneskorenie bolo spôsobené výhradne za okolností vyššie uvedených v 5.2, nemá Objednávateľ právo na náhradu škody.

5.4 Ak Objednávateľovi vznikajú straty z omeškania, za ktoré sme zodpovední, potom má nárok na náhradu škody vo výške 0,5% za celý týždeň - maximálne do výšky 5% - z hodnoty tej časti dodávky, ktorú v dôsledku oneskorenia nemožno použiť načas alebo na svoj zamýšľaný účel. Za ďalšie služby bude odškodnenie predstavovať 5% úhrady za službu. Akékoľvek žiadosti o náhradu škody nad rámec vyššie uvedeného sú neprípustné, rovnako ako nároky na náhradu škody v dôsledku oneskorenia zo strany našich dodávateľov, ak nie je preukázaný úmysel z našej strany. Takáto dohoda o obmedzení rozsahu náhrady škody predstavuje predvídateľnú a primeranú sadzbu náhrad za škody spôsobené naším meškaním, ktorá bola ku dňu vzniku zmluvy upravované týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami, na základe ktorých omeškanie nastalo a ktorú zmluvné strany navrhli ako možný následok takéhoto omeškania a ktorú možno očakávať v súvislosti s danými skutočnosťami a cieľmi takejto zmluvy.

5.5 V prípadoch, keď sme sa zaviazali, že tovar dopravíme, rozhodujeme o spôsobe a trase dopravy. Tovar je vždy dopravený na riziko a náklady Objednávateľa. My sme zodpovední za škodu len v prípade, že sa preukáže úmysel z našej strany. Dopravné poistenie / poistenie proti poškodeniu uzatvárame len na žiadosť a účet Objednávateľa.

5.6 Sme oprávnení vykonať čiastkové dodávky.

5.7 Dodržanie dodacej lehoty z našej strany je podmienené tým, že objednávateľ splnil svoje zmluvné povinnosti týkajúce sa všetkých nevybavených, stále neuzatvorených obchodných transakcií. 

5.8 Ak sa dodávka omešká za okolností, kedy riziko nesie Objednávateľ, potom tento znáša všetky dodatočné náklady z tohto vyplývajúce, ako sú náklady zo skladovania v našom závode, ale vo forme minimálneho mesačného poplatku vo výške 0,5% z fakturovanej sumy. V takom prípade budeme tiež oprávnení poskytnúť Objednávateľovi tolerančnú lehotu najviac 14 dní a ak by toto obdobie malo skončiť bezvýsledne, potom budeme oprávnení, podľa vlastného uváženia buď prijať náhradné opatrenia týkajúce sa tovaru (tovarov), ktorý má byť doručený, a vykonať dodávku tovaru Objednávateľovi v rámci primerane dlhej lehoty alebo odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody za porušenie zmluvy. V tomto druhom prípade máme právo, bez predloženia konkrétnych dôkazov požadovať 10% z hodnoty plánovanej dodávky ako zmluvnú pokutu. Ak je to primerane odôvodnené, môžeme tiež požadovať náhradu škody nad túto sumu. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15% z hodnoty objednaného tovaru v prípade, že po prevzatí tovaru tento bezdôvodne vráti a žiada vystaviť dobropis na vrátený tovar . V prípade, že faktúra za dodaný tovar už bola zaplatená zo strany objednávateľa, je zmluvná pokuta započítateľnou položkou s vystaveným dobropisom.

5.9 Tovar objednaný s tým, že bude odovzdaný na požiadanie, alebo má byť vyrobený bez akýchkoľvek inštrukcií týkajúcich sa jeho dodávky, musí byť expedovaný do troch mesiacov. Ak sa tak v tejto lehote nestane, uplatňuje sa postup podľa 5.8.

5.10 Za služby vykonané na základe zmluvy na dodávku diela a materiálov (4.7), má nám Objednávateľ poskytnúť potrebné vybavenie a pomocné materiály (napr. navijaky, koľajnice, elektrickú energiu atď.) načas a bez poplatku, aj keď je inštalácia zahrnutá v cene (4.1) alebo ak bola pre toto dohodnutá paušálna cena. Všetky práce, ktoré potrebuje Objednávateľ vykonať ako prípravu na inštaláciu, napr. stavebné práce, musia byť dokončené pred príchodom našich inštalačných technikov. Okrem toho musí objednávateľ podniknúť všetky bezpečnostné opatrenia, potrebné na ochranu osôb a majetku. Nepreberáme zodpovednosť za pomocný personál, vybavenie a pomocné materiály, ktoré sú nám poskytnuté k dispozícii, pokiaľ sa nepreukáže úmyselné konanie z našej strany.

6. PRECHOD RIZÍK

6.1 Riziko prechádza na Objednávateľa, ako náhle má byť tovar dodaný, alebo tovar, na ktorom sme vykonali údržbu, opravu alebo iné práce, opustil náš závod. To isté sa vzťahuje aj na čiastkové dodávky alebo na prípady, keď sme sa zaviazali, že budeme znášať prepravné náklady alebo vykonáme dodávku, nastavenie, montáž, inštaláciu alebo iné podobné služby. Ak sa údržba, oprava alebo iné práce vykonávali v sídle Objednávateľa, potom riziko prechádza na neho v momente, keď sa mu oznámi, že práca, o ktorú sa jednalo, bola dokončená. 6.2 Ak sa vyskytne nejaké omeškanie v odoslaní alebo doručení zásielky z dôvodov, za ktoré nie sme zodpovední, riziko prechádza na Objednávateľa v momente, keď sa mu oznámi, že zásielka je pripravená na odoslanie.

 

7. VÝHRADA VLASTNÍCTVA, ODSTÚPENIE

7.1 Vlastnícke práva na dodaný tovar(y) zostávajú u nás, pokým nebudú úplne vyrovnané naše pohľadávky vyplývajúce z kúpnej ceny a všetky iné pohľadávky, ktoré máme – z akýchkoľvek právnych dôvodov – voči Objednávateľovi.

7.2 Objednávateľovi je iba umožnené znovu predať dodaný tovar - aj keď bol pripojený k iným položkám alebo bol spracovaný - v rámci bežnej obchodnej činnosti spoločnosti. Avšak, toto oprávnenie je vylúčené, pokiaľ sú vyplývajúce pohľadávky postúpené tretej strane alebo podliehajú zákazu postúpenia alebo v prípade, že Objednávateľ je v konkurze alebo v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností. Žiadny iný spôsob disponovania nie je objednávateľovi dovolený. V prípade exekúcie, zabavenia alebo iného použitia treťou stranou je Objednávateľ povinný okamžite nás upovedomiť. Naše právne výdavky, vzniknuté v súvislosti s presadením našich vlastníckych práv, nesie Objednávateľ.

7.3 V prvý deň po uplynutí lehoty splatnosti, keď sa objednávateľ oneskorí s vyrovnaním jeho platobných záväzkov za príslušný dodaný tovar, nám postúpi svoje pohľadávky alebo iné práva z ďalšieho predaja, prenájmu alebo leasingu tohto tovaru, aj keď bol tento neskoršie spojený s inými položkami alebo bol sprwacovaný; Objednávateľ vykoná zápis o takomto konaní v jeho knihách. Ak je dodaný tovar predaný alebo umiestnený do rúk tretej strany na použitie spolu s inými položkami (bez ohľadu na to, či bol spojený s inými položkami alebo sa podrobil spracovaniu), potom budú nevyrovnané pohľadávky postúpené v hodnote kúpnej ceny, ktorú nám Objednávateľ dlží. Tým sú ošetrené akékoľvek ďalšie žiadosti o náhradu škody. Opätovné prevedenie vyššie uvedených pohľadávok a iných práv späť na Objednávateľa prebehne ku dňu úplného vyrovnania platobných záväzkov za príslušný dodaný tovar.

7.4 Na našu žiadosť musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu po prijatí takejto žiadosti upovedomiť príslušných dlžníkov o postúpení pohľadávky podľa 7.3, to však neovplyvní naše právo na preukázanie postúpenia týmto dlžníkom.

7.5 Ak by mal Objednávateľ konať v rozpore s podmienkami zmluvy - najmä tým, že je v omeškaní s platbou alebo s inou zmluvnou povinnosťou, a/alebo tým, že je v platobnej neschopnosti - sme oprávnení na základe nášho vlastného uváženia, buď zrušiť zmluvu bez udelenia tolerančnej lehoty alebo ponechať platnosť zmluvy nedotknutú, avšak vziať späť dodaný tovar alebo zakázať jeho používanie. Sme tiež oprávnení predať odobratý tovar na voľnom trhu. Po odpočítaní manipulačného poplatku vo výške 10% z výnosov takto uskutočnených, bude zvyšok odpísaný z celkovej hodnoty našich neuspokojených pohľadávok voči Objednávateľovi. Až do vrátenia výrobku v prípade nášho odstúpenia od zmluvy, budeme účtovať Objednávateľovi poplatok za používanie vo výške 5% z pôvodnej hodnoty predmetu, iba ak by skutočné zníženie jeho hodnoty nebolo ešte väčšie.

8. ZÁRUKA

8.1 Neposkytujeme žiadnu záruku pre bežné odchýlky veľkosti, hmotnosti alebo kvality (alebo tolerované normami ÖNORM, EN alebo DIN) a tiež žiadnu záruku za uvedené informácie týkajúce sa vhodnosti tovaru(-ov), ktorý má byť dodaný pre zámer zamýšľaný zo strany Objednávateľa, alebo pre akýkoľvek iný účel.

8.2 Ručíme za správnosť našich pokynov pre spracovanie, návodov k obsluhe a používaniu a rád poskytnutých zákazníkom, za dodržanie legislatívnych a iných predpisov pri použití dodaného zariadenia a overení jeho predpokladaného účelu použitia však odpovedá výhradne zákazník. Za informácie ktoré nie sú v súlade s našimi písomnými pokynmi pre spracovanie a našimi návodmi na obsluhu a používanie však ručíme len vtedy, ak sme ich zákazníkovi dopredu výslovne a písomne faxom alebo e-mailom potvrdili.

8.3 Dodané tovary alebo služby musia byť skontrolované Objednávateľom ihneď po dodaní. Prípadné nedostatky nám musia byť oznámené ihneď, ako boli objavené, písomným oznámením zaslaným listom, faxom alebo e-mailom s uvedením čísla a dátumu vyhotovenia záznamu o potvrdení objednávky, dodacieho listu alebo faktúry a sériového čísla a čísla objednávok. Ak Objednávateľ nevykoná toto okamžité oznámenie, nemôže si už uplatňovať žiadne záručné nároky alebo nároky na náhradu škody z titulu chýb alebo nevyjasnenia, či dodávka alebo služba bola bez závad. Toto oznámenie musí popisovať, ktorý dodaný tovar alebo poskytované služby sú chybné, v čom chyby detailne spočívajú, a za akých sprievodných okolností k týmto chybám došlo. Každá jednotlivá porucha musí byť presne opísaná. Prípadné náklady, ktoré nám vzniknú v dôsledku neoprávneného oznámenia alebo oznámení, ktoré sú inak v rozpore s podmienkami používania, nám musia byť nahradené zo strany Objednávateľa.

8.4 Pri prevádzaní opráv a údržby sa naša záruka obmedzuje len na prevedené práce. Za bezchybnú funkciu zariadení, strojov, počítačových programov, ich komponentov apod., ktoré neboli súčasťou nášho dodania, ručíme len vtedy, ak sme sa v prípade komponentov zaistených zákazníkom alebo inou osobou, preukázateľne zaviazali k zhotoveniu celého zariadenia (stroja apod.) alebo pokiaľ nesprávna funkcia nebola spôsobená nesprávnymi alebo neúplnými údajmi poskytnutými dodávateľom. 

8.5 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je záručná doba 24 mesiacov. Avšak od začiatku 13. mesiaca tohto obdobia je naša záruka obmedzená na poskytnutie bez poplatkov častí, potrebných k náprave nedostatkov, od tohto času sú akékoľvek záručné nároky nad rámec vyššie uvedeného neprípustné. Toto obmedzenie záručnej lehoty platí aj pre dodávky častí, považovaných za nehnuteľné a na prácu na častiach, ktoré sú alebo sa považujú za nehnuteľné. Záručná lehota začína plynúť po prechode rizík (6.). Objednávateľ musí vždy preukázať, že chyby, ktoré sa objavia počas záručnej doby, boli prítomné už v čase prechodu rizík.

8.6 V prípadoch, keď udeľujeme záruku, podľa vlastného uváženia a v primeranej lehote v trvaní najmenej 4 týždne buď vymeníme samotný chybný tovar alebo jeho chybné súčasti za bezchybný tovar alebo bezchybné súčasti alebo odstránime chybu(-y) alebo poskytneme Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny, alebo (ak nie je daná chyba len nepatrná) možnosť od zmluvy odstúpiť. Záručná doba sa nepredlžuje výmenou časti alebo dielov alebo komponentov, ktoré patria k danej časti. Ak však zvyšok záručnej doby - vrátane tej časti obdobia, počas ktorého je naša záruka obmedzená na bezplatné poskytnutie potrebných materiálov (8.5) - trvá menej ako dvanásť mesiacov, potom bude záručná lehota na vymenené časti, diely alebo komponenty predĺžená na dvanásť mesiacov. Časti, diely alebo komponenty takto vymenené sa stávajú naším majetkom. Nenahrádzame náklady na skutočné napravenie alebo pokus o nápravu chyby zo strany Objednávateľa alebo akoukoľvek treťou stranou.

8.7 Nakoľko je to nevyhnutné a môže to byť odôvodnene očakávané zo strany Obstarávateľa, musia byť predmet dodania alebo plnenia alebo jeho chybná časť(-ti) odoslané alebo prepravené k nám ihneď na našu žiadosť, na riziko a náklady objednávateľa, v opačnom prípade zanikajú všetky záručné povinnosti z našej strany.

8.8 Objednávateľ nie je oprávnený zadržiavať platby z titulu reklamačných nárokov alebo iných protipohľadávok, ktoré nie sú nami uznané.

8.9 Reklamačné nároky zo strany Objednávateľa sú vylúčené v prípadoch, keď pre zariadenie neboli dodržané nami poskytnuté užívateľské a prevádzkové príručky alebo vyžiadané od nás zo strany Objednávateľa, alebo ak sa používateľ (úplne) nezaväzuje dodržiavať tieto pokyny, v prípade, že inštalácia nebola vykonaná riadne a v súlade s príslušnými predpismi a najmä ak nebola vykonaná oprávneným dodávateľom, v prípade akýchkoľvek opravných prác alebo iných prác vykonaných na predmete dodávky alebo výkon bez nášho súhlasu, ak bolo zariadenie nesprávne prevádzkované alebo používané alebo prevádzkované napriek tomu, že jeho ochranné vlastnosti boli chybné alebo premiestnené zo zmluvného územia bez nášho súhlasu alebo použité v rozpore s našimi pokynmi alebo na účely, pre ktoré nie je určené a navyše, ak chyby sú spôsobené poškodením pomocou cudzieho predmetu, chemickými vplyvmi, prepätím, správaním tretích osôb alebo zásahu vyššej moci, to isté platí, pokiaľ ide o prirodzené fyzické opotrebovanie.

8.10 Naša záruka je tiež vylúčená v prípadoch, keď sme boli zmluvne zaviazaní vykonávať opravy na zákazky, meniť alebo upravovať použité predmety, alebo dodávať takýto tovar.

8.11. Nepreberáme žiadnu záruku ani v prípade, pokiaľ zákazník použije nami dodané zariadenie alebo nami prevedené práce spolu s komponentmi iných výrobcov alebo neoriginálnymi dielmi, pokiaľ sme toto ich použitie dopredu výslovne neodporučili.

8.12. Pri dodaní striedačov pre fotovoltaické zariadenia zákazník navyše k svojim právam podľa bodu 8.6. získava tiež záruku podľa záručných podmienok spoločnosti Fronius, ktoré sa dajú stiahnuť na adrese https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA POŠKODENIA A VÝROBOK

9.1 Prijmeme neobmedzenú zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu v prípade, že Objednávateľ preukáže, že sme túto škodu úmyselne my sami zapríčinili. Ak Objednávateľ preukáže, že sme spôsobili škodu z nedbanlivosti, bude naša povinnosť nahradiť škodu obmedzená na škody skutočne vzniknuté a navyše na celkovú maximálnu sumu nepresahujúcu celkovú hodnotu objednávky. Takáto dohoda o obmedzení rozsahu náhrady škody predstavuje predvídateľnú a primeranú mieru kompenzácie za škody, spôsobené naším porušením týchto Všeobecných dodacích a platobných podmienok, akejkoľvek zmluvy uzavretej na ich základe a/ alebo akýchkoľvek súvisiacich zákonných povinností, ktoré sú ku dňu vzniku zmluvy upravované týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami, vo vzťahu ku ktorým škoda vznikla, táto miera kompenzácie by mala byť očakávaná od zmluvných strán vzhľadom na náležitosti a ciele takejto zmluvy. Okrem toho môžu byť nároky tohto typu právne vymáhané, ak sú uplatňované v rámci šiestich mesiacov od toho, čo bola daná škoda zistená. 9.2 V prípade, že sme zatiahnutí do právneho procesu treťou osobou, ak sme vyrobili a dodali produkt v súlade s výkresmi, návrhmi, modelmi alebo inými dokumentmi poskytnutými Objednávateľom, Objednávateľ nás odškodní a zabezpečí pre tento prípad našu právnu nedotknuteľnosť.

9.3 Pri použití zariadení, strojov a ďalších, nami dodaných predmetov, je Objednávateľ povinný starostlivo dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, technické predpisy, predpisy pre inštaláciu, návod na obsluhu a užívateľské príručky a najmä všetky predpisy vzťahujúce sa na oblasť elektrotechniky, a je povinný povoliť obsluhu zariadenia len oprávnenému kvalifikovanému personálu.

9.4 Pokiaľ zákazník v nami dodanom zariadení použije komponenty iných výrobcov alebo neoriginálne diely, ktoré nami neboli preukázateľne a výslovne odporučené, stráca nárok na náhradu prípadnej škody.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Fronius International GmbH, jej dcérske spoločnosti a prípadne tiež poverený poskytovateľ služieb môžu získavať, spracovávať a používať jeho osobné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa) za účelom predávania informácií o produktoch a službách (napr. poštou, e-mailom, prostredníctvom služby newsletter apod.). Tieto údaje nebudú predávané ďalším externým subjektom, s výnimkou zákonom stanovenej povinnosti poskytnutia informácií. Tento súhlas môže byť kedykoľvek písomne zrušený a v každom newsletteru je tiež uvedený odkaz, umožňujúci odhlásenie odberu.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Právne spory vyplývajúce zo zmluvy sa riadia zákonmi SR a súdy mesta TRNAVA majú nevýlučnú právomoc. Na druhej strane Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňuje.

11.2 Kupujúci sa považuje za vedomého toho, že na základe obchodných zvyklostí v medzinárodnom obchode bude dohoda, týkajúca sa právomoci, vo forme tlačeného oznámenia, obsiahnutého v obchodných potvrdzovacích listoch, ako napr. potvrdenie objednávky, platná aj v prípade, že zákazník mlčal alebo na ňu nereagoval. Kupujúci týmto potvrdzuje, že on/ona si je vedomý/á týchto obchodných zvyklostí a súhlasí s tým, že bude sledovať pravidelne aj zvyklosti v rámci obchodnej sekcie spoločnosti Fronius International GmbH. 

11.3 Všetky spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti s týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami a/alebo akákoľvek zmluva nimi upravená majú byť rozhodované slovenskými súdmi.

12. ZVLÁŠTNE USTANOVENIE TÝKAJÚCE SA SOFTWARU DODANÉHO SPOLU SO ZARIADENÍM ALEBO ZVLÁŠŤ

Pre software dodaný spolu so zariadením alebo zvlášť (ďalej len „software“) platia tieto dodacie a platobné podmienky len vtedy, keď nie sú v rozpore s nižšie uvedenými podmienkami alebo s podmienkami dohodnutými s konkrétnym zákazníkom. 

12.1 ROZSAH POUŽÍVANIA

12.1.1 Všetky práva týkajúce sa duševného vlastníctva, ako je autorské právo, práva k ochranným známkam, registrovaným vzorom, patentom, priemyslovým vzorom a know-how a tiež neochránené vynálezy, remeselné zručnosti a obchodné tajomstvo apod. bez ohľadu na to, kedy boli zákazníkovi sprístupnené, zostávajú vyhradené našej spoločnosti, prípadne osobám, ktoré nám udelili licenciu k ich využívaniu. Zaplatením dohodnutej ceny získava zákazník oprávnenie k používaniu softwaru avšak výhradne pre vlastné účely a v rozsahu podľa počtu získaných licencií. Uzatvorením predmetnej zmluvy získava zákazník len právo na ich využitie pri svojej bežnej činnosti. Šírenie zákazníkom je podľa zákona o autorskom práve vylúčené. Zákazník ani poskytnutím svojej súčinnosti pri vytvorení softwaru nezískava žiadne ďalšie práva okrem práva užívania podľa tohto článku 12. Zákazník smie software súčasne používať len na jednom prístroje podľa svojho uváženia. Za používanie softwaru bude považované akékoľvek dlhodobé alebo len prechodné, úplné alebo len čiastočné rozmnožovanie (kopírovanie) softwaru jeho ukladaním, nahrávaním, prehrávaním alebo jeho zobrazovaním za účelom použitia a tiež spracovanie údajov, ktoré sú v ňom obsiahnuté, prostredníctvom príslušného technického zariadenia. Zákazník nemá oprávnenie robiť si kópie užívateľskej príručky.

12.1.2 Zákazník si smie robiť kópie softwaru pre archiváciu alebo zálohovanie dát len vtedy, ak software a jeho sprievodné materiály (príručka pre prevádzku, obal apod.) neobsahujú výslovný zákaz tejto činnosti a v získaných kópiách zostanú zachované všetky informácie týkajúce sa autorského práva a vlastníctva. Spätný preklad programového kódu (dekompilácia), je povolený len v rámci stanovenom príslušnými zákonmi. 

12.1.3. Pokiaľ je software vybavený technickou ochranou proti kopírovaniu, bude zákazníkovi v prípade poškodenia softwaru predaná náhradná kópia, avšak po vrátení dátového nosiča.

12.2 ROZŠÍRENÉ PRÁVA

Po vytvorení novej softwarovej verzie môže zákazník vymeniť pôvodne predaný balík softwaru za novú verziu a zaplatí nami stanovenú cenu aktualizácie. Podmienkou je vrátenie celého balíku softwaru, ktorý bol zákazníkovi poskytnutý. Výmenou softwaru zaniká právo na používanie pôvodného softwaru. V tomto prípade musí zákazník okamžite zničiť všetky kópie, čiastočné kópie i zálohovacie kópie a tiež spracované podoby softwaru a z nich vyrobené kópie, čiastočné kópie a zálohovacie kópie. 

12.3 ZÁRUKA

12.3.1 Zákazník berie na vedomie, že vývoj softwaru sa nedá uskutočniť tak, aby software úplne bezchybne fungoval v akýchkoľvek podmienkach používania. 

12.3.2 Naša spoločnosť ručí za to, že dodaný software bude plniť dohodnuté funkcie a bude mať výslovne zaručené parametre. Predpokladom záruky je používanie podľa zmluvy. Naša zodpovednosť sa týka len prípadov, kedy sa software chová inak, než je uvedené v najnovšej verzii jeho popisu alebo dokumentácie a toto odlišné chovanie môže zákazník popísať. Pre presnejšie zistenie prípadných chýb je zákazník povinný poskytnúť pomoc pri odstraňovaní chýb. 

12.3.3 Naša spoločnosť ďalej ručí za to, že originálny software bude riadne zaznamenaný na overenom dátovom nosiči. Toto sa netýka dopredu inštalovaného softwaru a softwarových produktov iných firiem.

12.3.4 Závady softwaru musí užívateľ dokumentovať a ihneď nás o nich písomne informovať. V ostatných ohľadoch platí ustanovenie bodu 8.3. 

12.3.5 Záručná doba je dvanásť mesiacov a začína plynúť okamžikom dodania softwarového balíku. 

12.3.6 Pokiaľ je softwarový balík nepoužiteľný alebo vadný (12.3.2), vymeníme ho za iný balík s rovnakým označením alebo uskutočníme primeranú výmenu. Ak sa aj vymenený balík preukáže ako nepoužiteľný alebo vadný, ale nám sa nepodarí zaistiť jeho použiteľnosť v priebehu primeranej lehoty (minimálne štyri týždne), môže zákazník požadovať zľavu alebo vrátenie ceny. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s pokusom zákazníka prípadne inej osoby odstrániť závadu, naša spoločnosť nehradí. 

12.3.6 Pokiaľ je softwarový balík nepoužiteľný alebo vadný (12.3.2), vymeníme ho za iný balík s rovnakým označením alebo uskutočníme primeranú výmenu. Ak sa aj vymenený balík preukáže ako nepoužiteľný alebo vadný, ale nám sa nepodarí zaistiť jeho použiteľnosť v priebehu primeranej lehoty (minimálne štyri týždne), môže zákazník požadovať zľavu alebo vrátenie ceny. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s pokusom zákazníka prípadne inej osoby odstrániť závadu, naša spoločnosť nehradí.

12.3.7 Naša spoločnosť neposkytuje žiadne ďalšie záruky nad rámec bodu 12.3.6. Hlavne nepreberáme záruku za to, že dodaný software bude plniť zvláštne požiadavky zákazníka alebo užívateľa, ani za zmenenú alebo prepracovanú verziu softwaru (bod 12.1.2), pokiaľ vada preukázateľne nesúvisí so zmenou alebo prepracovaním softwaru. Zákazník sám zodpovedá za voľbu, inštaláciu a používanie softwaru, aj za výsledok, ktorý chcel týmto dosiahnuť. 

12.3.8 V prípade neoprávnenej reklamácie v súvislosti so softwarom môžeme vzniknuté náklady podľa platných sadzieb preúčtovať zákazníkovi. 

12.3.9 V prípade zmeny vlastníckeho práva finálneho užívateľa, všetky záruky zanikajú.

 

12.4 NÁHRADA ŠKODY

12.4.1 Akékoľvek ďalšie nároky zákazníka alebo inej osoby, hlavne nároky na náhradu škody sú vylúčené, s výnimkou škody preukázateľne spôsobenej našim úmyselným alebo nedbalým postupom.

12.4.2 V ostatných prípadoch platí ustanovenie bodu 9.