ASISTENČNÉ SYSTÉMY PRE VÄČŠIU

EFEKTÍVNOSŤ PRI ROBOTICKOM ZVÁRANÍ

POMOC PROSTREDNÍCTVOM ASISTENČNÝCH SYSTÉMOV ROBOTOV

Dôležitým faktorom v oblasti robotického zvárania je predovšetkým zvýšenie efektívnosti a kvality pri výkone zváracích úloh. Fronius v tejto súvislosti ponúka technológie, ktoré pomáhajú šetriť čas a náklady.

WireSense

ROZPOZNANIE A VYROVNANIE TOLERANCIÍ KONŠTRUKČNÝCH DIELOV A UPNUTIA.
BEZ OPTICKÝCH MERACÍCH SYSTÉMOV.

Odchýlky konštrukčných dielov ako napr. odlišné medzery či tolerancie upnutia môžu pri strojovej výrobe narušiť vytváranie perfektných zvarových spojov. Už minimálne rozdiely v materiáli alebo nepresné upínacie zariadenia môžu negatívne ovplyvniť výsledok zvárania a zapríčiniť, že budú potrebné dodatočné práce náročné na náklady a čas. S technológiou WireSense sú však tieto problémy minulosťou.

WIRESENSE VYUŽÍVA DRÔTOVÚ ELEKTRÓDU AKO SENZOR.

Vďaka presnému nasnímaniu konštrukčného dielu pred zváraním vysiela robotu zodpovedajúci signál, ktorý mu umožňuje prispôsobiť svoj program aktuálnej polohe konštrukčného dielu.

STRUČNÝ PREHĽAD VÝHOD

DETEKCIA HRÁN

 • detekcia polohy hrany na optimálne umiestnenie počiatočného a koncového bodu zvárania
 • umožňuje to vyrovnať tolerancie konštrukčných dielov a upnutia

MERANIE VÝŠKY

 • rozpoznanie nežiaducej medzery
 • rozpoznanie hrúbky plechu v rozpätí 0,5 – 20 mm, pre oceľ, ušľachtilú oceľ aj hliník
 • meranie s vysokou presnosťou a rýchlosťou

DRÔT = SENZOR

 • nie sú potrebné žiadne ďalšie optické meracie prístroje
 • výborná dostupnosť konštrukčných dielov
 • nedochádza k opotrebovaniu
 • žiadne náklady na údržbu alebo čistenie
 • nie je potrebná kalibrácia medzi senzorom a TCP

TeachMode

EFEKTÍVNE PROGRAMOVANIE ROBOTOV.
UŽ ŽIADNE POPREHÝBANÉ DRÔTY.

Režim TeachMode pomáha zváračovi pri programovaní polôh zváracích spojov na robote, čím zefektívňuje programovací postup. Vratný pohyb drôtu zabraňuje prehýbaniu drôtu pri neželanom styku s konštrukčným dielom. Nastavená dĺžka vysunutia tak ostáva vždy rovnaká.

Táto funkcia je bezplatnou súčasťou všetkých konfigurácií TPS/i.

STRUČNÝ PREHĽAD VÝHOD

ÚSPORA ČASU

Pri dosiahnutí hodnoty nižšej, ako je definovaná dĺžka vysunutia, sa drôt automaticky vtiahne, čím sa predíde jeho deformácii. Možno tak čo najefektívnejšie naprogramovať konštrukčné diely.

KONŠTANTNÁ DĹŽKA VYSUNUTIA

Pri dosiahnutí nižšej hodnoty sa drôt automaticky znova presne opraví vzhľadom na definovanú dĺžku vysunutia.

VHODNÉ SÚ VŠETKY PRÍDAVNÉ MATERIÁLY

Režim TeachMode je kompatibilný so všetkými prídavnými materiálmi (oceľ, CrNi, hliník).

Aká je vaša výzva pri zváraní?

Poďme sa spojiť.

  Ďakujeme za vašu správu. Váš dotaz spracujeme čo najskôr.