Perfect Welding

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Perfect Welding

Asistenčné systémy pre väčšiu Efektívnosť pri robotickom zváraní

Pomoc prostredníctvom asistenčných systémov robotov

Dôležitým faktorom v oblasti robotického zvárania je predovšetkým zvýšenie efektívnosti a kvality pri výkone zváracích úloh. Fronius v tejto súvislosti ponúka technológie, ktoré pomáhajú šetriť čas a náklady.

WireSense

Rozpoznanie a vyrovnanie tolerancií konštrukčných dielov a upnutia.
Bez optických meracích systémov.

Odchýlky konštrukčných dielov ako napr. odlišné medzery či tolerancie upnutia môžu pri strojovej výrobe narušiť vytváranie perfektných zvarových spojov. Už minimálne rozdiely v materiáli alebo nepresné upínacie zariadenia môžu negatívne ovplyvniť výsledok zvárania a zapríčiniť, že budú potrebné dodatočné práce náročné na náklady a čas. S technológiou WireSense sú však tieto problémy minulosťou.

WireSense využíva drôtovú elektródu ako senzor.

Vďaka presnému nasnímaniu konštrukčného dielu pred zváraním vysiela robotu zodpovedajúci signál, ktorý mu umožňuje prispôsobiť svoj program aktuálnej polohe konštrukčného dielu.

Stručný prehľad výhod

Detekcia hrán

 • detekcia polohy hrany na optimálne umiestnenie počiatočného a koncového bodu zvárania
 • umožňuje to vyrovnať tolerancie konštrukčných dielov a upnutia

Meranie výšky

 • rozpoznanie nežiaducej medzery
 • rozpoznanie hrúbky plechu v rozpätí 0,5 – 20 mm, pre oceľ, ušľachtilú oceľ aj hliník
 • meranie s vysokou presnosťou a rýchlosťou

Drôt = senzor

 • nie sú potrebné žiadne ďalšie optické meracie prístroje
 • výborná dostupnosť konštrukčných dielov
 • nedochádza k opotrebovaniu
 • žiadne náklady na údržbu alebo čistenie
 • nie je potrebná kalibrácia medzi senzorom a TCP

TeachMode

Efektívne programovanie robotov.
Už žiadne poprehýbané drôty.

Režim TeachMode pomáha zváračovi pri programovaní polôh zváracích spojov na robote, čím zefektívňuje programovací postup. Vratný pohyb drôtu zabraňuje prehýbaniu drôtu pri neželanom styku s konštrukčným dielom. Nastavená dĺžka vysunutia tak ostáva vždy rovnaká.

Táto funkcia je bezplatnou súčasťou všetkých konfigurácií TPS/i.

Stručný prehľad výhod

Úspora času

Pri dosiahnutí hodnoty nižšej, ako je definovaná dĺžka vysunutia, sa drôt automaticky vtiahne, čím sa predíde jeho deformácii. Možno tak čo najefektívnejšie naprogramovať konštrukčné diely.

Konštantná dĺžka vysunutia

Pri dosiahnutí nižšej hodnoty sa drôt automaticky znova presne opraví vzhľadom na definovanú dĺžku vysunutia.

Vhodné sú všetky prídavné materiály

Režim TeachMode je kompatibilný so všetkými prídavnými materiálmi (oceľ, CrNi, hliník).

TouchSense a SeamTracking

Rozpoznanie a vyrovnanie tolerancií konštrukčných dielov a upnutia.
Pred a počas zvárania.

Vďaka funkciám TouchSense a SeamTracking sa výrazne znižujú náklady na teaching robota, čo umožňuje efektívnu výrobu ťažkých oceľových konštrukcií aj v menších výrobných dávkach. Asistenčné systémy navyše minimalizujú aj potrebu dodatočných úprav tým, že umožňujú inteligentnú kompenzáciu tolerancií upnutia a menších odchýlok v polohách konštrukčných dielov. To vedie k značnej úspore nákladov v sériovej výrobe.

Výsledkom je dokonalý zvar bez potreby dodatočných úprav.

TouchSense

Funkcia TouchSense určí ešte pred zváraním kútových a tupých zvarov presnú polohu konštrukčného dielu. Naskenovaním zvarenca pomocou drôtu alebo plynovej dýzy sa zistí východisková a koncová poloha. Po prenose signálov do robota tak robot dokáže vypočítať presnú dráhu zvarového spoja.

SeamTracking

Funkcia SeamTracking sa uplatňuje počas zváracieho procesu. Zmenou zváracích parametrov v dôsledku kmitavých pohybov robot automaticky koriguje priebeh zvaru. To zaisťuje presné sledovanie dráhy zvarového spoja, čím sa predchádza chybám pri zváraní v dôsledku rôznych tolerancií upnutia a konštrukčných dielov.

Stručný prehľad výhod

Úspora času a nákladov

 • znížené náklady na teaching robota, ideálne riešenie pri výrobe ťažkých oceľových konštrukcií v menších výrobných dávkach
 • krátke časy prestavenia pri rôznych variantoch konštrukčných dielov
 • zníženie počtu chýb pri zváraní a množstva dodatočných úprav

Kompenzácia tolerancií konštrukčných dielov a upnutia

 • detekcia polohy konštrukčného dielu ešte pred začatím zváracieho procesu (TouchSense)
 • dráha robota je vďaka detekcii východiskovej a koncovej polohy prispôsobená skutočnej polohe zvaru (TouchSense)
 • automatická korekcia dráhy robota pri odchýlkach konštrukčných dielov počas zváracieho procesu (SeamTracking)

Flexibilné použitie

 • signál funkcie SeamTracking nezávislý od zváracieho procesu: môže sa použiť pri zváraní krátkym, sprchovým a pulzným elektrickým oblúkom, ako aj v kombinácii so zváracím procesom CMT alebo TWIN
 • technológia TouchSense sa môže uskutočňovať použitím plynovej dýzy alebo drôtovej elektródy

Let´s get connected!

Pošlite svoju nezáväznú požiadavku priamo spoločnosti Fronius

Poďme sa spojiť.

  Ďakujeme za vašu správu. Váš dotaz spracujeme čo najskôr.

  
  We think you are located in a different country

  The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?