world of automation

SVET AUTOMATIZÁCIE MECHANIZOVANÉ ZVÁRACIE SYSTÉMY PRE NAJVYŠŠIE NÁROKY

Inteligentné všestranné riešenia od technologického lídra

  • Systémové riešenia špecifické pre zákazníka
   Ako poskytovateľ systému realizujeme maximálne hospodárne kompletné riešenia špecifické pre zákazníka pre mechanizované zváranie elektrickým oblúkom. A to viac ako štyridsať rokov.
          
  • Naváranie a spojovacie zváranie
   Je jedno, či ide o procesy týkajúce sa navárania a spojovacieho zvárania: úlohy zvárania sú výzvou, individuálne a všestranné.

  • Inteligentné systémy s vedúcou technológiou zvárania
   Naši zákazníci profitujú z celosvetovo uznávanej technológie zvárania Fronius, ktorá jeden z našich systémov inteligentne a efektívne optimalizuje.

  • Signifikantné výhody konkurencieschopnosti pre našich zákazníkov
   Vybavení dlhoročnými skúsenosťami vedúceho vývojára zdroja zváracieho prúdu integrujeme náš technologický pokrok do mechanizovaných zariadení tak rafinovane, aby viedol k výhodám konkurencieschopnosti. Pretože vynikajúce výsledky zvárania, skrátené zváracie cykly a značné minimalizovanie nákladov zaručujú maximum hospodárnosti.

  • Fronius Welding Automation vytvára pridanú hodnotu
   Spoločne so známym profesionálnym a globálnym servisom Fronius vytvárame značnú pridanú hodnotu, ktorá zo spoločnosti Fronius robí jedinečného partnera na mechanizované zváranie.

Konstruktion Automation
Fáza plánovania

Stredobod pozornosti: Individualita, kvalita zvárania a výnos.

Od moderných zváracích postupov sa dnes požadujú ekonomicky prebiehajúce procesy a perfektná kvalita zvaru. Mnoho zákazníkov potrebuje mechanizované systémové riešenia, ktoré sa orientujú na precíznosť technických zadaní. A v popredí sa stále nachádza: optimálna súhra funkčnosti, efektivity a hospodárnosti.

Konstruktion Automation
Konštrukčná fáza

Zákazníci profitujú z komplexného systému.

 • Spoločnosť Fronius už vyše štyridsať rokov z mechanizovaných zváracích systémov pre mimoriadne požiadavky pri zváraní s pozdĺžnym zvarom, kruhovým zvarom, pri naváraní a orbitálnom zváraní.
 • Naši experti konajú inovatívne, špecificky pre zákazníka a orientovane na riešenie.
 • Ako zákazník profitujete z nespočetného množstva úspešných projektov a z celosvetovo overeného know-how technologického lídra.
 • So zapojením inteligentného pracovného postupu vytvárame dlhodobú koncepciu zariadenia orientovanú na potrebu.
 • Skúsení projektoví manažéri koordinujú koncepciu, inžinierske činnosti, výrobu, inštaláciu, uvedenie do prevádzky a školenie.
CMT Lichtbogen
Elektrický oblúk CMT

Perfektné zváracie procesy zvyšujú konkurencieschopnosť.

 • Pomocou systémov Fronius ovládate elektrický oblúk ako nik iný.
 • Enormne presné, stabilné zváracie procesy s úsporou zdrojov zaručujú bezchybné zvárané spoje a povrchy.
Service Automation
Zákaznícky servis

Kompletná starostlivosť po celom svete.

 • Našim zákazníkom ponúkame starostlivosť vyplývajúcu z partnerstva počas celého životného cyklu ich zariadení.
 • Naša celosvetová servisná sieť sa angažovane a zodpovedne stará o vaše požiadavky.
 • Tak naši zákazníci dlhodobo profitujú z maximálnej dostupnosti zariadenia a vysokej bezpečnosti procesu.
ISO 9001
ISO 9001

Nasledujúce body reprezentujú vysoký štandard mechanizovaných zváracích systémov od spoločnosti Fronius:

Cielený manažment kvality a ochrany životného prostredia.

 • ISO 9001 Certifikát o intenzívnom manažmente kvality.
 • CE certifikát o profesionálnom Compliance Engineering.
 • ISO 14001 Certifikát o zodpovednom manažmente ochrany životného prostredia s úsporou zdrojov.
 • Naše zariadenia spĺňajú vysoké bezpečnostné štandardy smernice ES o strojových zariadeniach.
HMI Screen
HMI Touch Screen

Kvalitatívne a technologické postavenie.

 • Najvyššie štandardy kvality v riadiacej technike a strojárstve umožňujú perfektné výsledky zvárania. Konštantne a sériovo.
 • Vysokorýchlostné procesory analyzujú, kontrolujú a optimalizujú zvárací proces.
 • Všetky zváracie procesy sú selektovateľné, všetky zváracie parametre sú kedykoľvek a na každom mieste reprodukovateľné.
HMI Input
HMI – intuitívne vedenie používateľa

Vynikajúca využiteľnosť a profesionálne dokumentácie.

 • Viacjazyčné, intuitívne a pre používateľa jednoduché riadenia uľahčujú prácu operátora.
 • Spoločnosť Fronius pritom do popredia stavia používateľské rozhrania, ktoré sa obsluhujú dotykovým displejom.
 • V prípade potreby zvyšujú diaľkové ovládania mobilitu operátora.
 • Podrobné dokumentácie a návody na obsluhu vysvetľujú detailný spôsob fungovania mechanizovaných zváracích systémov.
Maintenance Automation
Servis/automatizácia

Celosvetový servis a služby orientované na zákazníka.

 • Zákazníci Fronius sa môžu spoľahnúť na celosvetový a kompetentný systém podpory. Prostredníctvom diaľkovej údržby alebo priamo na mieste.
 • Pre mimoriadne prípady sú k dispozícii technici zariadení a prevádzkoví technici z technickej podpory Fronius pre automatizáciu.

Všetky tieto body reprezentujú špičkovú kvalitu zváracích systémov od spoločnosti Fronius. Za súčinnosti úctivej, priateľskej a dlhodobej spolupráce.

Arc Research
Výskum DNA elektrického oblúka

Najlepšie výsledky zvárania a maximum efektivity procesu robia rozdiel. Základ pre technologický náskok Fronius: intenzívny výskum, nespočetné množstvo projektov a trvalé vzťahy so zákazníkmi.

Dlhoročný výskum a vývoj.

 • Už desaťročia sa spoločnosť Fronius zaoberá vývojom inovatívnych automatizovaných zváracích zariadení.
 • Robíme všetko pre to, aby sme rozlúštili „DNA“ elektrického oblúka, ovládame mechanizované zváranie elektrickým oblúkom ako nik iný.
 • Po boku so spoločnosťou Fronius podstatne zvýšite hospodárnosť priebehov výroby. Pretože skúsenosti tvoria základ pre maximálnu efektivitu procesov.
Fronius Circular Welding CMT
FCW zvárací systém s kruhovým zvarom, zvárací proces: CMT

Tisícky úspešných projektov. Na celom svete.

 • Znalosti expertov na základe veľkého počtu realizovaných projektov automatizácie je bázou pre mimoriadne výkony z oblasti inžinierstva.
Costumer Conversation
Poradenstvo zákazníkom

Dlhodobé vzťahov so zákazníkmi.

 • Našim zákazníkom chceme roky ponúkať starostlivosť vyplývajúcu z partnerstva. Tak sa dozvieme mnoho nového o zváračskotechnických výzvach budúcnosti. Pretože vždy sa to dá urobiť ešte lepšie.
 • Keďže nám mnoho zákazníkov dlhodobo dôveruje, neustále sa snažíme zlepšiť naše výkony v oblasti servisu a prispôsobiť ich individuálnym potrebám.
 • Intenzívna spolupráca zvyšuje pochopenie pre našich zákazníkov, optimalizuje komunikáciu a šetrí nepotrebné náklady. Trvalá situácia Win-Win pre obe strany.
Maintenance Automation
Servis/automatizácia

Celosvetový servis a služby orientované na zákazníka.

 • Zákazníci Fronius sa môžu spoľahnúť na celosvetový a kompetentný systém podpory. Prostredníctvom diaľkovej údržby alebo priamo na mieste.
 • Pre mimoriadne prípady sú k dispozícii technici zariadení a prevádzkoví technici z technickej podpory Fronius pre automatizáciu.

Všetky tieto body reprezentujú špičkovú kvalitu zváracích systémov od spoločnosti Fronius. Za súčinnosti úctivej, priateľskej a dlhodobej spolupráce.

Experts Training Automation
Školiaci seminár

Školenie pre expertov.

 • Tu sa zamestnanci zákazníka školia na expertov na systém.

 • Základom pre školenie je prevádzkyschopná konfigurácia zariadenia.

Sprevádzanie výroby.

 • Rýchle a efektívne prispôsobenie nového zváracieho systému prebiehajúcej výrobe.

 • Minimalizácia dodatočných prác.

 • Optimalizácia časov cyklu.

Parameter Optimization Automation
Parameter optimalizácie

Optimalizácia procesu a parametrov.

 • Stúpanie výstupného výkonu zváracieho postupu.

 • Stúpanie kvality zvarového šva.

 • Zníženie nákladov.

Bezpečnostnotechnická kontrola.

 • Ochrana osôb je v popredí.

 • V Rakúsku a v Nemecku predpísané zo zákona.

 • Kontrola podľa EN 60974-4 (Európa) a IEC 60974-4 (krajiny mimo Európy).

Kalibrácia – tu začína zabezpečenie kvality.

 • Kalibrácia znamená zabezpečenie kvality pri zváracích zariadeniach.

 • Vyhotovenie podrobnejšej kontroly systému.

 • Zohľadnenie noriem kvality radu ISO 9000.

 • Zabezpečenie reprodukovateľnosti a prenosnosti.

 • Kalibrácia sa vykonáva priamo na mieste a je zdokumentovaná v návode k zváraciemu postupu.

Phone Support Automation
Telefonický servis

Podpora cez e-mail a telefón.

 • Jednoduché kontaktovanie.

 • Rýchla odpoveď na otázky našimi kvalifikovanými zamestnancami.

 • Kompetentné poradenstvo pomáha znížiť servisné náklady.

Servis opravy, rýchlo a angažovane.

 • Minimálne prestoje.

 • Rýchla a angažovaná podpora prostredníctvom našich expertov.

 • Profesionálna a vysokokvalitná oprava pomocou originálnych náhradných a spotrebných dielov Fronius.

 • V prípade potreby prostredníctvom diaľkovej údržby alebo technikmi Fronius priamo na mieste.

Flexibilná a individuálna údržba.

 • Údržbové balíky špecifické pre zákazníka zaisťujú produktivitu.

 • Optimálna disponibilita strojov.

 • Kontrola prúdových zdrojov a prvky vedúce médium.

 • Funkčné testy, skúšobné zváranie.

   
Specific Adaptations Automation
Individuálne prispôsobenia

Upgrades / Prestavby systému – prispôsobenia na počkanie.

 • Prestavba kompletného systému.

 • Prestavba častí systému.

 • Prestrojenie.

 • Dodatočná vstavba opcií.

Služby individuálne pre zákazníka.

 • Štúdie o realizovateľnosti.

 • Koncepcie zariadenia.

 • Software Engineering.

 • Vyhotovenie individuálnych charakteristík.

Prenájom – Rent a System.

 • Bez viazania kapitálu.

 • Bez rizika – zákazník znáša výhradne náklady na prenájom.

Nájdite svoju vhodnú kontaktnú osobu

Fronius Slovensko s.r.o

fnyrf.geanin@sebavhf.pbz Ďalšie možnosti kontaktu

We think you are located in a different country

The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?